Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Studentské plénum ISS, 15.10. od 14 hodin v 1031

Vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat na historicky první plénum studentů ISS. Iniciativa vychází z naší strany a měla by pomoc ke zkvalitnění a zpříjemnění prostředí a vztahů ve kterých působíme. Více informací na facebooku . Těšíme se na Vás - Miroslava - Studentský spolek ISS a vznikající Studentská samospráva ISS


Martin Hájek

Diecézní charita Litoměřice hledá dobrovolníky

Dobrý den, oslovuji Vás s prosbou o spolupráci. Jako koordinátorka dobrovolníků jsem dostala za úkol zajistit  dobrovolníky na víkendové volnočasové aktivity pro 30 dětí,  popřípadě  i mužů, do uprchlického zařízení v Bělé pod Bezdězem. Zájem ze strany veřejnosti je. Vzhledem k problematice prostředí, klientů i jazykové bariéře, nechci na tuto službu pozvat kohokoliv. Bylo by vhodné, aby dobrovolníci laicky nebo odborně znali sociální práci, měli tendenci chápat čím si děti uprchlíků prošli, byli samostatní a empatičtí při výběru volnočasových aktivit a také aby byli jazykově vybavení.   Potřebovali bychom  5 – 6 stálých dobrovolníků ,kteří by po dobu zatím dvou měsíců každý víkend jezdili do Bělé. Jde o volnočasové aktivity dětí (cca 30 dětí) Požadujeme: znalost angličtiny, pedagogické nebo sociální vzdělání alespoň částečně usnadní náročnou službu, plnoletost Zajistíme: ubytování, stravu, pojištění, proškolení, proplacení jízdného

-        Nástup vždy v pátek, ubytování,  sestavení plánu na víkend

-         Odjezd v neděli po aktivitách

-        K dispozici by byl autobus pro možné výlety s dětmi

-        Možné vyučování angličtiny pro děti, jakékoliv vzdělávání, hry, výlety sportování

-        Na koordinaci dobrovolníků v místě nám je k dispozici otec Kamil Škoda z farnosti Bělá pod Bezdězem, který slouží přímo v místě a rád se zapojí

-        Protože jde o aktivity přímo ve středisku, chceme kvůli bezpečnosti stálou partu, která spolu bude si sdělovat zkušenosti a bude plánovat aktivity na další víkendy.

-        Mám již jednoho dobrovolníka Angličana učitele na jazykovce, se kterým mám službu již dojednanou.

-        Vyřízení povolení ke vstupu trvá 3 dny, proto je nutné, aby tato skupina jezdila pravidelně po dobu 2 měsíců. Vše budou mít proplaceno. Vlastní auto je velkou výhodou, zařízení  je 4 km daleko od penzionu, kde jsou ubytovaní dobrovolníci.   Zájemci se mohou hlásit rovnou mě. Věřím, že studentům tato dobrovolnická služba nabízí zajímavou zkušenost. Předem děkuji za odpověď.  

Veronika Vedejová koordinátor pro dobrovolníky

_______________________________________________________   Diecézní charita Litoměřice Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 531 361, mobil: 734 435 168 e-mail: dobrovolnici@dchltm.cz

web: http://dchltm.cz  


Jana Vojanová

Kde lze pomáhat migrantům, žadatelům o azyl a azylantům?

Milé studentky, milí studenti, osm fakult Univerzity Karlovy (1.LF, 2.LF, 3.LF, PřF, FSV, FHS, PedF, FF) v nedávné době nabídlo migrantům, kteří získají v ČR azyl, možnost odpuštění poplatků za studium a ubytování na jejich kolejích. Fakulta sociálních věd tento krok od začátku podporovala, ráda by však přispěla také k tomu, aby se do pomoci migrantům, žadatelům o azyl a azylantům zapojili taktéž její studenti. Pracovníci ISS oslovili neziskové organizace a nezávislé dobrovolnické skupiny a vytvořili seznam těch z nich, ve kterých by byla Vaše pomoc aktuálně velmi vítána. Pokud se rozhodnete lidem, kteří se ocitli v nelehké situaci migrantů, svou pomoc nabídnout, kontaktujte přímo osoby uvedené v přiložených kontaktech. Seznam kontaktů


Martin Hájek

Zajímavá nabídka pro studenty sociologie

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) vypisuje výběrové řízení na pozici stážistky nebo stážisty. Nabídka je obzvláště vhodná pro studenty sociologie. Bližší informace  naleznete v příloze.


Jana Vojanová

Doktorand ISS Šimon Fiala získal Cenu Josefa Vavrouška

Šimon získal druhé místo v kategorii magisterských prací za diplomku Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době. Vedoucím a konzultantem byl prof. Jiří Kabele. Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA konstatoval, že "zejména ve skupině diplomových prací zaslaných do soutěže většina převyšuje úroveň postačující k obhajobám. V několika ohledech se nejlepší práce mohou poměřovat se studiemi zaslanými do kategorie disertačních." Gratulujeme!


Martin Hájek

Ovlivňování klimatických změn ekonomickými a finančními prostředky

VŠE ve spolupráci s Francouzskou ambasádou pořádá 30. října 2015 konferenci na téma: "Ovlivňování klimatických změn ekonomickými a finančními prostředky". Konference se koná v budově VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Vencovského aula.

