Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Paměť a veřejnost - seminář UNCE

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. listopadu seminář na téma "Paměť a veřejnost".

Seminář se koná v Rytířské ulici 31, místnost 201 (2. patro)


Jana Vojanová

Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019

Od středy 25. listopadu (10:00) do pátku 27. listopadu 2015 (15:00) proběhnou volby do Akademického senátu FSV UK a také do Akademického senátu UK.

Seznam kandidátů a další informace

Volby probíhají elektronicky na adrese: volby.fsv.cuni.cz a volit můžete celkem čtyřikrát: maximálně 5 kandidátů z řad studentů do Akademického senátu FSV UK, maximálně 5 kandidátů z řad akademických pracovníků do Akademického senátu FSV UK, maximálně 2 kandidáty z řad studentů do Akademického senátu UK a maximálně 2 kandidáty z řad akademických pracovníků do Akademického senátu UK.

Akademický senát na úrovni fakulty i univerzity rozhoduje o nejdůležitějších věcech (rozpočet fakulty, stipendia, volí děkana apod.) a je tedy důležité, aby senátoři měli legitimitu a reprezentovali zájmy akademické obce. Volit může každý student (bakalářského, magisterského i doktorského studia) a každý akademický pracovník (tj. ten, kdo má smlouvu na AP1-AP4).

Volit patří k základním akademickým projevům ve svobodné akademické obci, nezapomeňte tedy své základní právo uplatnit a volte své kandidáty.


Martin Hájek

Přijďte na Den otevřených dveří magisterského studia na ISS

Všichni zájemci a zvědavci jsou vítáni na Dni otevřených dveří magisterského studia na ISS - Sociologie a Veřejné a sociální politiky (vč. kombi) - který proběhne 3.12. 2015. Můžete navštívit katedry a ptát se na možnosti studia. V 14:00 v místnosti J2015 (Jinonice) proběhne prezentace oborů. Těšíme se na viděnou.


Martin Hájek

Sociologický večer: Z jiné planety a Místo nepokoje

Vážení příznivci sociolgie,   srdečně vás zveme na 98. setkání Sociologických večerů, na kterém proběhne projekce dvou dokumentárních filmů Adama Geberta Z jiné planety a Místo nepokoje. Kdy: pondělí 23. listopadu od 18:30Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215  

Z jiné planety

Podnětem k natočení této osobně laděné reportáže se stal autorovi poprask, který vzniknul poté, co Česká televize v dětském pořadu Planeta Yo odvysílala jeho skeč na podporu uprchlíků. Reagovali běžní diváci, novináři, politici a další. „Zaujalo mě to a zkusil jsem jejich reakci blíž prozkoumat,“ dodává autor.

Místo nepokoje

Příhraničním městem zmítají protiromské demonstrace. Sledujeme dva zdejší muže, na které tyto demonstrace silně zapůsobily – staršího spořádaně působícího pána, který prošel vojenským výcvikem a má silně vyvinutý smysl pro pořádek, a mladého Roma, který od sedmi let vyrůstal převážně v majoritní společnosti a snažil se svůj romský původ zastírat. Dokument nehodnotí. Pouze ukazuje často nelítostnou a iracionální nenávist na straně demonstrujících a zmatenou bezmoc těch, proti nimž se demonstruje. Kudy z toho ven?

Adam Gebert (nar. 1976 v Praze) vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK a scenáristiku a dramaturgie na FAMU. Jako scenárista a dokumentarista spolupracuje převážně s Českou televizí.Plakát naleznete jako vždy v přílozehttp://www.sociologickevecery.fsv.cuni.czTěšíme se na vás,Anna Kopecká, Ondřej Špaček a Veronika Frantová


Přílohy:

plakat_98_gebert.pdf

Jana Vojanová

Hlávkova cena pro Tomáše Samce

Doktorand sociologie Tomáš Samec dostal prestižní Hlávkovu cenu pro studenty a absolventy UK za rok 2015. Gratulujeme!! Více v iForu.


Martin Hájek

Nově dostupné elektronické příručky a encyklopedie z prestižních nakladatelství

Gale Virtual Reference Library

Science Direct

Springer e-books

Wiley Online Library

ebrary Academic Complete


Martin Hájek

Letošní absolvent oboru VSP Mgr. Matěj Hon laureátem Ceny Josefa Luxe

Letošní absolvent oboru Veřejná a sociální politika Mgr. Matěj Hon se stal díky své diplomové práci "Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989 - 2014" laureátem Ceny Josefa Luxe. Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr přínosného a společensky důležitého tématu, jeho dobře zvládnuté vymezení, seriózní zpracování, kvalitní teoretické zakotvení a metodologické zpracování. Cena byla Matěji Honovi předána 5. listopadu 2015, udělována je přitom každým druhým rokem. Srdečně gratulujeme!Bližší informace na http://www.fondlux.cz/akce/akce2015.html


Olga Angelovská

Informační den Univerzity Karlovy v sobotu 21. listopadu 2015

Zájemci o studium se zde mj. dozvědí, co vše lze vlastně na UK studovat nebo jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky. Přítomen bude i zástupce ISS, aby osobně zodpověděl na vaše dotazy. Kdy: sobota 21. listopadu 2015, 9:00 – 16:00. Místo konání: areál Albertov, Praha 2. Prezentace FSV v přednáškovém sále - 10:00 – 10:30. více informací plakát 


Martin Hájek

Recenzovaný časopis AntropoWebzin

Redakce časopisu AntropoWebzin přijímá původní texty psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. Časopis je vedle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zařazen též do světově uznávané databáze ERIH PLUS. Webové stránky


Jana Vojanová

15. KULA seminář - Hodnota nechtěného

Vážení příznivci Kuly,   dovolujeme si vás pozvat na patnáctý Kula seminář s názvem Hodnota nechtěného. Na něm vystoupí Lenka Brunclíková FF ZČU a seznámí hosty se svým etnograficko-garbologickým projektem.   Seminář se uskuteční dne 25. listopadu 2015 od 18:00 na půdě Pedagogické fakulty v Praze. Více informací a anotaci naleznete v přiloženém  posteru.   Těšíme se na vás!     Za Kulturně antropologický seminář Nikola Balaš     navštivte náš Facebook: https://www.facebook.com/kulaseminar/  nebo naše webové stránky: http://kulaseminar.cz


Jana Vojanová

Mezinárodní vědecká konference - Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje

Konference Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě) se koná dne 27. listopadu 2015 v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Na konferenci je stále možné se přihlásit k aktivní účasti. Do 11. listopadu 2015 zašlete svůj příspěvek, abstrakt a elektronicky se přihlaste.  http://www.svses.cz/konference


Jana Vojanová

Hermeneutická koncepce vztahu sociálních věd a společnosti

Vážení příznivci sociologie,

srdečně vás zveme na další přednášku Sociologických večerů, která se uskuteční již za týden.

Sociolog na veřejnosti: Hermeneutická koncepce vztahu sociálních věd a společnosti

 

host: Vít Horák, Ph.D.

Proč na veřejnosti vystupuje tak málo sociologů?

Jak to souvisí se současnou produkcí sociologie?

Jak chápat angažovanost sociologie nepoliticky?

Sociologie je dlouhodobě frustrovaná věda. Na jedné straně trpí komplexem méněcennosti vůči „těm pravým“ vědám přírodním, na straně druhé má proč žárlit na ekonomii a politologii, které dokázaly obsadit veřejný prostor. K většině veřejně probíraných témat se vyjadřují politologové a ekonomové, sociologii zbyla jediná parketa: výzkumy veřejného mínění. Gymnazista, který se rozhoduje o svém univerzitním studiu, pak vidí obraz sociologie jako vědy o procentech. Někdy strana získá více, někdy méně, to je všechno. Znamená toto vše, že sociologická tematika je dnes méně relevantní? Nikoliv! Modernita je, Giddensovými slovy, „hluboce a vnitřně sociologická“. Neschopnost sociologie proniknout do veřejného prostoru nebo vůbec obhájit svou relevanci je v této situaci zarážející. Svědčí o krizi sebepochopení oboru. Ještě stále jsme Giddensovu větu dostatečně nevzali v úvahu. Říká vlastně, že moderní společnost existuje tak, že samu sebe vykládá. Modernita sama je interpretativní, hermeneutická. Je-li tomu tak, pak je třeba oborovou sociologii chápat jako dílčí součást této celospolečenské hermeneutiky. Kdy: středa 11. listopadu od 18:30 do 20:00 Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215 Plakát naleznete jako vždy v příloze http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz Těšíme se na vás, Ondřej Špaček


Jana Vojanová

Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019

Ve dnech 25. - 27. listopadu 2015 proběhnou na FSV UK volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu FSV UK. Volby proběhnou elektronicky a budou zahájeny ve středu 25. listopadu 2015 v 10:00 a ukončeny v pátek 27. listopadu 2015 v 15:00. Informace k volbám a odkaz na volební aplikaci Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 13. listopadu 2015 do 12:00 hodin. Vyhlášení voleb do AS UK na Fakultě sociálních věd UK.  Návrhový lístek kandidáta


Martin Hájek

Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Po celý zimní semestr  bude na katedře Sociologie (místnost 3063, budova A - Jinonice) k zakoupení učebnice autorů Petra Mareše, Ladislava Rabušice a Petra Soukupa "Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS" za zvýhodněnou cenu 350Kč -  brožovaný výtisk, 450Kč - vázaný výtisk.


Jana Vojanová

One Land. Two Peoples and Three Religions

Nabidka k účasti v programu "One Land. Two Peoples and Three Religions", ktery se bude konat ve dnech 29.12.2015-10.1.2016 v Izraeli.

Pro bližší informace  je nutné kontaktovat přímo vyhlašovatele.

Shoshi Norman Director snorman@galilcol.ac.il Centre of Middle East and Religious Studies

Galilee International Management Institute – Israel

Website: www.galilcol.ac.il


Jana Vojanová

Vyhlášení soutěže Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlásil výše uvedenou soutěž.Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: bakalářské, magisterské a doktorské práce. Do soutěže budou přijaty práce, které byly obhájeny v akademických letech jaro 2013/2014, 2014/2015, podzim 2015/2016 (poslední možný termín obhajoby je 20. listopadu 2015). Práce stačí odevzdat v elektronické formě, studující musí přiložit kopii protokolu o obhájení práce (stačí potvrzení ze studijního oddělení, pokud studující dosud neobdržel/a diplom). Poslední možný termín pro zaslání prací je 1. prosince 2015. Odkaz na stránky zadavatele.


Martin Hájek

Zajímavá nabídka pro studenty sociologie

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) vypisuje výběrové řízení na pozici stážistky nebo stážisty. Nabídka je obzvláště vhodná pro studenty sociologie. Bližší informace  naleznete v příloze.


Jana Vojanová

Důležité: výběrové řízení Erasmus+ "praktické stáže"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Oddělení zahraničních styků uveřejnilo pravidla výběrových řízení pro zájemce o uskutečnění praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2015/2016 (jde o dokument, který je již nějakou dobu zveřejněn na webu ISS). Tuto vyhlášku, spolu se seznamy partnerských institucí, Vám nyní zasílám v příloze - prosím, věnujte těmto materiálům náležitou pozornost.   Institut sociologických studií zahraniční mobilitu svých studentů vítá, ať už jde o výjezdy studijní či tzv. praktické. V letošním roce se nám bohužel nepodařilo navýšit počet míst rezervovaný pro naše studenty (2+2 náhradníci), jednáme však o našem vlastním mechanismu podpory stážistů formou stipendií (tento program bude uplatněn již v tomto výběrovém kole). Žádná z přihlášek do programu Erasmus+ navíc zcela "nepropadne", neboť se na Vaše opakované kandidatury obvykle pohlíží jako na důkaz vysoké motivace.   Neváhejte proto a ucházejte se o výjezd na zahraniční stáž již v tomto akademickém roce! Termíny podávání přihlášek jsou dosti těsné: Veškeré dokumenty je třeba dodat na sekretariát ISS (k mým rukám) do 2. 10. (14H), náhradní termín pro odevzdání přihlášek pak ISS stanovil na 9. 10. (tj. právě 9. 10.) mezi 10. a 14. hodinou. Pozor, pro program stáží platí, že oprávněnými osobami jsou i studenti 1. ročníků bc. studia, viz čl. 2 obecných podmínek: http://www.cuni.cz/UK-6868.html Výběrové řízení proběhne dvoukolově: V prvním kole budou uchazeči hodnoceni na základě předložených přihlášek. Výsledkem prvního kola, které bude ukončeno 15. 10., bude zveřejněný seznam uchazečů postupujících do druhého výběrového kola. Druhé výběrové kolo proběhne formou ústních pohovorů s vybranými kandidáty, a to ve čtvrtek 22. 10. (14-17H, sekretariát ISS).   V příloze naleznete 1) seznam partnerských institucí společný pro FSV UK (prostřednictvím ERA) a 2) seznam exkluzivních partnerství ISS UK. S pozdravem a s přáním úspěchu ve výběrovém řízení   Jan Maršálek   Důležité: Veškeré dotazy zasílejte prosím na adresu jan.marsalek@fsv.cuni.cz

 


Přílohy:

Katalog_Prakticke_2015_2016.pdf
Prakticke_staze_partneri_ISS_2015.pdf
FSV_2015_16_podzim_erasmus.pdf

Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Zde najdete aktuální rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016


Jana Vojanová

Euroacademia conference: Politicization of Europe

Euroacademia spolu s Anglo - americkou univerzitou pořádají v Praze ve dnech 27. a 28. listopadu 2015  mezinárodní konferenci The European Union and the Politicization of Europe. Bližší informace a důležité odkazy naleznete v příloze


Jana Vojanová

Výsledky hodnocení kurzů

Na webu http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ naleznete výsledky hodnocení kurzů za poslední semestr. Nově je možné si nechat zobrazit též vývoj hodnocení kurzů od roku 2010. Výherci loterie o hodnotné ceny (vylosovaní z těch, kdo vyplnili hodnocení) budou oznámeni 6. října na zasedání Akademického senátu. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti    

The results of the evaluation (FSV courses) Results can be found at http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/en. Petr Soukup, Vice-Dean for Study Affairs  


Jana Vojanová

Poplatky pro navazujícím mgr. obory budou opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6.Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Plné znění předpisu naleznete na http://www.cuni.cz/UK-6918.html  Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Jazykové kurzy - zimní semestr 2015-16

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni – B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni – A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.  

Obecná angličtina se vyučuje na dvou úrovních, nižší („angličtina I +II“, JLB031 a 2) a vyšší s odborným zaměřením („angličtina pro sociální vědy I + II“, JLB053 a 4).   Jako volitelný předmět si mohou studenti zapsat kurz Sociological Cinema (JLB059), kurz akademického psaní s rodilým mluvčím (JLB057) a absolventi odborného kurzu  také angličtinu akademickou (JLM001 a 2).  

Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Jeho termín bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami nebo v SISu. KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem či na jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí.  

Zápisy do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SISu od 14. 9. od 10:00 hod. do 9. 10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 30.9. od 10:00 hod. do 9.10. do 14:00 hod. 

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test, definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokáží dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.

Sledujte prosím informace o termínech vstupních a rozřazovacích testů, většina proběhne ve čtvrtek 1. října.  

Rozvrhy budou přístupny v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích.

Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8-10 a 10-12 hodin a ve čtvrtek 14-16 a 16-18 hodin.  

Pro zápis do většiny kurzů II. v letním semestru platí tzv. prerekvizita, je nutné úspěšné absolvování kurzu I. v zimním semestru.   V letošním akademickém roce bude pro zájemce znovu otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Další důležité informace a aktuality najdete na stránkách

Kabinetu jazykové přípravy:   http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207      

venysova@seznam.cz


Jana Vojanová

Rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016

Rozvrh pro zimní semestr AR 2015/2016 Katedry sociologie.


Jana Vojanová
Novinky
Paměť a veřejnost - seminář UNCE

Centrum pro výzkum kolektivní paměti UK FSV pořádá ve dnech 26. a 27. listopadu seminář na téma "Paměť a veřejnost".

Seminář se koná v Rytířské ulici 31, místnost 201 (2. patro)


Jana Vojanová

Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019

Od středy 25. listopadu (10:00) do pátku 27. listopadu 2015 (15:00) proběhnou volby do Akademického senátu FSV UK a také do Akademického senátu UK.

Seznam kandidátů a další informace

Volby probíhají elektronicky na adrese: volby.fsv.cuni.cz a volit můžete celkem čtyřikrát: maximálně 5 kandidátů z řad studentů do Akademického senátu FSV UK, maximálně 5 kandidátů z řad akademických pracovníků do Akademického senátu FSV UK, maximálně 2 kandidáty z řad studentů do Akademického senátu UK a maximálně 2 kandidáty z řad akademických pracovníků do Akademického senátu UK.

Akademický senát na úrovni fakulty i univerzity rozhoduje o nejdůležitějších věcech (rozpočet fakulty, stipendia, volí děkana apod.) a je tedy důležité, aby senátoři měli legitimitu a reprezentovali zájmy akademické obce. Volit může každý student (bakalářského, magisterského i doktorského studia) a každý akademický pracovník (tj. ten, kdo má smlouvu na AP1-AP4).

Volit patří k základním akademickým projevům ve svobodné akademické obci, nezapomeňte tedy své základní právo uplatnit a volte své kandidáty.


Martin Hájek

Přijďte na Den otevřených dveří magisterského studia na ISS

Všichni zájemci a zvědavci jsou vítáni na Dni otevřených dveří magisterského studia na ISS - Sociologie a Veřejné a sociální politiky (vč. kombi) - který proběhne 3.12. 2015. Můžete navštívit katedry a ptát se na možnosti studia. V 14:00 v místnosti J2015 (Jinonice) proběhne prezentace oborů. Těšíme se na viděnou.


Martin Hájek

Sociologický večer: Z jiné planety a Místo nepokoje

Vážení příznivci sociolgie,   srdečně vás zveme na 98. setkání Sociologických večerů, na kterém proběhne projekce dvou dokumentárních filmů Adama Geberta Z jiné planety a Místo nepokoje. Kdy: pondělí 23. listopadu od 18:30Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215  

Z jiné planety

Podnětem k natočení této osobně laděné reportáže se stal autorovi poprask, který vzniknul poté, co Česká televize v dětském pořadu Planeta Yo odvysílala jeho skeč na podporu uprchlíků. Reagovali běžní diváci, novináři, politici a další. „Zaujalo mě to a zkusil jsem jejich reakci blíž prozkoumat,“ dodává autor.

Místo nepokoje

Příhraničním městem zmítají protiromské demonstrace. Sledujeme dva zdejší muže, na které tyto demonstrace silně zapůsobily – staršího spořádaně působícího pána, který prošel vojenským výcvikem a má silně vyvinutý smysl pro pořádek, a mladého Roma, který od sedmi let vyrůstal převážně v majoritní společnosti a snažil se svůj romský původ zastírat. Dokument nehodnotí. Pouze ukazuje často nelítostnou a iracionální nenávist na straně demonstrujících a zmatenou bezmoc těch, proti nimž se demonstruje. Kudy z toho ven?

Adam Gebert (nar. 1976 v Praze) vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK a scenáristiku a dramaturgie na FAMU. Jako scenárista a dokumentarista spolupracuje převážně s Českou televizí.Plakát naleznete jako vždy v přílozehttp://www.sociologickevecery.fsv.cuni.czTěšíme se na vás,Anna Kopecká, Ondřej Špaček a Veronika Frantová


Přílohy:

plakat_98_gebert.pdf

Jana Vojanová

Hlávkova cena pro Tomáše Samce

Doktorand sociologie Tomáš Samec dostal prestižní Hlávkovu cenu pro studenty a absolventy UK za rok 2015. Gratulujeme!! Více v iForu.


Martin Hájek

Nově dostupné elektronické příručky a encyklopedie z prestižních nakladatelství

Gale Virtual Reference Library

Science Direct

Springer e-books

Wiley Online Library

ebrary Academic Complete


Martin Hájek

Letošní absolvent oboru VSP Mgr. Matěj Hon laureátem Ceny Josefa Luxe

Letošní absolvent oboru Veřejná a sociální politika Mgr. Matěj Hon se stal díky své diplomové práci "Vymezení rasismu jako veřejněpolitického problému ve vládních dokumentech. Analýza diskursu z let 1989 - 2014" laureátem Ceny Josefa Luxe. Porota ve svém hodnocení zdůraznila výběr přínosného a společensky důležitého tématu, jeho dobře zvládnuté vymezení, seriózní zpracování, kvalitní teoretické zakotvení a metodologické zpracování. Cena byla Matěji Honovi předána 5. listopadu 2015, udělována je přitom každým druhým rokem. Srdečně gratulujeme!Bližší informace na http://www.fondlux.cz/akce/akce2015.html


Olga Angelovská

Informační den Univerzity Karlovy v sobotu 21. listopadu 2015

Zájemci o studium se zde mj. dozvědí, co vše lze vlastně na UK studovat nebo jak se nejlépe připravit na přijímací zkoušky. Přítomen bude i zástupce ISS, aby osobně zodpověděl na vaše dotazy. Kdy: sobota 21. listopadu 2015, 9:00 – 16:00. Místo konání: areál Albertov, Praha 2. Prezentace FSV v přednáškovém sále - 10:00 – 10:30. více informací plakát 


Martin Hájek

Recenzovaný časopis AntropoWebzin

Redakce časopisu AntropoWebzin přijímá původní texty psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. Časopis je vedle Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR zařazen též do světově uznávané databáze ERIH PLUS. Webové stránky


Jana Vojanová

15. KULA seminář - Hodnota nechtěného

Vážení příznivci Kuly,   dovolujeme si vás pozvat na patnáctý Kula seminář s názvem Hodnota nechtěného. Na něm vystoupí Lenka Brunclíková FF ZČU a seznámí hosty se svým etnograficko-garbologickým projektem.   Seminář se uskuteční dne 25. listopadu 2015 od 18:00 na půdě Pedagogické fakulty v Praze. Více informací a anotaci naleznete v přiloženém  posteru.   Těšíme se na vás!     Za Kulturně antropologický seminář Nikola Balaš     navštivte náš Facebook: https://www.facebook.com/kulaseminar/  nebo naše webové stránky: http://kulaseminar.cz


Jana Vojanová

Mezinárodní vědecká konference - Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje

Konference Ekonomické, sociální a právní problémy demografického vývoje (v ČR, EU a ve světě) se koná dne 27. listopadu 2015 v aule Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Na konferenci je stále možné se přihlásit k aktivní účasti. Do 11. listopadu 2015 zašlete svůj příspěvek, abstrakt a elektronicky se přihlaste.  http://www.svses.cz/konference


Jana Vojanová

Hermeneutická koncepce vztahu sociálních věd a společnosti

Vážení příznivci sociologie,

srdečně vás zveme na další přednášku Sociologických večerů, která se uskuteční již za týden.

Sociolog na veřejnosti: Hermeneutická koncepce vztahu sociálních věd a společnosti

 

host: Vít Horák, Ph.D.

Proč na veřejnosti vystupuje tak málo sociologů?

Jak to souvisí se současnou produkcí sociologie?

Jak chápat angažovanost sociologie nepoliticky?

Sociologie je dlouhodobě frustrovaná věda. Na jedné straně trpí komplexem méněcennosti vůči „těm pravým“ vědám přírodním, na straně druhé má proč žárlit na ekonomii a politologii, které dokázaly obsadit veřejný prostor. K většině veřejně probíraných témat se vyjadřují politologové a ekonomové, sociologii zbyla jediná parketa: výzkumy veřejného mínění. Gymnazista, který se rozhoduje o svém univerzitním studiu, pak vidí obraz sociologie jako vědy o procentech. Někdy strana získá více, někdy méně, to je všechno. Znamená toto vše, že sociologická tematika je dnes méně relevantní? Nikoliv! Modernita je, Giddensovými slovy, „hluboce a vnitřně sociologická“. Neschopnost sociologie proniknout do veřejného prostoru nebo vůbec obhájit svou relevanci je v této situaci zarážející. Svědčí o krizi sebepochopení oboru. Ještě stále jsme Giddensovu větu dostatečně nevzali v úvahu. Říká vlastně, že moderní společnost existuje tak, že samu sebe vykládá. Modernita sama je interpretativní, hermeneutická. Je-li tomu tak, pak je třeba oborovou sociologii chápat jako dílčí součást této celospolečenské hermeneutiky. Kdy: středa 11. listopadu od 18:30 do 20:00 Kde: Hollar (Smetanovo nábřeží 6), místnost č. 215 Plakát naleznete jako vždy v příloze http://www.sociologickevecery.fsv.cuni.cz Těšíme se na vás, Ondřej Špaček


Jana Vojanová

Volby do AS UK a AS FSV UK na volební období 2016-2019

Ve dnech 25. - 27. listopadu 2015 proběhnou na FSV UK volby do Akademického senátu UK a Akademického senátu FSV UK. Volby proběhnou elektronicky a budou zahájeny ve středu 25. listopadu 2015 v 10:00 a ukončeny v pátek 27. listopadu 2015 v 15:00. Informace k volbám a odkaz na volební aplikaci Lhůta pro podávání kandidátních listin je do 13. listopadu 2015 do 12:00 hodin. Vyhlášení voleb do AS UK na Fakultě sociálních věd UK.  Návrhový lístek kandidáta


Martin Hájek

Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Po celý zimní semestr  bude na katedře Sociologie (místnost 3063, budova A - Jinonice) k zakoupení učebnice autorů Petra Mareše, Ladislava Rabušice a Petra Soukupa "Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS" za zvýhodněnou cenu 350Kč -  brožovaný výtisk, 450Kč - vázaný výtisk.


Jana Vojanová

One Land. Two Peoples and Three Religions

Nabidka k účasti v programu "One Land. Two Peoples and Three Religions", ktery se bude konat ve dnech 29.12.2015-10.1.2016 v Izraeli.

Pro bližší informace  je nutné kontaktovat přímo vyhlašovatele.

Shoshi Norman Director snorman@galilcol.ac.il Centre of Middle East and Religious Studies

Galilee International Management Institute – Israel

Website: www.galilcol.ac.il


Jana Vojanová

Vyhlášení soutěže Absolventská práce na téma rovnost žen a mužů

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier vyhlásil výše uvedenou soutěž.Soutěž bude rozdělena do tří kategorií: bakalářské, magisterské a doktorské práce. Do soutěže budou přijaty práce, které byly obhájeny v akademických letech jaro 2013/2014, 2014/2015, podzim 2015/2016 (poslední možný termín obhajoby je 20. listopadu 2015). Práce stačí odevzdat v elektronické formě, studující musí přiložit kopii protokolu o obhájení práce (stačí potvrzení ze studijního oddělení, pokud studující dosud neobdržel/a diplom). Poslední možný termín pro zaslání prací je 1. prosince 2015. Odkaz na stránky zadavatele.


Martin Hájek

Zajímavá nabídka pro studenty sociologie

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR (CVVM) vypisuje výběrové řízení na pozici stážistky nebo stážisty. Nabídka je obzvláště vhodná pro studenty sociologie. Bližší informace  naleznete v příloze.


Jana Vojanová

Důležité: výběrové řízení Erasmus+ "praktické stáže"

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

  Oddělení zahraničních styků uveřejnilo pravidla výběrových řízení pro zájemce o uskutečnění praktické stáže v zahraničí v ak. roce 2015/2016 (jde o dokument, který je již nějakou dobu zveřejněn na webu ISS). Tuto vyhlášku, spolu se seznamy partnerských institucí, Vám nyní zasílám v příloze - prosím, věnujte těmto materiálům náležitou pozornost.   Institut sociologických studií zahraniční mobilitu svých studentů vítá, ať už jde o výjezdy studijní či tzv. praktické. V letošním roce se nám bohužel nepodařilo navýšit počet míst rezervovaný pro naše studenty (2+2 náhradníci), jednáme však o našem vlastním mechanismu podpory stážistů formou stipendií (tento program bude uplatněn již v tomto výběrovém kole). Žádná z přihlášek do programu Erasmus+ navíc zcela "nepropadne", neboť se na Vaše opakované kandidatury obvykle pohlíží jako na důkaz vysoké motivace.   Neváhejte proto a ucházejte se o výjezd na zahraniční stáž již v tomto akademickém roce! Termíny podávání přihlášek jsou dosti těsné: Veškeré dokumenty je třeba dodat na sekretariát ISS (k mým rukám) do 2. 10. (14H), náhradní termín pro odevzdání přihlášek pak ISS stanovil na 9. 10. (tj. právě 9. 10.) mezi 10. a 14. hodinou. Pozor, pro program stáží platí, že oprávněnými osobami jsou i studenti 1. ročníků bc. studia, viz čl. 2 obecných podmínek: http://www.cuni.cz/UK-6868.html Výběrové řízení proběhne dvoukolově: V prvním kole budou uchazeči hodnoceni na základě předložených přihlášek. Výsledkem prvního kola, které bude ukončeno 15. 10., bude zveřejněný seznam uchazečů postupujících do druhého výběrového kola. Druhé výběrové kolo proběhne formou ústních pohovorů s vybranými kandidáty, a to ve čtvrtek 22. 10. (14-17H, sekretariát ISS).   V příloze naleznete 1) seznam partnerských institucí společný pro FSV UK (prostřednictvím ERA) a 2) seznam exkluzivních partnerství ISS UK. S pozdravem a s přáním úspěchu ve výběrovém řízení   Jan Maršálek   Důležité: Veškeré dotazy zasílejte prosím na adresu jan.marsalek@fsv.cuni.cz

 


Přílohy:

Katalog_Prakticke_2015_2016.pdf
Prakticke_staze_partneri_ISS_2015.pdf
FSV_2015_16_podzim_erasmus.pdf

Jana Vojanová

ROZVRH - KATEDRA SOCIOLOGIE

Zde najdete aktuální rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016


Jana Vojanová

Euroacademia conference: Politicization of Europe

Euroacademia spolu s Anglo - americkou univerzitou pořádají v Praze ve dnech 27. a 28. listopadu 2015  mezinárodní konferenci The European Union and the Politicization of Europe. Bližší informace a důležité odkazy naleznete v příloze


Jana Vojanová

Výsledky hodnocení kurzů

Na webu http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ naleznete výsledky hodnocení kurzů za poslední semestr. Nově je možné si nechat zobrazit též vývoj hodnocení kurzů od roku 2010. Výherci loterie o hodnotné ceny (vylosovaní z těch, kdo vyplnili hodnocení) budou oznámeni 6. října na zasedání Akademického senátu. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti    

The results of the evaluation (FSV courses) Results can be found at http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/en. Petr Soukup, Vice-Dean for Study Affairs  


Jana Vojanová

Poplatky pro navazujícím mgr. obory budou opět až od 4. roku studia

Akademický senát UK schválil na svém zasedání dne 26. 6. 2015 změnu přílohy č. 6.Statutu UK, která mj. nově stanoví, že student, který studuje v magisterském programu navazujícím na bakalářský nebude platit poplatek za delší studium (resp. jeho výše bude nulová) i ve třetím roce svého studia (za předpokladu, že nemá jiné ukončené mgr. studium). Plné znění předpisu naleznete na http://www.cuni.cz/UK-6918.html  Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Jazykové kurzy - zimní semestr 2015-16

Kabinet jazykové přípravy zajišťuje pro FSV výuku jednoho odborně zaměřeného jazyka na pokročilé úrovni – B2/C1 a jednoho obecného jazyka na středně pokročilé úrovni – A2+/B1. Pokud to kapacita kurzu dovolí, mohou si studenti zapsat i jazyky další. Výuka kurzů probíhá v Jinonicích, v Hollaru nebo v Opletalově ulici.  

Obecná angličtina se vyučuje na dvou úrovních, nižší („angličtina I +II“, JLB031 a 2) a vyšší s odborným zaměřením („angličtina pro sociální vědy I + II“, JLB053 a 4).   Jako volitelný předmět si mohou studenti zapsat kurz Sociological Cinema (JLB059), kurz akademického psaní s rodilým mluvčím (JLB057) a absolventi odborného kurzu  také angličtinu akademickou (JLM001 a 2).  

Do jednotlivých kurzů jsou studenti zařazováni zpravidla na základě vstupního testu. Jeho termín bude pro jednotlivé jazykové kurzy s předstihem vyvěšen na webových stránkách KJP s aktualitami nebo v SISu. KJP nezajišťuje výuku začátečnických kurzů či kurzů nízké jazykové úrovně. Předpokládá se, že studenti již mají určité jazykové znalosti ze střední školy. Pokud tomu tak není, musí si je doplnit samostudiem či na jazykové škole.

Prosím, přečtěte si sylaby na internetu v SIS, abyste mohli předběžně posoudit, zda vaše jazyková úroveň postačí.  

Zápisy do jednotlivých kurzů budou probíhat prostřednictvím SISu od 14. 9. od 10:00 hod. do 9. 10. do 14:00 hod. Zápis do předmětů pro studenty jiných fakult od 30.9. od 10:00 hod. do 9.10. do 14:00 hod. 

V některých kurzech se bude psát v první vyučovací hodině nebo ještě před zahájením řádné výuky vstupní test, definitivní zápis do předmětu proběhne až po jeho vyhodnocení. Studenti, kteří neprokáží dostatečné znalosti, nebudou moci být do kurzu přijati.

Sledujte prosím informace o termínech vstupních a rozřazovacích testů, většina proběhne ve čtvrtek 1. října.  

Rozvrhy budou přístupny v elektronické podobě prostřednictvím systému SIS, v tištěné podobě je naleznete na nástěnkách KJP v Hollaru a v Jinonicích.

Jazykové kurzy jsou paralelní a probíhají převážně v pondělí 8-10 a 10-12 hodin a ve čtvrtek 14-16 a 16-18 hodin.  

Pro zápis do většiny kurzů II. v letním semestru platí tzv. prerekvizita, je nutné úspěšné absolvování kurzu I. v zimním semestru.   V letošním akademickém roce bude pro zájemce znovu otevřen páteční placený kurz čínštiny na základě angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé.  

Další důležité informace a aktuality najdete na stránkách

Kabinetu jazykové přípravy:   http://kjp.fsv.cuni.cz/  

Irena Venyšová asistentka KJP

tel: 251 080 207      

venysova@seznam.cz


Jana Vojanová

Rozvrh pro zimní semestr 2015 - 2016

Rozvrh pro zimní semestr AR 2015/2016 Katedry sociologie.


Jana Vojanová