Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:“Confrontations and Controversies in the Theory of Talcott Parsons” Uta Gerhardt (University of Heid

Fakulta humanitních studií UK, Program PRVOUK 19 - Interdisciplinární sociální vědy, zve na přednášku z cyklu Historicko-sociologických konfrontací s názvem:“Confrontations and Controversies in the Theory of Talcott Parsons” Uta Gerhardt (University of Heidelberg)Přednáška proběhne v angličtině ve středu 2. 11. 2016 od 17.00v místnosti č. 2080 v Jinonicích (U kříže 8, Praha 5).


Jana Vojanová

Sociologický seminář - Cosmopolitanism and Communitarianism - How Globalization Is Reshaping Politic

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí příznivci čtvrtečních seminářů, rády bychom vás pozvaly na další podzimní seminář, na kterém vystoupí profesor RUUD KOOPMANS s přednáškou  Cosmopolitanism and Communitarianism - How Globalization Is Reshaping Politics in the 21st CenturySeminář tentokrát začíná již v 13.30 hodin a bude probíhat v zasedací místnosti Ústavu dějin umění v prvním patře. Vchod je buď  přes vrátnici Sociologického ústavu a pak přes dvůr do dalšího křídla budovy nebo přímo z Husovy 4. Posíláme i aktualizovanou pozvánku, seminář plánovaný na pondělí 14. listopadu je však stále v jednání,  budeme Vás tedy informovat hned, jak budeme vědět všechny podrobnosti. Kdy: 3. listopadu  2016 od 13.30  hodin Kde: zasedací místnost,  Ústav dějin umění, Husova 4, Praha 1 Více informací naleznete  v příloze a dále v nejbližší době na našich webových stránkách  a na našem Facebooku . Srdečně zdraví a na setkání se těší Majka Pospíšilová (Dlouhá) a Petra Šalamounová


Jana Vojanová

Nabídka spolupráce na role-playing výzkumu

Spolužačky, spolužáci, zajímají vás experimentální metody výzkumu? Chcete se zábavnou formou naučit netradiční výzkumnou techniku? Pokud ano, nabízím vám účast na svém doktorandském výzkumném projektu zaměřeném na diskurzy dluhu v kontextu bydlení - hypotéky i rodinné půjčky. Hledáme: účastnice a účastníky role-playingových experimentů i potenciální spolupracovnice a spolupracovníky, kteří s námi budou pracovat na aplikaci metody na dalších skupinách nebo ji budou moci využít ve svém vlastním výzkumu - například pro bakalářskou nebo diplomovou práci.

Detaily naleznete zde. V případě zájmu, pište na mail  tomas.samec@fsv.cuni.cz nebo se můžete hlásit přes webový formulář. Těším se na spolupráci! Tomáš Samec (ISS FSV UK)


Martin Hájek

Žitý prostor & OR X Urbanistická situace

Ateliér Architektura 1 pražské UMPRUM pod vedením doc. Ing. akad. arch. Jana Šépky zve sociology a antropology ke spolupráci na projektu pro město Šluknov. Studenti daného ateliéru mají za úkol zpracovat celkovou urbanistickou situaci města a navrhnout vhodné architektonické intervence. Studenti sociálních věd jsou zváni k výzkumu toho, jak obyvatelé Šluknova své město vnímají a zažívají, aby tak poskytli architektům podklad či konfrontaci k jejich pohledu. Výzkum metodou mentálních map se uskuteční spolu s architekty ve dnech 4. -8. 11. 2016 ve Šluknově. 9. 11. pak proběhne veřejná prezentace společné práce v prostorách Šluknovského zámku.

Prosím zájemce, aby se neprodleně ozvali na mail barbora.spalova@fsv.cuni.cz. Zájemci z řad ISS si mohou účastí na projektu částečně splnit studijní povinnosti Kvalitativních praktik či Výzkumného kolokvia. 


Jana Vojanová

Nabídka studijních pobytů na akademický rok 2017/18

OZS FSV UK vyhlásilo výběrové řízení na další studijní pobyty. Na základě meziuniverzitních dohod se nyní můžete hlásit ke studiu na univerzitáchch v Brazílii, Chile, Kanadě, Lucembursku, Mexiku, Peru či USA. Výjezdy jsou podporovány finančními příspěvky z Fondu mobility. Uzávěrka přihlášek je ve středu 2. listopadu 2016. Více informací naleznete zde.


Terezie Hanzlíková

Kniha na semestr SOSA a SA&Q

Vážení kolegové, oznamujeme, že Knihou na semestr v ZS 2016/17 byla zvolena kniha Roberta Saviana Nula nula nula (nakl. Paseka, 2013). Podrobnosti zde. Jakub Grygar a spol.


Martin Hájek

Cyklus přednášek Dennise Smitha

Pracoviště historické sociologie FHS UK vás zve na cyklus přednášek, které přednese Dennis Smith z Loughborough University, Leicestershire, UK. Podrobnější informace zde


Jana Vojanová

Vnitřní migrace na katedře sociologie

mapa-katedry-sociologie.png


Martin Hájek

Přednáška Isabelle Jonveaux o sociologii klášterů.

Přijměte pozvání na přednášku Isabelle Jonveaux, která se bude konat v pondělí 10.10. od 11 hodin v 1037 na téma Monastic economies as alternative model: A world comparison. Pro vážnézájemce je v příloze také text přednášející k evropskému kontextu tématu. Přednáška se koná v rámci mezinárodního projektu Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria.


Martin Hájek

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

K vyhlášené výzvě proběhne v pátek 7. 10. v 10:00 v učebně J2019 seminář, na kterém probereme strategie psaní projektu podávaného ke GA UK (viz aktualita níže). Účast na semináři doporučujeme všem potenciálním žadatelům o grant.


Martin Hájek

KATEDRA SOCIOLOGIE - ROZVRH

Zde najdete rozvrh pro zimní semestr 2016/2017 Katedry sociologie.


Jana Vojanová

Konzultační hodiny koordinátorky Erasmu ISS

V zimním semestru bude mít Terezie Hanzlíková konzultace ve čtvrtek  10,50 - 11,50 hod. v místnosti 3064. Kontaktovat ji samozřejmě můžete i emailem.


Martin Hájek

Seminář k projektům GA UK

Vážení kolegové,   Grantová agentura UK (GA UK, http://www.cuni.cz/UK-2446.html) vypsala pro studenty magisterského a doktorského studia další kolo pro podávání grantových projektů. Jedná se o poměrně jedinečnou příležitost pro získání finančních prostředků pro pokrytí nákladů na realizaci vašeho výzkumu. K vyhlášené výzvě proběhne v pátek 7. 10. v 10:00 v učebně J2019 seminář, na kterém probereme strategie psaní projektu podávaného ke GA UK a budeme diskutovat vybrané příklady z dobrých i slabých projektů, které byly podány ke GA UK v uplynulých letech. Pozornost budeme také věnovat zkušenostem úspěšných žadatelů s administrativní procedurou spojenou s podáváním a řešením jejich projektů. Organizaci semináře zajišťují Tomáš Samec, Marie Pospíšilová a Jakub Grygar.  


Jana Vojanová

„NEŽÍT JEN PRO SEBE“ -

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 si vás dovoluje pozvat ke sledování rozpravy na téma „NEŽÍT JEN PRO SEBE“, které se zúčastní prof. Jan Sokol, letošní laureát Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Rozprava bude zahájena 5. října 2016 v 10:00 hodin v „Pražské křižovatce“, Praha 1, Zlatá ulice (vstup z Liliové ulice). S Janem Sokolem budou debatovat Cyril Höschl, Zdeněk Pinc, Jan Tourek, Vojtěch Sedláček a Petr Pithart. Vstup je zdarma. Událost na FacebookuWeb 


Jana Vojanová

Katedra Veřejné a sociální politiky - rozvrh pro kombinované studium ZS 2016

Zde naleznete rozvrh pro kombinované studium oboru Veřejná a sociální politika pro zimní semestr 2016/2017.


