Absolventi

Absolventi ISS FSV UK

Koordinátoři kontaktů s absolventy

Jiří Remr (sociologie)

Anna Tůmová (veřejná a sociální politika)

Obhájené práce studentů ISS FSV UK v Knihovně společenských věd T. G. Masaryka v Jinonicích

Bakalářské práce Diplomové práce
Rigorózní práce Dizertační práce

 

Repozitář

Nabídky práce

Nabídky práce sledujte ve skupině na facebooku.