Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze zve všechny studentky a studenty na šesté otevřené setkání s děkanem a proděkany.

Setkání se uskuteční v úterý 2. prosince 2014 od 14:00 v místnosti č. 212, v Hollaru.

plakát


Vít Horák

Seminář v Sociologickém ústavu

Na předposledním letošním semináři v Sociologickém ústavu vystoupí Martin Hájek s tématem přístupů ke čtení textů Čtenář a stroj: Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Seminář proběhne 27.11.2014 od 13:30 v zasedací místnosti Centra medievistických studií v Praze, 1. patro, Jilská 1, Praha 1. Více informací naleznete zde a v příloze.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Seminář k projektu Horizontu 2020

Ve čtvrtek 4.prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020. Seminář je určen pro partnery projektů, kteří se chtějí aktivně podílet na  přípravě návrhu projektu.

Přednášející: Jana Čejková, Eva Hillerová, Naďa Koníčková (TC AV ČR).

Registrace bude otevřena do 28. 11. 2014 do 12:00 hodin. Počet účastníků je omezen.

Registrace na seminář zde

 


Vít Horák

Brigáda: spotřebitelský průzkum ve vlacích Leo Expres

 Hledáme tazatele pro spotřebitelský průzkum, který bude probíhat ve vlacích Leo Express v termínu od 7.12.2014 (neděle) do 13.12.2014 (sobota). Spotřebitelské šetření je součástí širšího výzkumu katedry ekonomie ESF Masarykovy univerzity, jehož cílem je zhodnocení využitelnosti kvantitativních metod pro vymezení relevantního trhu v dopravě. Náplň práce:   Šetření je prováděno metodou přímého dotazování cestujících za jízdy ve vlacích a týká se pouze těch cestujících, kteří jedou z Prahy do Ostravy. Jedná se o krátký anonymní dotazník (10 až 13 uzavřených otázek) s časovou náročností přibližně pět minut na jeden dotazník. Otázky jsou zaměřené na informace o poptávce (frekvence jízd, druh jízdného…) a neptají se na důvěrné informace. Vlaky budou obsazovány dvojicemi tazatelů, kteří budou jezdit z Prahy do Olomouce a zpět (doba této smyčky je 5 až 6 hodin). Doba dotazování je variabilní a závisí na obsazenosti spojů. Průměrně se pohybuje okolo jedné hodiny v každém vlaku. Finanční odměna je 500 Kč za jednu smyčku. Jízdné je hrazeno společností Leo Express. Nutností je ochota absolvovat minimálně 3 smyčky za týden a účast na krátkém úvodním školení dne 4.12.2014 ve 14 hodin v Jinonicích (sraz před J3083). Zde obdržíte dotazníky, rozepíšete se na jednotlivé smyčky, podepíšete Dohody o provedení práce apod. Účast na úvodní schůzce je povinná.  Zájemci se mohou hlásit  Ing. Václavu Rederovi na rederer@mail.muni.cz.


Jana Vojanová

87. Sociologický večer

Následující Sociologický večer bude věnován tématu předsudků a jejich empirickému zkoumání. Tomáš Čížek, Michaela Šmídová a Martin Vávra (CESES FSV UK) nám představí výstupy svého výzkumného projektu zaměřeného na hodnotové pozadí postojů vůči různým skupinám obyvatel. Sociologický večer proběhne ve středu 26. listopadu od 18:30, místnosti č. 215 v budově FSV Hollar.


Přílohy:

Plakát

Vít Horák

Přednáška Anne Sutherland

Seminář romistiky UJCA FF UK a spolek Romano džaniben pořádají přednášku americké antropoložky Anne Sutherlandové z Kalifornské univerzity v Riverside Kritické úvahy o výzkumu amerických Romů v Richmondu, Kalifornie. Přednáška proběhne v angličtině, na místě však bude k dispozici tlumočník. Bude následovat diskuze, ve které bude vyhrazen prostor případným dotazům. Místo a čas konání přednášky: Hlavní budova FF UK – nám. Jana Palacha, učebna č. 18 pondělí, 24. listopadu 2014 od 15:50.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Studentky ISS ve finále Diplomek na stojáka

Dvě studenty ISS Marie Plojharová a Petra A. Beránková se dostaly do finále soutěže Diplomky na stojáka, které se uskuteční 26. listopadu v Era světě (Jungmannova 767). Upoutávky na jejich prezentace si můžete prohlédnout zde.


Vít Horák

Seminář Kabinetu historie a teorie sociologie

Další seminář Kabinetu historie a teorie sociologie se uskuteční 12. prosince od 14 hodin v místnosti 2066 a jeho hostem bude prof. Ladislav Kvasz. Diskutovat se bude o jeho knize "Zrod vedy ako lingvistická událosť. Galileo, Descartes a Newton jako tvorcovia jazyka fyziky". Více v pozvánce.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Seminář týmu prof. Kabeleho k tématu sociální dynamiky

Již druhý jednodenní seminář věnovaný vlivu zrychlování sociální dynamiky na podobu soudobých společností se uskuteční se v pátek 5. prosince 2014 v prostorách FSV UK v Praze (místnost 14). Cílem semináře je prezentace a diskuse hlavních zjištění čtyřletého výzkumného projektu, a to ve spolupráci s dalšími výzkumníky, kteří se zabývají aktuálním tématem sociální dynamiky.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Ukončení lhůty pro zapsání předmětů (prominutí prerekvizity)

Tento týden (6. ve výuce) je v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FSV poslední, kdy je možné si nechat skrze žádost adresovanou studijnímu oddělení zapsat předmět do SIS. Toto platí i pro prominutí prerekvizit a změnu předběžného zápisu na závazný. Pro možnost nechat si zrušit již zapsaný předmět je lhůta do třetího týdne zkouškového období (je ovšem nutno doložit lékařské potvrzení či jiné vážné důvody). Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Výzva Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů. Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci. Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 28. listopadu 2014.


Vít Horák

Zúčastněte se studie trendence Graduate Barometer 2015 – Evropské vydaní

Univerzita Karlova je jednou z více než 1000 evropských univerzit, které se každoročně na této studii podílí. Jedná se o největší výzkum v oblasti vzdělání a kariéry v Evropě. Otázky v dotazníku se zaměřují na to, jak jste spokojeni se svým studiem a co očekáváte od své budoucí kariéry. Průzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a vyhodnocuje rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými zeměmi.Průzkum trendence Graduate Barometer 2015 – Evropské vydání je prováděn prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění je rychlé a snadné. Průzkumu se můžete zúčastnit pohodlně a bezpečně také pomocí mobilních zařízení (mobilního telefonu, tabletu, apod.). Pro účast na studii klikněte zde.

Po vyplnění dotazníku můžete porovnat své odpovědi s průměrnými výsledky ostatních studentů v Evropě. Mimoto získáte šanci vyhrát některou z následujících cen: 5 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 500 € a 10 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 200 €.Tento průzkum je prováděn ve spolupráci s naším partnerem pro výzkum, kterým je trendence Institut v Berlíně. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a poskytnutá data jsou zákonně chráněna.


Vít Horák

145. a 146. Gellnerovský seminář

Na následujícím Gellnerovském semináři vystoupí 30: října od 16:30 Hana Červinková na téma Pamět, dědictví a městký marketing v neoliberální éře. Na následujícím semináři vystoupí Daniela Pěničková s přednáškou Od Herberta Meada k Veeně Das: Emoce a morálka v psychologické antropologii. Tento seminář se bude konat 27. listopadu taktéž od 16:30. Bližší informace v najdete v pozvánce.


Vít Horák

Konference k sociální geografii

V prostorách Národní technické knihovny se 4. června 2015 uskuteční konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrovat se je třeba nejpozději do 28. 2. 2015. Více v pozvánce.


