Pomocná vědecká činnost

Pomocná vědecká činnost studentů

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 1. 4. až 15. 11. 2023. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 120 000 Kč. Počet udělených stipendií bude šest až osm.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s akademickým pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci.

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech
  • záměr pomocné vědecké činnosti
  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tematické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

Stipendium není určeno pro dofinancovávání výzkumné činnosti na udělených grantech.

Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu soukup@fsv.cuni.cz nejpozději do  28. března 2023. S případnými dotazy se obracejte na ředitele ISS nebo na loňské stipendisty.

Stipendium bude moci být vyplaceno pouze v případě, že do 15. 11. 2023 bude současně řediteli a tajemnici ISS doručena zpráva o činnosti potvrzená pedagogem, se kterým bude student na pomocné vědecké činnosti spolupracovat. K nahlédnutí bude též poskytnut dosažený výsledek pomocné vědecké činnosti.

Odměnu není možné vyplatit nikomu, kdo nebude dne 15. 11. 2023 studentem ISS FSV UK.

 

Vybraní stipendisté 2023

Student/tka

Vedoucí