Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:CEFRES - pozvání na otevřená oborová setkání

V měsíci dubnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být vřazena do výzkumného programu CEFRESu. 

 Setkání zástupců oboru sociologie se uskuteční ve dvou následujících kombinacích:

1)     Dne 8. dubna 2015 od 14h v kombinaci s filozofií.

2)     Dne 13. dubna 2015 od 14 v kombinaci s literaturou.

Obě uvedená otevřená oborová setkání proběhnou v prostorách CEFRESu, Štěpánská 35, Praha 1. Více v přiložené anotaci.

 

 


Přílohy:

Anotace

Jana Vojanová

Soutěž Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře jsou zveřejněny zde. Informace pro řešitele zde. Lhůta pro zasílání dotazů na MK ČR končí už 17. dubna 2015. Termín oddělení vědy: 21. dubna 2015.


Vít Horák

Studentská soutěž o nejlepší report

Firma NMS Market Research vyhlašuje soutěž pro studenty o nejlépe zpracovanou závěrečnou zprávu z výzkumu s lifestylovou tematikou (hlavní cena: 10 000 Kč). Do soutěže bude vybráno 10 studentů podle životopisů a motivačních dopisů. Tito studenti obdrží data v excelu/SPSS a jejich úkolem bude z dat připravit závěrečnou zprávu. Více informací najdete v přiloženém letáčku.  


Přílohy:

NMS_studentska_soutez.jpeg

Jana Vojanová

Seminář Kabinetu urbánních studií

Na dalším semináři KUSu vystoupí Jana Kapičková s příspěvkem Urbánní aspekty regenerace veřejného prostoru panelového sídliště Plaine du Lys ve Francii. Seminář se koná v pátek 27. 3. od 11:00 do 12:30 v učebně 3093. Více informací v anotaci.


Vít Horák

92. sociologický večer

Na příštím sociologickém večeru vystoupí Lucie Galčanová (Ústav populačních studií FSS MU, Brno). Její příspěvek nese název Singles, jednočlenné domácnosti a význam(y) domova. Setkání proběhne ve středu 1. dubna od 18:30, místnost č. 215 v budově FSV Hollar (Smetanovo nábř. 6, Praha 1).


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Cyklus seminářů, přednášek a kurzů Absolvent

V dubnu se uskuteční tradiční program Absolvent, který Univerzita Karlova připravuje pro své studenty - budoucí absolventy. Všechny přednášky jsou pro studenty zdarma, jen je nutné se předem zaregistrovat.Více informací a registrace zde


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Brigáda: spotřebitelský průzkum ve vlacích Regiojet

Hledáme tazatele pro realizaci spotřebitelského průzkumu, který bude probíhat ve vlacích Regiojet v termínu od 20. dubna (pondělí) do 26. dubna (neděle). Spotřebitelské šetření je součástí širšího výzkumu katedry ekonomie ESF Masarykovy univerzity, jehož cílem je zhodnocení využitelnosti kvantitativních metod pro vymezení relevantního trhu v dopravě.

Náplň práce:   Šetření je prováděné metodou přímého dotazování za jízdy ve vlacích a týká se pouze těch cestujících, kteří cestují z Prahy do Ostravy. Jedná se o krátký anonymní dotazník (10 až 13 uzavřených otázek) s časovou náročností přibližně pět minut na jeden dotazník. Otázky jsou zaměřené na informace o poptávce (frekvence jízd, druh jízdného…) a neptají se na důvěrné informace. Vlaky budou obsazovány dvojicemi tazatelů, kteří budou jezdit z Prahy do Pardubic a zpět (časová náročnost jedné takové smyčky je přibližně  2,5 hodiny). Finanční odměna je 250 Kč za jednu smyčku. Jízdné je hrazené. Nutností je ochota absolvovat minimálně 4 smyčky za týden. Dne 14. dubna 2015 v 11 hodin proběhne krátké školení (budova FSV UK, Jinonice, sraz před místností J3083), na kterém tazatelé obdrží dotazník, zapíší se na jednotlivé smyčky, budou podepsány smlouvy apod. Účast na tomto školení je povinná.   Prosíme zájemce, aby potvrdili svůj zájem o průzkum na mail rederer@mail.muni.cz, kde Vám budu zároveň zodpovězeny všechny dotazy.


