Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Informace pro studenty JSM014 Úvod do sg. města (Jan Sládek)

V úterý, 21.10.2014 odpadá přednáška JSM014 Úvod do sociologie města mgr. Jana Sládka. Přednáška bude po dohodě s vyučujícím nahrazena v jiném termínu.

Děkujeme za pochopení.


Jana Vojanová

Nový harmonogram ISS

Na stránkách ISS byl zvěřejněn nový harmonogram pro akademický rok 2014/2015.


Vít Horák

Třetí ročník nočního orientačního běhu dvojic studentů (nejen) ISS s názvem "Babbie léto 2014"

"Ve čtvrtek 23.10. se uskuteční třetí ročník nočního orientačního běhu dvojic studentů (nejen) ISS s názvem "Babbie léto 2014". Sraz a následný výklad trati a bližší info o události bude v osm hodin večer před budovou školy v Jinonicích. Facebooková událost akce s aktuálními informacemi k nalezení zde:  https://www.facebook.com/events/1474495646153172/?fref=ts, případně na oficiálním webu závodu: http://babbie-leto.webnode.cz/

Zváni jsou všichni současní či bývalí studenti sociologie. Teplé oblečení a baterky či čelovky s sebou!"

 


Jana Vojanová

Konference k sociální geografii

V prostorách Národní technické knihovny se 4. června 2015 uskuteční konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrovat se je třeba nejpozději do 28. 2. 2015. Více v pozvánce.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Workshop k antropologii zdraví

Na Fakultě humanitních studií se v říjnu a listopadu uskuteční workshopy věnované antropologii zdraví v interkulturní perspektivě. Tento pátek 17.10. bude přednášet o apačském, romském a japonském chápání lidského zdraví pět antropologů: Daniela Pěničková, Andrej Belák, Edit Szenassy, Věra Halázsová a Iva Holmerová. Více v letáku.


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje, že stále existuje možnosti studia na univerzitách v Číně a Rusku v nadcházejícím letním semestru. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod. Prodloužený termín podání přihlášek je středa, 22. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are happy to inform that opportunities still exist for FSS students to study abroad in China and Russia under inter-faculty agreements. These opportunities are open during the summer semester 2014/2015. The extended deadline for applications is on Wednesday, 22 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Meziuniverzitní výměnné pobyty - Study Abroad Opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí ve Francii, Lucembursku, USA, Kanadě a Latinské Americe v akademickém roce 2015/2016 v rámci meziuniverzitních dohod. Termín podání přihlášek je středa, 12. listopadu 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

The International Office would like to inform about opportunities for FSS students to study abroad during the academic year 2015/2016 in France, Luxembourg, USA, Canada and Latin America under various inter-university agreements. The deadline for applications is Wednesday,  12 November 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet:


Vít Horák

Série přednášek z politické sociologie

V říjnu a na začátku listopadu se na půdě FSV uskuteční série přednášek evropských politických sociologů. Proběhnou v následujích termínech vždy v 15:30 v místnosti 2066 v Jinonicích:

22. 10. - Professionalize or Perish? Interest Groups Maintenance, Transformation and Democratic Delivery – A lecture by Professor William Maloney

29. 10 - Political Participation, Collective Action and the Internet – A lecture by Dr. Yannis Theocharis

5. 11. - Creative Participation and Democracy – A lecture by Professor Jan W. van Deth


Vít Horák

Semináře o studiu v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře o studiu v zahraničí. Konkrétně se nyní jedná o semináře „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ a „Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky“

Podrobnosti o konkrétních seminářích jsou zveřejněny zde http://cuni.cz/UK-4082.html. Na téže stránce je možné se na obě akce zaregistrovat.

Bližší informace naleznete v pozvánce


Přílohy:

zahr_seminare.pdf

Jana Vojanová

Vládní stipendia pro rok 2015/2016

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí v akademickém roce 2015/2016 na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Třetí setkání absolventů, studentů, pedagogů a přátel oborů „Veřejná a sociální politika“ a „Public

Katedra veřejné a sociální politiky FSV UK si vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání všech absolventů/ek, studentů/ek, pedagogů/žek i příznivců/kyň oborů "Veřejná a sociální politika" a "Public and Social Policy", které se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 v 19 hod ve Studentském klubu (Celetná 20, Praha 1 - sklepní prostor v budově FF UK).Prosíme o potvrzení účasti do 1. 11. 2014 na email: absolventi.vsp@fsv.cuni.czUdálost na FB: http://on.fb.me/1s48W6P


Přílohy:

absolventi_VSP_2014.pdf

Jana Vojanová

Film a televize sociologickýma očima - cyklus přednášek

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve všechny příznivce kinematografie a televizní tvorby na tematickou sérii přednášek nazvanou Film a televize sociologickýma očima. Celkem osm přednáškových večerů má za cíl zábavnou formou ukázat, že o filmu a televizní produkci je možné (a nutné) přemýšlet v širší perspektivě jako o společenských fenoménech. Přednášky se budou konat od října do února v termínech 15. 10., 29. 10., 5. 11., 10. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2. vždy ve středu v 18 hodin v Akademickém konferenčním centru na adrese Husova 4a, Praha 1. Více na stránkách SOÚ.


Přílohy:

Plakát s programem

Vít Horák

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014.


Martin Hájek

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Rozvr pro zimní semestr 2014 -15 Katedra sociologie


Přílohy:

ZS_KS_14_15_fina21.pdf

Jana Vojanová

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek
Novinky
Informace pro studenty JSM014 Úvod do sg. města (Jan Sládek)

V úterý, 21.10.2014 odpadá přednáška JSM014 Úvod do sociologie města mgr. Jana Sládka. Přednáška bude po dohodě s vyučujícím nahrazena v jiném termínu.

Děkujeme za pochopení.


Jana Vojanová

Nový harmonogram ISS

Na stránkách ISS byl zvěřejněn nový harmonogram pro akademický rok 2014/2015.


Vít Horák

Třetí ročník nočního orientačního běhu dvojic studentů (nejen) ISS s názvem "Babbie léto 2014"

"Ve čtvrtek 23.10. se uskuteční třetí ročník nočního orientačního běhu dvojic studentů (nejen) ISS s názvem "Babbie léto 2014". Sraz a následný výklad trati a bližší info o události bude v osm hodin večer před budovou školy v Jinonicích. Facebooková událost akce s aktuálními informacemi k nalezení zde:  https://www.facebook.com/events/1474495646153172/?fref=ts, případně na oficiálním webu závodu: http://babbie-leto.webnode.cz/

Zváni jsou všichni současní či bývalí studenti sociologie. Teplé oblečení a baterky či čelovky s sebou!"

 


Jana Vojanová

Konference k sociální geografii

V prostorách Národní technické knihovny se 4. června 2015 uskuteční konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrovat se je třeba nejpozději do 28. 2. 2015. Více v pozvánce.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Workshop k antropologii zdraví

Na Fakultě humanitních studií se v říjnu a listopadu uskuteční workshopy věnované antropologii zdraví v interkulturní perspektivě. Tento pátek 17.10. bude přednášet o apačském, romském a japonském chápání lidského zdraví pět antropologů: Daniela Pěničková, Andrej Belák, Edit Szenassy, Věra Halázsová a Iva Holmerová. Více v letáku.


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Studijní pobyty v zahraničí - Study Abroad opportunities

OZS informuje, že stále existuje možnosti studia na univerzitách v Číně a Rusku v nadcházejícím letním semestru. Jedná se o výjezdy v rámci mezi-fakultních dohod. Prodloužený termín podání přihlášek je středa, 22. října 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

We are happy to inform that opportunities still exist for FSS students to study abroad in China and Russia under inter-faculty agreements. These opportunities are open during the summer semester 2014/2015. The extended deadline for applications is on Wednesday, 22 October 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet.


Vít Horák

Meziuniverzitní výměnné pobyty - Study Abroad Opportunities

OZS informuje o možnostech semestrálních pobytů v zahraničí ve Francii, Lucembursku, USA, Kanadě a Latinské Americe v akademickém roce 2015/2016 v rámci meziuniverzitních dohod. Termín podání přihlášek je středa, 12. listopadu 2014. Více informací najdete na webových stránkách OZS.