Podrobnější informace naleznete v programu.


Jana Vojanová

Pozvání na inaugurační přednášku profesora Bernarda Lahira (ENS Lyon)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) Vás zve na inaugurační přednášku profesora Bernarda Lahira (ENS Lyon) "Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd". Svoji přednášku prof. Lahire prosloví ve čtvrtek 8. 10. od 16H ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.

Více viz: www.cefres.cz


Jana Vojanová

13.10. 9:00, Hollar: Seminář o Horizon 2020

V úterý 13. října od 9 h se na Hollaru v místnosti č. 212 uskuteční seminář, jehož cílem je představit nově chystané výzvy v Horizon 2020. Na akci bude prezentován také tzv. "open access", etika v projektech a hodnocení projektů. Pozvánka


Martin Hájek

Vyhlášení nového kole soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015. Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015.


Martin Hájek

13. 10.: Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách

Odborné publikace se v posledních letech staly klíčovým indikátorem pro hodnocení práce akademických institucí i jednotlivců. Spolu s počtem publikací narůstá strmě i počet časopisů a dalších publikačních platforem. Jak mezi mini rozlišovat? Jak rozpoznat kvalitu v jednotlivých oborech a multidisciplinárních oblastech? Jak rozeznat seriózní odborné periodikum od podvodných či tzv. predátorských časopisů – stačí na to impakt faktor a databáze Scopus? Je publikace v angličtině nutně hodnotnější, než publikace v češtině či jiných jazycích? Jak zvážit hodnotu monografií a editovaných svazků? Akce je zaměřena na doktorské studenty a studentky a začínající výzkumníky a výzkumnice ve společenskovědních oborech. Úterý, 13. října 2015 od 13-16 h. Adresa: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1. Pozvánka.  


Martin Hájek

Důležité: výběrové řízení Erasmus+ "praktické stáže"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Oddělení zahraničních styků uveřejnilo pravidla výběrových řízení pro zájemce o uskutečnění praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2015/2016 (jde o dokument, který je již nějakou dobu zveřejněn na webu ISS). Tuto vyhlášku, spolu se seznamy partnerských institucí, Vám nyní zasílám v příloze - prosím, věnujte těmto materiálům náležitou pozornost.   Institut sociologických studií zahraniční mobilitu svých studentů vítá, ať už jde o výjezdy studijní či tzv. praktické. V letošním roce se nám bohužel nepodařilo navýšit počet míst rezervovaný pro naše studenty (2+2 náhradníci), jednáme však o našem vlastním mechanismu podpory stážistů formou stipendií (tento program bude uplatněn již v tomto výběrovém kole). Žádná z přihlášek do programu Erasmus+ navíc zcela "nepropadne", neboť se na Vaše opakované kandidatury obvykle pohlíží jako na důkaz vysoké motivace.   Neváhejte proto a ucházejte se o výjezd na zahraniční stáž již v tomto akademickém roce! Termíny podávání přihlášek jsou dosti těsné: Veškeré dokumenty je třeba dodat na sekretariát ISS (k mým rukám) do 2. 10. (14H), náhradní termín pro odevzdání přihlášek pak ISS stanovil na 9. 10. (tj. právě 9. 10.) mezi 10. a 14. hodinou. Pozor, pro program stáží platí, že oprávněnými osobami jsou i studenti 1. ročníků bc. studia, viz čl. 2 obecných podmínek: http://www.cuni.cz/UK-6868.html Výběrové řízení proběhne dvoukolově: V prvním kole budou uchazeči hodnoceni na základě předložených přihlášek. Výsledkem prvního kola, které bude ukončeno 15. 10., bude zveřejněný seznam uchazečů postupujících do druhého výběrového kola. Druhé výběrové kolo proběhne formou ústních pohovorů s vybranými kandidáty, a to ve čtvrtek 22. 10. (14-17H, sekretariát ISS).   V příloze naleznete 1) seznam partnerských institucí společný pro FSV UK (prostřednictvím ERA) a 2) seznam exkluzivních partnerství ISS UK. S pozdravem a s přáním úspěchu ve výběrovém řízení   Jan Maršálek   Důležité: Veškeré dotazy zasílejte prosím na adresu jan.marsalek@fsv.cuni.cz

 


Přílohy:

Katalog_Prakticke_2015_2016.pdf
Prakticke_staze_partneri_ISS_2015.pdf
FSV_2015_16_podzim_erasmus.pdf

Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Zde najdete aktuální rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016


Jana Vojanová

Sociologické večery: Migrace: pohyb a začlenění jako základ (sebe)reflexe

Vážení příznivci Sociologických večerů,

srdečně Vás zveme na úvodní setkání tohoto semestru, na kterém s přednáškou

Migrace: pohyb a začlenění jako základ (sebe)reflexe vystoupí PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kdy: úterý 6. 10. od 18:30 do 20:00

Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215

 

Přednáška bude věnována vybraným fenoménům spojeným s migračními otázkami. Přednášející nejprve představí i) koncepty pohybu a začlenění, které byly pro uchopení migrační reality vynalezeny, a ii) metaforu, která oba koncepty ilustruje (Sitek 2015). Druhá část přednášky bude věnována kombinaci náhledů, jejíž základy nacházejí podpůrnou konstrukci v myšlení předních francouzských specialistů (Didier Fassin, Gérard Noiriel, Patrick Weil, Michel Wieviorka a Catherine Wihtol de Wenden). Za třetí se pokusíme kontextualizovat současnou uprchlickou „hysterii“ v české společnosti, a přinést některé odpovědi na jednání v oblasti pohybu a začlenění, i na to, jak je toto jednání vnímáno.

Plakát naleznete v příloze, rozšířený abstrakt vystoupení a další informace na našich stránkách: http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz

Těšíme se na vás

 

Veronika Frantová


Přílohy:

plakat_95sitek.pdf

Jana Vojanová

JSM016 – Sociology of Science and Scientific Knowledge (J. Marsalek)

Please, note that the course “Sociology of Science and Scientific Knowledge” will start only October 7, 2015. The first meeting will be based on Pierre Bourdieu’s paper “The Specificity of the Scientific Field” that you are invited to read. For further details, see the syllabus published on the SIS page.


Jana Vojanová

Analytické metody výzkumu - JSM031

Semináře k JSM031 začínají až 6. října. 29.9. se z důvodu zahraniční cesty dr. Krejčího seminář nekoná.


Jana Vojanová

Sháníme cvičící Statistiky

Pro vedení seminářů Statistika I na KS v zimním semestru 2015/2016 hledáme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na e-mail: Jana Vojanová  (vojanovaj(at)fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus, 16. října, 18H

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přítelé Kabinetu historie a teorie sociologie,

dovolujeme si Vás pozvat na neformální zahájení nového kabinetního roku, o které se 16. října v 18H v Café Montmartre postará Albert Camus. Pozvánku na Radostné vědecké setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující" najdete zde:

http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/   Program večera bude v patřičném předstihu uveden na našem webu.   Zejména frankofonní kolegyně a kolegy si dovolujeme upozornit na první letošní kolokvium s názvem "Transformation, dégradation, perte des objets scientifiques", které ve spolupráci a na půdě Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) proběhne již 21. října:   http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/transformation-degradation-perte-des-objets-scientifiques/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Těšíme se na viděnou     Jan Maršálek


Jana Vojanová

Euroacademia conference: Politicization of Europe

Euroacademia spolu s Anglo - americkou univerzitou pořádají v Praze ve dnech 27. a 28. listopadu 2015  mezinárodní konferenci The European Union and the Politicization of Europe. Bližší informace a důležité odkazy naleznete v příloze


Jana Vojanová

Důležité informace ke změně nastavení systému URKUND (hledání plagiátů)

S ohledem na skutečnost, že při přechodu na nové přihlašovací rozhraní URKUND se nepodařilo zachovat přihlašovací údaje, byl všem uživatelům z FSV zaslán link k obnovení účtu. Na toto obnovení je 96 hodin, tj. čas je do pondělí 28.9. v 11:30. Pokud v této lhůtě operaci neprovedete, lze váš účet aktivovat na stránce: https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login . Zde je nutno kliknout na volbu "Have you forgotten your password?”. Poté si nastavíte nové heslo (min. 8 znaků, minimálně dva, které nejsou písmenem ani číslem) a váš účet bude opět fungovat (přihlašovacím jménem je email, kam vám informace z URKUNDu chodí. Pokud někdo má zájem začít URKUND nově užívat, stačí napsat email na soukup@fsv.cuni.cz

S omluvou za komplikace,

Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Internet a společnost (dr. Petr Lupač - FF UK)

Porozumění dnešním společnostem není možné bez porozumění změn, které s sebou přineslo rozšíření digitálních komunikačních a informačních technologií. Prostřednictvím kursu Internet a společnost se studenti mohou seznámit s hlavními tématy současného výzkumu vlivu Internetu na jedince a společnost. Kurs je rozdělen do dvou částí, zatímco v první se studenti seznámí se základním teoretickým a empirickým rámcem současného výzkumu Internetu, v druhé části se studenti budou seznamovat se současným výzkumem v hlavních oblastech současného sociálněvědního výzkumu internetu. Důraz bude kladen na témata vznesená studenty, aktuálnost, empirickou evidenci a zprostředkování sociologického pohledu na zkoumaná témata.

Protože jsou tzv. Internet studies oborově nevyhraněné, je kurs otevřen i zájemcům z jiných oborů. Výuka bude probíhat prostřednictvím kombinace přednášky, řízené diskuse a studentských prezentací.


Jana Vojanová

Pozvánka na kurz Kulturní války

Současná uprchlická krize vyprovokovala nebývale silnou vlnu xenofobie a Islamofobie. Prostřednictvím nástrojů kulturní sociologie a teorie sociálních hnutí budeme zkoumat legitimizační strategie anti-islámské iniciativy a pokusíme se zodpovědět otázku, do jaké míry mohou být hnutí tohoto typu chápána jako součást deliberativních demokratických procesů. Kurz bude veden jako společný workshop s cílem vytvořit odborné publikovatelné výstupy. Kurz je otevřen i studentům, kteří kulturní války v minulém semestr nenavštěvovail. leták


Martin Hájek

Výsledky hodnocení kurzů

Na webu http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ naleznete výsledky hodnocení kurzů za poslední semestr. Nově je možné si nechat zobrazit též vývoj hodnocení kurzů od roku 2010. Výherci loterie o hodnotné ceny (vylosovaní z těch, kdo vyplnili hodnocení) budou oznámeni 6. října na zasedání Akademického senátu. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti    

The results of the evaluation (FSV courses) Results can be found at http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/en. Petr Soukup, Vice-Dean for Study Affairs  


Jana Vojanová

Poplatky pro navazujícím mgr. obory budou opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6.Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Plné znění předpisu naleznete na http://www.cuni.cz/UK-6918.html  Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Důležité upozornění pro studenty JSB021 - Základy demografie

První přenáška pana doktora Šídla (JSB021 Základy demografie) se bude konat až ve druhém akademickém týdnu - 8. října od 17,00,  místnost 3019 - jak je uvedeno v rozvrhu. Přednášky se budou po týdnu střídat se cvičeními - místnost 2074. 


Jana Vojanová

Praktické stáže Erasmus+: vyhláška pro podzimní kolo

Fakulta sociálních věd, ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., nabízí studentům a absolventům FSV UK možnost vyjet v akademickém roce 2015/2016 na praktickou stáž ERASMUS+ do zahraničí.  Vyhláška


Martin Hájek

Uznávání předmětů z předchozího studia

Dokument ke stažení.


Martin Hájek

Jazykové kurzy - zimní semestr 2015-16

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni – B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni – A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.  

Obecná angličtina se vyučuje na dvou úrovních, nižší („angličtina I +II“, JLB031 a 2) a vyšší s odborným zaměřením („angličtina pro sociální vědy I + II“, JLB053 a 4).   Jako volitelný předmět si mohou studenti zapsat kurz Sociological Cinema (JLB059), kurz akademického psaní s rodilým mluvčím (JLB057) a absolventi odborného kurzu  také angličtinu akademickou (JLM001 a 2).  

Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Jeho termín bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami nebo v SISu. KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem či na jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí.  

Zápisy do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SISu od 14. 9. od 10:00 hod. do 9. 10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 30.9. od 10:00 hod. do 9.10. do 14:00 hod. 

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test, definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokáží dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.

Sledujte prosím informace o termínech vstupních a rozřazovacích testů, většina proběhne ve čtvrtek 1. října.  

Rozvrhy budou přístupny v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích.

Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8-10 a 10-12 hodin a ve čtvrtek 14-16 a 16-18 hodin.  

Pro zápis do většiny kurzů II. v letním semestru platí tzv. prerekvizita, je nutné úspěšné absolvování kurzu I. v zimním semestru.   V letošním akademickém roce bude pro zájemce znovu otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Další důležité informace a aktuality najdete na stránkách

Kabinetu jazykové přípravy:   http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207      

venysova@seznam.cz


Jana Vojanová

OZS vyhlásilo výběrová řízení na LS 15/16 na amerických univerzitách

Nabídka na


Martin Hájek

Think-thank Evropské hodnoty - nabídka stáží

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní nezisková organizace, která usiluje o zvyšování politické kultury v České republice i na evropské úrovni a je nejdynamičtěji rostoucí český think-tank v oblasti evropské politiky. Pravidelně monitoruje a hodnotí práci politiků, například našich europoslanců, ministrů nebo členů evropských výborů Parlamentu ČR. Těm i předkládá odborná doporučení.

Tato organizace aktuálně nabízí stáže na 10 různých pozicích. Jedná se jak o analytický tým, tak o tým projektový, komunikační či provozní.

Výstupy naleznete na http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/, http://www.evropskehodnoty.cz, případně na anglickém webu http://www.europeanvalues.net. Zbylé výstupy jsou zpravidla publikovány v externích médiích, včetně těch evropských (např. https://euobserver.com/opinion/130000). 

Podrobnější informace o jednotlivých pracovních pozicích pro období říjen 2015  až leden 2016 včetně kontaktu na manažerku projektu Kláru Hendrychovou naleznete v přiloze.


Jana Vojanová

Rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016

Rozvrh pro zimní semestr AR 2015/2016 Katedry sociologie.


Jana Vojanová

11. Mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na 11. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU KONFERENCI ANTROPOWEBU s názvem KONEC ANTROPOLOGIE V ČECHÁCH?! Konference je určená pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských oborů antropologie a příbuzných věd. Snažíme se studentům poskytnout možnost prezentovat výsledky jejich aktuálního bádání a usnadnit jim možnosti prezentovat své práce v prostředí stejně starých – resp. stále mladých kolegů. Témata na konferenci jsou otevřená stejně jako antropologie sama. Konference se uskuteční 15. - 16.10. 2015 v Plzni. Konkrétní místo bude upřesněno (sledujte stránky AntropoWebu - www.antropoweb.cz). Abstrakty svých příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 1. září 2015. V případě zájmu o publikování příspěvku v recenzovaném časopise AntropoWebzin je celý text příspěvku potřeba poslat do 30. října 2015. http://antropologie.zcu.cz/call-for-paper-konference-2015. Barbora Plecháčková


Jana Vojanová

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek
Novinky
Studentské plénum ISS, 15.10. od 14 hodin v 1031

Vážení studenti, dovolujeme si Vás pozvat na historicky první plénum studentů ISS. Iniciativa vychází z naší strany a měla by pomoc ke zkvalitnění a zpříjemnění prostředí a vztahů ve kterých působíme. Více informací na facebooku . Těšíme se na Vás - Miroslava - Studentský spolek ISS a vznikající Studentská samospráva ISS


Martin Hájek

Diecézní charita Litoměřice hledá dobrovolníky

Dobrý den, oslovuji Vás s prosbou o spolupráci. Jako koordinátorka dobrovolníků jsem dostala za úkol zajistit  dobrovolníky na víkendové volnočasové aktivity pro 30 dětí,  popřípadě  i mužů, do uprchlického zařízení v Bělé pod Bezdězem. Zájem ze strany veřejnosti je. Vzhledem k problematice prostředí, klientů i jazykové bariéře, nechci na tuto službu pozvat kohokoliv. Bylo by vhodné, aby dobrovolníci laicky nebo odborně znali sociální práci, měli tendenci chápat čím si děti uprchlíků prošli, byli samostatní a empatičtí při výběru volnočasových aktivit a také aby byli jazykově vybavení.   Potřebovali bychom  5 – 6 stálých dobrovolníků ,kteří by po dobu zatím dvou měsíců každý víkend jezdili do Bělé. Jde o volnočasové aktivity dětí (cca 30 dětí) Požadujeme: znalost angličtiny, pedagogické nebo sociální vzdělání alespoň částečně usnadní náročnou službu, plnoletost Zajistíme: ubytování, stravu, pojištění, proškolení, proplacení jízdného

-        Nástup vždy v pátek, ubytování,  sestavení plánu na víkend

-         Odjezd v neděli po aktivitách

-        K dispozici by byl autobus pro možné výlety s dětmi

-        Možné vyučování angličtiny pro děti, jakékoliv vzdělávání, hry, výlety sportování

-        Na koordinaci dobrovolníků v místě nám je k dispozici otec Kamil Škoda z farnosti Bělá pod Bezdězem, který slouží přímo v místě a rád se zapojí

-        Protože jde o aktivity přímo ve středisku, chceme kvůli bezpečnosti stálou partu, která spolu bude si sdělovat zkušenosti a bude plánovat aktivity na další víkendy.

-        Mám již jednoho dobrovolníka Angličana učitele na jazykovce, se kterým mám službu již dojednanou.

-        Vyřízení povolení ke vstupu trvá 3 dny, proto je nutné, aby tato skupina jezdila pravidelně po dobu 2 měsíců. Vše budou mít proplaceno. Vlastní auto je velkou výhodou, zařízení  je 4 km daleko od penzionu, kde jsou ubytovaní dobrovolníci.   Zájemci se mohou hlásit rovnou mě. Věřím, že studentům tato dobrovolnická služba nabízí zajímavou zkušenost. Předem děkuji za odpověď.  

Veronika Vedejová koordinátor pro dobrovolníky

_______________________________________________________   Diecézní charita Litoměřice Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 531 361, mobil: 734 435 168 e-mail: dobrovolnici@dchltm.cz

web: http://dchltm.cz  


Jana Vojanová

Kde lze pomáhat migrantům, žadatelům o azyl a azylantům?

Milé studentky, milí studenti, osm fakult Univerzity Karlovy (1.LF, 2.LF, 3.LF, PřF, FSV, FHS, PedF, FF) v nedávné době nabídlo migrantům, kteří získají v ČR azyl, možnost odpuštění poplatků za studium a ubytování na jejich kolejích. Fakulta sociálních věd tento krok od začátku podporovala, ráda by však přispěla také k tomu, aby se do pomoci migrantům, žadatelům o azyl a azylantům zapojili taktéž její studenti. Pracovníci ISS oslovili neziskové organizace a nezávislé dobrovolnické skupiny a vytvořili seznam těch z nich, ve kterých by byla Vaše pomoc aktuálně velmi vítána. Pokud se rozhodnete lidem, kteří se ocitli v nelehké situaci migrantů, svou pomoc nabídnout, kontaktujte přímo osoby uvedené v přiložených kontaktech. Seznam kontaktů


Martin Hájek

Zajímavá nabídka pro studenty sociologie

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) vypisuje výběrové řízení na pozici stážistky nebo stážisty. Nabídka je obzvláště vhodná pro studenty sociologie. Bližší informace  naleznete v příloze.


Jana Vojanová

Doktorand ISS Šimon Fiala získal Cenu Josefa Vavrouška

Šimon získal druhé místo v kategorii magisterských prací za diplomku Cyklističtí lobbyisté a vynalézání politiky v pozdně moderní době. Vedoucím a konzultantem byl prof. Jiří Kabele. Výbor pro Cenu Josefa VAVROUŠKA konstatoval, že "zejména ve skupině diplomových prací zaslaných do soutěže většina převyšuje úroveň postačující k obhajobám. V několika ohledech se nejlepší práce mohou poměřovat se studiemi zaslanými do kategorie disertačních." Gratulujeme!


Martin Hájek

Ovlivňování klimatických změn ekonomickými a finančními prostředky

VŠE ve spolupráci s Francouzskou ambasádou pořádá 30. října 2015 konferenci na téma: "Ovlivňování klimatických změn ekonomickými a finančními prostředky". Konference se koná v budově VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 - Vencovského aula.

Podrobnější informace naleznete v programu.


Jana Vojanová

Pozvání na inaugurační přednášku profesora Bernarda Lahira (ENS Lyon)

Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) Vás zve na inaugurační přednášku profesora Bernarda Lahira (ENS Lyon) "Aktér mezi dispozicemi a kontexty jednání: promýšlení jednoty humanitních a společenských věd". Svoji přednášku prof. Lahire prosloví ve čtvrtek 8. 10. od 16H ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1).

Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.

Více viz: www.cefres.cz


Jana Vojanová

13.10. 9:00, Hollar: Seminář o Horizon 2020

V úterý 13. října od 9 h se na Hollaru v místnosti č. 212 uskuteční seminář, jehož cílem je představit nově chystané výzvy v Horizon 2020. Na akci bude prezentován také tzv. "open access", etika v projektech a hodnocení projektů. Pozvánka


Martin Hájek

Vyhlášení nového kole soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015. Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015.


Martin Hájek

13. 10.: Predátoři, lovci a sběrači: Jak smysluplně a odpovědně publikovat ve společenských vědách

Odborné publikace se v posledních letech staly klíčovým indikátorem pro hodnocení práce akademických institucí i jednotlivců. Spolu s počtem publikací narůstá strmě i počet časopisů a dalších publikačních platforem. Jak mezi mini rozlišovat? Jak rozpoznat kvalitu v jednotlivých oborech a multidisciplinárních oblastech? Jak rozeznat seriózní odborné periodikum od podvodných či tzv. predátorských časopisů – stačí na to impakt faktor a databáze Scopus? Je publikace v angličtině nutně hodnotnější, než publikace v češtině či jiných jazycích? Jak zvážit hodnotu monografií a editovaných svazků? Akce je zaměřena na doktorské studenty a studentky a začínající výzkumníky a výzkumnice ve společenskovědních oborech. Úterý, 13. října 2015 od 13-16 h. Adresa: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1. Pozvánka.  


Martin Hájek

Důležité: výběrové řízení Erasmus+ "praktické stáže"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Oddělení zahraničních styků uveřejnilo pravidla výběrových řízení pro zájemce o uskutečnění praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2015/2016 (jde o dokument, který je již nějakou dobu zveřejněn na webu ISS). Tuto vyhlášku, spolu se seznamy partnerských institucí, Vám nyní zasílám v příloze - prosím, věnujte těmto materiálům náležitou pozornost.   Institut sociologických studií zahraniční mobilitu svých studentů vítá, ať už jde o výjezdy studijní či tzv. praktické. V letošním roce se nám bohužel nepodařilo navýšit počet míst rezervovaný pro naše studenty (2+2 náhradníci), jednáme však o našem vlastním mechanismu podpory stážistů formou stipendií (tento program bude uplatněn již v tomto výběrovém kole). Žádná z přihlášek do programu Erasmus+ navíc zcela "nepropadne", neboť se na Vaše opakované kandidatury obvykle pohlíží jako na důkaz vysoké motivace.   Neváhejte proto a ucházejte se o výjezd na zahraniční stáž již v tomto akademickém roce! Termíny podávání přihlášek jsou dosti těsné: Veškeré dokumenty je třeba dodat na sekretariát ISS (k mým rukám) do 2. 10. (14H), náhradní termín pro odevzdání přihlášek pak ISS stanovil na 9. 10. (tj. právě 9. 10.) mezi 10. a 14. hodinou. Pozor, pro program stáží platí, že oprávněnými osobami jsou i studenti 1. ročníků bc. studia, viz čl. 2 obecných podmínek: http://www.cuni.cz/UK-6868.html Výběrové řízení proběhne dvoukolově: V prvním kole budou uchazeči hodnoceni na základě předložených přihlášek. Výsledkem prvního kola, které bude ukončeno 15. 10., bude zveřejněný seznam uchazečů postupujících do druhého výběrového kola. Druhé výběrové kolo proběhne formou ústních pohovorů s vybranými kandidáty, a to ve čtvrtek 22. 10. (14-17H, sekretariát ISS).   V příloze naleznete 1) seznam partnerských institucí společný pro FSV UK (prostřednictvím ERA) a 2) seznam exkluzivních partnerství ISS UK. S pozdravem a s přáním úspěchu ve výběrovém řízení   Jan Maršálek   Důležité: Veškeré dotazy zasílejte prosím na adresu jan.marsalek@fsv.cuni.cz

 


Přílohy:

Katalog_Prakticke_2015_2016.pdf
Prakticke_staze_partneri_ISS_2015.pdf
FSV_2015_16_podzim_erasmus.pdf

Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Zde najdete aktuální rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016


Jana Vojanová

Sociologické večery: Migrace: pohyb a začlenění jako základ (sebe)reflexe

Vážení příznivci Sociologických večerů,

srdečně Vás zveme na úvodní setkání tohoto semestru, na kterém s přednáškou

Migrace: pohyb a začlenění jako základ (sebe)reflexe vystoupí PhDr. Pavel Sitek, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Kdy: úterý 6. 10. od 18:30 do 20:00

Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215

 

Přednáška bude věnována vybraným fenoménům spojeným s migračními otázkami. Přednášející nejprve představí i) koncepty pohybu a začlenění, které byly pro uchopení migrační reality vynalezeny, a ii) metaforu, která oba koncepty ilustruje (Sitek 2015). Druhá část přednášky bude věnována kombinaci náhledů, jejíž základy nacházejí podpůrnou konstrukci v myšlení předních francouzských specialistů (Didier Fassin, Gérard Noiriel, Patrick Weil, Michel Wieviorka a Catherine Wihtol de Wenden). Za třetí se pokusíme kontextualizovat současnou uprchlickou „hysterii“ v české společnosti, a přinést některé odpovědi na jednání v oblasti pohybu a začlenění, i na to, jak je toto jednání vnímáno.

Plakát naleznete v příloze, rozšířený abstrakt vystoupení a další informace na našich stránkách: http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz

Těšíme se na vás

 

Veronika Frantová


Přílohy:

plakat_95sitek.pdf

Jana Vojanová

JSM016 – Sociology of Science and Scientific Knowledge (J. Marsalek)

Please, note that the course “Sociology of Science and Scientific Knowledge” will start only October 7, 2015. The first meeting will be based on Pierre Bourdieu’s paper “The Specificity of the Scientific Field” that you are invited to read. For further details, see the syllabus published on the SIS page.


Jana Vojanová

Analytické metody výzkumu - JSM031

Semináře k JSM031 začínají až 6. října. 29.9. se z důvodu zahraniční cesty dr. Krejčího seminář nekoná.


Jana Vojanová

Sháníme cvičící Statistiky

Pro vedení seminářů Statistika I na KS v zimním semestru 2015/2016 hledáme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na e-mail: Jana Vojanová  (vojanovaj(at)fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus, 16. října, 18H

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přítelé Kabinetu historie a teorie sociologie,

dovolujeme si Vás pozvat na neformální zahájení nového kabinetního roku, o které se 16. října v 18H v Café Montmartre postará Albert Camus. Pozvánku na Radostné vědecké setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující" najdete zde:

http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/   Program večera bude v patřičném předstihu uveden na našem webu.   Zejména frankofonní kolegyně a kolegy si dovolujeme upozornit na první letošní kolokvium s názvem "Transformation, dégradation, perte des objets scientifiques", které ve spolupráci a na půdě Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) proběhne již 21. října:   http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/transformation-degradation-perte-des-objets-scientifiques/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Těšíme se na viděnou     Jan Maršálek


Jana Vojanová

Euroacademia conference: Politicization of Europe

Euroacademia spolu s Anglo - americkou univerzitou pořádají v Praze ve dnech 27. a 28. listopadu 2015  mezinárodní konferenci The European Union and the Politicization of Europe. Bližší informace a důležité odkazy naleznete v příloze


Jana Vojanová

Důležité informace ke změně nastavení systému URKUND (hledání plagiátů)

S ohledem na skutečnost, že při přechodu na nové přihlašovací rozhraní URKUND se nepodařilo zachovat přihlašovací údaje, byl všem uživatelům z FSV zaslán link k obnovení účtu. Na toto obnovení je 96 hodin, tj. čas je do pondělí 28.9. v 11:30. Pokud v této lhůtě operaci neprovedete, lze váš účet aktivovat na stránce: https://secure.urkund.com/account/en-US/auth/login . Zde je nutno kliknout na volbu "Have you forgotten your password?”. Poté si nastavíte nové heslo (min. 8 znaků, minimálně dva, které nejsou písmenem ani číslem) a váš účet bude opět fungovat (přihlašovacím jménem je email, kam vám informace z URKUNDu chodí. Pokud někdo má zájem začít URKUND nově užívat, stačí napsat email na soukup@fsv.cuni.cz

S omluvou za komplikace,

Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Internet a společnost (dr. Petr Lupač - FF UK)

Porozumění dnešním společnostem není možné bez porozumění změn, které s sebou přineslo rozšíření digitálních komunikačních a informačních technologií. Prostřednictvím kursu Internet a společnost se studenti mohou seznámit s hlavními tématy současného výzkumu vlivu Internetu na jedince a společnost. Kurs je rozdělen do dvou částí, zatímco v první se studenti seznámí se základním teoretickým a empirickým rámcem současného výzkumu Internetu, v druhé části se studenti budou seznamovat se současným výzkumem v hlavních oblastech současného sociálněvědního výzkumu internetu. Důraz bude kladen na témata vznesená studenty, aktuálnost, empirickou evidenci a zprostředkování sociologického pohledu na zkoumaná témata.

Protože jsou tzv. Internet studies oborově nevyhraněné, je kurs otevřen i zájemcům z jiných oborů. Výuka bude probíhat prostřednictvím kombinace přednášky, řízené diskuse a studentských prezentací.


Jana Vojanová

Pozvánka na kurz Kulturní války

Současná uprchlická krize vyprovokovala nebývale silnou vlnu xenofobie a Islamofobie. Prostřednictvím nástrojů kulturní sociologie a teorie sociálních hnutí budeme zkoumat legitimizační strategie anti-islámské iniciativy a pokusíme se zodpovědět otázku, do jaké míry mohou být hnutí tohoto typu chápána jako součást deliberativních demokratických procesů. Kurz bude veden jako společný workshop s cílem vytvořit odborné publikovatelné výstupy. Kurz je otevřen i studentům, kteří kulturní války v minulém semestr nenavštěvovail. leták


Martin Hájek

Výsledky hodnocení kurzů

Na webu http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ naleznete výsledky hodnocení kurzů za poslední semestr. Nově je možné si nechat zobrazit též vývoj hodnocení kurzů od roku 2010. Výherci loterie o hodnotné ceny (vylosovaní z těch, kdo vyplnili hodnocení) budou oznámeni 6. října na zasedání Akademického senátu. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti    

The results of the evaluation (FSV courses) Results can be found at http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/en. Petr Soukup, Vice-Dean for Study Affairs  


Jana Vojanová

Poplatky pro navazujícím mgr. obory budou opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6.Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Plné znění předpisu naleznete na http://www.cuni.cz/UK-6918.html  Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Důležité upozornění pro studenty JSB021 - Základy demografie

První přenáška pana doktora Šídla (JSB021 Základy demografie) se bude konat až ve druhém akademickém týdnu - 8. října od 17,00,  místnost 3019 - jak je uvedeno v rozvrhu. Přednášky se budou po týdnu střídat se cvičeními - místnost 2074. 


Jana Vojanová

Praktické stáže Erasmus+: vyhláška pro podzimní kolo

Fakulta sociálních věd, ve spolupráci s Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., nabízí studentům a absolventům FSV UK možnost vyjet v akademickém roce 2015/2016 na praktickou stáž ERASMUS+ do zahraničí.  Vyhláška


Martin Hájek

Uznávání předmětů z předchozího studia

Dokument ke stažení.


Martin Hájek

Jazykové kurzy - zimní semestr 2015-16

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni – B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni – A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.  

Obecná angličtina se vyučuje na dvou úrovních, nižší („angličtina I +II“, JLB031 a 2) a vyšší s odborným zaměřením („angličtina pro sociální vědy I + II“, JLB053 a 4).   Jako volitelný předmět si mohou studenti zapsat kurz Sociological Cinema (JLB059), kurz akademického psaní s rodilým mluvčím (JLB057) a absolventi odborného kurzu  také angličtinu akademickou (JLM001 a 2).  

Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Jeho termín bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami nebo v SISu. KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem či na jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí.  

Zápisy do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SISu od 14. 9. od 10:00 hod. do 9. 10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 30.9. od 10:00 hod. do 9.10. do 14:00 hod. 

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test, definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokáží dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.

Sledujte prosím informace o termínech vstupních a rozřazovacích testů, většina proběhne ve čtvrtek 1. října.  

Rozvrhy budou přístupny v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích.

Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8-10 a 10-12 hodin a ve čtvrtek 14-16 a 16-18 hodin.  

Pro zápis do většiny kurzů II. v letním semestru platí tzv. prerekvizita, je nutné úspěšné absolvování kurzu I. v zimním semestru.   V letošním akademickém roce bude pro zájemce znovu otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Další důležité informace a aktuality najdete na stránkách

Kabinetu jazykové přípravy:   http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207      

venysova@seznam.cz


Jana Vojanová

OZS vyhlásilo výběrová řízení na LS 15/16 na amerických univerzitách

Nabídka na


Martin Hájek

Think-thank Evropské hodnoty - nabídka stáží

Think-tank Evropské hodnoty je nevládní nezisková organizace, která usiluje o zvyšování politické kultury v České republice i na evropské úrovni a je nejdynamičtěji rostoucí český think-tank v oblasti evropské politiky. Pravidelně monitoruje a hodnotí práci politiků, například našich europoslanců, ministrů nebo členů evropských výborů Parlamentu ČR. Těm i předkládá odborná doporučení.

Tato organizace aktuálně nabízí stáže na 10 různých pozicích. Jedná se jak o analytický tým, tak o tým projektový, komunikační či provozní.

Výstupy naleznete na http://evropske-hodnoty.blog.ihned.cz/, http://www.evropskehodnoty.cz, případně na anglickém webu http://www.europeanvalues.net. Zbylé výstupy jsou zpravidla publikovány v externích médiích, včetně těch evropských (např. https://euobserver.com/opinion/130000). 

Podrobnější informace o jednotlivých pracovních pozicích pro období říjen 2015  až leden 2016 včetně kontaktu na manažerku projektu Kláru Hendrychovou naleznete v přiloze.


Jana Vojanová

Rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016

Rozvrh pro zimní semestr AR 2015/2016 Katedry sociologie.


Jana Vojanová

11. Mezinárodní studentská vědecká konference Antropowebu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na 11. MEZINÁRODNÍ STUDENTSKOU VĚDECKOU KONFERENCI ANTROPOWEBU s názvem KONEC ANTROPOLOGIE V ČECHÁCH?! Konference je určená pro studenty bakalářských, magisterských či doktorských oborů antropologie a příbuzných věd. Snažíme se studentům poskytnout možnost prezentovat výsledky jejich aktuálního bádání a usnadnit jim možnosti prezentovat své práce v prostředí stejně starých – resp. stále mladých kolegů. Témata na konferenci jsou otevřená stejně jako antropologie sama. Konference se uskuteční 15. - 16.10. 2015 v Plzni. Konkrétní místo bude upřesněno (sledujte stránky AntropoWebu - www.antropoweb.cz). Abstrakty svých příspěvků (250 slov) zašlete spolu s přihláškou do 1. září 2015. V případě zájmu o publikování příspěvku v recenzovaném časopise AntropoWebzin je celý text příspěvku potřeba poslat do 30. října 2015. http://antropologie.zcu.cz/call-for-paper-konference-2015. Barbora Plecháčková


Jana Vojanová

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek