Institut

O Institutu

Institut sociologických studií (dále jen ISS FSV UK) je součástí Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále jen FSV UK). Ta vznikla v roce 1990 jako výraz potřeby pozdvihnout výuku sociálních věd i sociologický výzkum na standardní úroveň běžnou ve vyspělých zemích. ISS FSV UK vznikl v roce 1993 sloučením bývalé Katedry sociologie a sociální politiky a Ústavu sociálně politických věd FSV UK s cílem integrovat dvě základní funkce:

  • vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky v oborech sociologie, sociální politiky a veřejné politiky;
  • rozvíjet vědeckou činnost v dané oblasti.

ISS FSV UK odpovídá za bakalářské studijní obory sociologie a sociální politika, sociologie se specializací sociální antropologie a sociologie se specializací studia současných společností, magisterské studijní obory veřejná a sociální politika a sociologie, doktorandské studium v oboru sociologie a v oboru veřejná sociální politika.

Vedení ISS FSV UK

Ředitel: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Zástupce ředitele:

Mgr. Martin Nekola, PhD. - zároveň vedoucí katedry Veřejné a sociální politiky

Tajemnice: Bc. Lucie Voňavková
   

Členové:

 
 

Doc. Ing. Ondřej Císař, PhD., garant a předseda oborové rady doktorského studia sociologie

 

Doc. Pavol Frič, PhD., garant oborů Sociologie a sociální politika a Public and Social Policy

 

PhDr. Dino Numerato, Ph.D., vedoucí Katedry sociologie

 

Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., předseda oborové rady VSP, garant mg. oborů veřejná a sociální politika

 

Doc. Martin Hájek, PhD.,   garant bc. oboru sociologie a sociální antropologie a mgr. oboru sociologie

 

Mgr. Jiří Remr, PhD.,  Člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy  

 

Prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D ;  garant bc. oboru politologie a veřejná politika  

test description

bkdjsbfdskj bfdjsf sdjkfhsjk 

test 2 description block

fsd