Alumni

Alumni ISS FSV UK

Coordinators of contacts with graduates

Jiří Remr (sociologie)

Anna Tůmová (veřejná a sociální politika)

Students' work ISS FSV UK 

Bakalářské práce Diplomové práce
Rigorózní práce Dizertační práce

 

Repozitář

Nabídky práce

Nabídky práce sledujte ve skupině na facebooku.