Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Plénum Institutu sociologických studií

Všichni pracovníci a studenti jsou srdečně zváni na plénum Institutu sociologických studií, které se bude konat dne 27.5.2015 (středa) v 16.00 hod. v místnosti č. 2080. Jako obvykle vystoupí vedoucí kateder, ředitel, garanti, zástupci studentů. Hostem bude již tradičně děkan FSV.


Martin Hájek

Veřejná přednáška Prof. Richarda M. Schlefflera

Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK, srdečně zve na veřejnou přednášku OBAMACARE: SUCCESSES AND FUTURE CHALLENGES, kterou přednese Prof. Richard M. Schleffler v Malé Aule v Karolinu 29.května 2015 od 11:00.


Přílohy:

Scheffler_flyer.pdf

Olga Angelovská

Výzva TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA".

Zadávací dokumentace a elektronická přihláška projektu

Popis programu OMEGA

Postup pro navrhovatele projektu

Termín podání návrhů na oddělení vědy: 22. června 2015.


Vít Horák

Doktorandská konference Sociologie a příbuzných společenských věd

Doktorandská konference proběhne už příští týden, a to od 9:30 do 17:20 v Hollaru (místnost 212). Zde se můžete podívat na program. Zde na abstrakt přednášky Dina Numerata. 


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Setkání s prof. Leopoldem Pospíšilem

Fulbrightova komise zve na jedinečné setkání se světově uznávaným antropologem prof. Leopoldem Jaroslavem Pospíšilem. Setkání iniciované jedním z absolventů Fulbrightova programu se uskuteční v Americkém centru 20. května v 17:00 hod.


Vít Horák

Absolutní kritérium děkana - Ubytování na koleji 2015/2016

Studenti magisterského či bakalářského studijního programu, kteří hodlají v  akademickém roce 2015/2016 studovat druhý nebo vyšší ročník prezenční formy studia mohou využít příležitosti požádat o přednostní ubytování na koleji, resp. požádat děkana o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK.   K žádosti využijte pouze příslušný formulář, který naleznete na internetové stránce: http://www.kam.cuni.cz/KAM-162.html nebo v příloze. Žádosti se podávají prostřednictvím podatelny na sekretariát děkana, nejpozději do10. 6. 2015. Děkan fakulty přihlédne při výběru k výraznému podílu na vědecko-výzkumné práci při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studijních konferencích, na sympoziích a v dalších aktivitách.   K žádostem připojte i příslušná potvrzení (např. garanta, školitele atd.).


Přílohy:

KAM_162_version_zadost.pdf

Jana Vojanová

Informace k poplatkům spojených se studiem

Rektor Univerzity Karlovy dnes, 15. 5. 2015, na zasedání AS UK informoval o plánovaném opatření rektora, ve kterém zavede úlevy pro současné studenty druhých a třetích ročníků navazujících magisterských oborů. Poplatky jim budou prominuty na základě žádosti rektorovi, které on všechny vyřídí kladně. Současní studenti prvních ročníků už tyto úlevy mít nebudou. Nicméně stále platí, že jim poplatky mohou být prominuty na základě žádosti, pokud prodloužili studium kvůli zahraničnímu studiu typu Erasmus. Další informace budou zveřejněny příští týden.


Martin Hájek

Doktorandská konference 2015

Ve čtvrtek 28. května se bude v budově Hollar (místnost 212) konat další ročník Doktorandské konference sociologie a příbuzných společenských věd. Jako host tentokrát vystoupí Dino Numerato s přednášku na téma aktivismu fotbalových fanoušků. Zde najdete seznam přihlášených příspěvků s abstrakty.


Vít Horák

TEDxCharlesUniversity 2015: Nekonečný příběh

Nový ročník konference TEDxCharlesUniversity se uskuteční 25. června 2015 od 14:00 v budově FSV UK Opletalova. Studium, věda i život jsou jedno dlouhé vyprávění – a často vlastně nikdy nekončící. A proto bude mottem letošní konference NEKONEČNÝ PŘÍBĚH. web - TEDxCharlesUniversity   Hledáme řečníky Jste akademičtí pracovníci, doktorandi nebo studenti na Univerzitě Karlově a chcete se stát jedním z našich řečníků? Přihlaste sebe nebo nominujte někoho, kdo se chce se světem o své myšlenky podělit! Podmínky a přihlášku najdete zde.


Vít Horák

Cyklus přednášek Leopolda Pospíšila

Ústav etnologie FF UK pořádá cyklus přednášek amerického antropologa českého původu Leopolda Pospíšila. Seznam přednášek, dobu a místo konání naleznete zde.


Vít Horák

Rektorský den: inline/cyklojízda

V rámci rektorského dne se ve středu 13. 5. 2015 uskuteční šestý ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10:00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10:15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3 a 17 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100. registrační formulář

Kromě výše uvedené hlavní trasy je možné si vybrat ze dvou dalších tras, na konci dne se všechny tři skupiny sejdou na afterparty v Hollaru. Zároveň akce bude probíhat ve spolupráci s organizací Auto*Mat. Více informací k rozšíření akce a novým trasám: událost na Facebooku.


Vít Horák

Konference k uctění památky doc. Kalouse

Pro připomenutí nedávno zesnulého doc. Kalouse (předního odborníka na vzdělávací politiku) koná Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a společnost Scio v pátek 22. května 2015 v budově FSV UK, Opletalova 26, Praha 1 konferenci o dopadech a výsledcích testování ve vzdělávání. Přijďte se seznámit se zajímavými zjištěními v oblasti testování a pohovořit si s odborníky i dalšími účastníky konference. Více informací, včetně předběžného programu, naleznete na www.tkkv.cz. Studenti FSV mají účast zdarma, neregistrují se, hlásí se emailem Petru Havlíčkovi (P.Havlicek@seznam.cz).

Petr Soukup, hlavní organizátor za FSV UK


Jana Vojanová

Hodnocení kurzů v letním semestru začne v červnu

Hodnocení kurzů v letním semestru proběhne elektronicky v červnu   Tento semestr proběhne na fakultě hodnocení kurzů poprvé elektronicky (všichni studenti obdrží na počátku června emaily s pokyny a odkazem na dotazník). V souladu se schválenou změnou harmonogramu proběhne hodnocení v termínu 8.-26. června a výsledky budou zveřejněny obratem na konci června. Již nyní prosím studenty o co nejvyšší možnou účast, aby bylo možné elektronické hodnocení používat i do budoucna. Výsledky předchozích vln hodnocení je možné prohlížet v nové aplikaci na adrese: http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ pro prohlížení je třeba se přihlásit odbobně jako do SIS. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti  


Jana Vojanová

Česká školní inspekce zve všechny zájemce

na školení věnované práci s datovými soubory Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013. Nabízené bezplatné školení je nově určeno i pro zájemce, kteří si na školení nemohou přinést vlastní notebook se softwarem SPSS (případně s SPSS nemají zatím žádnou zkušenost).

Je to proto, aby měl kdokoli možnost dozvědět se během školení více informací o analytických možnostech dat ICILS 2013 (a analogicky i dat z šetření TIMSS, PIRLS, PISA).

Podrobnější informace o ICILS 2013 jsou k dispozici na webové adrese: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS

Školení se týká práce se softwarem IDB Analyzer, který lze využít také pro práci s datovými soubory z jiných šetření (např. TIMSS, PIRLS, PISA).

Na výběr jsou dva termíny školení – obsah bude totožný (podrobněji v přiložené pozvánce):

11. května 2015 (Praha)

13. května 2015 (Brno) 


Přílohy:

upravena_pozvanka_skoleni_Praha.pdf
upravena_pozvanka_skoleni_Brno.pdf

Jana Vojanová

Nabídka brigády pro studenty

Agentura b_inside zaměřená na výzkum trhu nabízí studentům krátkodobou spolupráci v Trutnově v rámci dvou sociologických výzkumů. Inzeráty s kontaktními adresami a podrobnými informacemi naleznete v přílohách 1 a 2.


Jana Vojanová

Pozvánka na sérii přednášek Four talks on Law and Public Policy

Institut sociologických studií Vás srdečně zve na sérii přednášek Regulation In A Free Society: Is Law A Limitation On Freedom Or A Fundamental Condition Of It? Comparative Views And Case Studies From Europe And The United States, které proběhnou 12. a 13. května 2015. Přednášet bude Wendell Goddard, americký právník s celoživotními zkušenostmi. Pozvánka a program v příloze.


Přílohy:

Program_Talks
Pozvánka W.Goggard_CZ
Pozvánka W.Goggard_EN

Olga Angelovská

Nabídka praxe

Nízkoprahová sekce YMCA Praha o.s. nabízí možnost spolupráce při realizování stáží (praxe) ve dvou pražských NZDM zařízení a v zařízení ve středočeském kraji, ve Voticích. 1. NZDM Dixie - Ortenovo náměstí 34, Praha 7, Bc. Vojtěch Frýdl, dixie@praha.ymca.cz, 737 872 116. 2. NZDM Ymkárium - Konstantinova 1479/1, Praha 11, Mgr. Dagmar Strnadová, ymkarium@praha.ymca.cz, 737 629 149. 3. NZDM YMCA Sibiř - Husova 383, Votice, Bc. Jana Bloudková, sibir@praha.ymca.cz, 775 564 350. Přednost mají praxe dlouhodobé (průběžné), např. po dobu jednoho semestru nebo praxe intenzivní, např. každý pracovní den po dobu jednoho měsíce. Příloha


Jana Vojanová

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Přílohy:

KS_LS_2014_15.pdf

Jana Vojanová
Novinky
Plénum Institutu sociologických studií

Všichni pracovníci a studenti jsou srdečně zváni na plénum Institutu sociologických studií, které se bude konat dne 27.5.2015 (středa) v 16.00 hod. v místnosti č. 2080. Jako obvykle vystoupí vedoucí kateder, ředitel, garanti, zástupci studentů. Hostem bude již tradičně děkan FSV.


Martin Hájek

Veřejná přednáška Prof. Richarda M. Schlefflera

Centrum pro sociální a ekonomické strategie, FSV UK, srdečně zve na veřejnou přednášku OBAMACARE: SUCCESSES AND FUTURE CHALLENGES, kterou přednese Prof. Richard M. Schleffler v Malé Aule v Karolinu 29.května 2015 od 11:00.


Přílohy:

Scheffler_flyer.pdf

Olga Angelovská

Výzva TAČR

Technologická agentura ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA".

Zadávací dokumentace a elektronická přihláška projektu

Popis programu OMEGA

Postup pro navrhovatele projektu

Termín podání návrhů na oddělení vědy: 22. června 2015.


Vít Horák

Doktorandská konference Sociologie a příbuzných společenských věd

Doktorandská konference proběhne už příští týden, a to od 9:30 do 17:20 v Hollaru (místnost 212). Zde se můžete podívat na program. Zde na abstrakt přednášky Dina Numerata. 


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Setkání s prof. Leopoldem Pospíšilem

Fulbrightova komise zve na jedinečné setkání se světově uznávaným antropologem prof. Leopoldem Jaroslavem Pospíšilem. Setkání iniciované jedním z absolventů Fulbrightova programu se uskuteční v Americkém centru 20. května v 17:00 hod.


Vít Horák

Absolutní kritérium děkana - Ubytování na koleji 2015/2016

Studenti magisterského či bakalářského studijního programu, kteří hodlají v  akademickém roce 2015/2016 studovat druhý nebo vyšší ročník prezenční formy studia mohou využít příležitosti požádat o přednostní ubytování na koleji, resp. požádat děkana o přidělení absolutního kritéria pro ubytování v kolejích UK.   K žádosti využijte pouze příslušný formulář, který naleznete na internetové stránce: http://www.kam.cuni.cz/KAM-162.html nebo v příloze. Žádosti se podávají prostřednictvím podatelny na sekretariát děkana, nejpozději do10. 6. 2015. Děkan fakulty přihlédne při výběru k výraznému podílu na vědecko-výzkumné práci při řešení projektů, grantů a prezentaci výsledků na studijních konferencích, na sympoziích a v dalších aktivitách.   K žádostem připojte i příslušná potvrzení (např. garanta, školitele atd.).