The International Office would like to inform about opportunities for FSS students to study abroad during the academic year 2015/2016 in France, Luxembourg, USA, Canada and Latin America under various inter-university agreements. The deadline for applications is Wednesday,  12 November 2014. For more information please visit the Study Abroad section of the Faculty's intranet:


Vít Horák

Série přednášek z politické sociologie

V říjnu a na začátku listopadu se na půdě FSV uskuteční série přednášek evropských politických sociologů. Proběhnou v následujích termínech vždy v 15:30 v místnosti 2066 v Jinonicích:

22. 10. - Professionalize or Perish? Interest Groups Maintenance, Transformation and Democratic Delivery – A lecture by Professor William Maloney

29. 10 - Political Participation, Collective Action and the Internet – A lecture by Dr. Yannis Theocharis

5. 11. - Creative Participation and Democracy – A lecture by Professor Jan W. van Deth


Vít Horák

Semináře o studiu v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře o studiu v zahraničí. Konkrétně se nyní jedná o semináře „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ a „Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky“

Podrobnosti o konkrétních seminářích jsou zveřejněny zde http://cuni.cz/UK-4082.html. Na téže stránce je možné se na obě akce zaregistrovat.

Bližší informace naleznete v pozvánce


Přílohy:

zahr_seminare.pdf

Jana Vojanová

Vládní stipendia pro rok 2015/2016

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí v akademickém roce 2015/2016 na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Třetí setkání absolventů, studentů, pedagogů a přátel oborů „Veřejná a sociální politika“ a „Public

Katedra veřejné a sociální politiky FSV UK si vás dovoluje pozvat na již tradiční setkání všech absolventů/ek, studentů/ek, pedagogů/žek i příznivců/kyň oborů "Veřejná a sociální politika" a "Public and Social Policy", které se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 v 19 hod ve Studentském klubu (Celetná 20, Praha 1 - sklepní prostor v budově FF UK).Prosíme o potvrzení účasti do 1. 11. 2014 na email: absolventi.vsp@fsv.cuni.czUdálost na FB: http://on.fb.me/1s48W6P


Přílohy:

absolventi_VSP_2014.pdf

Jana Vojanová

Film a televize sociologickýma očima - cyklus přednášek

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zve všechny příznivce kinematografie a televizní tvorby na tematickou sérii přednášek nazvanou Film a televize sociologickýma očima. Celkem osm přednáškových večerů má za cíl zábavnou formou ukázat, že o filmu a televizní produkci je možné (a nutné) přemýšlet v širší perspektivě jako o společenských fenoménech. Přednášky se budou konat od října do února v termínech 15. 10., 29. 10., 5. 11., 10. 12., 14. 1., 28. 1., 4. 2. a 11. 2. vždy ve středu v 18 hodin v Akademickém konferenčním centru na adrese Husova 4a, Praha 1. Více na stránkách SOÚ.


Přílohy:

Plakát s programem

Vít Horák

Vyhlášení nového kola soutěže Grantové agentury UK

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia. Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele. Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014. Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014.


Martin Hájek

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Rozvr pro zimní semestr 2014 -15 Katedra sociologie


Přílohy:

ZS_KS_14_15_fina21.pdf

Jana Vojanová

PhD program v Berlíně

Humboldtova univerzita v Berlíně nabízí možnost postgraduálního studia spolu se stipendiem Německého fondu pro výměnné porgramy (DAAD). Nejbližší kolo přihlášek by mělo proběhnout na podzim. Více informací zde.

 


Vít Horák

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

Politologická konference v Košicích

Katedra politologie Filozofické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích připravila v rámci IV. ročníka Košických politologických dialogů vědeckou konferenci s mezinárodní účastí k tématu: „Ľudské práva: Kam kráčaš demokracia“, která sa uskuteční 20. – 21. listopadu 2014 v prostorách budovy Rektorátu UPJŠ. Účast je třeba potvrdit zasláním přihlášky do 25. října.


Přílohy:

Pozvánka Košice
Pozvánka Košice

Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek