Metodologie

Podpora výuky metodologie, statistiky a analýzy dat

Základním cílem těchto stránek je upozornit na zajímavé akce s metodologických obsahem, které se konají na partnerských pracovištích projektu. Účast na těchto akcích rozvíjí znalost metodologie, zejména výzkumné a zároveň umožňuje komunikaci mezi obory jako je ekonomie, kinantropologie, pedagogika, politologie, psychologie, sociologie a statistika, která se běžně nekoná. Pevně doufám, že i díky těmto stránkám se metodologie a její výuka v ČR posune opět o krok dále.

Novinka: Dvě letní školy kvantitativních metod

ISS FSV UK společně s FF UK a Českou sociologickou společností pořádají letos dvě letní školy zaměřené na sociálněvědní analýzu dat. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Obě letní školy se budou konat v Praze, v termínech 2.- 5. 9. 2019 a 16.-19.9. 2019 a jsou určeny pro studenty (Mgr. a zejména Ph.D.), akademické pracovníky a výzkumníky. Detailní informace o obsahu naleznete zde. Přihlašování na letní školy je možné od 6. 5. 2019, přihlašovací formulář je zde.

Maximální počet účastníků každé akce je s ohledem na praktické zaměření omezen na 20, přednostně budou přijati členové a členky odborných společností, o účasti samozřejmě rozhoduje datum přihlášení.

Upozornění: První letní škola (2.-5-9.) má zcela naplněnou kapacitu a deset náhradníků, další přihlášky nyní nepřijímáme. Druhá letní škola (16.-19.9.) má kapacitu přesně naplněnu, můžete se přihlásit jako náhradníci a v případě volných míst vás kontaktujeme.

V případě dalších otázek kontaktuje hlavního organizátora: Petr Soukup, ISS FSV UK

Materiály k semináři o P hodnotě

Prezentace: P_hodnoty_Petr_Soukup_23052019.pdf

ESCI pro déšť P hodnot:ESCI%20chapters%205-6%20Jul%204%202011.xls -nutno po uložení přejmenovat koncovku na xlsm