Centrum doktorských studií (CDS)

Centrum doktorských studií (CDS)

Centrum doktorských studií na Institutu sociologických studií vzniklo v říjnu 2012. Jeho smyslem je podpora vybraných doktorandů v jejich směřování k budoucí akademické dráze. Institucionalizováno je ve formě pravidelného (ročního) výběrového řízení otevřeného všem interním doktorandům oborů ISS (sociologie a veřejná s sociální politika) a následné finanční podpoře vybraných studentů. 

Aktuální členové CDS

Lucie Němcová_SCO

Aneta Soukopová_SCO

Tereza Svobodová_SCC

Kristína Országhová_SCO

Radek Kovács_VESP

Johanna Trager_VESPA

 

Vyhláška o Centru doktorského studia na Institutu sociologických studií

Důležité informace

  • Smyslem zřízení Centra doktorského studia (CDS) na ISS je podpora vybraných doktorandů v jejich směřování k budoucí akademické dráze. Institucionalizace CDS má formu sdružení doktorských studentů vybraných na základě pravidelného (ročního) výběrového řízení otevřeného všem interním doktorandům daného oboru a následné finanční podpoře vybraných studentů.
  • Podpora je na dobu 12 měsíců. Výše finanční podpory je určena na základě výsledků řízení výběrovou komisí a potvrzena ředitelem Institutu sociologických studií. Minimální výše podpory je 60 a maximální 120 tisíc Kč ročně na jednoho studenta. Vyplácena je formou účelového stipendia za vynikající vědeckou činnost.
  • Kritéria výběru: a) kvalita projektu vědecké práce na období podpory včetně harmonogramu a konkrétně stanovených výsledků a přesvědčivost dalších předložených dokumentů (40%), b) dosažené výsledky v uchazečem vybrané vědecké práci (předložené s rozšířeným abstraktem; 30%), c) průběh dosavadního studia (15%), 2 d) soulad plánu vědecké práce s disertační prací uchazeče a tématy/projekty řešenými na katedře (15%).
  • Roční působení v CDS se uzavírá závěrečnou zprávou, která se podává k 15. 9. daného roku a v níž doktorský student popíše průběh svého působení a dosažené výsledky.