Funding

PRIMUS

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání
Agata Ładykowska Uncertain Future: Exploring Religious Experience in the Age of Neoliberalism and the Anthropocene PRIMUS/23/HUM/006

2023-2026

The Foundation for Baltic and East European Studies

 

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání
Michaela Pixová Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden 3983-3.1.1-2022

2023-2028

Mezinárodní visegrádský fond

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání

Barbora Spalová

Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe   Visegrad Fund 2022-2024
Agata Ładykowska Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe

22130096

2022-2023

ERASMUS +

Marie Jelínková 

Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání (MINTE) 

Migrant Integration Through Education (MINTE) 

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-HED-000087425 2022 - 2025

 

HORIZON 2020

Principal Investigator Project Title Project Number Duration
Dino Numerato Addressing vaccine hesitancy in Europe (VAX-TRUST) 965280 2021-2024

Dino Numerato

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS) 770515 (coordinated by Glasgow Caledonian University) 2018-2020

Paul Blokker

Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT) 770142 (coordinated by Katholieke Univeriteit Leuven) 2018-2020

 

Czech Science Foundation

Martin Hájek Sociology of failure: coupling social infrastructures and personal experiences 22-12099S 2022-2024

Tomáš Dvořák

The impact of populism on a generation of young voters 19-06841S 2019-2021

Barbora Spalová

Transformations of Church Moral Economies in the Czech Republic and Slovakia in the Context of Restitution and Separation from the State 19-08512S 2019-2021

Vilém Novotný

Conceptualising the Multiple Streams Framework as a scientific research programme: a systematic perspective on its development 19-23794S 2019-2020

Ondřej Císař

Transactional Activism: Czech Advocacy Organizations in Comparative Perspective 18-18760S 2018-2020

Hynek Jeřábek

Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976) 18-13807S 2018-2020

Paul Blokker

Transnational Populism and European Democracy 18-25924S 2018-2020

Tomáš Ledvinka

Cultural Conditioning of the Modern Approach to Legal Otherness: an Ethnological Perspective 18-23993S 2018-2020
Anna Pospěch Durnová

Role of Intimacy in the Czech Home Birth Controversy

18-10042S 2018-2020

Irena Reifová (IKSŽ)

(Martin Hájek ISS team member)

Poverty as a Media Spectacle: Depreciation of the Socially Poor on TV Reality shows and the Internet 

17-02521S 2017-2019

Jakub Grygar

Innovations in Ethnic Entrepreneurship and Emerging Everyday Multiculturalism

17-18584S

2017-2019

Dino Numerato

Civic engagement and the politics of health care

17-01116S

2017-2019

Ondřej Císař

Activism in hard times and the image of the “Other”

16-10163S

2016-2018

Karel Čada

The dynamics of poverty and social exclusion in the Czech Republic (2006-2015)

16-09212S

2016-2018

Hynek Jeřábek

Jiří Remr

(na FF UK)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

16-07931S

2016-2018

Martin Nekola

Does policy design matter? A comparative study of target populations in the Czech Republic

16-14292S

2016-2018

Simon Smith

Narrative construction of crisis and institutions in party politics and public policies

16-20553S

2016-2018

 

Recently concluded projects

   

Martin Hájek

Frugality and economy in times of crisis: economic behaviour in family and public discourses in present Czech society

15-04863S

2015-2017

Michaela Pixová

The dispute over the Czech city: Civic participation in the restructuring of post-socialist cities

14-24977P

2014-2016

Václav Štětka

The role of social media in transformation of political communication and citizen participation

14-05575S

2014-2016

MŠMT - PROGRAM ERC CZ

 

Project Title

   

Alessandro Testa

The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe (ReEnchEu) LL2006 2020-2022

Technology Agency of the Czech Republic

Martin Hájek Computer assisted enhancement of the reproducibility of qualitative data analysis in the social sciences TL05000054 2021-2023
Pavol Frič

Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů

TL01000491 2018-2021
Martin Potůček Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě TL01000220 2018-2021
Barbora Spalová

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

TL02000132 2019-2021

 

Charles University Grant Agency

Main Investigator

Project Title

Project Number

Duration

Markéta Šetinová

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

829417 

2017-2018

Zuzana Pešková

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

786217

2017-2018

Lucie Černá

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

680217

2017-2018

Jarmila Pilecká

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

450217

2017-2018

Eva Válková

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

48217 

2017-2019

Karel Hlaváček

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

734217

2017-2018

Rokia Aidahis Aberra

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

416217  

2017-2018

 

Recently concluded projects

   

Markéta Blažejovská

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

456417 

2017-2018

Romana Volejníčková

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

4216

2016-2017

Michaela Hiekischová

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

374216

2016-2017

Lucie Trlifajová

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

376216

2016-2017

Ivan Petrúšek

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

405716

2016-2017

Steven Gawthorpe

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

726616

2016-2017

Ludmila Wladyniak

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

732216

2016-2017

Petra A. Beránková

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

874216

2016-2017

Tomáš Samec

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

897716

2016-2017

Jiří Bureš

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

393515 A-SP

2015-2016

Marie Dlouhá

Partnery v podniku, domácnosti i životě: Konstrukce rozhraní mezi pracovní a rodinnou sférou u spolu podnikajících partnerů v České republice a na Slovensku

1110314 A-SP

2014-2016

Petra Chalupová

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

368815 A-SP

2015-2016

Daniel Prokop

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

359815 A-SP

2015-2016

European Commission — DG Justice

 

Recently concluded projects

   
Karel Čada Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states 4000008910 (coordinated by University of Leeds) 2016-2018

Aktion Czech Republic - Austria

 

Recently concluded projects

   

Barbora Spalová

Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria Aktion CR & Austria 2016-2017