Základní výzkumná témata a granty řešené na ISS

Základní výzkumná témata řešená ISS

  • Aplikace kvantitativních i kvalitativních metod v sociologii
  • Výzkum formování a realizace veřejné politiky a veřejné správy v České republice
  • Analýza vývoje sociální politiky v České republice v mezinárodním srovnání
  • Analýza vývoje občanského (neziskového) sektoru v ČR v mezinárodním srovnání
  • Dějiny české a světové sociologie a dějiny empirického sociologického výzkumu
  • Komunikační výzkum, výzkum postojů a veřejného mínění
  • Rozvoj narativních, diskurzivních a textových analýz ve společenských vědách
  • Výzkum kolektivní paměti