Olga Angelovská

Výzkumné kolokvium na téma: CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Vážení studenti,                                                                                                                              srdečně vás zveme vás do nového magisterského kolokvia na téma chudoby a sociálního vyloučení. Vyučovat ho budou Daniel Prokop, Karel Čada a Ondřej Špaček, kteří na toto téma realizují projekt GAČR a chtějí ho na fakultě rozvíjet. Obsah bude myslíme velice zajímavý: Jak se měří chudoba a co jsou úskalí jednotlivých přístupů k jejímu měření? Opravdu je v Česku tak málo chudých, nebo je to jen klam čísel? Jak chudoba zasahuje české domácnosti v čase (kdo ji trpí dlouhodobě a kdo nárazově), a jaké části společnosti jsou jí nejvíce ohroženi? Jak je chudoba a sociální vyloučení zobrazováno v mediálním a veřejném diskursu? A nemohu tyto reprezentace zpětně ovlivňovat veřejnou politiku a boj proti sociálnímu vyloučení? Souvisí chudoba s úspěchy dětí ve škole, jejich zdravím, předškolním vzdělávání? Jak chudoba se reprodukuje mezi generacemi? Co je to prekariát a jakou podobu má v České republice? O těchto a dalších tématech budou přednášky, bude se k nim vztahovat četba literatury a vypracování vlastních analýz a výzkumných prací. Seznámíte se konkrétními daty a výzkumy. Ze svojí práce na kolokviu také můžete vycházet při psaní diplomové práce a zabývat se danými tématy v dalším výzkumu. Kurz má číslo JSM 556 a bude probíhat ve Čtvrtek od 11:00. Přijďte v hojném počtu. Daniel Prokop Karel Čada


Jana Vojanová

Výuka čínštiny v akademickém roce 2016/2017

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny  V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka UK a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny Tchajwanské národní univerzity.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou. Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html . Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.   Learn basic Chinese through English This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University. The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year. FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Jana Vojanová

Důležité informace pro stávající studenty oborů SOSA, SOSP a PVP

V přiloženém dokumentu najdete důležité informace o změnách, které nastaly ve výuce matematiky, statistiky a analýzy dat.


Přílohy:

MAT_STAT_SPSS_ISS.pdf

Jana Vojanová

Výuka jazyků v zimním semestru 2016/2017

VÝUKA začíná v pondělí 3. 10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207       

irena.venysova@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová
Novinky
“Confrontations and Controversies in the Theory of Talcott Parsons” Uta Gerhardt (University of Heid

Fakulta humanitních studií UK, Program PRVOUK 19 - Interdisciplinární sociální vědy, zve na přednášku z cyklu Historicko-sociologických konfrontací s názvem:“Confrontations and Controversies in the Theory of Talcott Parsons” Uta Gerhardt (University of Heidelberg)Přednáška proběhne v angličtině ve středu 2. 11. 2016 od 17.00v místnosti č. 2080 v Jinonicích (U kříže 8, Praha 5).


Jana Vojanová

Sociologický seminář - Cosmopolitanism and Communitarianism - How Globalization Is Reshaping Politic

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí příznivci čtvrtečních seminářů, rády bychom vás pozvaly na další podzimní seminář, na kterém vystoupí profesor RUUD KOOPMANS s přednáškou  Cosmopolitanism and Communitarianism - How Globalization Is Reshaping Politics in the 21st CenturySeminář tentokrát začíná již v 13.30 hodin a bude probíhat v zasedací místnosti Ústavu dějin umění v prvním patře. Vchod je buď  přes vrátnici Sociologického ústavu a pak přes dvůr do dalšího křídla budovy nebo přímo z Husovy 4. Posíláme i aktualizovanou pozvánku, seminář plánovaný na pondělí 14. listopadu je však stále v jednání,  budeme Vás tedy informovat hned, jak budeme vědět všechny podrobnosti. Kdy: 3. listopadu  2016 od 13.30  hodin Kde: zasedací místnost,  Ústav dějin umění, Husova 4, Praha 1 Více informací naleznete  v příloze a dále v nejbližší době na našich webových stránkách  a na našem Facebooku . Srdečně zdraví a na setkání se těší Majka Pospíšilová (Dlouhá) a Petra Šalamounová


Jana Vojanová

Nabídka spolupráce na role-playing výzkumu

Spolužačky, spolužáci, zajímají vás experimentální metody výzkumu? Chcete se zábavnou formou naučit netradiční výzkumnou techniku? Pokud ano, nabízím vám účast na svém doktorandském výzkumném projektu zaměřeném na diskurzy dluhu v kontextu bydlení - hypotéky i rodinné půjčky. Hledáme: účastnice a účastníky role-playingových experimentů i potenciální spolupracovnice a spolupracovníky, kteří s námi budou pracovat na aplikaci metody na dalších skupinách nebo ji budou moci využít ve svém vlastním výzkumu - například pro bakalářskou nebo diplomovou práci.

