Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Úprava úředních hodin

V době od 25. 7. 2016 do 2. 9. 2016 budou upraveny úřední hodiny sekretariátu ISS a sekretariátu KS následovně:

 

PO - ČT      8 : 30 - 15 : 00

PÁ             8 : 30 - 14 : 00


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant

Program se zaměřuje na založeni předmětů a studijních programů tykajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce a měly by zůstat ve fakultním sylabu dlouhodobě. IVF počítá s tím, že každý semestr budou v takovém kurzu/programu vyučovat dva přednášející ze dvou různých států Visegrádu. Více info. Do konce září 2016 informujte oddělení vědy o vašem zájmu projekt podat. Termín odevzdání písemné verze žádosti na odd. vědy je 4. listopadu 2016.  


Martin Hájek

Nabídka spolupráce - brigády pro studenta/ku Univerzity Karlovy

Fakulta humanitních studií UK hledá studenty pro výzkum s názvem Integrace péče - reflexe stavu ve světě a ČR, kteří by pomohli s přepisem cca 12 rozhovorů a krátkých dotazníků. Jedná se o kvalitativní výzkum mezi aktéry (zástupci MPSV, MZCR, asociace poskytovatelů soc. služeb, nemocnic, lékařů, soc. pracovníků, pacientů a pečujících apod.), výzkum se snaží zjistit jaké bariéry vnímají při poskytování a integraci zdravotní a sociální péče  (zejména pacienti s chronickým onemocněním, lidé s demencí, po cevních mozkových příhodách apod.).Nejedná se o dlouhodobou práci, ale o výpomoc s přepisem cca 12 rozhovorů (které je potřeba přepsat do cca půlky srpna). V případě zájmu je možnost se zapojit i do analýzy dat a psaní článku.  Odměna bude vyplacena formou stipendia (tj. bez odvodů a daní)Pokud by Vás tato nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat paní Marcelu Janečkovou  marcela.janeckova@gmail.com nebo 777689546.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů 2017

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Vyhlášení výběrového řízení na členy a členky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2016-17. Pravidla CDS a výběrového řízení jsou uvedena zde Přihlášky odevzdávejte v elektronické podobě na sekretariát ISS (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) do 31. srpna 2016. Dotazy směřujte na Martina Hájka. Užitečné informace vám jistě poskytnou i stávající stipendisté.


Martin Hájek

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová
Novinky
Úprava úředních hodin

V době od 25. 7. 2016 do 2. 9. 2016 budou upraveny úřední hodiny sekretariátu ISS a sekretariátu KS následovně:

 

PO - ČT      8 : 30 - 15 : 00

PÁ             8 : 30 - 14 : 00


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant

Program se zaměřuje na založeni předmětů a studijních programů tykajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce a měly by zůstat ve fakultním sylabu dlouhodobě. IVF počítá s tím, že každý semestr budou v takovém kurzu/programu vyučovat dva přednášející ze dvou různých států Visegrádu. Více info. Do konce září 2016 informujte oddělení vědy o vašem zájmu projekt podat. Termín odevzdání písemné verze žádosti na odd. vědy je 4. listopadu 2016.  


Martin Hájek

Nabídka spolupráce - brigády pro studenta/ku Univerzity Karlovy

Fakulta humanitních studií UK hledá studenty pro výzkum s názvem Integrace péče - reflexe stavu ve světě a ČR, kteří by pomohli s přepisem cca 12 rozhovorů a krátkých dotazníků. Jedná se o kvalitativní výzkum mezi aktéry (zástupci MPSV, MZCR, asociace poskytovatelů soc. služeb, nemocnic, lékařů, soc. pracovníků, pacientů a pečujících apod.), výzkum se snaží zjistit jaké bariéry vnímají při poskytování a integraci zdravotní a sociální péče  (zejména pacienti s chronickým onemocněním, lidé s demencí, po cevních mozkových příhodách apod.).Nejedná se o dlouhodobou práci, ale o výpomoc s přepisem cca 12 rozhovorů (které je potřeba přepsat do cca půlky srpna). V případě zájmu je možnost se zapojit i do analýzy dat a psaní článku.  Odměna bude vyplacena formou stipendia (tj. bez odvodů a daní)Pokud by Vás tato nabídka zaujala, neváhejte kontaktovat paní Marcelu Janečkovou  marcela.janeckova@gmail.com nebo 777689546.


Jana Vojanová

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů 2017

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Vyhlášení výběrového řízení na členy a členky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2016-17. Pravidla CDS a výběrového řízení jsou uvedena zde Přihlášky odevzdávejte v elektronické podobě na sekretariát ISS (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) do 31. srpna 2016. Dotazy směřujte na Martina Hájka. Užitečné informace vám jistě poskytnou i stávající stipendisté.


Martin Hájek

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová