Granty

Státní fond životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

Eliška Vejchodská

Environmentální modul magisterského studijního programu Veřejná a sociální politika při FSV UK

5230200008

2023-2025

The Foundation for Baltic and East European Studies

 

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání
Michaela Pixová Sustaining Civil Society in the Context of Multiple Crises: Hubs of Engagement in Central and Eastern Europe and Sweden 3983-3.1.1-2022

2023-2028

Mezinárodní visegrádský fond

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání

Barbora Spalová

Post-secular approach to memory processes in Central-Eastern Europe   Visegrad Fund 2022-2024
Agata Ładykowska Assessing the study of religious change in Central-Eastern Europe

22130096

2022-2023

ERASMUS +

Marie Jelínková 

Integrace migrantů prostřednictvím vzdělávání (MINTE)

Migrant Integration Through Education (MINTE)

Číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA220-HED-000087425 2022 - 2025

 

HORIZON 2020

Hlavní řešitel Název projektu Číslo projektu Doba trvání
Dino Numerato Addressing vaccine hesitancy in Europe (VAX-TRUST) 965280 (koordinátorské pracoviště - University of Tampere)  2021-2024

Dino Numerato

Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS) 770515 (koordinátorské pracoviště - The Glasgow Caledonian University) 2018-2020

Paul Blokker

Reconciling Europe with its Citizens through Democracy and Rule of Law (RECONNECT) 770142 (koordinátorské pracoviště - Katholieke Univeriteit Leuven) 2018-2020

 

Grantová agentura ČR

 

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu

Doba trvání

  Ondřej Císař Under Pressure: krize, emoce a politické transformace kolem změny klimatu 22-00800S 2022-2024
  Martin Hájek

Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností

22-12099S 2022-2024
  Jaroslava Hasmanová Marhánková Společenské vnímání demence: kulturní reprezentace a subjektivní postoje 21-16738S 2021-2023
  Tereza Freidingerová Integrace migrantů v nemetropolitních oblastech na individuální, diasporální a institucionální úrovni. Vietnamci usazení v českém pohraničí. 21-06818S 2021-2023
  Eva Hejzlarová Domov jako veřejněpolitický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření COVID-19 v Česku 21-18033S 2021-2023
    Ukončené projekty    
  Tomáš Dvořák Dopady populismu na generaci mladých voličů 19-06841S 2019-2021
  Barbora Spalová Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky od státu 19-08512S 2019-2021
  Anna Pospěch Durnová Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů 18-10042S 2018-2021
 

Vilém Novotný

Konceptualizování Multiple Streams Framwork jako vědeckého výzkumného programu: Systematická perspektiva jeho vývoje 19-23794S 2019-2020
 

Ondřej Císař

Transakční aktivismus: české advokační organizace v komparativní perspektivě 18-18760S 2018-2020
 

Hynek Jeřábek

Lazarsfeldova metodologie a její využití v politické sociologii a komunikačních studiích v letech (1950 -1976) 18-13807S 2018-2020
 

Paul Blokker

Transnacionální populismus a evropská demokracie 18-25924S 2018-2020
 

Tomáš Ledvinka

Kulturní podmíněnost moderního přístupu k právní jinakosti: etnologická perspektiva 18-23993S 2018-2020
 

Martin Hájek

Irena Reifová

Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu 17-02521S 2017-2019
 

Jakub Grygar

Inovace v etnickém podnikání a rozvíjející se každodenní multikulturalismus

17-18584S

2017-2019

 

Dino Numerato

Občanská angažovanost a politika zdravotní péče

17-01116S

2017-2019

 

Martin Hájek

Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti

15-04863S

2015-2017

 

Michaela Pixová

Spor o česká města: Občanská participace v restrukturalizaci post-socialistického města

14-24977P

2014-2016

 

Václav Štětka

Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice

14-05575S

2014-2016

  Ondřej Císař  Aktivismus v těžkých časech a obraz "druhého"  16-10163S  2016-2018
  Karel Čada Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republiky (2006-2015)  16-09212S 2016-2018
 

Hynek Jeřábek

Jiří Remr

(na FF UK)

Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory 16-07931S 2016-2018
  Martin Nekola Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik? 16-14292S 2016-2018
  Simon Smith Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy) 16-20553S 2016-2018

MŠMT - PROGRAM ERC CZ

Hlavní řešitel

Název projektu

Číslo projektu Doba trvání

Alessandro Testa    

The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe (ReEnchEu) LL2006 2020-2022

Technologická agentura ČR

Hlavní řešitel  Název projektu Číslo projektu Doba trvání
Martin Hájek Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory TL05000054 2021-2023
Pavol Frič

Zabezpečování na stáří v interakci státní správy a občanů

TL01000491 2018-2021
Martin Potůček Efektivní řešení rozsáhlých rozhodovacích úloh ve veřejné správě TL01000220 2018-2021
Barbora Spalová

Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace

TL02000132 2019-2021

 

Grantová agentura Univerzity Karlovy

 

Hlavní řešitel Název projektu Číslo projektu Doba trvání
Eliška Vokřálová Sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči: zdravotnické profese, pacienti a jejich blízcí   2024-2026
Ecem Nazlı Üçok Transformativní aktivismus a feministická solidarita: Analýza narativa polských žen identifikujících se s aktivismem   2024-2024
Barbora Doležalová Sexuální práce z pohledu feministických teorií   2024-2026
Adam Urban Vliv institucionálních tlaků na restrukturalizaci organizačního pole české kopané   2024-2026

Layla Bartheldi

Co může pěstování avokáda v Libanonu říct neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí

268122 A-SP

2022-2024

Aysha Farhana Chakkampully

Měnící se společenské významy menstruace – role tabu, rituálů a jednání ve zkušenosti indických žen

292322 A-SP

2022-2024

Kristina Orzsághová

Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu

309022 A-SP

2022-2024

Radek Kovács

Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém veřejné a sociální politiky z pohledu behaviorální ekonomie a její nudge teorie

70222 A-SP

2022-2024

Barbora Benešovská

(Re)konstrukce genderu, těla a sexuality v programech sexuální výchovy na českých školách

261923

2023-2025

Johanna Katharina Trager

Přeshraniční dojíždění za prací v průběhu východního rozšíření EU - kvantitativní přístup

286223

2023-2025

Aneta Soukopová

Občanská participace a reflexivní urbánní plánování

286923

2023-2025

Tibor Vocásek

Budoucnost podle koho? Kritická korpusová analýza imaginací digitální ekonomiky v českých médiích

294723

2023-2025

 

  Ukončené projekty    
Michaela Ditrych Reflexe konceptu Metagovernance v zapojování soukromého sektoru do rozvojové spolupráce: Případová studie České republiky a Belgie 310221  A-SP 2021-2023
Lukáš Kotyk Nehierarchický model spravování projektů 331021 A-SP 2021-2023
Atefeh Bagherianziarat Účinky subjektivních a objektivních ukazatelů nerovnosti na pozitivní duševní zdraví ve srovnávací perspektivě s využitím víceúrovňové analýzy 371721 A-SP 2021-2023
Tereza Svobodová Algoritmické kompetence jako zdroj moci v prostředí algoritmického managementu práce? Případ řidičů Uber a Bolt v Česku 307422 A-SP 2022-2023
Nela Andresová Trans* rodiny v České republice 88322 A-SP 2022-2023
Michaela Kudrnáčová Vliv spánkového rozvrhu na spokojenost se životem mezi studenty během pandemie Covid-19 160223 2023-2023
Barbora Stehlíková Elektroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice 267623 2023-2023
Alexandr Kasal Implementační bariéry v psychiatrické péči: Jaké překážky brání překlenout propast mezi evidencí a praxí? 552119 2019-2021
Michael Škvrňák Mezistranická a vnitrostranická mobilita politických kandidátů 384120 2020-2021
Vladimíra Tomášková Potřeby osob s dětskou mozkovou obrnou v kontextu systému zdravotní a sociální péče ČR 410920 2020-2022
Maksym Kolomoiets Vytváření důvěry v ekonomice internetových platforem: role sociokulturních faktorů? 744120 2020-2021
Jitka Wirthová Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu 624218 2018-2020
Martin Tremčinský Mezi dvěma stranami téže mince: Analýza mnohačetných podob Bitcoinu v interakci se státními kontrolními mechanismy 1298119 2019-2020

Markéta Šetinová

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

829417 

2017-2018

Zuzana Pešková

Maltézští rytíři - (re)interpretace rytířskosti v dnešní společnosti

786217

2017-2018

Lucie Černá

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

680217

2017-2018

Jarmila Pilecká

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

450217

2017-2018

Eva Soares Moura (Válková)

Sport pro rozvoj a mír v Brazílii: genderová perspektiva

48217 

2017-2019

Karel Hlaváček

O postsekularismu: k "vyrovnání" mezi rozumem a vírou?

734217

2017-2018

Rokia Aidahis Aberra

Kognitivní a psychosociální "gender gap" u dětí: Analýza a porovnání čtyř rozvojových zemí

416217  

2017-2018

Markéta Blažejovská

Česká veřejná debata o migrační krizi jako specifický případ europeizace veřejné sféry

456417 

2017-2018

Romana Volejníčková

Každodennost v životních příbězích matek tří generací

4216

2016-2017

Michaela Hiekischová

Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

374216

2016-2017

Lucie Trlifajová

Role sociální ochrany v kontextu rostoucí prekarizace na trhu práce

376216

2016-2017

Ivan Petrúšek

Vliv socio-ekonomického kontextu na individuální podporu přerozdělování příjmů v Evropě

405716

2016-2017

Steven Gawthorpe

Dynamika politického vlivu v procesu zadávání veřejných zakázek v České republice

726616

2016-2017

Ludmila Wladyniak

Paměť v pohraničí. Srovnávací studie kolektivní paměti na území bývalého Východního Pruska v Polsku a v Sudetech v České republice

732216

2016-2017

Petra A. Beránková

Na pomezí aktivního občanství a politiky: fenomén politického aktivismu

874216

2016-2017

Tomáš Samec

Diskurzivní konstrukce dluhu a závazku v kontextu bydlení v České republice

897716

2016-2017

Jiří Bureš

Autopoietický systém a aktér-síť jako metody analýzy a vizualizace citačních vztahů

393515 A-SP

2015-2016

Marie Dlouhá

Partnery v podniku, domácnosti i životě: Konstrukce rozhraní mezi pracovní a rodinnou sférou u spolu podnikajících partnerů v České republice a na Slovensku

1110314 A-SP

2014-2016

Petra Chalupová

Bezhotovostní společnost a její vliv na rozvoj lidského potenciálu

368815 A-SP

2015-2016

Daniel Prokop

Dynamika chudoby a sociálního vyloučení v České republice (2006-2014)

359815 A-SP

2015-2016

Evropská komise - DG Justice

 

Ukončené projekty

   
Karel Čada

 

Countering Islamophobia Through the Development of Best Practice in the use of Counter-Narratives in EU Member states 4000008910 (koordinátorské pracoviště - University of Leeds) 2016-2018

Aktion Česká republika - Rakousko

 

Ukončené projekty

   

Hynek Jeřábek   

Influence of Paul Lazarsfeld in post-war Sociology in Europe                                 Aktion CR & Austria   2023       

Barbora Spalová

Moral economies of contemporary monasteries in Czech Republic and in Austria Aktion CR & Austria 2016-2017