Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky

Od pondělí, 13. června 2016  do středy, 15. června 2016 se na Katedře sociologie konají obhajoby bakalářských prací a bakalářské státní zkoušky studijních oborů SOSA a SOSP.

Orientační časové rozpisy najdete v přílohách


Přílohy:

harmonogram-obhajoby-2016-06-13.pdf
harmonogram-zkousky-sosp-2016-06-15.pdf
harmonogram-zkousky-sosa-2016-06-14.pdf
harmonogram-zkousky-sosp-2016-06-14.pdf

Jana Vojanová

Studentské peníze - deadline pro žádosti o podporu studentských projektů

Zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům proběhne v úterý 31. května 2016 od 11.00 v místnosti č. 112 v budově Hollar.

Systém podpory studentského života na FSV UK a jeho náležitosti je popsán na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-823.html

Nejzazší termín pro podávání žádostí je stanoven na PÁTEK 27. KVĚTNA VE 12.00.

Vaše žádosti zasílejte na adresu senat@fsv.cuni.cz s předmětem "Studentské peníze - název vašeho projektu".

Budeme se těšit na všechny vaše žádosti! S jakýmikoli dotazy se obraťte na výše zmíněnou adresu či na místopředsedu AS FSV UK Karla Höfra.


Martin Hájek

Nabídka studijních pobytů v Rusku, USA a Austrálii

V rámci mezifakultních dohod můžete v letním semestru 2016/17 studovat na univerzitách v Rusku, USA či Austrálii. Přihlášky se odevzdávají do 2. června 2016 na OZS.

Na National Research University, Higher School of Economics v Moskvě budou přednostně vybíráni studující z ISS! Více informací i k dalším univerzitám najdete na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html#1.


Terezie Hanzlíková

Nabídka studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu

Australian-New-Zealand-flags.jpgNa základě meziuniverzitních dohod máte možnost studovat v letním semestru 2016/2017 na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquarie University či University of Otago (NZ).

Přihlášky se odevzdávají do 6. června 2016 na OZS. Bližší informace k této výzvě najdete na:

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335-version1-2016_04_mu_ls_australie_a_nz_v.pdf


Terezie Hanzlíková

"Jeden pohled nestačí" - studentské práce z oblasti studia vizuální kultury

Blíží se uzávěrka soutěže "Jeden pohled nestačí", kterou již třetím rokem pořádá Platforma pro studium vizuální kultury  Fresh Eye.

Do 31. 5. 2016 je  možné na adresu info@fresh-eye.cz zasílat seminární a závěrečné práce z oblasti reflexe vizuální kultury. Nově jsou přijímány také videoeseje.

Více informací naleznete na stránkách: http://fresh-eye.cz/fresh-eye-call-for-papers-no-3/2016/04/


Jana Vojanová

Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci - Jakub Grygar

Pro případné zájemce je na Katedře sociologie (místnost 3063)  k dostání kniha dr. Jakuba Grygara - "Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci" Zvýhodněná cena: 250,- (běžná cena 340,-)


Jana Vojanová

Inzerce volných míst MV

Ministerstvo vnitra České republiky  hledá do týmu, který se podílí na projektu Implementační jednotky Strategického rozvoje  veřejné správy (VS) České republiky pro období 2014 - 2020 uchazeče na obsazení následujících projektových rolí:

http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/MV_letak.jpg


Jana Vojanová

Mezioborový studentský workshop Oživme Prameny

 plakat_ozivme_prameny.jpg Ve dnech 12. - 21. 8. 2016 pořádá občanské sdružení Oživme Prameny mezioborový festival pro studenty architektury, antropologie, sociologie a různých uměleckých oborů, jehož cílem je pochopit a proměnit vztah k místu se složitou historií. Zájemci z řad studentů sociologie či sociální antropologie, kteří by chtěli svou účast na workshopu spojit s plněním povinnosti předmětů Kvalitativní praktika či Výzkumné kolokvium, nechť kontaktují Barboru Spalovou (barbora.spalova@fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

na Katedře sociologie (místnost 3063) si můžete zakoupit knihu autorů Petra Mareše, Ladislava Rabušice a Petra Soukupa "Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS" za velice příznivou cenu - brožovaný výtisk - 480 Kč včetně DPH, vázaný výtisk -  530 ,- včetně DPH.

 


Jana Vojanová

Česko-francouzské výzkumné projekty podporující mobilitu

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů podporující mobilitu v základním výzkumu. Projekty se podávaji zvlášť na české straně a na francouzské straně, ale jejich zaměření musí být totožné. 

  Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 64.000 Kč, na oba roky řešení projektu 128.000 Kč. Podporují se maximálně 2 cesty ročně na maximálně 20 dní, celkem za dva roky 4 cesty na maximálně 40 dní. MŠMT uhradí na 1 cestu jednoho českého řešitele maximálně 12.000 Kč a na jeden pobyt zahraničního výzkumníka 2000 Kč na den. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.    Podrobné informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-3   Formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-francie   Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu zpracování osobních údajů všech členů týmu, profesní životopisy všech členů týmu a formulář obecných zásad osvědčených postupů.   Fakultní termín pro odevzdání projektů na oddělení vědy FSV: 22. červen 2016.


Jana Vojanová

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice

Ústav mezinárodních vztahů pořádá v pátek, 29. dubna 2016 interdisciplinární workshop na téma "Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice". 

Přihlášení k účasti je stále možné na e-mailu: workshopbv@iir.cz.

Předběžný porgram workshopu nalezente zde


Jana Vojanová

21. ročník veřejné soutěže o CENU JOSEFA VAVROUŠKA

Děkan Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze vyhlašuje 21. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Téma: "LIdské hodnoty a problémy rozvoje civilizace", která je určená studentům, doktorandům a mladým pracovníkům vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Přihlásit lze práce:

  • bakalářské
  • magisterské
  • disertační

Podmínky soutěže, termíny  a kontaktní údaje naleznete zde


Jana Vojanová

WEI 2016 Upcoming Conferences

 

 

v příloze nebo na webových stránkách: http://www.westeastinstitute.com/naleznete podrobný program konferencí pořádaných v letošním roce West East Institutem


Jana Vojanová

Pomocná vědecká činnost studentů 2016

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 25. 4. až 30. 11. 2016. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 100 000 Kč. Počet udělených stipendií: čtyři až šest.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci. Stipendium je vhodné i pro končící magistry, kteří hodlají pokračovat na ISS v doktorském studiu.

 

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

 

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech

  • záměr pomocné vědecké činnosti

  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.

 

 

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tématické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

 

Žádosti odevzdejte jednak v elektronické podobě paní tajemnici (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) a jednak vytištěné a podepsané na sekretariát ISS nejpozději 15. dubna 2016. S dotazy ohledně stipendia se obracejte na Martina Hájka (martin.hajek@fsv.cuni.cz), případně na loňské stipendisty.

 


Jana Vojanová

“Communication between Domination and Emancipation”

Abstract Submission Deadline Extended for the Kappa Phi’s 1st International Communication Conference “Communication between Domination and Emancipation” Banja Luka College of Communications Kappa Phi, June 24–26, 2016 The abstract submission deadline for the Kappa Phi’s 1st International Communication Conference “Communication between Domination and Emancipation” has been extended to April 30, 2016. Notifications of acceptance of abstracts will be sent to authors consecutively, no later than May 14, 2016. The regular registration deadline has also been extended to May 21, 2016. Conference details, submission guidelines and other information can be found on our site. We look forward to seeing you and talking to you at the Conference!

-- KAPPA PHI’S 1ST INTERNATIONAL COMMUNICATION CONFERENCE “COMMUNICATION BETWEEN DOMINATION AND EMANCIPATION” http://kfbl.edu.ba/gosti/kappa-phi-conference/ Banja Luka College of Communications Komunikološki koledž u Banjaluci Vojvođanska 2, Banja Luka, RS, BiH tel. 051-321-200, http://www.kfbl.edu.ba/


Jana Vojanová

The 2nd International Conference

The 2nd International Conference 'Human ecology' in Szczecin (Poland), 9-10 June 2016, organised by Pomeranian Medical University in Szczecin, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Ecological Section of Polish Medical Association, Section of Human Biology and Szczecin Branch of Polish Copernicus Society of Naturalists and West Pomeranian Branch of Polish Society of Environmental Medicine.

The main general topics are     Environmental modifiers of human development     Contemporary pollution problems and their impact on human and animals'     health     Environmentally induced diseases     Nutrition and human health     Interaction man - environment     Humanistic aspects of ecology

More information on the conference website at http://ekoczlowiek.zut.edu.pl

 


Jana Vojanová

International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities SIEO 2016

Please find enclosed an invitation to the International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities 2016, hosted by the West University of Timisoara, Romania, this October and organized in Partnership with Nord University, Norway. Selected papers will be provided with the opportunity to be published in the ISI Proceedings Indexed SIEO Conference Proceedings, which will be provided in printed format during the event, to all contributors. This year, SIEO 2016 will also host a section dedicated to the ESA Research Network (RN26): Sociology of Social Policy, which invites network members and other sociologists/social scientists to submit abstracts to our midterm conference on The governance of inclusion in work and life-worlds. Papers on this topic addressing both theoretical perspectives and/ or empirical studies are welcome. The event attendance is free of charge for all Conference participants with selected presentations. The abstract submission dead-line is April 15th 2016. In order to register with the conference, please visit our web-site at www.e-qual-see.ro/sieo and fill the Registration form. The abstract submission period is now OPEN!

For further information about the event, please do not hesitate to contact us, using the following e-mail address: conferinta@e-qual-see.ro, or by visiting the conference web-page:  www.e-qual-see.ro/sieo


Jana Vojanová

Challenge your understanding of the reality – Summer Programme in Israel

  One of our primary objectives in the Summer Programme is to enable participants interested in the Israeli-Palestinian conflict a fresh way of seeing the reality. We seek for comprehension to be obtained by personal experience based on direct discussions and meetings with diverse people in their own environments. With this in mind, we have organised a meeting with an NGO named Roots (http://www.friendsofroots.net/index.html), a Joint Israeli Palestinian organisation that is committed to reaching a solution through dialogue and mutual respect.  The Israelis in the organisation are part of a larger community, defined as “the settlers”. An outsider might not believe that cooperation between religious Jews, living in the occupied territories, and religious Muslim Palestinians is possible. When we put aside stereotypes and preconceptions, we are able to see what can be achieved.  Participants in the programme will gain new ways of seeing and a closer understanding of the complexities of this region - complexities that are beyond political declarations; complexities that hold both challenges and hopes. The registration to the summer programme is now open, for more information please contact me@galilcol.ac.il                       Shoshi Norman Director me@galilcol.ac.il Centre of Middle East and Religious Studies Galilee International Management Institute – Israel 


Jana Vojanová

CfA - 6th Berlin Summer School in Social Sciences

Ve dnech 17. - 28. července se koná v Berlíně 6. ročník Mezinárodní letní školy.  Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku nebo na webových strákách:  www.berlinsummerschool.de


Jana Vojanová

Seminář katedry sociologie - Karel Čada

cada-pozvanka.jpg Katedra sociologie zve na druhou přednášku v rámci cyklu seminářů. Vystoupí Karel Čada s tématem "Jídlo a ti Druzí: Jak studovat kosmopolitní město." Seminář nabídne hledání odpovědí na otázky, proč u nás začali Vietnamci nabízet zákazníkům svou gastronomii až více než dvacet let po sametové revoluci a co všechno vlastně při konzumaci vietnamské kuchyně jíme. Jde o prezentaci etnografické studie "Vietnamese Diaspora in Prague: food, consumption, and socio-material proximity in the making of a cosmopolitan city", kterou realizoval Karel Čada s Jakubem Grygarem a byla podpořena grantem od vídeňské ERSTE Foundation.

Na seminář jste srdečně zváni. Neváhejte, prosím, informaci o semináři šířit dále.


Martin Hájek

Nový časopis Ink

Na Katedře žurnalistiky byl založen nový unikátní sborník INK  s cílem poskytovat prostor pro autorské texty a ilustrace studentů Univerzity Karlovy, kteří mají zájem na tom, aby jejich práce neskončila zapomenuta. Ink tak bude šířit ve společnosti povědomí o kreativních studentech UK a je samotné motivovat k další tvorbě. Hodlá tak stmelit literárně a výtvarně aktivní studenty, kteří by se jinak třeba nikdy nepotkali.

Pokud máte zájem publikovat, můžete své práce posílat na e-mail:ink.fsv@gmail.com


Jana Vojanová

18. pracovní konference Biografu

Časopis Biograf pořádá ve dnech 17. - 19. června 2016 na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou 18. pracovní konferenci Biografu.

K účasti jsou zváni zájemci o kvalitativní výzkum, kteří stojí o malé, pracovní a příjemné setkání.

Vítané jsou příspěvky související s kvalitativním výzkumem v sociologii, antropologii, historii, psychologii, lingvistice atd. - zprávy z jednotlivých výzkumů, dílčí analýzy, metodologické a teoretické diskuse.

Uzávěrka přihlášek příspěvků je 15. března 2016. Podrobnější informace naleznete na stránce: www.biograf.org/konference/

Na všechny se těší organizátoři konference:

Bára Spalová, Ida Kaiserová, Olga Šmídová Matoušová, Petr Matoušek, Zdeněk Konopásek

 


Jana Vojanová

Kurz doc. Skovajsy Czech Sociology in International Context

Zájemci o mezinárodní kontext české sociologie mohou navštěvovat zajímavý kurz YMN116 From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context, v úterý od 15:30 Jino 2071.


Martin Hájek

Československo v letech 1968 - 1971

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní okresní archív v Českých Budějovicích spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 25. a 26. května 2016 konferenci na téma Československo v letech 1968 - 1971. Do 21. března je možné posílat přihlášky spolu s abstrakty mapujícími dané období v celé jeho šíři, v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní apod. Organizátoři počítají s vydáním kolektivní monografie příspěvků z této konference.  Registrace na konferenci (s příspěvky i bez)


Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Rozvrh pro letní semestr 2015/2016 Katedry sociologie


Jana Vojanová

Nadační program Nadace Nadání na rok 2016 - stipendia

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol. 

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Oprávněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutežích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podavá před odjezdem do zahraničí. Vyjímečně lze podpořit i interní doktorské studium.    Přijímání stipendií končí vždy deset dní před zasedáním správní rady Nadace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Podrobné informace a termíny: http://www.hlavkovanadace.cz/cestne_prohlaseni.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Povinná příloha čestného prohlášení: http://www.hlavkovanadace.cz/cestne_prohlaseni.pdf  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová
Novinky
KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky

Od pondělí, 13. června 2016  do středy, 15. června 2016 se na Katedře sociologie konají obhajoby bakalářských prací a bakalářské státní zkoušky studijních oborů SOSA a SOSP.

Orientační časové rozpisy najdete v přílohách


Přílohy:

harmonogram-obhajoby-2016-06-13.pdf
harmonogram-zkousky-sosp-2016-06-15.pdf
harmonogram-zkousky-sosa-2016-06-14.pdf
harmonogram-zkousky-sosp-2016-06-14.pdf

Jana Vojanová

Studentské peníze - deadline pro žádosti o podporu studentských projektů

Zasedání studentské komory AS FSV UK k tzv. studentským penězům proběhne v úterý 31. května 2016 od 11.00 v místnosti č. 112 v budově Hollar.

Systém podpory studentského života na FSV UK a jeho náležitosti je popsán na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-823.html

Nejzazší termín pro podávání žádostí je stanoven na PÁTEK 27. KVĚTNA VE 12.00.

Vaše žádosti zasílejte na adresu senat@fsv.cuni.cz s předmětem "Studentské peníze - název vašeho projektu".

Budeme se těšit na všechny vaše žádosti! S jakýmikoli dotazy se obraťte na výše zmíněnou adresu či na místopředsedu AS FSV UK Karla Höfra.


Martin Hájek

Nabídka studijních pobytů v Rusku, USA a Austrálii

V rámci mezifakultních dohod můžete v letním semestru 2016/17 studovat na univerzitách v Rusku, USA či Austrálii. Přihlášky se odevzdávají do 2. června 2016 na OZS.

Na National Research University, Higher School of Economics v Moskvě budou přednostně vybíráni studující z ISS! Více informací i k dalším univerzitám najdete na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html#1.


Terezie Hanzlíková

Nabídka studijních pobytů v Austrálii a na Novém Zélandu

Australian-New-Zealand-flags.jpgNa základě meziuniverzitních dohod máte možnost studovat v letním semestru 2016/2017 na University of Queensland, University of Melbourne, Griffith University, Macquarie University či University of Otago (NZ).

Přihlášky se odevzdávají do 6. června 2016 na OZS. Bližší informace k této výzvě najdete na:

http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335-version1-2016_04_mu_ls_australie_a_nz_v.pdf


Terezie Hanzlíková

"Jeden pohled nestačí" - studentské práce z oblasti studia vizuální kultury

Blíží se uzávěrka soutěže "Jeden pohled nestačí", kterou již třetím rokem pořádá Platforma pro studium vizuální kultury  Fresh Eye.

Do 31. 5. 2016 je  možné na adresu info@fresh-eye.cz zasílat seminární a závěrečné práce z oblasti reflexe vizuální kultury. Nově jsou přijímány také videoeseje.

Více informací naleznete na stránkách: http://fresh-eye.cz/fresh-eye-call-for-papers-no-3/2016/04/


Jana Vojanová

Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci - Jakub Grygar

Pro případné zájemce je na Katedře sociologie (místnost 3063)  k dostání kniha dr. Jakuba Grygara - "Děvušky a cigarety: O hranicích, migraci a moci" Zvýhodněná cena: 250,- (běžná cena 340,-)


Jana Vojanová

Inzerce volných míst MV

Ministerstvo vnitra České republiky  hledá do týmu, který se podílí na projektu Implementační jednotky Strategického rozvoje  veřejné správy (VS) České republiky pro období 2014 - 2020 uchazeče na obsazení následujících projektových rolí:

http://aktuality.fsv.cuni.cz/upload/MV_letak.jpg


Jana Vojanová

Mezioborový studentský workshop Oživme Prameny

 plakat_ozivme_prameny.jpg Ve dnech 12. - 21. 8. 2016 pořádá občanské sdružení Oživme Prameny mezioborový festival pro studenty architektury, antropologie, sociologie a různých uměleckých oborů, jehož cílem je pochopit a proměnit vztah k místu se složitou historií. Zájemci z řad studentů sociologie či sociální antropologie, kteří by chtěli svou účast na workshopu spojit s plněním povinnosti předmětů Kvalitativní praktika či Výzkumné kolokvium, nechť kontaktují Barboru Spalovou (barbora.spalova@fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

na Katedře sociologie (místnost 3063) si můžete zakoupit knihu autorů Petra Mareše, Ladislava Rabušice a Petra Soukupa "Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS" za velice příznivou cenu - brožovaný výtisk - 480 Kč včetně DPH, vázaný výtisk -  530 ,- včetně DPH.

 


Jana Vojanová

Česko-francouzské výzkumné projekty podporující mobilitu

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů podporující mobilitu v základním výzkumu. Projekty se podávaji zvlášť na české straně a na francouzské straně, ale jejich zaměření musí být totožné. 

  Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 64.000 Kč, na oba roky řešení projektu 128.000 Kč. Podporují se maximálně 2 cesty ročně na maximálně 20 dní, celkem za dva roky 4 cesty na maximálně 40 dní. MŠMT uhradí na 1 cestu jednoho českého řešitele maximálně 12.000 Kč a na jeden pobyt zahraničního výzkumníka 2000 Kč na den. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.    Podrobné informace: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-3   Formuláře: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/formular-mobility-francie   Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu zpracování osobních údajů všech členů týmu, profesní životopisy všech členů týmu a formulář obecných zásad osvědčených postupů.   Fakultní termín pro odevzdání projektů na oddělení vědy FSV: 22. červen 2016.


Jana Vojanová

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice

Ústav mezinárodních vztahů pořádá v pátek, 29. dubna 2016 interdisciplinární workshop na téma "Možnosti a meze studia a výzkumu Blízkého východu v České republice". 

Přihlášení k účasti je stále možné na e-mailu: workshopbv@iir.cz.

Předběžný porgram workshopu nalezente zde


Jana Vojanová

21. ročník veřejné soutěže o CENU JOSEFA VAVROUŠKA

Děkan Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze vyhlašuje 21. ročník veřejné soutěže o Cenu Josefa Vavrouška. Téma: "LIdské hodnoty a problémy rozvoje civilizace", která je určená studentům, doktorandům a mladým pracovníkům vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť.

Přihlásit lze práce:

Podmínky soutěže, termíny  a kontaktní údaje naleznete zde


Jana Vojanová

WEI 2016 Upcoming Conferences

 

 

v příloze nebo na webových stránkách: http://www.westeastinstitute.com/naleznete podrobný program konferencí pořádaných v letošním roce West East Institutem


Jana Vojanová

Pomocná vědecká činnost studentů 2016

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 25. 4. až 30. 11. 2016. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 100 000 Kč. Počet udělených stipendií: čtyři až šest.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci. Stipendium je vhodné i pro končící magistry, kteří hodlají pokračovat na ISS v doktorském studiu.

 

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

 

 

 

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tématické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

 

Žádosti odevzdejte jednak v elektronické podobě paní tajemnici (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) a jednak vytištěné a podepsané na sekretariát ISS nejpozději 15. dubna 2016. S dotazy ohledně stipendia se obracejte na Martina Hájka (martin.hajek@fsv.cuni.cz), případně na loňské stipendisty.

 


Jana Vojanová

“Communication between Domination and Emancipation”

Abstract Submission Deadline Extended for the Kappa Phi’s 1st International Communication Conference “Communication between Domination and Emancipation” Banja Luka College of Communications Kappa Phi, June 24–26, 2016 The abstract submission deadline for the Kappa Phi’s 1st International Communication Conference “Communication between Domination and Emancipation” has been extended to April 30, 2016. Notifications of acceptance of abstracts will be sent to authors consecutively, no later than May 14, 2016. The regular registration deadline has also been extended to May 21, 2016. Conference details, submission guidelines and other information can be found on our site. We look forward to seeing you and talking to you at the Conference!

-- KAPPA PHI’S 1ST INTERNATIONAL COMMUNICATION CONFERENCE “COMMUNICATION BETWEEN DOMINATION AND EMANCIPATION” http://kfbl.edu.ba/gosti/kappa-phi-conference/ Banja Luka College of Communications Komunikološki koledž u Banjaluci Vojvođanska 2, Banja Luka, RS, BiH tel. 051-321-200, http://www.kfbl.edu.ba/


Jana Vojanová

The 2nd International Conference

The 2nd International Conference 'Human ecology' in Szczecin (Poland), 9-10 June 2016, organised by Pomeranian Medical University in Szczecin, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Ecological Section of Polish Medical Association, Section of Human Biology and Szczecin Branch of Polish Copernicus Society of Naturalists and West Pomeranian Branch of Polish Society of Environmental Medicine.

The main general topics are     Environmental modifiers of human development     Contemporary pollution problems and their impact on human and animals'     health     Environmentally induced diseases     Nutrition and human health     Interaction man - environment     Humanistic aspects of ecology

More information on the conference website at http://ekoczlowiek.zut.edu.pl

 


Jana Vojanová

International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities SIEO 2016

Please find enclosed an invitation to the International Conference Social Inclusion and Equal Opportunities 2016, hosted by the West University of Timisoara, Romania, this October and organized in Partnership with Nord University, Norway. Selected papers will be provided with the opportunity to be published in the ISI Proceedings Indexed SIEO Conference Proceedings, which will be provided in printed format during the event, to all contributors. This year, SIEO 2016 will also host a section dedicated to the ESA Research Network (RN26): Sociology of Social Policy, which invites network members and other sociologists/social scientists to submit abstracts to our midterm conference on The governance of inclusion in work and life-worlds. Papers on this topic addressing both theoretical perspectives and/ or empirical studies are welcome. The event attendance is free of charge for all Conference participants with selected presentations. The abstract submission dead-line is April 15th 2016. In order to register with the conference, please visit our web-site at www.e-qual-see.ro/sieo and fill the Registration form. The abstract submission period is now OPEN!

For further information about the event, please do not hesitate to contact us, using the following e-mail address: conferinta@e-qual-see.ro, or by visiting the conference web-page:  www.e-qual-see.ro/sieo


Jana Vojanová

Challenge your understanding of the reality – Summer Programme in Israel

  One of our primary objectives in the Summer Programme is to enable participants interested in the Israeli-Palestinian conflict a fresh way of seeing the reality. We seek for comprehension to be obtained by personal experience based on direct discussions and meetings with diverse people in their own environments. With this in mind, we have organised a meeting with an NGO named Roots (http://www.friendsofroots.net/index.html), a Joint Israeli Palestinian organisation that is committed to reaching a solution through dialogue and mutual respect.  The Israelis in the organisation are part of a larger community, defined as “the settlers”. An outsider might not believe that cooperation between religious Jews, living in the occupied territories, and religious Muslim Palestinians is possible. When we put aside stereotypes and preconceptions, we are able to see what can be achieved.  Participants in the programme will gain new ways of seeing and a closer understanding of the complexities of this region - complexities that are beyond political declarations; complexities that hold both challenges and hopes. The registration to the summer programme is now open, for more information please contact me@galilcol.ac.il                       Shoshi Norman Director me@galilcol.ac.il Centre of Middle East and Religious Studies Galilee International Management Institute – Israel 


Jana Vojanová

CfA - 6th Berlin Summer School in Social Sciences

Ve dnech 17. - 28. července se koná v Berlíně 6. ročník Mezinárodní letní školy.  Podrobné informace naleznete v přiloženém letáku nebo na webových strákách:  www.berlinsummerschool.de


Jana Vojanová

Seminář katedry sociologie - Karel Čada

cada-pozvanka.jpg Katedra sociologie zve na druhou přednášku v rámci cyklu seminářů. Vystoupí Karel Čada s tématem "Jídlo a ti Druzí: Jak studovat kosmopolitní město." Seminář nabídne hledání odpovědí na otázky, proč u nás začali Vietnamci nabízet zákazníkům svou gastronomii až více než dvacet let po sametové revoluci a co všechno vlastně při konzumaci vietnamské kuchyně jíme. Jde o prezentaci etnografické studie "Vietnamese Diaspora in Prague: food, consumption, and socio-material proximity in the making of a cosmopolitan city", kterou realizoval Karel Čada s Jakubem Grygarem a byla podpořena grantem od vídeňské ERSTE Foundation.

Na seminář jste srdečně zváni. Neváhejte, prosím, informaci o semináři šířit dále.


Martin Hájek

Nový časopis Ink

Na Katedře žurnalistiky byl založen nový unikátní sborník INK  s cílem poskytovat prostor pro autorské texty a ilustrace studentů Univerzity Karlovy, kteří mají zájem na tom, aby jejich práce neskončila zapomenuta. Ink tak bude šířit ve společnosti povědomí o kreativních studentech UK a je samotné motivovat k další tvorbě. Hodlá tak stmelit literárně a výtvarně aktivní studenty, kteří by se jinak třeba nikdy nepotkali.

Pokud máte zájem publikovat, můžete své práce posílat na e-mail:ink.fsv@gmail.com


Jana Vojanová

18. pracovní konference Biografu

Časopis Biograf pořádá ve dnech 17. - 19. června 2016 na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou 18. pracovní konferenci Biografu.

K účasti jsou zváni zájemci o kvalitativní výzkum, kteří stojí o malé, pracovní a příjemné setkání.

Vítané jsou příspěvky související s kvalitativním výzkumem v sociologii, antropologii, historii, psychologii, lingvistice atd. - zprávy z jednotlivých výzkumů, dílčí analýzy, metodologické a teoretické diskuse.

Uzávěrka přihlášek příspěvků je 15. března 2016. Podrobnější informace naleznete na stránce: www.biograf.org/konference/

Na všechny se těší organizátoři konference:

Bára Spalová, Ida Kaiserová, Olga Šmídová Matoušová, Petr Matoušek, Zdeněk Konopásek

 


Jana Vojanová

Kurz doc. Skovajsy Czech Sociology in International Context

Zájemci o mezinárodní kontext české sociologie mohou navštěvovat zajímavý kurz YMN116 From History of Social Sciences in 20th Century: Czech Sociology in International Context, v úterý od 15:30 Jino 2071.


Martin Hájek

Československo v letech 1968 - 1971

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Státní okresní archív v Českých Budějovicích spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádají ve dnech 25. a 26. května 2016 konferenci na téma Československo v letech 1968 - 1971. Do 21. března je možné posílat přihlášky spolu s abstrakty mapujícími dané období v celé jeho šíři, v oblasti společenské, kulturní, politické, hospodářské, sportovní apod. Organizátoři počítají s vydáním kolektivní monografie příspěvků z této konference.  Registrace na konferenci (s příspěvky i bez)


Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Rozvrh pro letní semestr 2015/2016 Katedry sociologie


Jana Vojanová

Nadační program Nadace Nadání na rok 2016 - stipendia

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol. 

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Oprávněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutežích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podavá před odjezdem do zahraničí. Vyjímečně lze podpořit i interní doktorské studium.    Přijímání stipendií končí vždy deset dní před zasedáním správní rady Nadace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Podrobné informace a termíny: http://www.hlavkovanadace.cz/cestne_prohlaseni.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Povinná příloha čestného prohlášení: http://www.hlavkovanadace.cz/cestne_prohlaseni.pdf  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová