Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

CEEPUS – volná místa freemoveři

OZS informuje o aktuální nabídce národní kanceláře CEEPUS Slovinsko, která nabízí volné stipendijní měsíce freemoverům CEEPUS na období zimního i letního semestru 2015/2016. Žádosti freemoverů na zimní i letní semestr přijímají také Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko (až od 15.7.), Moldavsko a Slovensko. Více informací.


Martin Hájek

Nabídka zaměstnání v OSN

V roce 2015 byla Česká republika znovu zařazena mezi země pořádající na svém území přijímací řízení pro své občany do programu UN Young Professionals Programme (YPP). Jedná se o program pro uchazeče o zaměstnání v OSN mladší 32 let, s vysokoškolským (alespoň bakalářským) vzděláním a se znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Více informací.


Martin Hájek

Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru, 18. — 19. 9. 2015

Fakulta humanitních studií Univerizy Karlovy v Praze, Česká asociace pro sociální antropologii a Katedra sociální antropologie Univerzity Pardubice zvou na česko-slovenský workshop. Cílem je představit a kriticky reflektovat subdisciplínu aplikované antropologie a její participaci ve veřejném prostoru v České republice a na Slovensku. Pracovním jazykem konference bude český a slovenský jazyk. Abstrakty (v rozsahu max.300 slov), návrhy tematických panelů (včetně jednotlivých abstraktů) a posterové prezentace zasílejte do 15.7. 2015 na emailovou adresu aakonference@gmail.com. Více v letáku.


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek
Novinky
Pozvání Kabinetu historie a teorie sociologie: Albert Camus

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé, dovolujeme si Vám navrhnout špetku letního čtení: zahajte s námi na konci září/začátku října novou sezónu Kabinetu historie a teorie sociologie poučenou účastí na Radostném vědeckém setkání "Albert Camus - cizinec, Sisyfos, člověk revoltující"! http://petruskuv-kabinet.webnode.cz/news/radostne-vedecke-setkani/ Těšíme se na viděnou! - Jan Maršálek


Martin Hájek

Poplatky pro navazující mgr. obory budou nejspíše opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6. Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Tuto změnu musí ještě schválit Ministerstvo školství tzv. registrací, což by se mělo dle předpokladů stát během léta. Pokud vše půjde hladce, bude změna od podzimu účinná, informace opět bude k dispozici na webu FSV. Plné znění předpisu a změn naleznete zde: http://www.cuni.cz/UK-6855.html. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Martin Hájek

Aktualizace vyhlášky o podzimních termínech státních zkoušek

Změna se týká možnosti jít k podzimnímu termínu v případě dílčího neúspěchu v červnovém termínu státní zkoušky. Vyhláška


Martin Hájek

CEEPUS – volná místa freemoveři

OZS informuje o aktuální nabídce národní kanceláře CEEPUS Slovinsko, která nabízí volné stipendijní měsíce freemoverům CEEPUS na období zimního i letního semestru 2015/2016. Žádosti freemoverů na zimní i letní semestr přijímají také Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko (až od 15.7.), Moldavsko a Slovensko. Více informací.


Martin Hájek

Nabídka zaměstnání v OSN

V roce 2015 byla Česká republika znovu zařazena mezi země pořádající na svém území přijímací řízení pro své občany do programu UN Young Professionals Programme (YPP). Jedná se o program pro uchazeče o zaměstnání v OSN mladší 32 let, s vysokoškolským (alespoň bakalářským) vzděláním a se znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Více informací.


Martin Hájek

Aplikovaná antropologie ve veřejném prostoru, 18. — 19. 9. 2015

Fakulta humanitních studií Univerizy Karlovy v Praze, Česká asociace pro sociální antropologii a Katedra sociální antropologie Univerzity Pardubice zvou na česko-slovenský workshop. Cílem je představit a kriticky reflektovat subdisciplínu aplikované antropologie a její participaci ve veřejném prostoru v České republice a na Slovensku. Pracovním jazykem konference bude český a slovenský jazyk. Abstrakty (v rozsahu max.300 slov), návrhy tematických panelů (včetně jednotlivých abstraktů) a posterové prezentace zasílejte do 15.7. 2015 na emailovou adresu aakonference@gmail.com. Více v letáku.


Martin Hájek

Prodloužená lhůta pro podání tezí diplomových prací

Studenti prvních ročníků mají harmonogramem prodlouženou lhůtu pro podání tezí diplomových prací, konkrétně do 18. 9., aby měli možnost obhájit nejpozději v září 2016, a mohli se vyhnout poplatku za delší stadium.


Martin Hájek