Přílohy:

KAM_162_version_zadost.pdf

Jana Vojanová

Informace k poplatkům spojených se studiem

Rektor Univerzity Karlovy dnes, 15. 5. 2015, na zasedání AS UK informoval o plánovaném opatření rektora, ve kterém zavede úlevy pro současné studenty druhých a třetích ročníků navazujících magisterských oborů. Poplatky jim budou prominuty na základě žádosti rektorovi, které on všechny vyřídí kladně. Současní studenti prvních ročníků už tyto úlevy mít nebudou. Nicméně stále platí, že jim poplatky mohou být prominuty na základě žádosti, pokud prodloužili studium kvůli zahraničnímu studiu typu Erasmus. Další informace budou zveřejněny příští týden.


Martin Hájek

Doktorandská konference 2015

Ve čtvrtek 28. května se bude v budově Hollar (místnost 212) konat další ročník Doktorandské konference sociologie a příbuzných společenských věd. Jako host tentokrát vystoupí Dino Numerato s přednášku na téma aktivismu fotbalových fanoušků. Zde najdete seznam přihlášených příspěvků s abstrakty.


Vít Horák

TEDxCharlesUniversity 2015: Nekonečný příběh

Nový ročník konference TEDxCharlesUniversity se uskuteční 25. června 2015 od 14:00 v budově FSV UK Opletalova. Studium, věda i život jsou jedno dlouhé vyprávění – a často vlastně nikdy nekončící. A proto bude mottem letošní konference NEKONEČNÝ PŘÍBĚH. web - TEDxCharlesUniversity   Hledáme řečníky Jste akademičtí pracovníci, doktorandi nebo studenti na Univerzitě Karlově a chcete se stát jedním z našich řečníků? Přihlaste sebe nebo nominujte někoho, kdo se chce se světem o své myšlenky podělit! Podmínky a přihlášku najdete zde.


Vít Horák

Cyklus přednášek Leopolda Pospíšila

Ústav etnologie FF UK pořádá cyklus přednášek amerického antropologa českého původu Leopolda Pospíšila. Seznam přednášek, dobu a místo konání naleznete zde.


Vít Horák

Rektorský den: inline/cyklojízda

V rámci rektorského dne se ve středu 13. 5. 2015 uskuteční šestý ročník cyklojízdy a inlinejízdy s vedením fakulty.

Účastníci se sejdou v 10:00 na Palackého náměstí před sochou (cyklisté), v 10:15 u dětského hřiště v Podolí (zast. tramvaje 3 a 17 „Podolská vodárna“, (bruslaři)).

Cyklisté, a od Podolí též in-line bruslaři, vyjedou společně po cyklostezce A2 (Vltava pravobřežní) směrem na jih z Prahy po trase Nové město-Podolí-Braník-Modřany-Komořany-Zbraslav. V průběhu akce budou zastávky (plánovaná místa: dětské hřiště Braník, břeh řeky Vltavy u stanice vlaku Modřany, případně restaurace u Modřanského biografu a Zbraslav u stánků na cyklostezce).

Registrace předem je nutná, max. počet účastníků: 100. registrační formulář

Kromě výše uvedené hlavní trasy je možné si vybrat ze dvou dalších tras, na konci dne se všechny tři skupiny sejdou na afterparty v Hollaru. Zároveň akce bude probíhat ve spolupráci s organizací Auto*Mat. Více informací k rozšíření akce a novým trasám: událost na Facebooku.


Vít Horák

Konference k uctění památky doc. Kalouse

Pro připomenutí nedávno zesnulého doc. Kalouse (předního odborníka na vzdělávací politiku) koná Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a společnost Scio v pátek 22. května 2015 v budově FSV UK, Opletalova 26, Praha 1 konferenci o dopadech a výsledcích testování ve vzdělávání. Přijďte se seznámit se zajímavými zjištěními v oblasti testování a pohovořit si s odborníky i dalšími účastníky konference. Více informací, včetně předběžného programu, naleznete na www.tkkv.cz. Studenti FSV mají účast zdarma, neregistrují se, hlásí se emailem Petru Havlíčkovi (P.Havlicek@seznam.cz).

Petr Soukup, hlavní organizátor za FSV UK


Jana Vojanová

Hodnocení kurzů v letním semestru začne v červnu

Hodnocení kurzů v letním semestru proběhne elektronicky v červnu   Tento semestr proběhne na fakultě hodnocení kurzů poprvé elektronicky (všichni studenti obdrží na počátku června emaily s pokyny a odkazem na dotazník). V souladu se schválenou změnou harmonogramu proběhne hodnocení v termínu 8.-26. června a výsledky budou zveřejněny obratem na konci června. Již nyní prosím studenty o co nejvyšší možnou účast, aby bylo možné elektronické hodnocení používat i do budoucna. Výsledky předchozích vln hodnocení je možné prohlížet v nové aplikaci na adrese: http://hodnocenikurzu.fsv.cuni.cz/ pro prohlížení je třeba se přihlásit odbobně jako do SIS. Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti  


Jana Vojanová

Česká školní inspekce zve všechny zájemce

na školení věnované práci s datovými soubory Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013. Nabízené bezplatné školení je nově určeno i pro zájemce, kteří si na školení nemohou přinést vlastní notebook se softwarem SPSS (případně s SPSS nemají zatím žádnou zkušenost).

Je to proto, aby měl kdokoli možnost dozvědět se během školení více informací o analytických možnostech dat ICILS 2013 (a analogicky i dat z šetření TIMSS, PIRLS, PISA).

Podrobnější informace o ICILS 2013 jsou k dispozici na webové adrese: http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS

Školení se týká práce se softwarem IDB Analyzer, který lze využít také pro práci s datovými soubory z jiných šetření (např. TIMSS, PIRLS, PISA).

Na výběr jsou dva termíny školení – obsah bude totožný (podrobněji v přiložené pozvánce):

11. května 2015 (Praha)

13. května 2015 (Brno) 


Přílohy:

upravena_pozvanka_skoleni_Praha.pdf
upravena_pozvanka_skoleni_Brno.pdf

Jana Vojanová

Nabídka brigády pro studenty

Agentura b_inside zaměřená na výzkum trhu nabízí studentům krátkodobou spolupráci v Trutnově v rámci dvou sociologických výzkumů. Inzeráty s kontaktními adresami a podrobnými informacemi naleznete v přílohách 1 a 2.


Jana Vojanová

Pozvánka na sérii přednášek Four talks on Law and Public Policy

Institut sociologických studií Vás srdečně zve na sérii přednášek Regulation In A Free Society: Is Law A Limitation On Freedom Or A Fundamental Condition Of It? Comparative Views And Case Studies From Europe And The United States, které proběhnou 12. a 13. května 2015. Přednášet bude Wendell Goddard, americký právník s celoživotními zkušenostmi. Pozvánka a program v příloze.


Přílohy:

Program_Talks
Pozvánka W.Goggard_CZ
Pozvánka W.Goggard_EN

Olga Angelovská

Nabídka praxe

Nízkoprahová sekce YMCA Praha o.s. nabízí možnost spolupráce při realizování stáží (praxe) ve dvou pražských NZDM zařízení a v zařízení ve středočeském kraji, ve Voticích. 1. NZDM Dixie - Ortenovo náměstí 34, Praha 7, Bc. Vojtěch Frýdl, dixie@praha.ymca.cz, 737 872 116. 2. NZDM Ymkárium - Konstantinova 1479/1, Praha 11, Mgr. Dagmar Strnadová, ymkarium@praha.ymca.cz, 737 629 149. 3. NZDM YMCA Sibiř - Husova 383, Votice, Bc. Jana Bloudková, sibir@praha.ymca.cz, 775 564 350. Přednost mají praxe dlouhodobé (průběžné), např. po dobu jednoho semestru nebo praxe intenzivní, např. každý pracovní den po dobu jednoho měsíce. Příloha


Jana Vojanová

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Přílohy:

KS_LS_2014_15.pdf

Jana Vojanová