Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Studijní pobyty v zahraničí (Čína) - Study Abroad opportunities (China)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na East China University of Political Science and Law v Šanghaji, Čína. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad at East China University of Political Science and Law, Shanghai, China under an inter-faculty agreement. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.

 


Vít Horák

Nový fakultní email

Rádi bychom připomenuli, že k 22. 9. 2014 přechází naše fakulta na emailové účty v rámci Google Apps. Více informací naleznete ve svém fakultním mailu a také v přiloženém souboru.


Přílohy:

První kroky s Google Apps

Vít Horák

Konference k tématu tolerance

V 2. - 3. října 2014 se uskuteční na půdě filozofické fakulty Prešovské univerzity mezinárodní konference s názvem Idea tolerance a intolerance. Teorie a praxe. Přihlášku s abstraktem příspěvku je nutno posílat do 21. 9. 2014. Více informací zde.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Do rozvrhu budou ještě doplněny semináře Statistika I, Úvod do emp. výzkumu, Dějiny sociologie I a Základy SPSS.


Přílohy:

ZS_KS_14_15_final7.pdf

Jana Vojanová

Konference v Prešově

Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity zve na mezinárodní interdisciplinární konferenci Nová sociální edukace člověka III, která se uskuteční 3. 11. 2014. Přihlášku je třeba poslat nejpozději do 19. října. Více v přiložených souborech.


Vít Horák

PGS - státní zkoušky Katedra sociologie

Ve čtvrtek, 18. září se od 9,00 konají doktorské státní zkoušky na Katedře sociologie. Adresa: U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost 3073 (ředitelna). Orientační časový rozpis.


Jana Vojanová

Nabídka stáže EEB-CZ

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ) při ČVUT nabízí stáže pro bakalářské a magisterské studenty. Stážist(k)y si vybírá v průběhu celého roku, avšak nyní hledá stážist(k)u zvláště pro rešeršně-analytické práce. Poptávka. Program stáží.


Vít Horák

Akademická angličtina pro posluchače FSV UK

Studenti, kteří absolvovali kurz odborné angličtiny a chtějí si dále rozšiřovat svou znalost anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny na úrovni C1. Jednosemestrální kurz si lze zapsat v zimním i letním semestru. Na kurz Akademická angličtina I vyučovaný v zimním semestru navazuje v letním semestru kurz Akademická angličtina II. Více informací zde


Vít Horák

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Fond mobility UK - Rector

OZS informuje o možnosti získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to study abroad in the summer semester 2014/2015. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Izraeli, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad in USA, Israel, Korea and Russia under various inter-faculty agreements. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Výuka jazyků - zimní semestr 2014/15

Výuka jazyků na FSV UK začíná od pondělí, 29. září 2014.

Podrobnosti naleznete v příloze


Přílohy:

jazyky_FSV_ZS_14_15_2.pdf

Jana Vojanová

Nabídka pracovní pozice CSDA

Český sociálněvědní datový archiv hledá asistenta/asistentku na částečný úvazek. Práce je vhodná především pro studenty a studentky bakalářského nebo magisterského programu. V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis do 21. září 2014 na adresu archiv@soc.cas.cz. Více info v letáku nebo na http://www.soc.cas.cz/aktualita/cesky-socialnevedni-datovy-archiv-hleda-posilu-do-sveho-tymu.


Jana Vojanová

Pozor důležité - Praktické stáže v programu Erasmus+

Dovoluji si vás informovat o velmi zajímavé příležitosti zahraniční mobility v rámci programu pracovních stáží Erasmus+. Praktické stáže může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia dále. Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců, nicméně alokované finanční prostředky pro FSV umožní maximální délku stáže 3 měsíce. 

Pro realizaci praktických stáží vstupuje FSV do spolupráce s organizací Evropská rozvojová agentura (ERA). Z tohoto důvodu bude možné studenty FSV nominovat především k smluvním partnerům ERA (jejich předběžný seznam najdete v příloze). Tento seznam bude možné rozšířit o organizace, které si sami domluvíte na úrovni institutů (případné návrhy, včetně detailů kontaktních osob prosím zasílejte na vnovotny(zavináč)fsv.cuni.cz). Nicméně v prvním roce, než se praktické stáže na FSV zaběhnou, je doporučeno využít nabídky organizace ERA.Praktické stáže bude možné realizovat od prosince 2014Výběrové řízení by mělo proběhnout počátkem října 2014. Pro ISS se počítá s kvótou 4 stáží (plus určitý počet náhradníků). O dalším vývoji vás budu informovat. Vilém Novotný


Vít Horák

Konference k tématu zaměstnanosti

The International Society for Third-Sector Research informuje opořádání mezinárodní konference s názvem Towards Inclusive Employment and Welfare Systems: Challenges for a Social Europe. Konference se bude konat 9.-10. rijna 2014 v Berlíně. Podrobné informace.

 


Vít Horák

Výzva nadace Open Society Fund

Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a genderově motivovaného násilí. Projekty musí začít nejdříve k 1. 1. 2015 a trvat alespoň 12 měsíců s tím, že mohou být ukončeny až 30. 4. 2016. Podporují se tyto činnosti: výzkumy, sběr dat, analýza dat, vypracování studií a řada dalších činností souvisejících s praktickou stránkou problému. Náklady na projekt musí být minimálně 6.200.000 Kc a maximálně 15.000.000 Kc s tím, že žadatelská organizace musí uhradit 20% celkové částky na projekt (náklady in-kind mohou tvořit maximálně 50% z podílu spolufinancování). Podrobné informace a formuláře. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. 9. 2014


Vít Horák

Projekty Česko-polského fóra

MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015. Podporují se společně projekty se zaměřením na:

  • prioritní oblasti zahraniční politiky obou států;
  • vědecké, výzkumné projekty, konference, semináře;
  • akademická výměna;
  • společné projekty škol ad.

Dotaci nelze použít na stipendia, jazykové kurzy, provozní náklady,nákupy techniky a investiční náklady.Dotace projektů může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladůprojektu, ve výjimečných případech až do 100%. Podrobne informace.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014.


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek
Novinky
Studijní pobyty v zahraničí (Čína) - Study Abroad opportunities (China)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na East China University of Political Science and Law v Šanghaji, Čína. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad at East China University of Political Science and Law, Shanghai, China under an inter-faculty agreement. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.

 


Vít Horák

Nový fakultní email

Rádi bychom připomenuli, že k 22. 9. 2014 přechází naše fakulta na emailové účty v rámci Google Apps. Více informací naleznete ve svém fakultním mailu a také v přiloženém souboru.


Přílohy:

První kroky s Google Apps

Vít Horák

Konference k tématu tolerance

V 2. - 3. října 2014 se uskuteční na půdě filozofické fakulty Prešovské univerzity mezinárodní konference s názvem Idea tolerance a intolerance. Teorie a praxe. Přihlášku s abstraktem příspěvku je nutno posílat do 21. 9. 2014. Více informací zde.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Do rozvrhu budou ještě doplněny semináře Statistika I, Úvod do emp. výzkumu, Dějiny sociologie I a Základy SPSS.


Přílohy:

ZS_KS_14_15_final7.pdf

Jana Vojanová

Konference v Prešově

Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity zve na mezinárodní interdisciplinární konferenci Nová sociální edukace člověka III, která se uskuteční 3. 11. 2014. Přihlášku je třeba poslat nejpozději do 19. října. Více v přiložených souborech.


Vít Horák

PGS - státní zkoušky Katedra sociologie

Ve čtvrtek, 18. září se od 9,00 konají doktorské státní zkoušky na Katedře sociologie. Adresa: U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost 3073 (ředitelna). Orientační časový rozpis.


Jana Vojanová

Nabídka stáže EEB-CZ

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ) při ČVUT nabízí stáže pro bakalářské a magisterské studenty. Stážist(k)y si vybírá v průběhu celého roku, avšak nyní hledá stážist(k)u zvláště pro rešeršně-analytické práce. Poptávka. Program stáží.


Vít Horák

Akademická angličtina pro posluchače FSV UK

Studenti, kteří absolvovali kurz odborné angličtiny a chtějí si dále rozšiřovat svou znalost anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny na úrovni C1. Jednosemestrální kurz si lze zapsat v zimním i letním semestru. Na kurz Akademická angličtina I vyučovaný v zimním semestru navazuje v letním semestru kurz Akademická angličtina II. Více informací zde


Vít Horák

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Fond mobility UK - Rector

OZS informuje o možnosti získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to study abroad in the summer semester 2014/2015. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Izraeli, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad in USA, Israel, Korea and Russia under various inter-faculty agreements. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Výuka jazyků - zimní semestr 2014/15

Výuka jazyků na FSV UK začíná od pondělí, 29. září 2014.

Podrobnosti naleznete v příloze


Přílohy:

jazyky_FSV_ZS_14_15_2.pdf

Jana Vojanová

Nabídka pracovní pozice CSDA

Český sociálněvědní datový archiv hledá asistenta/asistentku na částečný úvazek. Práce je vhodná především pro studenty a studentky bakalářského nebo magisterského programu. V případě zájmu zašlete motivační dopis a životopis do 21. září 2014 na adresu archiv@soc.cas.cz. Více info v letáku nebo na http://www.soc.cas.cz/aktualita/cesky-socialnevedni-datovy-archiv-hleda-posilu-do-sveho-tymu.


Jana Vojanová

Pozor důležité - Praktické stáže v programu Erasmus+

Dovoluji si vás informovat o velmi zajímavé příležitosti zahraniční mobility v rámci programu pracovních stáží Erasmus+. Praktické stáže může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia dále. Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců, nicméně alokované finanční prostředky pro FSV umožní maximální délku stáže 3 měsíce. 

Pro realizaci praktických stáží vstupuje FSV do spolupráce s organizací Evropská rozvojová agentura (ERA). Z tohoto důvodu bude možné studenty FSV nominovat především k smluvním partnerům ERA (jejich předběžný seznam najdete v příloze). Tento seznam bude možné rozšířit o organizace, které si sami domluvíte na úrovni institutů (případné návrhy, včetně detailů kontaktních osob prosím zasílejte na vnovotny(zavináč)fsv.cuni.cz). Nicméně v prvním roce, než se praktické stáže na FSV zaběhnou, je doporučeno využít nabídky organizace ERA.Praktické stáže bude možné realizovat od prosince 2014Výběrové řízení by mělo proběhnout počátkem října 2014. Pro ISS se počítá s kvótou 4 stáží (plus určitý počet náhradníků). O dalším vývoji vás budu informovat. Vilém Novotný


Vít Horák

Konference k tématu zaměstnanosti

The International Society for Third-Sector Research informuje opořádání mezinárodní konference s názvem Towards Inclusive Employment and Welfare Systems: Challenges for a Social Europe. Konference se bude konat 9.-10. rijna 2014 v Berlíně. Podrobné informace.

 


Vít Horák

Výzva nadace Open Society Fund

Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a genderově motivovaného násilí. Projekty musí začít nejdříve k 1. 1. 2015 a trvat alespoň 12 měsíců s tím, že mohou být ukončeny až 30. 4. 2016. Podporují se tyto činnosti: výzkumy, sběr dat, analýza dat, vypracování studií a řada dalších činností souvisejících s praktickou stránkou problému. Náklady na projekt musí být minimálně 6.200.000 Kc a maximálně 15.000.000 Kc s tím, že žadatelská organizace musí uhradit 20% celkové částky na projekt (náklady in-kind mohou tvořit maximálně 50% z podílu spolufinancování). Podrobné informace a formuláře. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. 9. 2014


Vít Horák

Projekty Česko-polského fóra

MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015. Podporují se společně projekty se zaměřením na:

Dotaci nelze použít na stipendia, jazykové kurzy, provozní náklady,nákupy techniky a investiční náklady.Dotace projektů může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladůprojektu, ve výjimečných případech až do 100%. Podrobne informace.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014.


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek