Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Nabídka zahraničních studijních pobytů na LS 2016/17

Do středy 21. září 2016 máte možnost přihlásit se do výběrového řízení na studijní pobyty v Číně, Hong Kongu, Izraeli, Japonsku, Korejské republice či USA. Studijní pobyty jsou umožněny na základě mezifkaultních dohod se zahraničními univerzitami.

Více informací naleznete na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html


Terezie Hanzlíková

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.  Uzávěrka přijímání přihlášek je 17. října 2016. http://www.soc.cas.cz/aktualita/vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-funkce-reditelereditelky-sociologickeho-ustavu-av-cr-vvi


Martin Hájek

20. výroční konference FORUM 2000

Nadace Forum 2000 hledá spolupracovníky na pomoc s organizací 20. výroční konference Forum 2000. Kompletní nabídku pozic a ostatní důležité informace včetně kontaktů naleznete v příloze


Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky - září 2016

5. září 2016 od 10,00 se na Katedře sociologie konají obhajoby bakalářských prací a závěrečné stání zkoušky. Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice.


Přílohy:

SOSA_SOSP_09_2016.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - magisterské státní zkoušky_září 2016

Ve středu, 7. září 2016 se na Katedře sociologie konají obhajoby diplomových prací a magisterské státní zkoušky (místnost 3018 a 3019). V příloze najdete orientační časový rozpis

Písemná část magisterských státních zkoušek se bude konat v pondělí, 29. 8. 2016 od 9,00  v místnosti 2074. 

Adresa U Kříže 8, 1587 00 Praha 5


Přílohy:

Rozpis_SOC_092016.pdf

Jana Vojanová

Dvě výběrová řízení na ISS

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

Předpokládaný nástup: říjen 2016


Martin Hájek

Úprava úředních hodin

V době od 25. 7. 2016 do 2. 9. 2016 budou upraveny úřední hodiny sekretariátu ISS a sekretariátu KS následovně:

 

PO - ČT      8 : 30 - 15 : 00

PÁ             8 : 30 - 14 : 00


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant

Program se zaměřuje na založeni předmětů a studijních programů tykajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce a měly by zůstat ve fakultním sylabu dlouhodobě. IVF počítá s tím, že každý semestr budou v takovém kurzu/programu vyučovat dva přednášející ze dvou různých států Visegrádu. Více info. Do konce září 2016 informujte oddělení vědy o vašem zájmu projekt podat. Termín odevzdání písemné verze žádosti na odd. vědy je 4. listopadu 2016.  


Martin Hájek

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů 2017

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Vyhlášení výběrového řízení na členy a členky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2016-17. Pravidla CDS a výběrového řízení jsou uvedena zde Přihlášky odevzdávejte v elektronické podobě na sekretariát ISS (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) do 31. srpna 2016. Dotazy směřujte na Martina Hájka. Užitečné informace vám jistě poskytnou i stávající stipendisté.


Martin Hájek

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová
Novinky
Nabídka zahraničních studijních pobytů na LS 2016/17

Do středy 21. září 2016 máte možnost přihlásit se do výběrového řízení na studijní pobyty v Číně, Hong Kongu, Izraeli, Japonsku, Korejské republice či USA. Studijní pobyty jsou umožněny na základě mezifkaultních dohod se zahraničními univerzitami.

Více informací naleznete na: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html


Terezie Hanzlíková

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele / ředitelky Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Rada Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště na funkční období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2022.  Uzávěrka přijímání přihlášek je 17. října 2016. http://www.soc.cas.cz/aktualita/vyberoveho-rizeni-na-obsazeni-funkce-reditelereditelky-sociologickeho-ustavu-av-cr-vvi


Martin Hájek

20. výroční konference FORUM 2000

Nadace Forum 2000 hledá spolupracovníky na pomoc s organizací 20. výroční konference Forum 2000. Kompletní nabídku pozic a ostatní důležité informace včetně kontaktů naleznete v příloze


Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - bakalářské státní zkoušky - září 2016

5. září 2016 od 10,00 se na Katedře sociologie konají obhajoby bakalářských prací a závěrečné stání zkoušky. Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice.


Přílohy:

SOSA_SOSP_09_2016.pdf

Jana Vojanová

KATEDRA SOCIOLOGIE - magisterské státní zkoušky_září 2016

Ve středu, 7. září 2016 se na Katedře sociologie konají obhajoby diplomových prací a magisterské státní zkoušky (místnost 3018 a 3019). V příloze najdete orientační časový rozpis

Písemná část magisterských státních zkoušek se bude konat v pondělí, 29. 8. 2016 od 9,00  v místnosti 2074. 

Adresa U Kříže 8, 1587 00 Praha 5


Přílohy:

Rozpis_SOC_092016.pdf

Jana Vojanová

Dvě výběrová řízení na ISS

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení

Předpokládaný nástup: říjen 2016


Martin Hájek

Úprava úředních hodin

V době od 25. 7. 2016 do 2. 9. 2016 budou upraveny úřední hodiny sekretariátu ISS a sekretariátu KS následovně:

 

PO - ČT      8 : 30 - 15 : 00

PÁ             8 : 30 - 14 : 00


Jana Vojanová

Výzva Fondu Neuron - “Expedice Neuron”

Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz Do 1. záři 2016 sdělte na fakultní oddělení vědy, zda si budete podávat žádost do této výzvy.


Martin Hájek

Vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant

Program se zaměřuje na založeni předmětů a studijních programů tykajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce a měly by zůstat ve fakultním sylabu dlouhodobě. IVF počítá s tím, že každý semestr budou v takovém kurzu/programu vyučovat dva přednášející ze dvou různých států Visegrádu. Více info. Do konce září 2016 informujte oddělení vědy o vašem zájmu projekt podat. Termín odevzdání písemné verze žádosti na odd. vědy je 4. listopadu 2016.  


Martin Hájek

Výběrové řízení na podporu česko-polských projektů 2017

MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016.


Martin Hájek

Přihlašte se na seznamovací kurz prvních ročníků Terra Incognita 2016

ti-2016.png Termín: 16.-18.9.2016 s možností zůstat na grilovačku do pondělí 19.9. Místo: Hrachov u Sedlčan. http://ti.fsv.cuni.cz/ 


Martin Hájek

Vyhlášení výběrového řízení na členy a členky Centra doktorských studií ISS

Ředitel ISS vyhlásil výběrové řízení na stipendisty/tky Centra doktorských studií ISS pro akademický rok 2016-17. Pravidla CDS a výběrového řízení jsou uvedena zde Přihlášky odevzdávejte v elektronické podobě na sekretariát ISS (jana.zilkova@fsv.cuni.cz) do 31. srpna 2016. Dotazy směřujte na Martina Hájka. Užitečné informace vám jistě poskytnou i stávající stipendisté.


Martin Hájek

Fulbrightova komise nabízí stipendia na studium a výzkum v USA

Stipendia jsou určena pro postgraduální studium a výzkum v USA. Úspěšní uchazeči získají finanční podporu na celý školní rok. Stipendium pokrývá školné do výše 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Přihlášky můžete odevzdávat do 1. září 2016.

Stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA


Terezie Hanzlíková

Veřejná politika - Martin Potůček a kol.

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází nová učebnice veřejné poitiky "Veřejná politika" Martina Potůčka a kol.

Omezený počet výtisků se studentskou slevou 35 %, tedy za 384,- Kč je možné zakoupit u Dr. Tomandlové, budova B, kancelář 3009.  


Jana Vojanová

Ivan Petrúšek - Analýza chybějících hodnot

Právě vychází kniha našeho absolventa/doktorského studenta Ivana Petrúška "Analýza chybějících hodnot. Srovnání metod při zkoumání determinantů politické znalosti a příjmu" věnovaná problematice chybějících hodnot v datech. Podrobnější informace o knize naleznete na stránce: http://soc.cas.cz/publikace/analyza-chybejicich-hodnot "     Knihu lze zakoupit na Katedře sociologie -  místnost 3063    


Jana Vojanová