Ombudsosoba ISS

Ombudsosoba ISS

Ombudsosobou ISS je 

Ludmila Rašková

v případě potřeby ji můžete s důvěrou oslovit a kontaktovat na e-mailu ombudsman.iss@fsv.cuni.cz

 

Studentské ombudsosoby FSV UK

Studentská ombudsosoba je ochráncem práv vysokoškolských studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Funkce si klade za cíl zajistit efektivnější a rychlejší řešení široce definovaných problémů na straně studentů a studentek. Na nižší úrovni se může jednat o komunikační šumy a nedorozumění a dále problémy spojené s otázkou (ne)spravedlnosti a dovolávání se práv v rámci studia a působení v rámci akademické obce, na což má každý student i zaměstnanec fakulty právo. Jedná se o další podpůrný orgán, který doplňuje již existující strukturu na FSV UK. Oporu nacházejí studentské ombudsosoby rovněž v rámci AS FSV UK a v případě potřeby v rámci fakultních instancí.

 

Více najdete zde