Institut

O Institutu

Institut sociologických studií (dále jen ISS FSV UK) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. ISS FSV UK vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK s cílem integrovat dvě základní funkce:

  • vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oborech sociologie, sociální politiky a veřejné politiky;
  • rozvíjet vědeckou činnost v dané oblasti.

ISS FSV UK odpovídá za bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika.

Vedení ISS FSV UK

Ředitel: PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Zástupce ředitele:

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D 

Tajemnice: Mgr. Dana Svobodová
   
Projektová manažerka: Ing. Hana Pátková
   
Projektová podpora: Mgr. Jana Krejčíková  
   
Koordinátorka pro PR: Bc. Aneta Csikósová,  DiS
   
Zahraniční spolupráce:  Mgr. Terezie Hanzlíková
   

Členové:

 
 

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. garant a předseda oborové rady doktorského studia  Sociologie

 

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. vedoucí Katedry sociologie a garant bc. studijního programu Sociologie se specializacemi 

 

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D. vedoucí Katedry veřejné a sociální politiky, garant bc. oboru politologie a veřejná politika 

 

Doc. Pavol Frič, PhD. garant oboru Public and Social Policy

 

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D. garantka oboru Sociologie a sociální politika

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.  člen kolegia děkana pro elektronizaci

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. garant studijního programu Society, Communication and Media

 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc. předseda oborové rady VSP, garant mg. oborů veřejná a sociální politika

 

Doc. Martin Hájek, PhD. garant bc. oboru sociologie a sociální antropologie a mgr. oboru sociologie a bakalářského studijního programu Social Sciences

  Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. garant oboru Sociology in European Context  a studijního programu Sociology of Contemporary Societies
 

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. člen kolegia děkana pro vědu a výzkum