Department of Public and Social Policy

Department of Public and Social Policy

Established in 1994, The Department of Public and Social Policy (PSP) offers M.A. and Ph.D. programs in both Czech and English, with challenging academic structures. In addition, PSP cooperates with the Department of Sociology in the B.A. program Sociology and Social Policy, and the B.A. program Politics and Public Policy with the Department of Political Science of the Institute of Political Studies.

The core concepts covered in the PSP agenda are public policy, social policy, public economy and public finance, public administration and administrative law, methods of analysis and policy-making. The research focus of PSP faculty members are the design, formulation and implementation of public policies, and the relationship between politics and policy, public policy theory, and public sector decision making.

HEAD OF DEPARTMENT

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

E-mail   vnovotny@fsv.cuni.cz
Telephone   +420 778 464 946
Office   411
Office hours    

 

SECRETARIAT

Bc. Aneta Csikósová, DiS. 

E-mail aneta.csikosova@fsv.cuni.cz
Telephone +420 778 464 946
Office 412
Office hours   Monday        10:00-14:00
  Tuesday        10:00-14:00
  Wednesday  10:00-14:00
  Thursday      10:00-14:00

Members of the PSP Department

Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

     

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Mgr. Mirna Jusić, M.A.

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

 

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

 

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

 

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc.,M.Sc.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

PhDr. Petr Witz, Ph.D.    
     
EXTERNAL COLLEAGUES    

Mgr. Barbora Buřičová

 

housing policy

Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.

 

environmental issues and sustainable development

Mgr. Martin Gurín

 

welfare state

Ph.Dr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

 

employment policy

Mgr. Milan Hrubeš, DiS.

 

comparative research

Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.

 

employment policy

Mgr. Petr Krucký

 

project management

Ing. Vladimír Kváče, Ph.D.

 

public management

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

 

public sector, public administration

Mgr. Martina Lustyková

  housing policy

Emilija Tudjarovska Gjorgijevska, Ph.D.

 

EU politics and desicion making, integrartion democratization

Mgr. Irena Úradníková

 

social work, nonprofit organizations

Dr. Mgr. Aleš Vlk

 

education policy, strategy-making, research and development policy

Guest lecturers

Dr. Caroline Schlaufer (University of Bern) přednáška na Narrative Policy Framework (spring 2023)

prof. Paulina Polak (Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow) - lectures on Health Policy, Methodology Insights (spring 2023)

Dr. Michael Jones (University of Tennessee, Knoxville, USA) - lecture and workshop on Narrative Policy Framework (spring 2022)

Matúš Sloboda, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzita Komenského v Bratislave) - lecture "The use of behavioural insight in public administration: Lesson learned from (quasi) experiments" (spring 2022)

Prof. Nikolaos Zahariadis (lecture and workshop on Multiple streams theory - autumn 2021)

Prof. Chris Weible (lecture on Advocacy Coalition - spring 2020)

Wendell Goddard (lecture and teaching a course "Current Issues in Public Policy" - spring 2019)  

Praxe a stáže studentů KVSP

Praxe a stáže studentů

Naši studenti a studentky pomáhají utvářet veřejnou politiku již během studia. Zjistěte více o tom, kam se ubírají na praxe a stáže a jak získat některou/některého z nich i do svých řad.

 

Pro partnery

Přidejte se do našeho katalogu nabídek praxí a stáží pro studenty Katedry veřejné a sociální politiky FSV UK!

Katedra veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK klade velký důraz na konfrontaci studentů oboru s praxí. Zároveň si velmi vážíme nadstandardních vztahů s celou řadou organizací veřejné správy, neziskové i podnikatelské sféry. Neustále rozšiřujeme portfolio partnerských spoluprací a nabídku stáží a praxí pro naše studenty. Přidejte se i Vy do našeho katalogu pozic pro studenty a těžte z množství výhod, které se Vám nabízí.

Výhody

  • pomoc kvalifikovaných studentů magisterského stupně (absolventy Bc. studia)
  • možnost vyzkoušet si potenciální budoucí zaměstnance/spolupracovníky vaší organizace
  • možnost těžit z nejnovějších poznatků oborů veřejné a sociální politiky či správní vědy
  • příležitost navázat dlouhodobé spolupráce s katedrou a přístup k zajímavým vědeckým i výukovým projektům

Požadavky

Není jich mnoho. Stačí zaslat vaše požadavky a popis profilové pozice stážisty/praktikanta na adresu petr.witz@fsv.cuni.cz nebo vyplnit poptávkový formulář. Vaši poptávku sdílíme i na sociálních sítích katedry. Následně nabízíme možnost uzavření rámcové dohody mezi katedrou/fakultou o umisťování našich studentů ve Vaší organizaci. Dohody lze řešit i individuálně dle potřeby zúčastněných stran. Snažíme se administrativní zátěž co možná nejvíc redukovat. Student by měl následně absolvovat alespoň 80 hodin prací ve Vaší organizaci. Práce může být i odměňována, ale není to podmínkou. Platí, že zadané úkoly by měly studenty vhodně rozvíjet a zasvětit je do povahy práce v dané organizaci. Studentům by neměly být svěřovány podřadné okrajové úkoly přímo nesouvisející s posláním organizace. Po ukončení stáže vyžadujeme vystavení potvrzení o absolvování stáže s krátkým komentářem pověřeného zaměstnance Vaší organizace (školitele). Na naší straně shromažďujeme zkušenosti studentů ze stáží a tyto následně dáváme k dispozici dalším ročníkům.

Termíny

Studenti mohou stáže absolvovat celoročně. Populární jsou pochopitelně prázdninové měsíce, ale studenti bývají k dispozici i během semestru. Preferované termíny prosím uvádějte ve své poptávce.

Co dál?

Všem poskytovatelům stáží a praxí umožňujeme prezentovat se fyzicky či online na osobním setkání se studenty na začátku a konci semestru. Přijďte se s námi a našimi studenty seznámit! Moc rádi Vás poznáme!

Kontakty

S Vašimi dotazy a požadavky se prosím obracejte na dr. Petra Witze (petr.witz@fsv.cuni.cz)

 

 

Pro studenty

Raketový start pro vaši kariéru prostřednictvím praxí a stáží.

KVSP velmi dbá na špičkové uplatnění svých absolventek a absolventů. Za tím účelem udržuje a stále rozšiřuje síť partnerských organizací, do kterých mají studentky a studenti již během studia přístup ve formě povinných praxí a stáží. Jedná se o ty nejprestižnější a nejužitečnější organizace veřejné správy, neziskové organizace, think-tanky i korporace z privátní sféry (viz seznam kontaktů v tabulce níže). Během roku se konají pravidelné veletrhy příležitostí a průběžně se vyhodnocují zkušenosti studentů i zaměstnavatelů. Stává se pomalu pravidlem, že naši stážisté v partnerských organizacích zůstávají i po skončení stáže/praxe na stálý pracovní poměr. A pokud ne, odcházejí se senzační zkušeností a položkou v životopisu, která má u následných pracovních pohovorů velkou váhu.

Naši stálí partneři

Cílem praxe je umožnit studentům získat praktické zkušenosti v organizacích veřejného (státní správa, neziskové organizace, veřejnoprávní organizace, atd.) nebo soukromého sektoru podílejících se na tvorbě nebo poskytování veřejných statků a služeb. V průběhu praxe získají studenti podklady a poznatky pro zpracování diplomových prací nebo pro svůj další profesní rozvoj a uplatnění. Praxe probíhá na pracovišti, které tematicky souvisí se schválenou diplomovou prací nebo jinak rezonuje se zájmy studentů a rozvojem jejich dovedností.

Praxe probíhá buď jednorázově o prázdninách nebo průběžně ve školním roce. Minimální rozsah stáže je 80 hodin. Lze ovšem domluvit a uznat i delší časový rozsah, případně dlouhodobější praxi. Studentům je k dispozici katalog partnerských organizací (viz tabulka s kontakty). Informace o aktuálních příležitostech u partnerských organizací najdete na facebookovém úctu katedry. Katalog a přehled nabídek však slouží jen jako orientační pomůcka. Studenti se mohou na absolvování stáže domluvit s libovolnou organizací, pokud tato splňuje obecná kritéria oboru. S příslušnou organizací lze uzavřít dvoustrannou dohodu, kterou za fakultu podepisuje paní děkanka. Pokud je dohoda s fakultou partnerskou organizací vyžadována, je zapotřebí počítat minimálně se 14-ti denní lhůtou na její vyřízení. Smlouva ovšem není podmínkou. Pokud neexistuje dohoda mezi fakultou a partnerskou organizací, je povinností studenta zajistit si potvrzení o absolvování stáže a hodnocení na formuláři, který najdete v IS.

Shrnutí postupu:

  1. Student/ka si po konzultaci s vedoucí/m práce vybere stáž. Stáže mohou proběhnout i v soukromém sektoru. Stáží lze absolvovat více.
  2. Garant předmětu stáž schválí.
  3. Student/ka si samostatně dohodne stáž, případně (pokud je partnerskou organizací vyžadována) rovněž zajistí podpis samostatné dohody o zajištění stáže u poskytovatele ve 4 vyhotoveních (viz formulář 17 na https://fsv.cuni.cz/studium/formulare-navody/formulare-bc-mgr), které následně předá na sekretariát katedry. V případě, že je dohoda s fakultou vyžadována, musí student/ka počítat s cca 14-ti dny na vyřízení před zahájením stáže.
  4. Student/ka absolvuje stáž/praxi v rozsahu nejméně 80 hodin.
  5. Do 14 dní od absolvování stáže sepíše student/ka Zprávu z praxe, kterou spolu s podepsaným hodnocením poskytovatele stáže předá garantovi předmětu.
  6. Student/ka se zúčastní závěrečného setkání, kde budou prezentuje a diskutuje své zkušenosti se získáním praxe a jejím průběhem.

Odkaz na záznam z veletrhu příležitostí pro studenty 2022:

https://youtu.be/JEqVL9ccB5Q