Vít Horák

Série přednášek z politické sociologie

V říjnu a na začátku listopadu se na půdě FSV uskuteční série přednášek evropských politických sociologů. Proběhnou v následujích termínech vždy v 15:30 v místnosti 2066 v Jinonicích:

22. 10. - Professionalize or Perish? Interest Groups Maintenance, Transformation and Democratic Delivery – A lecture by Professor William Maloney

29. 10 - Political Participation, Collective Action and the Internet – A lecture by Dr. Yannis Theocharis

5. 11. - Creative Participation and Democracy – A lecture by Professor Jan W. van Deth


Vít Horák

Semináře o studiu v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře o studiu v zahraničí. Konkrétně se nyní jedná o semináře „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ a „Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky“

Podrobnosti o konkrétních seminářích jsou zveřejněny zde http://cuni.cz/UK-4082.html. Na téže stránce je možné se na obě akce zaregistrovat.

Bližší informace naleznete v pozvánce


Přílohy:

zahr_seminare.pdf

Jana Vojanová

Vládní stipendia pro rok 2015/2016

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí v akademickém roce 2015/2016 na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Rozvr pro zimní semestr 2014 -15 Katedra sociologie


Přílohy:

ZS_KS_14_15_fina21.pdf

Jana Vojanová

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek
Novinky
Hyde Park: Setkání vedení fakulty s posluchači

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze zve všechny studentky a studenty na šesté otevřené setkání s děkanem a proděkany.

Setkání se uskuteční v úterý 2. prosince 2014 od 14:00 v místnosti č. 212, v Hollaru.

plakát


Vít Horák

Seminář v Sociologickém ústavu

Na předposledním letošním semináři v Sociologickém ústavu vystoupí Martin Hájek s tématem přístupů ke čtení textů Čtenář a stroj: Vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Seminář proběhne 27.11.2014 od 13:30 v zasedací místnosti Centra medievistických studií v Praze, 1. patro, Jilská 1, Praha 1. Více informací naleznete zde a v příloze.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Seminář k projektu Horizontu 2020

Ve čtvrtek 4.prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář : Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020. Seminář je určen pro partnery projektů, kteří se chtějí aktivně podílet na  přípravě návrhu projektu.

Přednášející: Jana Čejková, Eva Hillerová, Naďa Koníčková (TC AV ČR).

Registrace bude otevřena do 28. 11. 2014 do 12:00 hodin. Počet účastníků je omezen.

Registrace na seminář zde

 


Vít Horák

Brigáda: spotřebitelský průzkum ve vlacích Leo Expres

 Hledáme tazatele pro spotřebitelský průzkum, který bude probíhat ve vlacích Leo Express v termínu od 7.12.2014 (neděle) do 13.12.2014 (sobota). Spotřebitelské šetření je součástí širšího výzkumu katedry ekonomie ESF Masarykovy univerzity, jehož cílem je zhodnocení využitelnosti kvantitativních metod pro vymezení relevantního trhu v dopravě. Náplň práce:   Šetření je prováděno metodou přímého dotazování cestujících za jízdy ve vlacích a týká se pouze těch cestujících, kteří jedou z Prahy do Ostravy. Jedná se o krátký anonymní dotazník (10 až 13 uzavřených otázek) s časovou náročností přibližně pět minut na jeden dotazník. Otázky jsou zaměřené na informace o poptávce (frekvence jízd, druh jízdného…) a neptají se na důvěrné informace. Vlaky budou obsazovány dvojicemi tazatelů, kteří budou jezdit z Prahy do Olomouce a zpět (doba této smyčky je 5 až 6 hodin). Doba dotazování je variabilní a závisí na obsazenosti spojů. Průměrně se pohybuje okolo jedné hodiny v každém vlaku. Finanční odměna je 500 Kč za jednu smyčku. Jízdné je hrazeno společností Leo Express. Nutností je ochota absolvovat minimálně 3 smyčky za týden a účast na krátkém úvodním školení dne 4.12.2014 ve 14 hodin v Jinonicích (sraz před J3083). Zde obdržíte dotazníky, rozepíšete se na jednotlivé smyčky, podepíšete Dohody o provedení práce apod. Účast na úvodní schůzce je povinná.  Zájemci se mohou hlásit  Ing. Václavu Rederovi na rederer@mail.muni.cz.


Jana Vojanová

87. Sociologický večer

Následující Sociologický večer bude věnován tématu předsudků a jejich empirickému zkoumání. Tomáš Čížek, Michaela Šmídová a Martin Vávra (CESES FSV UK) nám představí výstupy svého výzkumného projektu zaměřeného na hodnotové pozadí postojů vůči různým skupinám obyvatel. Sociologický večer proběhne ve středu 26. listopadu od 18:30, místnosti č. 215 v budově FSV Hollar.


Přílohy:

Plakát

Vít Horák

Přednáška Anne Sutherland

Seminář romistiky UJCA FF UK a spolek Romano džaniben pořádají přednášku americké antropoložky Anne Sutherlandové z Kalifornské univerzity v Riverside Kritické úvahy o výzkumu amerických Romů v Richmondu, Kalifornie. Přednáška proběhne v angličtině, na místě však bude k dispozici tlumočník. Bude následovat diskuze, ve které bude vyhrazen prostor případným dotazům. Místo a čas konání přednášky: Hlavní budova FF UK – nám. Jana Palacha, učebna č. 18 pondělí, 24. listopadu 2014 od 15:50.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Studentky ISS ve finále Diplomek na stojáka

Dvě studenty ISS Marie Plojharová a Petra A. Beránková se dostaly do finále soutěže Diplomky na stojáka, které se uskuteční 26. listopadu v Era světě (Jungmannova 767). Upoutávky na jejich prezentace si můžete prohlédnout zde.


Vít Horák

Seminář Kabinetu historie a teorie sociologie

Další seminář Kabinetu historie a teorie sociologie se uskuteční 12. prosince od 14 hodin v místnosti 2066 a jeho hostem bude prof. Ladislav Kvasz. Diskutovat se bude o jeho knize "Zrod vedy ako lingvistická událosť. Galileo, Descartes a Newton jako tvorcovia jazyka fyziky". Více v pozvánce.


Přílohy:

Pozvánka

Vít Horák

Seminář týmu prof. Kabeleho k tématu sociální dynamiky

Již druhý jednodenní seminář věnovaný vlivu zrychlování sociální dynamiky na podobu soudobých společností se uskuteční se v pátek 5. prosince 2014 v prostorách FSV UK v Praze (místnost 14). Cílem semináře je prezentace a diskuse hlavních zjištění čtyřletého výzkumného projektu, a to ve spolupráci s dalšími výzkumníky, kteří se zabývají aktuálním tématem sociální dynamiky.


Přílohy:

Anotace

Vít Horák

Ukončení lhůty pro zapsání předmětů (prominutí prerekvizity)

Tento týden (6. ve výuce) je v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FSV poslední, kdy je možné si nechat skrze žádost adresovanou studijnímu oddělení zapsat předmět do SIS. Toto platí i pro prominutí prerekvizit a změnu předběžného zápisu na závazný. Pro možnost nechat si zrušit již zapsaný předmět je lhůta do třetího týdne zkouškového období (je ovšem nutno doložit lékařské potvrzení či jiné vážné důvody). Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Výzva Grantové agentury ČR

Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů. Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci. Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 28. listopadu 2014.


Vít Horák

Zúčastněte se studie trendence Graduate Barometer 2015 – Evropské vydaní

Univerzita Karlova je jednou z více než 1000 evropských univerzit, které se každoročně na této studii podílí. Jedná se o největší výzkum v oblasti vzdělání a kariéry v Evropě. Otázky v dotazníku se zaměřují na to, jak jste spokojeni se svým studiem a co očekáváte od své budoucí kariéry. Průzkum shromažďuje názory studentů z celé Evropy a vyhodnocuje rozdíly a podobnosti mezi jednotlivými zeměmi.Průzkum trendence Graduate Barometer 2015 – Evropské vydání je prováděn prostřednictvím online dotazníku, jehož vyplnění je rychlé a snadné. Průzkumu se můžete zúčastnit pohodlně a bezpečně také pomocí mobilních zařízení (mobilního telefonu, tabletu, apod.). Pro účast na studii klikněte zde.

Po vyplnění dotazníku můžete porovnat své odpovědi s průměrnými výsledky ostatních studentů v Evropě. Mimoto získáte šanci vyhrát některou z následujících cen: 5 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 500 € a 10 x dárkový poukaz od BestChoice Europe eShop v hodnotě 200 €.Tento průzkum je prováděn ve spolupráci s naším partnerem pro výzkum, kterým je trendence Institut v Berlíně. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní a poskytnutá data jsou zákonně chráněna.


Vít Horák

145. a 146. Gellnerovský seminář

Na následujícím Gellnerovském semináři vystoupí 30: října od 16:30 Hana Červinková na téma Pamět, dědictví a městký marketing v neoliberální éře. Na následujícím semináři vystoupí Daniela Pěničková s přednáškou Od Herberta Meada k Veeně Das: Emoce a morálka v psychologické antropologii. Tento seminář se bude konat 27. listopadu taktéž od 16:30. Bližší informace v najdete v pozvánce.


Vít Horák

Konference k sociální geografii

V prostorách Národní technické knihovny se 4. června 2015 uskuteční konference Sociálně prostorová diferenciace českých zemí v historické perspektivě. Konferenci pořádá výzkumný tým Urbánní a regionální laboratoř působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Registrovat se je třeba nejpozději do 28. 2. 2015. Více v pozvánce.


Vít Horák

Série přednášek z politické sociologie

V říjnu a na začátku listopadu se na půdě FSV uskuteční série přednášek evropských politických sociologů. Proběhnou v následujích termínech vždy v 15:30 v místnosti 2066 v Jinonicích:

22. 10. - Professionalize or Perish? Interest Groups Maintenance, Transformation and Democratic Delivery – A lecture by Professor William Maloney

29. 10 - Political Participation, Collective Action and the Internet – A lecture by Dr. Yannis Theocharis

5. 11. - Creative Participation and Democracy – A lecture by Professor Jan W. van Deth


Vít Horák

Semináře o studiu v zahraničí

Informační, poradenské a sociální centrum UK pořádá semináře o studiu v zahraničí. Konkrétně se nyní jedná o semináře „Možnosti zahraničních stáží pro doktorandy“ a „Možnosti studia v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky“

Podrobnosti o konkrétních seminářích jsou zveřejněny zde http://cuni.cz/UK-4082.html. Na téže stránce je možné se na obě akce zaregistrovat.

Bližší informace naleznete v pozvánce


Přílohy:

zahr_seminare.pdf

Jana Vojanová

Vládní stipendia pro rok 2015/2016

OZS informuje o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí v akademickém roce 2015/2016 na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv. Více informací najdete na webových stránkách OZS.


Vít Horák

Katedra sociologie - rozvrh pro ZS 2014/2015

Rozvr pro zimní semestr 2014 -15 Katedra sociologie


Přílohy:

ZS_KS_14_15_fina21.pdf

Jana Vojanová

Mezinárodní konference ke kvalitě vysokého školství

3.-5. prosince 2014 se v turecké Sakarye uskuteční mezinárodní konference ke kvalitě vysokoškolského vzdělávání ICQH. Abstrakty je nutno zaslat do 28. listopadu.


Vít Horák

FSV (o) sobě: reflexe fakulty očima její akademické komunity

Při příležitosti blížícího se 25. výročí založení vyhlašuje FSV soutěž o nejlepší akademické práce o fakultě. Vítány budou pohledy na fakultu jako sociální proces, institucionální rámec, mediálního aktéra, mocenskou rovnováhu, ekonomický systém apod. Nejlepší tři práce obdrží hodnotnou cenu. Více zde.


Martin Hájek