Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Studenti ISS sbírají ocenění!

Doktorandka Marie Pospíšilová získala za své mimořádné badatelské výsledky Cenu Jaroslava Krejčího za rok 2016. Čerstvý absolvent magistra Richard Lukáš dostal Cenu Edvarda Beneše 2. stupně za svou diplomovou práci. Oběma oceněným moc gratulujeme spolu s díkem za skvělou reprezentaci oboru i institutu!


Martin Hájek

CEFRES - přednáška maďarského historika Gábora Egryho

CEFRES zve na přednášku maďarského historika dr. Gábora Egryho s názvem Firefighters, Gipsy Bands, Peasant Riders, Canteens: East Central European Post-Imperial Local Societies in the World of Nation States 1918-1930, která se uskuteční ve čtvrtek 29. září v CEFRESu od 16:30 hodin. 

Přednášku Gábora Egryho bude diskutovat dr. Rudolf Kučera z Masarykova ústavu Akademie věd ČR.

Více informací naleznete v příloze nebo na webových stránkách CEFRESu zde - http://ow.ly/lzcq304ufda.


Jana Vojanová

Katedra Veřejné a sociální politiky - rozvrh pro kombinované studium ZS 2016

Zde naleznete rozvrh pro kombinované studium oboru Veřejná a sociální politika pro zimní semestr 2016/2017.


Olga Angelovská

Výzkumné kolokvium na téma: CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Vážení studenti,                                                                                                                              srdečně vás zveme vás do nového magisterského kolokvia na téma chudoby a sociálního vyloučení. Vyučovat ho budou Daniel Prokop, Karel Čada a Ondřej Špaček, kteří na toto téma realizují projekt GAČR a chtějí ho na fakultě rozvíjet. Obsah bude myslíme velice zajímavý: Jak se měří chudoba a co jsou úskalí jednotlivých přístupů k jejímu měření? Opravdu je v Česku tak málo chudých, nebo je to jen klam čísel? Jak chudoba zasahuje české domácnosti v čase (kdo ji trpí dlouhodobě a kdo nárazově), a jaké části společnosti jsou jí nejvíce ohroženi? Jak je chudoba a sociální vyloučení zobrazováno v mediálním a veřejném diskursu? A nemohu tyto reprezentace zpětně ovlivňovat veřejnou politiku a boj proti sociálnímu vyloučení? Souvisí chudoba s úspěchy dětí ve škole, jejich zdravím, předškolním vzdělávání? Jak chudoba se reprodukuje mezi generacemi? Co je to prekariát a jakou podobu má v České republice? O těchto a dalších tématech budou přednášky, bude se k nim vztahovat četba literatury a vypracování vlastních analýz a výzkumných prací. Seznámíte se konkrétními daty a výzkumy. Ze svojí práce na kolokviu také můžete vycházet při psaní diplomové práce a zabývat se danými tématy v dalším výzkumu. Kurz má číslo JSM 556 a bude probíhat ve Čtvrtek od 11:00. Přijďte v hojném počtu. Daniel Prokop Karel Čada


Jana Vojanová

Výuka čínštiny v akademickém roce 2016/2017

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny  V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka UK a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny Tchajwanské národní univerzity.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou. Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html . Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.   Learn basic Chinese through English This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University. The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year. FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Jana Vojanová

"Democratic Transformation in Post-Conflict Societies: Path to Ensured Success?"

Institut mezinárodních studií FSV UK si vás dovoluje pozvat na konferenci a workshop "Democratic Transformation in Post-Conflict Societies: Path to Ensured Success?", kterou IMS pořádá ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung. Konference se uskuteční v pondělí a úterý 26. a 27. září 2016 v prostorách Fakulty sociálních věd na Hollaru (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). Hlavními řečníky budou Peter Rutland, Jacob Eder a Nikos Marantzidis. V případě vašeho zájmu je možné se na konferenci registrovat na mejstrik.m@fsv.cuni.cz. Více informací pak naleznete na facebooku akce https://www.facebook.com/events/1461733157176576/. V příloze naleznete plakát konference a také její kompletní program. Těšíme se na vaší účast!


Jana Vojanová

Důležité informace pro stávající studenty oborů SOSA, SOSP a PVP

V přiloženém dokumentu najdete důležité informace o změnách, které nastaly ve výuce matematiky, statistiky a analýzy dat.


Přílohy:

MAT_STAT_SPSS_ISS.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - ROZVRH

Zde najdete rozvrh pro zimní semestr 2016/2017 Katedry sociologie. 

Semináře k empirickému výzkumu a  analýze dat budou doplněny.


Jana Vojanová

ROZŘAZOVACÍ TEST Z ANGLIČTINY

  Vážení studenti, zápis na vstupní/rozřazovací test z angličtiny, který se koná v pondělí 26. 9. 2016 v Jinonicích/budova B, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 výhradně prostřednictvím programu SIS UK, a to od 14.9. (od 10:00) do 25.9. (do 23:59).   Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Štěpánkové (místnost 3015) nebo Mgr. Klírové (místnost 4019) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Vypsané termíny: 9:00 - 9:40 / 9:50 - 10:30 / 10:40 - 11.20 / 11:30 - 12:10 / 12:20 - 13:00. Doba trvání testu: 40 minut. Nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu, jak bylo avizováno již u zápisu, na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).   ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU JE NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO PŘEDMĚTU ANGLIČTINA PRO SOCIOLOGY I (JLB001). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty. Místa ve čtyřech paralelních seminářích budou nabídnuta dle bodového zisku. Rozmyslete si proto, jaký čas semináře v rozvrhu by Vám nejvíce vyhovoval - tato informace pro nás bude důležitá při rozřazování a budeme ji po Vás v den testu požadovat. (Po 8:20 / Po 10:00 / Čtv 14:00 / Čtv 16:10)  

Dobrý začátek akademického roku vám přejí, Michaela Klírová a Dagmar Štěpánková  


Jana Vojanová

Praktické stáže Erasmus+ na akademický rok 2016/17

Oddělení zahraničních styků FSV zahájilo výběrové řízení na zahraniční praktické stáže na akademický rok 2016/17. Přihlášky můžete odezvdávat do pátku 7.10.2016 na sekretariát ISS. Podrobnosti k přihláškám a další informace najdete na fakultním intranetu: Erasmus+ praktické stáže a ve vyhlášce OZS FSV.


Terezie Hanzlíková

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

nabízí vysokoškolským studentům/kám zabývajícím se problematikou zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání možnost půlroční stáže. Zájemci se mohou hlásit do 10. 10. 2016. Více informací je k nalezení na našich webových stránkách zde, popř. zde.

Dále v příloze můžete najít tzv. World´s Best News – noviny s dobrými zprávami z rozvojového světa. (ČR je již druhým rokem součástí této celoevropské iniciativy.)

 


Jana Vojanová

Výuka jazyků v zimním semestru 2016/2017

VÝUKA začíná v pondělí 3. 10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207       

irena.venysova@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

Doc. Paul Blokker získal Jean Monnet Chair pro obor evropská politická sociologie!

Program Jean Monnet Chair je prestižní grant udělovaný Evropskou komisí pro vynikající pedagogy jejichž výuka posiluje evropskou integraci. Doc. Blokker v rámci projektu nabídne kurzy věnované politické sociologii evropských integračních procesů, pojaté natolik široce, že zahrnou např. i roli evropské filmové kultury. Kromě toho uspořádá několik workshopů a debatních setkání pro studenty i vyučující s pozvanými zajímavými hosty.


Martin Hájek

Veletrh Absolvent

Univerzita Karlova zve studenty a absolventy na první ročník VeletrhuAbsolvent, který se uskuteční ve středu 5. října 2016 v prostorách Karolina.V průběhu celého týdne 3. - 7. října 2016 bude probíhat také doprovodný program sestavený s přednášek a seminářů s tematikou kariérního rozvoje aporadenství.Veletrh se zaměří na nabídku pracovních míst, stáží, trainee programů, brigád a praxí pro studenty a čerstvé absolventy zejména společenskovědních a humanitních oborů. Více informací naleznete na webových stránkách: veletrhabsolvent.cuni.cz událost na Facebooku <https://www.facebook.com/events/1103180926421234/>


Martin Hájek

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Informační, poradenské a sociální centrum UK zve nově přijaté studenty na Orientační týden pro studenty prvních ročníků. Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší — a teď již i vaší — univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte. více informací a registrace <http://ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html> - rezervace na jednotlivé přednášky bude spuštěna 5. 9. 2016


Martin Hájek

Zápisy do 1. ročníků

Zápis do prvního ročníku magisterského studia proběhne ve čtvrtek 1.9.2016 v budově FSV UK Hollar (Smetanovo nábřeží 6), učebna č. 112:

  • Sociologie v 9:00
  • Veřejná a sociální politika - denní studium v 12:00
  • Veřejná a sociální politika - kombinované studium v 14:30

Dodatečný zápis do prvního ročníku bakalářského studia oborů Sociologie a sociální antropologie a Sociologie a sociální politika proběhne v pátek 2.9.2016 v 10:30 v budově FSV UK Hollar (Smetanovo nábřeží), učebna č. 112.

Těšíme se na setkání - ISS.


Martin Hájek

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.  Uzávěrka přijímání přihlášek je 17. října 2016. http://www.soc.cas.cz/aktualita/vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-funkce-reditelereditelky-sociologickeho-ustavu-av-cr-vvi


Martin Hájek

20. výroční konference FORUM 2000

Nadace Forum 2000 hledá spolupracovníky na pomoc s organizací 20. výroční konference Forum 2000. Kompletní nabídku pozic a ostatní důležité informace včetně kontaktů naleznete v příloze


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová
Novinky
Studenti ISS sbírají ocenění!

Doktorandka Marie Pospíšilová získala za své mimořádné badatelské výsledky Cenu Jaroslava Krejčího za rok 2016. Čerstvý absolvent magistra Richard Lukáš dostal Cenu Edvarda Beneše 2. stupně za svou diplomovou práci. Oběma oceněným moc gratulujeme spolu s díkem za skvělou reprezentaci oboru i institutu!


Martin Hájek

CEFRES - přednáška maďarského historika Gábora Egryho

CEFRES zve na přednášku maďarského historika dr. Gábora Egryho s názvem Firefighters, Gipsy Bands, Peasant Riders, Canteens: East Central European Post-Imperial Local Societies in the World of Nation States 1918-1930, která se uskuteční ve čtvrtek 29. září v CEFRESu od 16:30 hodin. 

Přednášku Gábora Egryho bude diskutovat dr. Rudolf Kučera z Masarykova ústavu Akademie věd ČR.

Více informací naleznete v příloze nebo na webových stránkách CEFRESu zde - http://ow.ly/lzcq304ufda.


Jana Vojanová

Katedra Veřejné a sociální politiky - rozvrh pro kombinované studium ZS 2016

Zde naleznete rozvrh pro kombinované studium oboru Veřejná a sociální politika pro zimní semestr 2016/2017.


Olga Angelovská

Výzkumné kolokvium na téma: CHUDOBA A SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ

Vážení studenti,                                                                                                                              srdečně vás zveme vás do nového magisterského kolokvia na téma chudoby a sociálního vyloučení. Vyučovat ho budou Daniel Prokop, Karel Čada a Ondřej Špaček, kteří na toto téma realizují projekt GAČR a chtějí ho na fakultě rozvíjet. Obsah bude myslíme velice zajímavý: Jak se měří chudoba a co jsou úskalí jednotlivých přístupů k jejímu měření? Opravdu je v Česku tak málo chudých, nebo je to jen klam čísel? Jak chudoba zasahuje české domácnosti v čase (kdo ji trpí dlouhodobě a kdo nárazově), a jaké části společnosti jsou jí nejvíce ohroženi? Jak je chudoba a sociální vyloučení zobrazováno v mediálním a veřejném diskursu? A nemohu tyto reprezentace zpětně ovlivňovat veřejnou politiku a boj proti sociálnímu vyloučení? Souvisí chudoba s úspěchy dětí ve škole, jejich zdravím, předškolním vzdělávání? Jak chudoba se reprodukuje mezi generacemi? Co je to prekariát a jakou podobu má v České republice? O těchto a dalších tématech budou přednášky, bude se k nim vztahovat četba literatury a vypracování vlastních analýz a výzkumných prací. Seznámíte se konkrétními daty a výzkumy. Ze svojí práce na kolokviu také můžete vycházet při psaní diplomové práce a zabývat se danými tématy v dalším výzkumu. Kurz má číslo JSM 556 a bude probíhat ve Čtvrtek od 11:00. Přijďte v hojném počtu. Daniel Prokop Karel Čada


Jana Vojanová

Výuka čínštiny v akademickém roce 2016/2017

Placené kurzy čínštiny na základě angličtiny  V letošním akademickém roce FSV otevírá v rámci celoživotního vzdělávání dvousemestrální kurz čínštiny pro začátečníky. Vyučovat bude mladá sinoložka Mgr. Veronika Teryngerová, absolventka UK a ročního kurzu ve výukovém centru mandarínštiny Tchajwanské národní univerzity.  Kurzy budou probíhat v úterý v Hollaru v učebně č. 20 od 15:35 do 18:25. Studenti FSV UK, kteří jsou zapsáni do cizojazyčných programů a hradí si sami školné, mají úplatu v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání UK prominutou. Roční kurzovné pro ostatní činí 3 720,- Kč. Platbu po zápisu do kurzu a písemné výzvě koordinátorky bude třeba uhradit do úterý 11. října.  Studenti se mohou přihlašovat přes SIS, zájemci z řad učitelů a zaměstnanců fakulty na adrese veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Opatření děkana ke kurzu viz http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2784.html . Páteční kurzy pro mírně pokročilé III a IV s rodilou mluvčí v Opletalově ulici budou letos otevřeny jen při dostatečném počtu zájemců – hlaste se prosím koordinátorce na výše uvedené adrese.   Learn basic Chinese through English This academic year the FSV UK is opening a two-semester Chinese language course for beginners within the Lifelong Education Programme. It will be taught by Mgr. Veronika Teryngerova, a Charles University graduate and a successful participant in a one year’s course in the Mandarin Training Center at National Taiwan Normal University. The classes will take place in room 20 in the Hollar FSV building on Tuesdays from 15:35 to 18:25. Please see this academic year's syllabi on the SIS, code JLB049. Students who successfully pass Chinese I and II this academic year can continue their studies with a Chinese native speaker in Chinese III and IV next academic year. FSV students enrolled in foreign language programmes who cover their own tuition are exempt from the course payment in accordance with the Regulations of Lifelong Education of Charles University. The tuition for other participants amounts to 3,720,- CZK per 2 semesters. The payment needs to be made by Tuesday 11th October. FSV students can apply through the SIS. Faculty and staff can apply via email at veronika.mistrova@fsv.cuni.cz.  Dean’s Provision No. 21/2016: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2785.html Friday Chinese III and Chinese IV courses with a native speaker will be opened in the Opletalova building provided that there are enough applicants. Please contact Dr. Mistrova at the above mentioned e-mail address.


Jana Vojanová

"Democratic Transformation in Post-Conflict Societies: Path to Ensured Success?"

Institut mezinárodních studií FSV UK si vás dovoluje pozvat na konferenci a workshop "Democratic Transformation in Post-Conflict Societies: Path to Ensured Success?", kterou IMS pořádá ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung. Konference se uskuteční v pondělí a úterý 26. a 27. září 2016 v prostorách Fakulty sociálních věd na Hollaru (Smetanovo nábřeží 6, Praha 1). Hlavními řečníky budou Peter Rutland, Jacob Eder a Nikos Marantzidis. V případě vašeho zájmu je možné se na konferenci registrovat na mejstrik.m@fsv.cuni.cz. Více informací pak naleznete na facebooku akce https://www.facebook.com/events/1461733157176576/. V příloze naleznete plakát konference a také její kompletní program. Těšíme se na vaší účast!


Jana Vojanová

Důležité informace pro stávající studenty oborů SOSA, SOSP a PVP

V přiloženém dokumentu najdete důležité informace o změnách, které nastaly ve výuce matematiky, statistiky a analýzy dat.


Přílohy:

MAT_STAT_SPSS_ISS.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - ROZVRH

Zde najdete rozvrh pro zimní semestr 2016/2017 Katedry sociologie. 

Semináře k empirickému výzkumu a  analýze dat budou doplněny.


Jana Vojanová

ROZŘAZOVACÍ TEST Z ANGLIČTINY

  Vážení studenti, zápis na vstupní/rozřazovací test z angličtiny, který se koná v pondělí 26. 9. 2016 v Jinonicích/budova B, je možný prostřednictvím předmětu Rozřazovací test z angličtiny JLB099 výhradně prostřednictvím programu SIS UK, a to od 14.9. (od 10:00) do 25.9. (do 23:59).   Zapisujte se k vyučujícím Mgr. Štěpánkové (místnost 3015) nebo Mgr. Klírové (místnost 4019) na konkrétní hodinu a veďte v patrnosti číslo učebny. Vypsané termíny: 9:00 - 9:40 / 9:50 - 10:30 / 10:40 - 11.20 / 11:30 - 12:10 / 12:20 - 13:00. Doba trvání testu: 40 minut. Nelze používat slovníky ani jiné pomůcky. Seznámení s formátem testu, jak bylo avizováno již u zápisu, na http://kjp.fsv.cuni.cz/KJPFSV-45.html (Příprava na rozřazovací test z anglického jazyka).   ÚSPĚŠNÉ ABSOLVOVÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU JE NUTNOU PODMÍNKOU PRO ZÁPIS DO PŘEDMĚTU ANGLIČTINA PRO SOCIOLOGY I (JLB001). Více informací o předmětu viz sylaby v SIS/Předměty. Místa ve čtyřech paralelních seminářích budou nabídnuta dle bodového zisku. Rozmyslete si proto, jaký čas semináře v rozvrhu by Vám nejvíce vyhovoval - tato informace pro nás bude důležitá při rozřazování a budeme ji po Vás v den testu požadovat. (Po 8:20 / Po 10:00 / Čtv 14:00 / Čtv 16:10)  

Dobrý začátek akademického roku vám přejí, Michaela Klírová a Dagmar Štěpánková  


Jana Vojanová

Praktické stáže Erasmus+ na akademický rok 2016/17

Oddělení zahraničních styků FSV zahájilo výběrové řízení na zahraniční praktické stáže na akademický rok 2016/17. Přihlášky můžete odezvdávat do pátku 7.10.2016 na sekretariát ISS. Podrobnosti k přihláškám a další informace najdete na fakultním intranetu: Erasmus+ praktické stáže a ve vyhlášce OZS FSV.


Terezie Hanzlíková

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci

nabízí vysokoškolským studentům/kám zabývajícím se problematikou zahraniční rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a rozvojového vzdělávání možnost půlroční stáže. Zájemci se mohou hlásit do 10. 10. 2016. Více informací je k nalezení na našich webových stránkách zde, popř. zde.

Dále v příloze můžete najít tzv. World´s Best News – noviny s dobrými zprávami z rozvojového světa. (ČR je již druhým rokem součástí této celoevropské iniciativy.)

 


Jana Vojanová

Výuka jazyků v zimním semestru 2016/2017

VÝUKA začíná v pondělí 3. 10. 2016

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.                                          

Nepovinným předstupněm odborných angličtin (povinný pouze pro obor ČNS) je přípravný kurz „Angličtina pro sociální vědy I + II“ (JLB053 a 4) na úrovni B1+/B2, nabízený ve třech tematických mutacích (pondělní ráno v Jinonicích pro ISS, pondělní ráno v Hollaru pro IKSŽ a čtvrteční odpoledne v Jinonicích pro IMS, IPS či dle potřeby i IES).  

Jako volitelný předmět si mohou absolventi odborného kurzu zapsat angličtinu akademickou (JLM001).   Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Termín tohoto testu bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami (http://kjp.fsv.cuni.cz/)  nebo v SIS.

KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem nebo v jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí. V sylabech rovněž naleznete veškeré další nezbytné informace týkající se příslušných kurzů.  

ZÁPISY do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SIS od 23. 9. od 10:00 hod. do 14.10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 26. 9. od 10:00 hod. do 14. 10. do 14:00 hod. V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test. Definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokážou dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.  

Rozvrhy budou přístupné v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích. Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 810 a 1012 hodin a ve čtvrtek 1416 a 1618 hodin, není-li specifikováno jinak. Pro zápis kurzů II v letním semestru platí tzv. prerekvizita, tzn. je nutné úspěšné absolvování kurzu I v zimním semestru. 

V letošním akademickém roce bude pro zájemce otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky.  

Informace o vstupních testech, aktuality a další informace (mj. kontakty, naše poslání, průvodce pro chvíle samostudia) najdete na stránkách Kabinetu jazykové přípravy:  

http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207       

irena.venysova@fsv.cuni.cz


Jana Vojanová

Doc. Paul Blokker získal Jean Monnet Chair pro obor evropská politická sociologie!

Program Jean Monnet Chair je prestižní grant udělovaný Evropskou komisí pro vynikající pedagogy jejichž výuka posiluje evropskou integraci. Doc. Blokker v rámci projektu nabídne kurzy věnované politické sociologii evropských integračních procesů, pojaté natolik široce, že zahrnou např. i roli evropské filmové kultury. Kromě toho uspořádá několik workshopů a debatních setkání pro studenty i vyučující s pozvanými zajímavými hosty.


Martin Hájek

Veletrh Absolvent

Univerzita Karlova zve studenty a absolventy na první ročník VeletrhuAbsolvent, který se uskuteční ve středu 5. října 2016 v prostorách Karolina.V průběhu celého týdne 3. - 7. října 2016 bude probíhat také doprovodný program sestavený s přednášek a seminářů s tematikou kariérního rozvoje aporadenství.Veletrh se zaměří na nabídku pracovních míst, stáží, trainee programů, brigád a praxí pro studenty a čerstvé absolventy zejména společenskovědních a humanitních oborů. Více informací naleznete na webových stránkách: veletrhabsolvent.cuni.cz událost na Facebooku <https://www.facebook.com/events/1103180926421234/>


Martin Hájek

Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Informační, poradenské a sociální centrum UK zve nově přijaté studenty na Orientační týden pro studenty prvních ročníků. Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší — a teď již i vaší — univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte. více informací a registrace <http://ipsc.cuni.cz/IPSC-117.html> - rezervace na jednotlivé přednášky bude spuštěna 5. 9. 2016


Martin Hájek

Zápisy do 1. ročníků

Zápis do prvního ročníku magisterského studia proběhne ve čtvrtek 1.9.2016 v budově FSV UK Hollar (Smetanovo nábřeží 6), učebna č. 112:

Dodatečný zápis do prvního ročníku bakalářského studia oborů Sociologie a sociální antropologie a Sociologie a sociální politika proběhne v pátek 2.9.2016 v 10:30 v budově FSV UK Hollar (Smetanovo nábřeží), učebna č. 112.

Těšíme se na setkání - ISS.


Martin Hájek

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.  Uzávěrka přijímání přihlášek je 17. října 2016. http://www.soc.cas.cz/aktualita/vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-funkce-reditelereditelky-sociologickeho-ustavu-av-cr-vvi


Martin Hájek

20. výroční konference FORUM 2000

Nadace Forum 2000 hledá spolupracovníky na pomoc s organizací 20. výroční konference Forum 2000. Kompletní nabídku pozic a ostatní důležité informace včetně kontaktů naleznete v příloze


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová