Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:JSB023 Praktika z kvantitativního výzkumu - přihlašování

Studenti, kteří se dosud nezapsali do seminářů na Praktika se zapisují pouze do středečního termínu od 12,30 do 14,00. Pokud nedojde k dostatečnému naplnění semináře, zůstanou v zimním semestru pouze tři, do kterých se rozdělí studenti ze středy odpoledne - pondělní od 8,00 a od 12,30 a středeční od 11,00. Seznam dosud přihlášených studentů najdete v příloze.


Přílohy:

JSB023.pdf

Jana Vojanová

Nové výzkumné kolokvium - MODERNÍ RODINA

zveme Vás na nové Výzkumné kolokvium zaměřené na téma MODERNÍ RODINA (diverzifikace rodinných forem, proměny rodiny, multikulturní rodina, péče o stárnoucí členy rodiny v současné společnosti)

První setkání kolokvia proběhne dne 30. 9. 2014 v 18,30 v místnosti J2019, kde se dozvíte více k průběhu a organizaci kurzu.

Na setkání s Vámi se těší profesor Hynek Jeřábek a mgr. Hana Pacáková 


Přílohy:

kolokvium_moderni_rodina_v3.pdf

Jana Vojanová

Sháníme vyučující statistiky na ISS

Pro výuku cvičení ze statistiky na KS (po základy regresní analýzy) sháníme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na e-mail: Jana Vojanová  (vojanovaj(at)fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Inaugurační přednáška nového pracovníka - Paul Blokker

Všichni pracovníci i studenti ISS jsou zváni na přednášku The end of society? European capitalism and political critique, kterou pronese Paul Blokker, nový pracovník ISS. Přednáška proběhne v rámci Sociologických večerů v úterý 7. 10. 2014 v J1031 v Jinonicích. Plakát.


Martin Hájek

Semináře ke Statistice JSB017

Semináře ke Statistice začnou až po první přednášce, která bude ve středu, 1. října od 11,00 v místnosti 1037


Jana Vojanová

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014.


Martin Hájek

Studijní pobyty v zahraničí (Čína)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na East China University of Political Science and Law v Šanghaji, Čína. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Do rozvrhu budou ještě doplněny semináře Statistiky I a Základy SPSS.


Přílohy:

ZS_KS_14_15_final9.pdf

Jana Vojanová

Konference v Prešově

Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity zve na mezinárodní interdisciplinární konferenci Nová sociální edukace člověka III, která se uskuteční 3. 11. 2014. Přihlášku je třeba poslat nejpozději do 19. října. Více v přiložených souborech.


Vít Horák

Nabídka stáže EEB-CZ

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ) při ČVUT nabízí stáže pro bakalářské a magisterské studenty. Stážist(k)y si vybírá v průběhu celého roku, avšak nyní hledá stážist(k)u zvláště pro rešeršně-analytické práce. Poptávka. Program stáží.


Vít Horák

Akademická angličtina pro posluchače FSV UK

Studenti, kteří absolvovali kurz odborné angličtiny a chtějí si dále rozšiřovat svou znalost anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny na úrovni C1. Jednosemestrální kurz si lze zapsat v zimním i letním semestru. Na kurz Akademická angličtina I vyučovaný v zimním semestru navazuje v letním semestru kurz Akademická angličtina II. Více informací zde


Vít Horák

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Fond mobility UK - Rector

OZS informuje o možnosti získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to study abroad in the summer semester 2014/2015. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Izraeli, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad in USA, Israel, Korea and Russia under various inter-faculty agreements. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Pozor důležité - Praktické stáže v programu Erasmus+

Dovoluji si vás informovat o velmi zajímavé příležitosti zahraniční mobility v rámci programu pracovních stáží Erasmus+. Praktické stáže může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia dále. Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců, nicméně alokované finanční prostředky pro FSV umožní maximální délku stáže 3 měsíce. 

Pro realizaci praktických stáží vstupuje FSV do spolupráce s organizací Evropská rozvojová agentura (ERA). Z tohoto důvodu bude možné studenty FSV nominovat především k smluvním partnerům ERA (jejich předběžný seznam najdete v příloze). Tento seznam bude možné rozšířit o organizace, které si sami domluvíte na úrovni institutů (případné návrhy, včetně detailů kontaktních osob prosím zasílejte na vnovotny(zavináč)fsv.cuni.cz). Nicméně v prvním roce, než se praktické stáže na FSV zaběhnou, je doporučeno využít nabídky organizace ERA.Praktické stáže bude možné realizovat od prosince 2014Výběrové řízení by mělo proběhnout počátkem října 2014. Pro ISS se počítá s kvótou 4 stáží (plus určitý počet náhradníků). O dalším vývoji vás budu informovat. Vilém Novotný


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek
Novinky
JSB023 Praktika z kvantitativního výzkumu - přihlašování

Studenti, kteří se dosud nezapsali do seminářů na Praktika se zapisují pouze do středečního termínu od 12,30 do 14,00. Pokud nedojde k dostatečnému naplnění semináře, zůstanou v zimním semestru pouze tři, do kterých se rozdělí studenti ze středy odpoledne - pondělní od 8,00 a od 12,30 a středeční od 11,00. Seznam dosud přihlášených studentů najdete v příloze.


Přílohy:

JSB023.pdf

Jana Vojanová

Nové výzkumné kolokvium - MODERNÍ RODINA

zveme Vás na nové Výzkumné kolokvium zaměřené na téma MODERNÍ RODINA (diverzifikace rodinných forem, proměny rodiny, multikulturní rodina, péče o stárnoucí členy rodiny v současné společnosti)

První setkání kolokvia proběhne dne 30. 9. 2014 v 18,30 v místnosti J2019, kde se dozvíte více k průběhu a organizaci kurzu.

Na setkání s Vámi se těší profesor Hynek Jeřábek a mgr. Hana Pacáková 


Přílohy:

kolokvium_moderni_rodina_v3.pdf

Jana Vojanová

Sháníme vyučující statistiky na ISS

Pro výuku cvičení ze statistiky na KS (po základy regresní analýzy) sháníme cvičící. Podmínkou je ukončené bc. vzdělání a chuť učit. Samozřejmostí je finanční odměna. Zájemci nechť píší na e-mail: Jana Vojanová  (vojanovaj(at)fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Inaugurační přednáška nového pracovníka - Paul Blokker

Všichni pracovníci i studenti ISS jsou zváni na přednášku The end of society? European capitalism and political critique, kterou pronese Paul Blokker, nový pracovník ISS. Přednáška proběhne v rámci Sociologických večerů v úterý 7. 10. 2014 v J1031 v Jinonicích. Plakát.


Martin Hájek

Semináře ke Statistice JSB017

Semináře ke Statistice začnou až po první přednášce, která bude ve středu, 1. října od 11,00 v místnosti 1037


Jana Vojanová

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014.


Martin Hájek

Studijní pobyty v zahraničí (Čína)

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na East China University of Political Science and Law v Šanghaji, Čína. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Do rozvrhu budou ještě doplněny semináře Statistiky I a Základy SPSS.


Přílohy:

ZS_KS_14_15_final9.pdf

Jana Vojanová

Konference v Prešově

Pravoslavná bohoslovecká fakulta Prešovské univerzity zve na mezinárodní interdisciplinární konferenci Nová sociální edukace člověka III, která se uskuteční 3. 11. 2014. Přihlášku je třeba poslat nejpozději do 19. října. Více v přiložených souborech.


Vít Horák

Nabídka stáže EEB-CZ

Platforma pro energeticky efektivní výstavbu (EEB-CZ) při ČVUT nabízí stáže pro bakalářské a magisterské studenty. Stážist(k)y si vybírá v průběhu celého roku, avšak nyní hledá stážist(k)u zvláště pro rešeršně-analytické práce. Poptávka. Program stáží.


Vít Horák

Akademická angličtina pro posluchače FSV UK

Studenti, kteří absolvovali kurz odborné angličtiny a chtějí si dále rozšiřovat svou znalost anglického jazyka s ohledem na akademické prostředí, mají možnost si zapsat kurz akademické angličtiny na úrovni C1. Jednosemestrální kurz si lze zapsat v zimním i letním semestru. Na kurz Akademická angličtina I vyučovaný v zimním semestru navazuje v letním semestru kurz Akademická angličtina II. Více informací zde


Vít Horák

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Fond mobility UK - Rector

OZS informuje o možnosti získání prostředků z Fondu mobility UK pro výjezdy do zahraničí v letním semestru 2014/2015. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are calling for applications from international students who intend to study abroad in the summer semester 2014/2015. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí na univerzitách v USA, Izraeli, Koreji a v Rusku. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod v LS 2014/2015. Termín podání přihlášek je středa, 1. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS. 

We are happy to inform about opportunities for FSS students to study abroad in USA, Israel, Korea and Russia under various inter-faculty agreements. These opportunities are open to students during the summer semester 2014/2015. The deadline for applications is on Wednesday, 1 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Pozor důležité - Praktické stáže v programu Erasmus+

Dovoluji si vás informovat o velmi zajímavé příležitosti zahraniční mobility v rámci programu pracovních stáží Erasmus+. Praktické stáže může absolvovat každý student od 2. ročníku Bc studia dále. Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců, nicméně alokované finanční prostředky pro FSV umožní maximální délku stáže 3 měsíce. 

Pro realizaci praktických stáží vstupuje FSV do spolupráce s organizací Evropská rozvojová agentura (ERA). Z tohoto důvodu bude možné studenty FSV nominovat především k smluvním partnerům ERA (jejich předběžný seznam najdete v příloze). Tento seznam bude možné rozšířit o organizace, které si sami domluvíte na úrovni institutů (případné návrhy, včetně detailů kontaktních osob prosím zasílejte na vnovotny(zavináč)fsv.cuni.cz). Nicméně v prvním roce, než se praktické stáže na FSV zaběhnou, je doporučeno využít nabídky organizace ERA.Praktické stáže bude možné realizovat od prosince 2014Výběrové řízení by mělo proběhnout počátkem října 2014. Pro ISS se počítá s kvótou 4 stáží (plus určitý počet náhradníků). O dalším vývoji vás budu informovat. Vilém Novotný


Vít Horák

Seminář k podávání grantů z programu Norských fondů

23.-25.11.2014 se v Praze bude konat seminář v rámci programu Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia. Jeho cílem je navázání kontaktů s partnerskými institucemi ze států EHP. Měl by také poskytnout instrukce k postupu při podávání grantů z programu Norských fondů. Termín pro registraci je 20. 10. 2014. Registrace na seminář se provádí elektronicky zde. Výzvu naleznete na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek

Sociologická konference v Athénách

Athénský institut pro vzdělání a výzkum pořádá 4. - 7. května 2015 konferenci Sociologie, Sociální práce a příbuzných témat. Zájemci mohou zaslat abstrakty do 10. října na tuto adresu s využitím tohoto formuláře.


Martin Hájek