Detaily naleznete zde. V případě zájmu, pište na mail  tomas.samec@fsv.cuni.cz nebo se můžete hlásit přes webový formulář. Těším se na spolupráci! Tomáš Samec (ISS FSV UK)


Martin Hájek

Žitý prostor & OR X Urbanistická situace

Ateliér Architektura 1 pražské UMPRUM pod vedením doc. Ing. akad. arch. Jana Šépky zve sociology a antropology ke spolupráci na projektu pro město Šluknov. Studenti daného ateliéru mají za úkol zpracovat celkovou urbanistickou situaci města a navrhnout vhodné architektonické intervence. Studenti sociálních věd jsou zváni k výzkumu toho, jak obyvatelé Šluknova své město vnímají a zažívají, aby tak poskytli architektům podklad či konfrontaci k jejich pohledu. Výzkum metodou mentálních map se uskuteční spolu s architekty ve dnech 4. -8. 11. 2016 ve Šluknově. 9. 11. pak proběhne veřejná prezentace společné práce v prostorách Šluknovského zámku.

Prosím zájemce, aby se neprodleně ozvali na mail barbora.spalova@fsv.cuni.cz. Zájemci z řad ISS si mohou účastí na projektu částečně splnit studijní povinnosti Kvalitativních praktik či Výzkumného kolokvia. 


Jana Vojanová

Nabídka studijních pobytů na akademický rok 2017/18

OZS FSV UK vyhlásilo výběrové řízení na další studijní pobyty. Na základě meziuniverzitních dohod se nyní můžete hlásit ke studiu na univerzitáchch v Brazílii, Chile, Kanadě, Lucembursku, Mexiku, Peru či USA. Výjezdy jsou podporovány finančními příspěvky z Fondu mobility. Uzávěrka přihlášek je ve středu 2. listopadu 2016. Více informací naleznete zde.


Terezie Hanzlíková

Kniha na semestr SOSA a SA&Q

Vážení kolegové, oznamujeme, že Knihou na semestr v ZS 2016/17 byla zvolena kniha Roberta Saviana Nula nula nula (nakl. Paseka, 2013). Podrobnosti zde. Jakub Grygar a spol.


Martin Hájek

Cyklus přednášek Dennise Smitha

Pracoviště historické sociologie FHS UK vás zve na cyklus přednášek, které přednese Dennis Smith z Loughborough University, Leicestershire, UK. Podrobnější informace zde


Jana Vojanová

Vnitřní migrace na katedře sociologie

mapa-katedry-sociologie.png


Martin Hájek

Přednáška Isabelle Jonveaux o sociologii klášterů.

Přijměte pozvání na přednášku Isabelle Jonveaux, která se bude konat v pondělí 10.10. od 11 hodin v 1037 na téma Monastic economies as alternative model: A world comparison. Pro vážnézájemce je v příloze také text přednášející k evropskému kontextu tématu. Přednáška se koná v rámci mezinárodního projektu Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria.


Martin Hájek

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2017. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2016.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2016

K vyhlášené výzvě proběhne v pátek 7. 10. v 10:00 v učebně J2019 seminář, na kterém probereme strategie psaní projektu podávaného ke GA UK (viz aktualita níže). Účast na semináři doporučujeme všem potenciálním žadatelům o grant.


Martin Hájek

KATEDRA SOCIOLOGIE - ROZVRH

Zde najdete rozvrh pro zimní semestr 2016/2017 Katedry sociologie.


Jana Vojanová

Konzultační hodiny koordinátorky Erasmu ISS

V zimním semestru bude mít Terezie Hanzlíková konzultace ve čtvrtek  10,50 - 11,50 hod. v místnosti 3064. Kontaktovat ji samozřejmě můžete i emailem.


