Metodologie

Podpora výuky metodologie, statistiky a analýzy dat

Základním cílem těchto stránek je upozornit na zajímavé akce s metodologických obsahem, které se konají na partnerských pracovištích projektu. Účast na těchto akcích rozvíjí znalost metodologie, zejména výzkumné a zároveň umožňuje komunikaci mezi obory jako je ekonomie, kinantropologie, pedagogika, politologie, psychologie, sociologie a statistika, která se běžně nekoná. Pevně doufám, že i díky těmto stránkám se metodologie a její výuka v ČR posune opět o krok dále.

Novinka: Seminář R a dvě zimní školy kvantitativních metod

ISS FSV UK společně s Českou sociologickou společností pořádají seminář zaměřený na ovládání R. Akci poskytly záštitu též Česká asociace pedagogického výzkumu, Českomoravská psychologická společnost Česká společnost pro politické vědy.

Seminář se bude konat ve dnech 28.-29. 11. 2019 (vždy 9-16) v Praze (areál UK, Praha - Jinonice). Přihlašování je již spuštěno, přihlašovací formulář je zde, detailní obsah semináře je zde

Maximální počet účastníků je s ohledem na praktické zaměření omezen na 20, přednostně budou přijati členové a členky odborných společností, o účasti samozřejmě rozhoduje datum přihlášení.

 

Nejbližší další akce

Na leden resp. únor 2020 je plánována dvojice zimních škol (vždy 4-5 denní akce), které se nejspíše budou konat v Brně na FSS MU a budou určeny pro studenty (Mgr. a zejména Ph.D.), akademické pracovníky a výzkumníky. Detailní informace budou upřesněny. Přihlašování na letní školy bude možné cca od počátku prosince.

 

V případě dalších otázek kontaktuje hlavního organizátora: Petr Soukup, ISS FSV UK