Pomocná vědecká činnost

Pomocná vědecká činnost studentů

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 16. 4. až 30. 11. 2018. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 160 000 Kč. Počet udělených stipendií: šest až osm.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci. Stipendium je vhodné i pro konící magistry, kteří hodlají pokračovat na ISS v doktorském studiu.

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech
  • záměr pomocné vědecké činnosti
  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tématické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu ( zdenek.uherek@fsv.cuni.cz) nejpozději v úterý 10. dubna 2018. S dotazy ohledně stipendia se obracejte na sekretariát ISS (případně ředitele ISS) nebo na loňské stipendisty.

 

Vybraní stipendisté 2018

Student/tka

Vedoucí

Tomáš Lukavec

František Ochrana

Tereza Picková

Barbora Spalová

David Platil

Zdeněk Uherek

Tereza Sedláčková

Jakub Grygar

Sopiko Shubitidze

Jan Balon

Petr Smolík

Martin Nekola

Lucie Sršňová

Karolína Dobiášová

Jan Tesárek

Aníbal Arregui (pokud nastoupí stáž)

Vybraní stipendisté 2017

Student/tka

Vedoucí

Kateřina Konrádová

Magdalena Mouralová

Jan Tesárek

Barbora Spalová

Maksym Kolomoiets

Martin Hájek

Petr Smolík

Martin Nekola

Tomáš Jarolím

Dino Numerato

Tereza Sedláčková

Barbora Spalová

Vybraní stipendisté 2016

Student/tka

Vedoucí

Hondlíková Kristýna

Eva Hejzlarová

Jeřábková Anna

Eva Hejzlarová

Kandusová Veronika

Eva Hejzlarová

Pešková Zuzana

Barbora Spalová

Procházka Michal

Vilém Novotný

Tremčinský Martin

Martin Hájek