Pomocná vědecká činnost

Pomocná vědecká činnost studentů

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 1. 4. až 15. 11. 2021. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 120 000 Kč. Počet udělených stipendií bude šest až osm.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s akademickým pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci.

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech
  • záměr pomocné vědecké činnosti
  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tematické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

Stipendium není určeno pro dofinancovávání výzkumné činnosti na udělených grantech.

Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu zdenek.uherek@fsv.cuni.cz nejpozději do neděle 28. března 2021. S případnými dotazy se obracejte na ředitele ISS nebo na loňské stipendisty.

Stipendium bude moci být vyplaceno pouze v případě, že do 15. 11. 2021 bude současně řediteli a tajemnici ISS doručena zpráva o činnosti potvrzená pedagogem, se kterým bude student na pomocné vědecké činnosti spolupracovat. K nahlédnutí bude též poskytnut dosažený výsledek pomocné vědecké činnosti.

Odměnu není možné vyplatit nikomu, kdo nebude dne 15. 11. 2021 studentem ISS FSV UK.

 

Vybraní stipendisté 2018

Student/tka

Vedoucí

Tomáš Lukavec

František Ochrana

Tereza Picková

Barbora Spalová

David Platil

Zdeněk Uherek

Tereza Sedláčková

Jakub Grygar

Sopiko Shubitidze

Jan Balon

Petr Smolík

Martin Nekola

Lucie Sršňová

Karolína Dobiášová

Jan Tesárek

Aníbal Arregui (pokud nastoupí stáž)

Vybraní stipendisté 2017

Student/tka

Vedoucí

Kateřina Konrádová

Magdalena Mouralová

Jan Tesárek

Barbora Spalová

Maksym Kolomoiets

Martin Hájek

Petr Smolík

Martin Nekola

Tomáš Jarolím

Dino Numerato

Tereza Sedláčková

Barbora Spalová

Vybraní stipendisté 2016

Student/tka

Vedoucí

Hondlíková Kristýna

Eva Hejzlarová

Jeřábková Anna

Eva Hejzlarová

Kandusová Veronika

Eva Hejzlarová

Pešková Zuzana

Barbora Spalová

Procházka Michal

Vilém Novotný

Tremčinský Martin

Martin Hájek