Martin Hájek

Seminář k projektům GA UK

Vážení kolegové,   Grantová agentura UK (GA UK, http://www.cuni.cz/UK-2446.html) vypsala pro studenty magisterského a doktorského studia další kolo pro podávání grantových projektů. Jedná se o poměrně jedinečnou příležitost pro získání finančních prostředků pro pokrytí nákladů na realizaci vašeho výzkumu. K vyhlášené výzvě proběhne v pátek 7. 10. v 10:00 v učebně J2019 seminář, na kterém probereme strategie psaní projektu podávaného ke GA UK a budeme diskutovat vybrané příklady z dobrých i slabých projektů, které byly podány ke GA UK v uplynulých letech. Pozornost budeme také věnovat zkušenostem úspěšných žadatelů s administrativní procedurou spojenou s podáváním a řešením jejich projektů. Organizaci semináře zajišťují Tomáš Samec, Marie Pospíšilová a Jakub Grygar.  


Jana Vojanová

„NEŽÍT JEN PRO SEBE“ -

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 si vás dovoluje pozvat ke sledování rozpravy na téma „NEŽÍT JEN PRO SEBE“, které se zúčastní prof. Jan Sokol, letošní laureát Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Rozprava bude zahájena 5. října 2016 v 10:00 hodin v „Pražské křižovatce“, Praha 1, Zlatá ulice (vstup z Liliové ulice). S Janem Sokolem budou debatovat Cyril Höschl, Zdeněk Pinc, Jan Tourek, Vojtěch Sedláček a Petr Pithart. Vstup je zdarma. Událost na FacebookuWeb 


Jana Vojanová

Katedra Veřejné a sociální politiky - rozvrh pro kombinované studium ZS 2016

Zde naleznete rozvrh pro kombinované studium oboru Veřejná a sociální politika pro zimní semestr 2016/2017.


Olga Angelovská

Výzkumné kolokvium na téma: CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Vážení studenti,                                                                                                                              srdečně vás zveme vás do nového magisterského kolokvia na téma chudoby a sociálního vyloučení. Vyučovat ho budou Daniel Prokop, Karel Čada a Ondřej Špaček, kteří na toto téma realizují projekt GAČR a chtějí ho na fakultě rozvíjet. Obsah bude myslíme velice zajímavý: Jak se měří chudoba a co jsou úskalí jednotlivých přístupů k jejímu měření? Opravdu je v Česku tak málo chudých, nebo je to jen klam čísel? Jak chudoba zasahuje české domácnosti v čase (kdo ji trpí dlouhodobě a kdo nárazově), a jaké části společnosti jsou jí nejvíce ohroženi? Jak je chudoba a sociální vyloučení zobrazováno v mediálním a veřejném diskursu? A nemohu tyto reprezentace zpětně ovlivňovat veřejnou politiku a boj proti sociálnímu vyloučení? Souvisí chudoba s úspěchy dětí ve škole, jejich zdravím, předškolním vzdělávání? Jak chudoba se reprodukuje mezi generacemi? Co je to prekariát a jakou podobu má v České republice? O těchto a dalších tématech budou přednášky, bude se k nim vztahovat četba literatury a vypracování vlastních analýz a výzkumných prací. Seznámíte se konkrétními daty a výzkumy. Ze svojí práce na kolokviu také můžete vycházet při psaní diplomové práce a zabývat se danými tématy v dalším výzkumu. Kurz má číslo JSM 556 a bude probíhat ve Čtvrtek od 11:00. Přijďte v hojném počtu. Daniel Prokop Karel Čada


Jana Vojanová

Výuka čínštiny v akademickém roce 2016/2017

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny  V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka UK a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny Tchajwanské národní univerzity.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou. Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html . Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.   Learn basic Chinese through English This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University. The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year. FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Jana Vojanová

Důležité informace pro stávající studenty oborů SOSA, SOSP a PVP

V přiloženém dokumentu najdete důležité informace o změnách, které nastaly ve výuce matematiky, statistiky a analýzy dat.


Přílohy:

MAT_STAT_SPSS_ISS.pdf

Jana Vojanová

Výuka jazyků v zimním semestru 2016/2017

VÝUKA začíná v pondělí 3. 10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207       

irena.venysova@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová