Metodologie

Podpora výuky metodologie, statistiky a analýzy dat

Základním cílem těchto stránek je upozornit na zajímavé akce s metodologických obsahem, které se konají na partnerských pracovištích projektu. Účast na těchto akcích rozvíjí znalost metodologie, zejména výzkumné a zároveň umožňuje komunikaci mezi obory jako je ekonomie, kinantropologie, pedagogika, politologie, psychologie, sociologie a statistika, která se běžně nekoná. Pevně doufám, že i díky těmto stránkám se metodologie a její výuka v ČR posune opět o krok dále.

Seminář JASP (19.11.) a Explorační faktorová analýza (17.12.) a avizo dalších akcí (vč. zimních škol)

Do konce roku proběhnou online dva dopolední semináře:

1. Seminář JASP (19.11.2020): seznámí se software, který je  zdarma a umožňuje kvantitativní analýzu dat zejména pro sociální vědce (dotazníková šetření). JASP je velice podobný svým ovládáním i výstupy SPSS, nabízí méně procedur, ale nabízí i procedury, kterými SPSS a jiné komerční pakety nedisponují. Cílem úvodního semináře bude základní seznámení. Pozvánka na seminář je zde.

2. seminář explorační faktorová analýza (17.12.2020): seminář odliší explorační a konfirmační faktorovou analýzu, poté seznámí účastníky s logikou explorační faktorové analýzy a na příkladech ukáže její použití. Ukáže způsoby určení faktorů včetně dnes doporučované paralelní analýzy. Pozornost bude věnována i postupům k rotaci faktorů. Pozvánka na seminář je zde.

Časy seminářů: 9-12

Přihlašování na semináře: zde. Aktualizace 23.10. : Seminář JASP je obsazen, můžete se hlásit jako náhradníci, u explorační FA zbývají již jen 2 místa! 

Použitý software: JASP, stáhnout lze zde 

Upozornění: Kapacita semináře je omezena na max. 15 osob.

Seminář pořádá ISS FSV UK, a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, a Česká společnost pro politické vědy.

V případě dalších otázek kontaktuje hlavního organizátora: Petr Soukup, ISS FSV UK

 

Další plánované akce pro rok 2021:

zima 2021 : 2 zimní školy kvantitativních technik, předběžný program je zde

Jednodenní či půldenní semináře pro rok 2021 Plánované online, předběžně vždy třetí čtvrtek v měsíci):

Konfirmační faktorová analýza (leden)

Víceúrovňové modelování (únor)

P hodnota a její alternativy (březen)

Bayesův faktor (duben)

Bayesovská analýza dat (květen)

Síla testu a stanovení velikosti výběrového souboru (červen)

Statistika v Excelu

Kvantitativní analýza textových dat

 

2 denní seminář o chybějících hodnotách a jejich náhradách

 

Pokud máte náměty na další akce, napište je hlavnímu organizátorovi: Petr Soukup, ISS FSV UK

 

Archiv uskutečněných akcí

Seminář R a R commander (říjen 2020)

15. až16. října. 2020 proběhl na online dvoudenní seminář zaměřený na volně šiřitelný software R. Semináře se účastnilo 13 účastníků z řad studentů i akademiků. Program semináře je zde.

Seminář pořádal ISS FSV UK a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Citace vybraných komentářů účastníků: 

To co jsem viděl, bylo srozumitelné i pro začátečníka a velice užitečné.

Vážím si vaší práce, jste vážně dobří!

Čekala jsem, že u online semináře budu usínat. Nic takového se ale nestalo. Zdá se, že věci umíte opravdu poutavě vysvětlovat.

 

Dvě zimní školy kvantitativních technik (únor 2020) 

V únoru 2020 proběhla dvojice zimních škol (vždy 4 denní akce), obě akce se konaly v Brně na FSS MU. Náplň škol je zde. Zájem o tyto akce byl obrovský, počet zájemců byl oproti kapacitě dvojnásobný. Každý týden se zimní školy účastnilo 25 zájemců z řad studentů i akademiků.

Zimní školy pořádal ISS FSV UK a katedra sociologie FSS MU Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Citace vybraných komentářů účastníků: 

JASP byl super a těším se na Bayesianskou statistiku!  Děkuji za tuto ZŠ. Byla přínosná a v kombinaci s příjemným a schopným lektorem velmi kvalitní. Díky za metodologickou osvětu české sociologické komunity!

(ZŠ I) 

Díky za nasazení! výborná akce!!! Díky za spásu české sociologie!

(ZŠ II)

 

Seminář R a R commander (listopad 2019)

Na konci listopadu 2019 proběhl na FSV UK dvoudenní seminář zaměřený na volně šiřitelný software R. Semináře se účastnilo 15 účastníků z řad studentů i akademiků. Program semináře je zde.

Seminář pořádal ISS FSV UK a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Citace vybraných komentářů účastníků: 

Jste borci, konečně někdo dělá takové akce.

Bylo to moc fajn. Děkuju.

 

Dvě letní školy kvantitativních technik (září 2019) 

V září 2019 proběhla dvojice letních škol (vždy 4 denní akce), obě akce se konaly v Praze na FF UK. Náplň škol je zde. Zájem o tyto akce byl převyšoval kapacitu . Každý týden se zimní školy účastnilo 20 zájemců z řad studentů i akademiků.

Zimní školy pořádal ISS FSV UK a katedra sociologie FF UK a Česká sociologická společnost. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Citace vybraných komentářů účastníků: 

Letní škola se mi moc líbila, oceňuji zejména množství materiálů pro další studium, srozumitelnost výkladu pro sociálného vědce, přehled o dostupném SW. Rozhodně jde o jeden z nejužitečnějších kurzů, co znám.

Nápad LŠ velmi oceňuji a dr. Soukupovi přeju hodně energie a síly do dalších let.

Moc děkuji za skvělý kurz a přátelskou atmosféru!

(LŠ I)

Výborný nápad, těším se na další témata, opravdu pecka, že se něco takového pro sociální vědy pořádá.

Díky za organizaci. Možná jsem něco přehlédl, ale myslím, že u nás taková akce nemá konkurenci.

(LŠ II)