Erasmus a další možnost studia v zahraničí

Erasmus+ a další možnosti studia v zahraničí

Přihlašování na Erasmus+ studijní pobyty na akademický rok 2023/2024 již proběhlo. Gratulujeme všem nominovaným studentům a přejeme spoustu skvělých zážitků na Erasmu.

Výběrové řízení na studijní pobyty v ak. roce 2024/2025 se bude konat v únoru 2024.

 

ERASMUS+ NA ISS FSV UK

Program Erasmus+ je určen pro studentky a studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů ISS. Nabídka je tedy určena i pro kombinované studium.

V rámci programu Erasmus+ se mohou studentky a studenti účastnit zahraničních studijních pobytů či zahraničních praktických stáží. Pro studijní pobyty a praktické stáže se vypisují výběrová řízení zvlášť, je proto nutné sledovat aktuální výzvy, které jsou zveřejňovány na webových stránkách ISS a na facebooku ISS.

 

Dohody Erasmus+ na ISS FSV UK

Institut sociologických studií FSV UK má aktuálně uzavřených téměř 70 partnerských dohod s předními univerzitami po celé Evropě. Na tyto univerzity každoročně vyjíždějí studentky a studenti ISS a naopak z těchto univerzit k nám přijíždí řada zájemkyň a zájemců o studium na ISS.

K významným partnerům patří např. University of Vienna, University of Antwerp, University of Konstanz, University of Helsinki, University of Barcelona, École Normale Supérieure, University of York, University of Mannheim, Trinity College Dublin, University of Amsterdam, University of Warwick, Central European University a mnohé další.

Kromě dohod ISS má Fakulta sociálních věd UK skrze Oddělení zahraničních styků (OZS) uzavřeno dalších více než 30 dohod Erasmus+, které jsou určené pro studenty ze všech institutů.

Seznam všech partnerských univerzit ISS včetně dohod OZS

MAPA partnerských univerzit ISS a OZS - můžete si prohlédnout mapu univerzit, s nimiž máme smlouvu na Erasmus. Mapa je vytvořená v Prezi a najdete v ní webové stránky všech partnerských univerzit, jazykové požadavky partnerksých univerzit, informace o počtu nabízených míst a počtech zájemců o danou univerzitu.

Mapa partnerských univerzit ERASMUS+

Také další instituty FSV UK mají uzavřeny své vlastní smlouvy, kterých je případně možné využít. Je však důležité brát v potaz, na jaké studijní obory jsou tyto smlouvy uzavřeny a že jsou primárně určeny pro studenty těchto institutů.

Kompletní seznam dohod ISS, OZS a dalších institutů FSV UK je ke stažení.

 

Další informace

Zkušenosti našich studentek a studentů z Erasmu+ 

Charles Abroad

Obecné informace ke studijním pobytům Erasmus+

Obecné informace k praktickým stážím Erasmus+

 

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ

ISS FSV UK nabízí i další možnosti zahraničních výjezdů, a to především v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod. Na základě těchto dohod můžete vyjíždět za studiem i do mimoevropských zemích, velmi populární je mezi našimi studenty např. Austrálie či Kanada.

Seznam mezifakultních dohod

Seznam meziuniverzitních dohod

Více informací k mobilitě na FSV UK najdete zde.

 

Koordinátorka programu Erasmus+ na ISS FSV UK

Mgr. Terezie Hanzlíková
email: terezie.hanzlikova@fsv.cuni.cz
konzultační hodiny: úterý 9:30 - 12:00 hod
kancelář: B232
adresa: U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice

 

Aktuální informace ke COVID-19 situaci.