Funding

HORIZON 2020

Principal Investigator Project Title Project Number Duration

Dino Numerato

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS) 770515 (coordinated by Glasgow Caledonian University) 2018-2020

Paul Blokker

Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT) 770142 (coordinated by Katholieke Univeriteit Leuven) 2018-2020

 

Czech Science Foundation

Tomáš Dvořák

Dopady populismu na generaci mladých voličů 19-06841S 2019-2021

Barbora Spalová

Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu 19-08512S 2019-2021

Vilém Novotný

Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného programu: Systematická perspektiva jeho vývoje 19-23794S 2019-2020

Ondřej Císař

Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě 18-18760S 2018-2020

Hynek Jeřábek

Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976) 18-13807S 2018-2020

Paul Blokker

Transnational Populism and European Democracy 18-25924S 2018-2020

Tomáš Ledvinka

Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva 18-23993S 2018-2020
Anna Pospěch Durnová

Role of Intimacy in the Czech Home Birth Controversy

18-10042S 2018-2020

Irena Reifová (IKSŽ)

(Martin Hájek ISS team member)

Poverty as a Media Spectacle: Depreciation of the Socially Poor on TV Reality shows and the Internet 

17-02521S 2017-2019

Jakub Grygar

Innovations in Ethnic Entrepreneurship and Emerging Everyday Multiculturalism

17-18584S

2017-2019

Dino Numerato

Civic engagement and the politics of health care

17-01116S

2017-2019

Ondřej Císař

Activism in hard times and the image of the “Other”

16-10163S

2016-2018

Karel Čada

The dynamics of poverty and social exclusion in the Czech Republic (2006-2015)

16-09212S

2016-2018

Hynek Jeřábek

Jiří Remr

(na FF UK)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory

16-07931S

2016-2018

Martin Nekola

Does policy design matter? A comparative study of target populations in the Czech Republic

16-14292S

2016-2018

Simon Smith

Narrative construction of crisis and institutions in party politics and public policies

16-20553S

2016-2018

 

Recently concluded projects

   

Martin Hájek

Frugality and economy in times of crisis: economic behaviour in family and public discourses in present Czech society

15-04863S

2015-2017

Michaela Pixová

The dispute over the Czech city: Civic participation in the restructuring of post-socialist cities

14-24977P

2014-2016

Václav Štětka

The role of social media in transformation of political communication and citizen participation

14-05575S

2014-2016

MŠMT - PROGRAM ERC CZ

 

Project Title

   

Alessandro Testa

The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe (ReEnchEu) LL2006 2020-2022

Technology Agency of the Czech Republic

Pavol Frič

Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů

TL01000491 2018-2021
Martin Potůček Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě TL01000220 2018-2021
Barbora Spalová

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

TL02000132 2019-2021

 

Charles University Grant Agency

Main Investigator

Project Title

Project Number

Duration

Markéta Šetinová

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

829417 

2017-2018

Zuzana Pešková

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

786217

2017-2018

Lucie Černá

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

680217

2017-2018

Jarmila Pilecká

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

450217

2017-2018

Eva Válková

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

48217 

2017-2019

Karel Hlaváček

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

734217

2017-2018

Rokia Aidahis Aberra

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

416217  

2017-2018

 

Recently concluded projects

   

Markéta Blažejovská

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

456417 

2017-2018

Romana Volejníčková

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

4216

2016-2017

Michaela Hiekischová

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

374216

2016-2017

Lucie Trlifajová

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

376216

2016-2017

Ivan Petrúšek

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

405716

2016-2017

Steven Gawthorpe

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

726616

2016-2017

Ludmila Wladyniak

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

732216

2016-2017

Petra A. Beránková

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

874216

2016-2017

Tomáš Samec

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

897716

2016-2017

Jiří Bureš

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

393515 A-SP

2015-2016

Marie Dlouhá

Partnery v podniku, domácnosti i životě: Konstrukce rozhraní mezi pracovní a rodinnou sférou u spolu podnikajících partnerů v České republice a na Slovensku

1110314 A-SP

2014-2016

Petra Chalupová

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

368815 A-SP

2015-2016

Daniel Prokop

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

359815 A-SP

2015-2016

European Commission — DG Justice

 

Recently concluded projects

   
Karel Čada Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states 4000008910 (coordinated by University of Leeds) 2016-2018

Aktion Czech Republic - Austria

 

Recently concluded projects

   

Barbora Spalová

Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria Aktion CR & Austria 2016-2017