Jana Vojanová

Nový předmět Statistický software pro analýzu dat

Dne 26.3.2015 v 8,00 v učebně 2074 začne nový předmět Statistický software pro analýzu dat, v SIS najdete sylabus . Předmět bude vyučován 1 x za 14 dní, vždy čtvrtky od 8 do 11 hodin. Pokud máte zájem o přihlášení, napište email Petru Soukupovi (soukup at fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Kabinet historie a teorie sociologie v LS 2015

Kabinet historie a teorie sociologie zve na přednášku The Traces of the Philosophical Work, kterou pronese dr. Giuseppe Bianco (Paris Institute for Advanced Studies) již příští pátek 13. 3. od 14:00 na půdě Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1).

V letním semestru Kabinet současně plánuje setkání otevřených pracovních skupin. První setkání pracovní skupiny Možnosti zkoumání jazyka sociologické teorie proběhne v pondělí 23. 3. (předběžně od 17:00). První setkání pracovní skupiny Ferdinand Tönnies proběhne v pátek 17. 4. od 14:00. Více se dozvíte v přiložených anotacích.


Přílohy:

Skupina Tönnies
Skupina Jazyk sociologické teorie
Přednáška

Vít Horák

Cena Josefa Luxe

Letos proběhne už čtvrtý ročník soutěže o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2015 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže, kterým je Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Více se dozvíte na letáku.


Vít Horák

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Přílohy:

KS_LS_2014_15.pdf

Jana Vojanová

Soutěž nadačního fondu Neuron

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.


Vít Horák
Novinky
CEFRES - pozvání na otevřená oborová setkání

V měsíci dubnu proběhne v CEFRESu a v partnerských institucích (AV ČR, UK) série dvojoborových kolokvií. Tato otevřená setkání umožní zájemcům ze všech sociálně- a humanitněvědních oborů představit ostatním účastníkům své badatelské zájmy a diskutovat s nimi o možnostech další spolupráce, jež by mohla být vřazena do výzkumného programu CEFRESu. 

 Setkání zástupců oboru sociologie se uskuteční ve dvou následujících kombinacích:

1)     Dne 8. dubna 2015 od 14h v kombinaci s filozofií.

2)     Dne 13. dubna 2015 od 14 v kombinaci s literaturou.

Obě uvedená otevřená oborová setkání proběhnou v prostorách CEFRESu, Štěpánská 35, Praha 1. Více v přiložené anotaci.

 

 


Přílohy:

Anotace

Jana Vojanová

Soutěž Ministerstva kultury

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře jsou zveřejněny zde. Informace pro řešitele zde. Lhůta pro zasílání dotazů na MK ČR končí už 17. dubna 2015. Termín oddělení vědy: 21. dubna 2015.


Vít Horák

Studentská soutěž o nejlepší report

Firma NMS Market Research vyhlašuje soutěž pro studenty o nejlépe zpracovanou závěrečnou zprávu z výzkumu s lifestylovou tematikou (hlavní cena: 10 000 Kč). Do soutěže bude vybráno 10 studentů podle životopisů a motivačních dopisů. Tito studenti obdrží data v excelu/SPSS a jejich úkolem bude z dat připravit závěrečnou zprávu. Více informací najdete v přiloženém letáčku.  


Přílohy:

NMS_studentska_soutez.jpeg

Jana Vojanová

Seminář Kabinetu urbánních studií

Na dalším semináři KUSu vystoupí Jana Kapičková s příspěvkem Urbánní aspekty regenerace veřejného prostoru panelového sídliště Plaine du Lys ve Francii. Seminář se koná v pátek 27. 3. od 11:00 do 12:30 v učebně 3093. Více informací v anotaci.


Vít Horák

92. sociologický večer

Na příštím sociologickém večeru vystoupí Lucie Galčanová (Ústav populačních studií FSS MU, Brno). Její příspěvek nese název Singles, jednočlenné domácnosti a význam(y) domova. Setkání proběhne ve středu 1. dubna od 18:30, místnost č. 215 v budově FSV Hollar (Smetanovo nábř. 6, Praha 1).


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Cyklus seminářů, přednášek a kurzů Absolvent

V dubnu se uskuteční tradiční program Absolvent, který Univerzita Karlova připravuje pro své studenty - budoucí absolventy. Všechny přednášky jsou pro studenty zdarma, jen je nutné se předem zaregistrovat.Více informací a registrace zde


Přílohy:

Leták

Vít Horák

Brigáda: spotřebitelský průzkum ve vlacích Regiojet

Hledáme tazatele pro realizaci spotřebitelského průzkumu, který bude probíhat ve vlacích Regiojet v termínu od 20. dubna (pondělí) do 26. dubna (neděle). Spotřebitelské šetření je součástí širšího výzkumu katedry ekonomie ESF Masarykovy univerzity, jehož cílem je zhodnocení využitelnosti kvantitativních metod pro vymezení relevantního trhu v dopravě.

Náplň práce:   Šetření je prováděné metodou přímého dotazování za jízdy ve vlacích a týká se pouze těch cestujících, kteří cestují z Prahy do Ostravy. Jedná se o krátký anonymní dotazník (10 až 13 uzavřených otázek) s časovou náročností přibližně pět minut na jeden dotazník. Otázky jsou zaměřené na informace o poptávce (frekvence jízd, druh jízdného…) a neptají se na důvěrné informace. Vlaky budou obsazovány dvojicemi tazatelů, kteří budou jezdit z Prahy do Pardubic a zpět (časová náročnost jedné takové smyčky je přibližně  2,5 hodiny). Finanční odměna je 250 Kč za jednu smyčku. Jízdné je hrazené. Nutností je ochota absolvovat minimálně 4 smyčky za týden. Dne 14. dubna 2015 v 11 hodin proběhne krátké školení (budova FSV UK, Jinonice, sraz před místností J3083), na kterém tazatelé obdrží dotazník, zapíší se na jednotlivé smyčky, budou podepsány smlouvy apod. Účast na tomto školení je povinná.   Prosíme zájemce, aby potvrdili svůj zájem o průzkum na mail rederer@mail.muni.cz, kde Vám budu zároveň zodpovězeny všechny dotazy.


Jana Vojanová

Nový předmět Statistický software pro analýzu dat

Dne 26.3.2015 v 8,00 v učebně 2074 začne nový předmět Statistický software pro analýzu dat, v SIS najdete sylabus . Předmět bude vyučován 1 x za 14 dní, vždy čtvrtky od 8 do 11 hodin. Pokud máte zájem o přihlášení, napište email Petru Soukupovi (soukup at fsv.cuni.cz).


Jana Vojanová

Kabinet historie a teorie sociologie v LS 2015

Kabinet historie a teorie sociologie zve na přednášku The Traces of the Philosophical Work, kterou pronese dr. Giuseppe Bianco (Paris Institute for Advanced Studies) již příští pátek 13. 3. od 14:00 na půdě Filosofického ústavu AV ČR (Jilská 1, Praha 1).

V letním semestru Kabinet současně plánuje setkání otevřených pracovních skupin. První setkání pracovní skupiny Možnosti zkoumání jazyka sociologické teorie proběhne v pondělí 23. 3. (předběžně od 17:00). První setkání pracovní skupiny Ferdinand Tönnies proběhne v pátek 17. 4. od 14:00. Více se dozvíte v přiložených anotacích.


Přílohy:

Skupina Tönnies
Skupina Jazyk sociologické teorie
Přednáška

Vít Horák

Cena Josefa Luxe

Letos proběhne už čtvrtý ročník soutěže o Cenu Josefa Luxe. Soutěže se mohou zúčastnit vysokoškolští studenti a doktorandi, kteří do 30. 6. 2015 odevzdají originální badatelské odborné práce z oborů historie, politologie nebo sociologie v rozsahu 40-70 normostran, vztahující se k tématu soutěže, kterým je Transformace české společnosti po roce 1989 a rozvoj demokracie do současnosti. Více se dozvíte na letáku.


Vít Horák

Informace k zápisům předmětů a k rušení zápisů

Vážené studentky a studenti, věnujte pozornost přiloženému dokumentu o dodatečném zapisování a škrtání předmětů. S ohledem na naprosto nekontrolovaný nárůst těchto žádostí v minulých dvou semestrech bude v následujícím semestru striktně dodržován postup upravený předpisy (viz příloha). Na žádosti je vždy nutné vyjádření garanta. -- Petr Soukup, proděkan pro studijní záležitosti


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh pro LS 2014/2015

Finální rozvrh pro letní semestr 2014/15 - Katedra sociologie


Přílohy:

KS_LS_2014_15.pdf

Jana Vojanová

Soutěž nadačního fondu Neuron

NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let. Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015. Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.


Vít Horák