Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Zvýhodněné studentské vstupné na světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně

Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí studentům UK možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky za 10 EUR. Vstupenku je třeba osobně objednat přímo v IPSC UK – Celetná 13, Praha 1 – a to do 31. 7. 2015. Při objednávce se prokážete platným průkazem studenta UK a předem zaplatíte požadovanou částku (částku je třeba mít připravenu v předepsané měně i výši). Po uplynutí objednací lhůty (31. 7. 2015) IPSC lístky hromadně zakoupí a vyzve Vás k jejich vyzvednutí. Více info.


Martin Hájek

Výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2016. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Termín odevzdání žádosti na odd. vědy: 18. září 2015. Podrobné informace a formuláře.


Martin Hájek

Výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2015-16. Pravidla CDS a výběrového řízení naleznete na http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-265.html. Přihlášky odevzdávejte v papírové i elektronické podobě na sekretariát ISS (J. Žilková) do 31. srpna 2015.


Martin Hájek

Nabídka stáží v Národním ústavu duševního zdraví

Rádi byste si vyzkoušeli své teoretické znalosti v praxi? Chcete získat pracovní zkušenosti ve špičkové výzkumné instituci? Chcete se podílet na výzkumu, projektech a fungování několika vědeckých týmů? Přihlaste se do programu stáží Národního ústavu duševního zdraví. Více info.


Martin Hájek

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek
Novinky
Zvýhodněné studentské vstupné na světovou výstavu EXPO 2015 v italském Miláně

Informační, poradenské a sociální centrum UK nabízí studentům UK možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky za 10 EUR. Vstupenku je třeba osobně objednat přímo v IPSC UK – Celetná 13, Praha 1 – a to do 31. 7. 2015. Při objednávce se prokážete platným průkazem studenta UK a předem zaplatíte požadovanou částku (částku je třeba mít připravenu v předepsané měně i výši). Po uplynutí objednací lhůty (31. 7. 2015) IPSC lístky hromadně zakoupí a vyzve Vás k jejich vyzvednutí. Více info.


Martin Hájek

Výběrové řízení na podporu společných česko-polských projektů

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2016. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (ve výjimečných případech 100%). Termín odevzdání žádosti na odd. vědy: 18. září 2015. Podrobné informace a formuláře.


Martin Hájek

Výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2015-16. Pravidla CDS a výběrového řízení naleznete na http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-265.html. Přihlášky odevzdávejte v papírové i elektronické podobě na sekretariát ISS (J. Žilková) do 31. srpna 2015.


Martin Hájek

Nabídka stáží v Národním ústavu duševního zdraví

Rádi byste si vyzkoušeli své teoretické znalosti v praxi? Chcete získat pracovní zkušenosti ve špičkové výzkumné instituci? Chcete se podílet na výzkumu, projektech a fungování několika vědeckých týmů? Přihlaste se do programu stáží Národního ústavu duševního zdraví. Více info.


Martin Hájek

Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek