Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Antropologický seminář I - netradiční záčátek!!!

Vážení kolegové,rád bych ty z vás, kteří chcete v nadcházejícím semestru absolvovat povinný kurs Antropologický seminář I., upozornil na nestandardní zahájení tohoto kursu.

Zahájení kursu proběhne v chatě UK v Peci pod Sněžkou (http://www.cuni.cz/UK-5199.html) ve dnech 1. - 4. 10. 2015.

Dopravu do Pece pod Sněžkou a zpět si každý zajišťuje individuálně. Náklady na ubytování (cca 135 Kč na osobu a noc) a stravu si každý hradí rovněž z vlastních zdrojů. Předpokládám, že bychom objednali polopenzi, tj. čtvrtek - večeře, pátek + sobota: snídaně + večeře, neděle: snídaně. 

Předběžný sylabus kursu posílám pro orientaci v příloze. Detailní informace o výjezdním semináři i o celém kursu dostanete cca týden před zahájením semestru.Vaše případná neúčast na výjezdním semináři vám sice nebrání v absolvování celého kursu, ale práci, kterou neodvedete na výjezdním semináři, budete muset dohnat v prvních týdnech semestru.

Z organizačních důvodů prosím všechny, kteří se chtějí výjezdního semináře zúčastnit, aby mi do 14. září 2015: 

1) potvrdili své rozhodnutí o účasti na výjezdním semináři na e-mail: jakub.grygar@fsv.cuni.cz;

2) napsali o případných stravovacích preferencích (vegetariánská strava, bezlepková dieta a pod.).

Po 14. září nabídneme nevyužitou rezervovanou kapacitu ostatním studentům SOSA, popř. studentům mgr. studia.Pokud budete mít k výjezdnímu semináři nebo k celému kursu jakékli dotazy, prosím kontaktujte mne.

Přeji vám pěkný zbytek léta a zdravím,

Jakub Grygar


Přílohy:

antropolog_seminar_15_16.pdf

Jana Vojanová

Bc. státní zkouška z analýzy dat 31. srpna 2015 od 11:00

V pondělí, 31. 8. 2015 se od 11,00 v místnosti 2074 koná bc. státní zkouška z analýzy dat.

Zájemci se hlásí na e-mail: petr.soukup@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - magisterské státní zkoušky

V úterý, 8. září a ve středu, 9. září 2015 se konají na Katedře sociologie obhajoby diplomových prací a závěrečné státní zkoušky.

Orientační časový rozpis a složení komisí najdete v přílohách.

Případné změny budou zveřejněny na těchto stránkách


Přílohy:

Mgr_092015.pdf
Mgr_obhajoby_092015.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky

V úterý, 1. září a ve středu 2. září 2015 se na Katedře sociologie konají podzimní státní zkoušky oborů Sociologie a sociální antropologie a Sociologie a sociální politika. Orientační časový rozpis najdete v příloze.

Případné změny budou zveřejněny na těchto stránkách.


Přílohy:

bc_obhajoby_092015.pdf
SOSP_092015.pdf
SOSA_092015_1.pdf

Jana Vojanová

Informace pro studenty Katedry sociologie

Písemná část magisterských státních zkoušek se bude konat 1. září 2015 od 9,00 v místnosti 2074. Ke zkoušce se dostavte alespoň o deset minut dříve.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2016. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Termín odevzdání žádosti na odd. vědy: 18. září 2015. Podrobné informace a formuláře.


Martin Hájek

Výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2015-16. Pravidla CDS a výběrového řízení naleznete na http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-265.html. Přihlášky odevzdávejte v papírové i elektronické podobě na sekretariát ISS (J. Žilková) do 31. srpna 2015.


Martin Hájek

Nabídka stáží v Národním ústavu duševního zdraví

Rádi byste si vyzkoušeli své teoretické znalosti v praxi? Chcete získat pracovní zkušenosti ve špičkové výzkumné instituci? Chcete se podílet na výzkumu, projektech a fungování několika vědeckých týmů? Přihlaste se do programu stáží Národního ústavu duševního zdraví. Více info.


Martin Hájek

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek
Novinky
Antropologický seminář I - netradiční záčátek!!!

Vážení kolegové,rád bych ty z vás, kteří chcete v nadcházejícím semestru absolvovat povinný kurs Antropologický seminář I., upozornil na nestandardní zahájení tohoto kursu.

Zahájení kursu proběhne v chatě UK v Peci pod Sněžkou (http://www.cuni.cz/UK-5199.html) ve dnech 1. - 4. 10. 2015.

Dopravu do Pece pod Sněžkou a zpět si každý zajišťuje individuálně. Náklady na ubytování (cca 135 Kč na osobu a noc) a stravu si každý hradí rovněž z vlastních zdrojů. Předpokládám, že bychom objednali polopenzi, tj. čtvrtek - večeře, pátek + sobota: snídaně + večeře, neděle: snídaně. 

Předběžný sylabus kursu posílám pro orientaci v příloze. Detailní informace o výjezdním semináři i o celém kursu dostanete cca týden před zahájením semestru.Vaše případná neúčast na výjezdním semináři vám sice nebrání v absolvování celého kursu, ale práci, kterou neodvedete na výjezdním semináři, budete muset dohnat v prvních týdnech semestru.

Z organizačních důvodů prosím všechny, kteří se chtějí výjezdního semináře zúčastnit, aby mi do 14. září 2015: 

1) potvrdili své rozhodnutí o účasti na výjezdním semináři na e-mail: jakub.grygar@fsv.cuni.cz;

2) napsali o případných stravovacích preferencích (vegetariánská strava, bezlepková dieta a pod.).

Po 14. září nabídneme nevyužitou rezervovanou kapacitu ostatním studentům SOSA, popř. studentům mgr. studia.Pokud budete mít k výjezdnímu semináři nebo k celému kursu jakékli dotazy, prosím kontaktujte mne.

Přeji vám pěkný zbytek léta a zdravím,

Jakub Grygar


Přílohy:

antropolog_seminar_15_16.pdf

Jana Vojanová

Bc. státní zkouška z analýzy dat 31. srpna 2015 od 11:00

V pondělí, 31. 8. 2015 se od 11,00 v místnosti 2074 koná bc. státní zkouška z analýzy dat.

Zájemci se hlásí na e-mail: petr.soukup@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - magisterské státní zkoušky

V úterý, 8. září a ve středu, 9. září 2015 se konají na Katedře sociologie obhajoby diplomových prací a závěrečné státní zkoušky.

Orientační časový rozpis a složení komisí najdete v přílohách.

Případné změny budou zveřejněny na těchto stránkách


Přílohy:

Mgr_092015.pdf
Mgr_obhajoby_092015.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky

V úterý, 1. září a ve středu 2. září 2015 se na Katedře sociologie konají podzimní státní zkoušky oborů Sociologie a sociální antropologie a Sociologie a sociální politika. Orientační časový rozpis najdete v příloze.

Případné změny budou zveřejněny na těchto stránkách.


Přílohy:

bc_obhajoby_092015.pdf
SOSP_092015.pdf
SOSA_092015_1.pdf

Jana Vojanová

Informace pro studenty Katedry sociologie

Písemná část magisterských státních zkoušek se bude konat 1. září 2015 od 9,00 v místnosti 2074. Ke zkoušce se dostavte alespoň o deset minut dříve.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2016. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Termín odevzdání žádosti na odd. vědy: 18. září 2015. Podrobné informace a formuláře.


Martin Hájek

Výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2015-16. Pravidla CDS a výběrového řízení naleznete na http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-265.html. Přihlášky odevzdávejte v papírové i elektronické podobě na sekretariát ISS (J. Žilková) do 31. srpna 2015.


Martin Hájek

Nabídka stáží v Národním ústavu duševního zdraví

Rádi byste si vyzkoušeli své teoretické znalosti v praxi? Chcete získat pracovní zkušenosti ve špičkové výzkumné instituci? Chcete se podílet na výzkumu, projektech a fungování několika vědeckých týmů? Přihlaste se do programu stáží Národního ústavu duševního zdraví. Více info.


Martin Hájek

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek