Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Podzimní státní zkoušky - Katedra sociologie

Písemná část magisterských státních zkoušek Katedry sociologie FSV UK se koná v pondělí, 8. září 2014 od 9,00 v místnosti 2074.


Jana Vojanová

Konference k tématu zaměstnanosti

The International Society for Third-Sector Research informuje opořádání mezinárodní konference s názvem Towards Inclusive Employment and Welfare Systems: Challenges for a Social Europe. Konference se bude konat 9.-10. rijna 2014 v Berlíně. Podrobné informace.  


Vít Horák

Výzva nadace Open Society Fund

Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a genderově motivovaného násilí. Projekty musí začít nejdříve k 1. 1. 2015 a trvat alespoň 12 měsíců s tím, že mohou být ukončeny až 30. 4. 2016. Podporují se tyto činnosti: výzkumy, sběr dat, analýza dat, vypracování studií a řada dalších činností souvisejících s praktickou stránkou problému. Náklady na projekt musí být minimálně 6.200.000 Kc a maximálně 15.000.000 Kc s tím, že žadatelská organizace musí uhradit 20% celkové částky na projekt (náklady in-kind mohou tvořit maximálně 50% z podílu spolufinancování). Podrobné informace a formuláře. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. 9. 2014


Vít Horák

Projekty Česko-polského fóra

MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015. Podporují se společně projekty se zaměřením na:

  • prioritní oblasti zahraniční politiky obou států;
  • vědecké, výzkumné projekty, konference, semináře;
  • akademická výměna;
  • společné projekty škol ad.
Dotaci nelze použít na stipendia, jazykové kurzy, provozní náklady,nákupy techniky a investiční náklady.Dotace projektů může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladůprojektu, ve výjimečných případech až do 100%. Podrobne informace.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014.


Vít Horák

Granty IVF

International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu standardních grantů. Žádost na roční projekt společně předkládají subjekty ze států vyšegrádské skupiny. IVF na projekt poskytne €6001 a více podle předloženého rozpočtu s tím, ze hradí maximálne 80% rozpočtované částky. Median rozpočtu projektu se pohybuje v rozmezí €10-15.000. Podporují se tyto aktivity: - společný výzkum a vzdělávání; - akademická výměna; - kulturní spolupráce; - preshraniční spolupráce a podpora turismu. Grantové žádosti se podávají zde. Podrobné informace. Pravidla podávání a řešení grantů.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové žádosti je 8. září 2014.  Aktualizace: IVF rozšiřuje nabídku o další typ grantů (Extended Standard Grants). Podrobné informace zde.


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Podpůrný program Evropské investiční banky

Evropská investiční banka (EIB) informuje o programu Universities Research Action, který je určený na spolupráci s univerzitami. Podporují se výzkumná centra, která se zabývají otázkami zájmu EIB, z nichž pro oblast sociologie a sociální plitiky je relevantní program EIBURS, který je zaměřen mimo jiné na výzkum v oblasti demografických změn EU a péče o seniory. Více zde.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

POZVANKA.pdf
prihlaska

Vít Horák

Prázdniny jsou tu!

Vedení ISS přeje všem studentům i pracovníkům odpočinkové letní prázdniny! :-)


Martin Hájek

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Experimenty

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek

Soutěž Erasmus Label 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Co mi Erasmus dal a vzal". Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti. Vítězové soutěže budou oceněni. Více informací a podmínky soutěže naleznete zde. Vít Horák, 11. 6. 2014


Martin Hájek

Interaktivní mapy bakalářských oborů

Sociologie a sociální politika Sociologie a sociální antropologie


Martin Hájek
Novinky
Podzimní státní zkoušky - Katedra sociologie

Písemná část magisterských státních zkoušek Katedry sociologie FSV UK se koná v pondělí, 8. září 2014 od 9,00 v místnosti 2074.


Jana Vojanová

Konference k tématu zaměstnanosti

The International Society for Third-Sector Research informuje opořádání mezinárodní konference s názvem Towards Inclusive Employment and Welfare Systems: Challenges for a Social Europe. Konference se bude konat 9.-10. rijna 2014 v Berlíně. Podrobné informace.  


Vít Horák

Výzva nadace Open Society Fund

Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a genderově motivovaného násilí. Projekty musí začít nejdříve k 1. 1. 2015 a trvat alespoň 12 měsíců s tím, že mohou být ukončeny až 30. 4. 2016. Podporují se tyto činnosti: výzkumy, sběr dat, analýza dat, vypracování studií a řada dalších činností souvisejících s praktickou stránkou problému. Náklady na projekt musí být minimálně 6.200.000 Kc a maximálně 15.000.000 Kc s tím, že žadatelská organizace musí uhradit 20% celkové částky na projekt (náklady in-kind mohou tvořit maximálně 50% z podílu spolufinancování). Podrobné informace a formuláře. Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. 9. 2014


Vít Horák

Projekty Česko-polského fóra

MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015. Podporují se společně projekty se zaměřením na:

Dotaci nelze použít na stipendia, jazykové kurzy, provozní náklady,nákupy techniky a investiční náklady.Dotace projektů může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladůprojektu, ve výjimečných případech až do 100%. Podrobne informace.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014.


Vít Horák

Granty IVF

International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu standardních grantů. Žádost na roční projekt společně předkládají subjekty ze států vyšegrádské skupiny. IVF na projekt poskytne €6001 a více podle předloženého rozpočtu s tím, ze hradí maximálne 80% rozpočtované částky. Median rozpočtu projektu se pohybuje v rozmezí €10-15.000. Podporují se tyto aktivity: - společný výzkum a vzdělávání; - akademická výměna; - kulturní spolupráce; - preshraniční spolupráce a podpora turismu. Grantové žádosti se podávají zde. Podrobné informace. Pravidla podávání a řešení grantů.Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové žádosti je 8. září 2014.  Aktualizace: IVF rozšiřuje nabídku o další typ grantů (Extended Standard Grants). Podrobné informace zde.


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Podpůrný program Evropské investiční banky

Evropská investiční banka (EIB) informuje o programu Universities Research Action, který je určený na spolupráci s univerzitami. Podporují se výzkumná centra, která se zabývají otázkami zájmu EIB, z nichž pro oblast sociologie a sociální plitiky je relevantní program EIBURS, který je zaměřen mimo jiné na výzkum v oblasti demografických změn EU a péče o seniory. Více zde.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

POZVANKA.pdf
prihlaska

Vít Horák

Prázdniny jsou tu!

Vedení ISS přeje všem studentům i pracovníkům odpočinkové letní prázdniny! :-)


Martin Hájek

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Experimenty

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek

Soutěž Erasmus Label 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Co mi Erasmus dal a vzal". Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti. Vítězové soutěže budou oceněni. Více informací a podmínky soutěže naleznete zde. Vít Horák, 11. 6. 2014


Martin Hájek

Interaktivní mapy bakalářských oborů

Sociologie a sociální politika Sociologie a sociální antropologie


Martin Hájek