Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností

Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností

Cílem projektu je porozumět sociální organizaci selhání v současné společnosti prostřednictvím identifikace sociálních infrastruktur selhání (procedur a narativů) a s nimi souvisejících subjektivních zkušeností. V klasické sociologii hrál koncept selhání důležitou roli (např. anomie nebo protestantská obava z ekonomického selhání), avšak v moderní sociologii byl redukován na pouhou dysfunkci nebo deviaci. Ve snaze o znovuustavení odborného zájmu o selhání jako normálního jevu se zaměříme na analýzu propojení sociální organizace a zkušenosti selhání ve čtyřech oblastech lidské činnosti: podnikatelských inkubátorech, platformové práci, environmentálním vzdělávání a rozvojových projektech. V těchto oblastech provedeme empirickým výzkum, ve kterém budeme kombinovat textovou, observační a institucionální analýzu dat s důrazem na použití transparentních výzkumných postupů ke zvýšení reprodukovatelnosti výsledků.

Hlavní řešitel: Martin Hájek
Výzkumný tým: Ivan Cuker, Eva Soares Moura, Tereza Svobodová, Kristián Šrám