Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Společné projekty ČR - Německo

AV ČR a DAAD informují o vyhlášení programu podávání společných návrhů projektů mezi ČR
a Nemeckem týkající se výměny vědeckých pracovníků spolupracujících na společných
vědeckých projektech. Návrhy je možné podávat ve všech vědních oborech s tím, že maximální
doba řešení projektu je dva roky (realizace se musí uskutečnit v období 1.2.2015-
31.12.2016). Na české straně bude poskytnut příspěvek maximálně do výš 100.000 Kč pro
český řešitelský tým (jeden navrhovatel + spolupracovníci) za jeden kalendářní rok. Podporují se aktivity: - prohloubení vědecké spolupráce mezi ČR a Německem; - rozšíření možnosti zapojení začínajících výzkumných pracovníků - doktorandů a studentů; - navázání kontaktů pro budoucí rozsáhlejší záměry např. pro přípravu žádostí u evropských
nebo národních institucí financujících výzkum. Podrobné informace Formuláře Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 25.7.2014


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

POZVANKA.pdf
prihlaska

Vít Horák

Prázdniny jsou tu!

Vedení ISS přeje všem studentům i pracovníkům odpočinkové letní prázdniny! :-)


Martin Hájek

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Experimenty

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek

Soutěž Erasmus Label 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Co mi Erasmus dal a vzal". Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti. Vítězové soutěže budou oceněni. Více informací a podmínky soutěže naleznete zde. Vít Horák, 11. 6. 2014


Martin Hájek

Interaktivní mapy bakalářských oborů

Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální antropologie


Martin Hájek

Nová kniha Martina Hájka

V nakladatelství SLON vyšla kniha Martina Hájka Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Zabývá se metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu.

 

 


Martin Hájek

Konference k vzdělávacím technologiím

V Chicagu proběhne 3-5. září 2014 Mezinárodní konference vzdělávacích technologií. Zájemci se mohou registrovat do 5. srpna. Termín na zaslání abstraktů příspěvků je 5. července.


Martin Hájek
Novinky
Společné projekty ČR - Německo

AV ČR a DAAD informují o vyhlášení programu podávání společných návrhů projektů mezi ČR
a Nemeckem týkající se výměny vědeckých pracovníků spolupracujících na společných
vědeckých projektech. Návrhy je možné podávat ve všech vědních oborech s tím, že maximální
doba řešení projektu je dva roky (realizace se musí uskutečnit v období 1.2.2015-
31.12.2016). Na české straně bude poskytnut příspěvek maximálně do výš 100.000 Kč pro
český řešitelský tým (jeden navrhovatel + spolupracovníci) za jeden kalendářní rok. Podporují se aktivity: - prohloubení vědecké spolupráce mezi ČR a Německem; - rozšíření možnosti zapojení začínajících výzkumných pracovníků - doktorandů a studentů; - navázání kontaktů pro budoucí rozsáhlejší záměry např. pro přípravu žádostí u evropských
nebo národních institucí financujících výzkum. Podrobné informace Formuláře Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 25.7.2014


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

POZVANKA.pdf
prihlaska

Vít Horák

Prázdniny jsou tu!

Vedení ISS přeje všem studentům i pracovníkům odpočinkové letní prázdniny! :-)


Martin Hájek

Výzva časopisu Sociální studia

Brněnský časopis Sociální studia plánuje číslo věnováné experimentu v sociálních vědách. Abstrakty mohou zájemci posílat do 31. září.


Přílohy:

Experimenty

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek

Soutěž Erasmus Label 2014

Dům zahraniční spolupráce jako koordinátor Programu celoživotního učení, jehož součástí je i program Erasmus, vyhlašuje šestý ročník soutěže Erasmus Label, tentokrát na téma „Co mi Erasmus dal a vzal". Cílem soutěže je ocenit zajímavě ztvárněné příběhy a zážitky účastníků programu Erasmus formou fejetonu. Soutěž je určena pro studenty, kteří absolvovali studijní pobyt/pracovní stáž v rámci programu Erasmus v období od akademického roku 2007/2008 do současnosti. Vítězové soutěže budou oceněni. Více informací a podmínky soutěže naleznete zde. Vít Horák, 11. 6. 2014


Martin Hájek

Interaktivní mapy bakalářských oborů

Sociologie a sociální politika

Sociologie a sociální antropologie


Martin Hájek

Nová kniha Martina Hájka

V nakladatelství SLON vyšla kniha Martina Hájka Čtenář a stroj. Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Zabývá se metodologií textových analýz v kontextu sociální věd. Tematicky pokrývá tři typy textových analýz, které se v sociálních vědách nejčastěji používají: obsahovou, diskurzní a narativní analýzu.

 

 


Martin Hájek

Konference k vzdělávacím technologiím

V Chicagu proběhne 3-5. září 2014 Mezinárodní konference vzdělávacích technologií. Zájemci se mohou registrovat do 5. srpna. Termín na zaslání abstraktů příspěvků je 5. července.


Martin Hájek