Pomocná vědecká činnost

Pomocná vědecká činnost studentů

ISS vypisuje výběrové řízení na stipendia na pomocnou vědeckou činnost studentů v období 1. 4. až 15. 11. Zúčastnit se mohou studenti všech bakalářských a magisterských oborů vyučovaných na ISS. Celková částka k rozdělení je 120 000 Kč. Počet udělených stipendií bude šest až osm.

Stipendium je určeno pro studenty, kteří spolupracují nebo hodlají spolupracovat s akademickým pracovníkem/nicí ISS na vědecké činnosti nad rámec svých studijních povinností. Zájemci o stipendium, kteří se na žádném výzkumu zatím nepodílejí, by měli nejprve oslovit některého z pracovníků/nic ISS, nabídnout svou pomoc a v případě oboustranného zájmu se domluvit na spolupráci.

Žádost nemá předepsaný formulář, ale musí obsahovat:

  • informaci o prospěchu uchazeče v posledních dvou semestrech
  • záměr pomocné vědecké činnosti
  • doporučení akademického nebo vědeckého pracovníka/nice institutu, na jehož/jejíž vědecké činnosti se bude uchazeč podílet.

Při výběru bude posuzován dosavadní prospěch uchazeče, předložený záměr pomocné vědecké činnosti a jeho tematické anebo metodologické propojení s výzkumnými aktivitami na institutu.

Stipendium není určeno pro dofinancovávání výzkumné činnosti na udělených grantech.

Žádosti se odevzdávají v elektronické podobě řediteli ISS na emailovou adresu soukup@fsv.cuni.cz nejpozději do  28. března. S případnými dotazy se obracejte na ředitele ISS nebo na loňské stipendisty.

Stipendium bude moci být vyplaceno pouze v případě, že do 15. 11. bude současně řediteli a tajemnici ISS doručena zpráva o činnosti potvrzená pedagogem, se kterým bude student na pomocné vědecké činnosti spolupracovat. K nahlédnutí bude též poskytnut dosažený výsledek pomocné vědecké činnosti.

Odměnu není možné vyplatit nikomu, kdo nebude dne 15. 11. studentem ISS FSV UK.

 

Vybraní stipendisté pro rok 2024

Student/tka

Vedoucí/garant

Lukáš Solnoky

 PhDr. Petr Witz, Ph.D.

Bc. Josefína Králová

 PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Bc. Daniel Saifrt

 Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

Barbora Musilová

 Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Naomi Francis Tarimo

 Mirna Jusić, M.A., Ph.D.

Bc. Natali Hoffmannová

 Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.