Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Dr. Marc A. Smith

Dr. Marc A. Smith will give a guest lecture on NodeXL Social Web: (Big) Data Mining course. The lecture takes place on Wednesday March 4th  2015, 3.50pm, Jinonice building, room J3015. You can watch the talk online here or here.    


Jana Vojanová

Seminář Kabinetu urbánních studií

Pozor změna - seminář přesunut, zatím se jedná o novém termínu.

Na příštím semináři Kabinetu urbánních studií vystoupí doktorandka ISS Jana Kapičková. Její příspěvek nese název Urbánní aspekty regenerace veřejného prostoru panelového sídliště Plaine du Lys ve Francii.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Jakub Grygar o Švejkovi

V rámci antropologických úterků Antropie vystoupí v café Zenit v úterý 3. 3. od 19:30 Jakub Grygar. Jeho přednáška se nazývá Ukrajinská dobrodružství dobrého vojáka Švejka. Viz také zde.


Vít Horák

149. Gellnerovský seminář

Na příštím Gellnerovském semináři vystoupí Michael Kral (Wayne State University) s příspevkěm The Return of the Sun: Suicide and Suicide Prevention among Inuit in Arctic Canada. Seminář proběhne ve čtvrtek 19. března 2015 od 16:30 v místnosti Havel (dříve Richter), vedlejší budova New York University v Praze Malé náměstí 11, Praha 1 - Staré Město (1. posch., vchod z pasáže).


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Cena Josefa Luxe

Letos proběhne už čtvrtý ročník soutěže o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2015 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže, kterým je Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Více se dozvíte na letáku.


Vít Horák

Romistické Utopie

Příští seminář v rámci Romistických Utopií proběhne od 18 hodin ve středu 4.3. v klubu Utopia (Bělehradská 45) a vystoupí na něm Martin Fotta (University of Kent). Jeho příspěvek nese název Ciganos (Cigáni) ako „neformálni bankári“ a soustředí se na Romy v brazilském státě Bahia.


Vít Horák

Neuron Impuls - soutěž pro vědce do 40 let

NEURON -nadační fond na podporu vědy vyhlašuje 5. ročník Neuron Impuls určený mladým vědcům do 40 let. V oboru společenských věd může být vítěznému projektu udělen nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Cílem soutěže Neuron Impuls je najít výjimečné osobnosti v daném oboru. Přihlásit můžete vědecký projekt, který odpovídá letos vypsanému tématu Živá minulost, a splňuje všechna ostatní kritéria. Více informací o podmínkách soutěže v oblasti společenských věd najdete zde.

Termín pro podání žádostí, vložených prostřednictvím webového rozhraní, je 31. března 2015.

Více informací naleznete na www.nfneuron.cz.

 


Přílohy:

image.png

Jana Vojanová

Nový kurz Kulturní války v postkomunistickém kontextu - JSM107

Srdečně vás zveme na nový kurz, ve kterém se budeme v rámci workshopu zabývat současnými hodnotovými střety v české společnosti (více informací na Moodle). Jelikož další setkání proběhne až po ukončení zápisu předmětů, neváhejte se s případnými dotazy obrátit emailem přímo na vyučující kurzu. Kurz se koná 1x za 14 dní, čtvrtek 12:30 - 15:10.


Přílohy:

brainstorm.jpg

Jana Vojanová

90. Sociologický večer

Na příštím Sociologickém večeru vystoupí doc. Dušan Lužný s příspěvkem věnovaným využití teorie racionální volby v sociologii náboženství. Setkání proběhne v úterý 3. března od 18:30, místnost č. 14 v budově FSV Hollar (Smetanovo nábř. 6, Praha 1).


Přílohy:

Plakát

Vít Horák

Bc. státní zkouška z analýzy dat 16.3. 2015 12.30

V pondělí 16.3 od 12.30 se bude v místnostech 2074 a 2063 konat bc. státní zkouška z analýzy dat. Přihlásit se můžete zde (http://web.fsv.cuni.cz/statnice). Pravidla pro státní zkoušku upravuje vyhláška ředitele ISS (http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-135.html). Ukázkové zadání lze nalézt zde (http://samba.fsv.cuni.cz/~soukp6as/statnice/ukazka/). Petr Soukup              


Jana Vojanová

Vyhlášení soutěže GAČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016. Zadávací dokumentace je dostupná na www.gacr.cz. Postup pro řešitele projektu. Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015.


Vít Horák

Přednáška Pavla Horáka k tématu novopohanství

V pondělí 2. 3. vystoupí od 12:30 na půdě FSV (místnost 1037) Pavel Horák z Univerzity Pardubice. Jeho přednáška nese název Výzkum novopohanství a religionistické koncepce "alternativního náboženství".


Vít Horák

Přednáška prof. Dicka Pelse

26. března vystoupí ve Filosofickém ústavu AV prof. Dick Pels (University of Amsterdam) s přednáškou Taking the Time. Balancing in the ´Social Triangle´. Přednáška proběhne v zasedací místnosti FLÚ (124a) od 15 hodin. Více v anotaci.


Vít Horák

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Jana Vojanová

Soutěž nadačního fondu Neuron

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.


Vít Horák

Fond mobility UK 2015 - Rector's Mobility Fund 2015

OZS informuje o možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v zimním semestru 2015/2016. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to apply for funding to study abroad in the winter semester 2015/2016. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Nový bakalářský studijní obor Politologie a veřejná politika

Otevíráme nový tříletý bakalářský studijní obor Politologie a veřejná politika, který společně zajišťují Institut politologických studií a Institut sociologických studií FSV UK. Obor je určen studentům, kteří se zajímají o tvorbu a fungování veřejné politiky v jejím politickém kontextu.Více informací naleznete v příloze.

Příloha


Přílohy:

Leták Politologie a veřejná politika

Olga Angelovská

Stipendijní pobyty v SRN a Švýcarsku

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy FSV na německých a švýcarských univerzitách v akademickém roce 2015/2016 v rámci meziuniverzitních dohod. Termín podání přihlášek je středa, 4. března 2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html


Olga Angelovská
Novinky
Dr. Marc A. Smith

Dr. Marc A. Smith will give a guest lecture on NodeXL Social Web: (Big) Data Mining course. The lecture takes place on Wednesday March 4th  2015, 3.50pm, Jinonice building, room J3015. You can watch the talk online here or here.    


Jana Vojanová

Seminář Kabinetu urbánních studií

Pozor změna - seminář přesunut, zatím se jedná o novém termínu.

Na příštím semináři Kabinetu urbánních studií vystoupí doktorandka ISS Jana Kapičková. Její příspěvek nese název Urbánní aspekty regenerace veřejného prostoru panelového sídliště Plaine du Lys ve Francii.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Jakub Grygar o Švejkovi

V rámci antropologických úterků Antropie vystoupí v café Zenit v úterý 3. 3. od 19:30 Jakub Grygar. Jeho přednáška se nazývá Ukrajinská dobrodružství dobrého vojáka Švejka. Viz také zde.


Vít Horák

149. Gellnerovský seminář

Na příštím Gellnerovském semináři vystoupí Michael Kral (Wayne State University) s příspevkěm The Return of the Sun: Suicide and Suicide Prevention among Inuit in Arctic Canada. Seminář proběhne ve čtvrtek 19. března 2015 od 16:30 v místnosti Havel (dříve Richter), vedlejší budova New York University v Praze Malé náměstí 11, Praha 1 - Staré Město (1. posch., vchod z pasáže).


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Cena Josefa Luxe

Letos proběhne už čtvrtý ročník soutěže o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2015 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže, kterým je Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Více se dozvíte na letáku.


Vít Horák

Romistické Utopie

Příští seminář v rámci Romistických Utopií proběhne od 18 hodin ve středu 4.3. v klubu Utopia (Bělehradská 45) a vystoupí na něm Martin Fotta (University of Kent). Jeho příspěvek nese název Ciganos (Cigáni) ako „neformálni bankári“ a soustředí se na Romy v brazilském státě Bahia.


Vít Horák

Neuron Impuls - soutěž pro vědce do 40 let

NEURON -nadační fond na podporu vědy vyhlašuje 5. ročník Neuron Impuls určený mladým vědcům do 40 let. V oboru společenských věd může být vítěznému projektu udělen nadační příspěvek v hodnotě až 1 milion korun. Cílem soutěže Neuron Impuls je najít výjimečné osobnosti v daném oboru. Přihlásit můžete vědecký projekt, který odpovídá letos vypsanému tématu Živá minulost, a splňuje všechna ostatní kritéria. Více informací o podmínkách soutěže v oblasti společenských věd najdete zde.

Termín pro podání žádostí, vložených prostřednictvím webového rozhraní, je 31. března 2015.

Více informací naleznete na www.nfneuron.cz.

 


Přílohy:

image.png

Jana Vojanová

Nový kurz Kulturní války v postkomunistickém kontextu - JSM107

Srdečně vás zveme na nový kurz, ve kterém se budeme v rámci workshopu zabývat současnými hodnotovými střety v české společnosti (více informací na Moodle). Jelikož další setkání proběhne až po ukončení zápisu předmětů, neváhejte se s případnými dotazy obrátit emailem přímo na vyučující kurzu. Kurz se koná 1x za 14 dní, čtvrtek 12:30 - 15:10.


Přílohy:

brainstorm.jpg

Jana Vojanová

90. Sociologický večer

Na příštím Sociologickém večeru vystoupí doc. Dušan Lužný s příspěvkem věnovaným využití teorie racionální volby v sociologii náboženství. Setkání proběhne v úterý 3. března od 18:30, místnost č. 14 v budově FSV Hollar (Smetanovo nábř. 6, Praha 1).


Přílohy:

Plakát

Vít Horák

Bc. státní zkouška z analýzy dat 16.3. 2015 12.30

V pondělí 16.3 od 12.30 se bude v místnostech 2074 a 2063 konat bc. státní zkouška z analýzy dat. Přihlásit se můžete zde (http://web.fsv.cuni.cz/statnice). Pravidla pro státní zkoušku upravuje vyhláška ředitele ISS (http://iss.fsv.cuni.cz/ISS-135.html). Ukázkové zadání lze nalézt zde (http://samba.fsv.cuni.cz/~soukp6as/statnice/ukazka/). Petr Soukup              


Jana Vojanová

Vyhlášení soutěže GAČR

Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016. Zadávací dokumentace je dostupná na www.gacr.cz. Postup pro řešitele projektu. Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015.


Vít Horák

Přednáška Pavla Horáka k tématu novopohanství

V pondělí 2. 3. vystoupí od 12:30 na půdě FSV (místnost 1037) Pavel Horák z Univerzity Pardubice. Jeho přednáška nese název Výzkum novopohanství a religionistické koncepce "alternativního náboženství".


Vít Horák

Přednáška prof. Dicka Pelse

26. března vystoupí ve Filosofickém ústavu AV prof. Dick Pels (University of Amsterdam) s přednáškou Taking the Time. Balancing in the ´Social Triangle´. Přednáška proběhne v zasedací místnosti FLÚ (124a) od 15 hodin. Více v anotaci.


Vít Horák

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Jana Vojanová

Soutěž nadačního fondu Neuron

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.


Vít Horák

Fond mobility UK 2015 - Rector's Mobility Fund 2015

OZS informuje o možnost získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v zimním semestru 2015/2016. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to apply for funding to study abroad in the winter semester 2015/2016. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Nový bakalářský studijní obor Politologie a veřejná politika

Otevíráme nový tříletý bakalářský studijní obor Politologie a veřejná politika, který společně zajišťují Institut politologických studií a Institut sociologických studií FSV UK. Obor je určen studentům, kteří se zajímají o tvorbu a fungování veřejné politiky v jejím politickém kontextu.Více informací naleznete v příloze.

Příloha


Přílohy:

Leták Politologie a veřejná politika

Olga Angelovská

Stipendijní pobyty v SRN a Švýcarsku

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů pro studenty a doktorandy FSV na německých a švýcarských univerzitách v akademickém roce 2015/2016 v rámci meziuniverzitních dohod. Termín podání přihlášek je středa, 4. března 2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS: http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-1335.html


Olga Angelovská