Novinky
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Volné místo na ISS

Institut sociologických studií vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Vědecký pracovník se bude podílet na řešení evropského výzkumného projektu SIRIUS: Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (Horizon 2020). Výzkumná pozice nabízí ideální příležitost pro doktorandy a post-doktorandy, kteří se zajímají o otázky spojené s migrací, trhem práce a analýzu veřejných politik.

Více informací naleznete v příloze. 


Přílohy:

vyberove_rizeni

Denisa Sobotková

Angel Hoekstra: Application and Critique: Culture and National Identity in America and Czechia

The lecture will be held on Monday, April 23, 2018, at the Institute sociological studies, FSV, Praha 5, Jinonice, U Kříže 8, lecture room J 2019 at 5 pm.

Outline / Learning Goals: Critique the cultural origins of the development of a sense of national identity in two cultures: the USA and the Czech Republic. Discuss material culture (e.g., objects, products) and non-material culture (e.g., ideologies, symbols, values) as they help us to explore how national identities are similar, and differ. Explore positive, negative, and neutral forms of nationalism.   

About the lecturer:

Angel Hoekstra is a doctor of sociology, graduated at the University of Colorado Boulder, and up to 2016 was affiliated at the Faculty of Social Sciences, Blinn College, Bryan, Texas. She deals with the sociology of education and published several texts on the topic of active learning and using computers in education activities. She currently lives in the Czech Republic.


Zdeněk Uherek

125. sociologický večer - Barbora Spalová

 Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

 srdečně Vás zveme na přednášku Báry Spalové (Institut sociologických studií FSV UK): Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce?

Jedná se o přednášku a diskuzi k nedávno vydané knize, která čtenáře zavádí do sedmi velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farnosti spravované komunitou Chemin neuf a jiné spravované salesiány, do farnosti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné církve, a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumníci z řad sociálních antropologů zde zkoumali, jak se v těchto společenstvích definují laici a klerici a jak se konceptualizují, ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. S pomocí instrumentáře členské kategorizační analýzy zkoumají praktické i teoretické vyjednávání a rozmělňování hranic mezi těmito skupinami. Jaké služby může kdo zastávat, jaké zodpovědnosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánuje? Jak se „žije církev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Terénní výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko – klerických vztahů z pozice spirituálů kněží, pastoralistů či lidí angažovaných v podporování zodpovědnosti a vzdělávání laiků

Přednáška proběhně v rámci cyklu Sociologických večerů ve středu 25. 4. 2018 od 18:30 do 20:00 v budově Hollar, místnost číslo 112.

Podrobné informace o setkání najdete také v příloze a zde: http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz

Těšíme se na viděnou,

Veronika Frantová


Jana Vojanová

Dr. Ema Hrešanová - konzultační hodiny

 Tento týden se z důvodu služební cesty ruší konzultační hodiny dr. Emy Hrešanové.


Jana Vojanová

18. ročník Mezinárodní vědecké konference „Social and economic development & regional policy"

Vážené kolegyně, vážení kolegové, fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje spolu s Katedrou geografie Přirodovědecké fakulty a  Ústavem hospodářské a environmentální politiky (IEEP) 18. ročník Mezinárodní vědecké konference „Social and economic development & regional policy“, s podnázvem „Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes", která se uskuteční ve dnech 27-28.06 2018 v prostorách UJEP. Konferenci současně vnímáme jako příležitost diskutovat a realizovat nové (třeba mezioborové) nápady a projekty.

Sborník příspěvků z této konference bude zaslán společnosti Thomson Reuters. Nejlepší příspěvky z konference budou publikovány v časopise GeoScape Journal (viz https://www.degruyter.com/view/j/geosc). 

Veškeré informace o konferenci naleznete na adrese http://seder.ujep.cz/ 

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. katedra sociální práce Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně jitka.lastovkova@ujep.cz


Jana Vojanová

"Exploring Data in Europe - with a Focus on European Attitudes and Values" - pozvánka na workshop

   Český sociálněvědní datový archiv zve na workshop, který se bude věnovat dostupnosti a výzkumnému potenciálu sociálněvědních dat v Evropě. Dopolední částHow to Find and Access data in Europe se bude věnovat datovým zdrojům prosociální vědy obecně, tomu jak je najít, zhodnotit a využít. Odpoledne proběhnou prezentace expertů na témata nacionalismu, politických postojů a migrace, věnované konkrétním datovým zdrojům, významným v rámci vyjmenovaných oblastí.

Seminář je zaměřen především na studenty, začínající výzkumné pracovníky a doktorandy, ale je otevřen pro každého, kdo má zájem o téma přístupu k datům.Více informací o akci a link k registraci naleznete na adrese: http://archiv.soc.cas.cz/en/Workshop_Exploring_data

Čas: úterý 29. května, 10:00-15:45

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Jana Vojanová

Výběrové řízení na studium v zahraničí - LS 2018/2019

studyabroad_2018.jpgChtěli byste při svém studiu vycestovat za hranice Evropy? Nyní k tomu máte jedinečnou příležitost! Oddělení zahraničních styků FSV UK právě vyhlásilo výběrové řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod na LS 2018/2019. V rámci těchto smluv můžete studovat například na australské ANU či Macquarie University, na City University of Hong Kong, zélandské University of Otago, kanadské  Concordia University a na mnoha dalších... aktuální nabídku najdete na stránkách FSV UK. Přihlášky je nutné odevzdat na OZS do 25. dubna 2018, proto si s Vaším výběrem pospěšte. Více informací najdete na stránkách FSV UK.

 


Terezie Hanzlíková

Manos Savvakis: Politics and Places of Isolation: The leprosarium of Spinalonga (1903-1957)

Lecture of Dr Manos Savvakis, a sociologist from the School of Social Sciences, University of the Aegean will be held on Monday, April 16, 2018, at ISS FSV, Praha 5, Jinonice, U Kříže 8, lecture room J 2019 at 5 pm.

Abstract:

Politics and places of isolation: The leprosarium of Spinalonga (1903-1957) as social institution and as lived experience

The presentation attempts to conceptualize how certain politics regarding health and illness promote and eventually establish “islands” of social isolation and cultural exclusion. At the same time, these politics strive to impose – not without evoking resistance or counter-reaction – places of marginalization and devaluation regarding both the ethical and aesthetic qualities of those who lived as inmates on Spinalonga.

The presentation forms as well a self-reflection on the epistemological premises, methodological perspective and overall research process that gave rise to certain analytical options and interpretative directions, during the different stages of the overall effort. Besides, the purpose is to put forward Spinalonga’s case as a specific example of reflecting upon scientific knowledge beginning from the micro level, that of everyday life.

Another relevant aim is to connect leprosy, metaphorically and literally speaking - and related issues of social exclusion and isolation – to recent trends occurring in contemporary European societies.


Zdeněk Uherek

Čtvrteční seminář/19.4. od 15.00/ Johana Chylíková a Kateřina Hejnová

  Vážení přííznivci sociologickcých seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 19. dubna zcela netradičně od 15.00 hodin přednesou Johana Chylíková a  Kateřina Hejnová svůj příspěvek Empirické ověření typologie pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zabývajících se kolizním opatrovnictvím dětí v situaci rozvodu či rozchodu rodičů. Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Dále v příloze zasíláme aktuální seznam přednášek na zbytek tohoto semestru a  rády bychom vás upozornily na nově zařazenou přednášku v pondělí 4. června - Nancy Jurik přednese příspěvek na téma "Making the Case for Public Support of Women  Business Owners: The Push for Gender Neutrality"  


Jana Vojanová

FoRS - Stáž pro studenty/ky VŠ (zahraniční rozvojová spolupráce)

České fórum pro rozvojovou spolupráci *nabízí stáž pro vysokoškolské studenty/ky zabývající se problematikou rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a/nebo globálního rozvojového vzdělávání. Jedná se o stáž v rozsahu *2 dnů v týdnu na 6 měsíců*, jejíž náplní je informační/administrativní činnost a také analytická činnost (příprava podkladů, zpracování dat). Detailní informace najdete na tomto odkaze: https://gallery.mailchimp.com/81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4/files/ba9ec171-b6f8-4b9c-9c14-d00a574615e6/FoRS_nabidka_stazi_pro_studenty_2018.pdf Přihlašování otevřeno do 19. 4. 2018.


Olga Angelovská

Fresh Eye: "Na viděnou II" - konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu

  Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu).

Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblastispolečenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnémuseznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty,které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minuta/ v kategorii profesionálního výzkumu (instituce, jednotlivci i výzkumné týmy)b/ v kategorii doktorských a magisterských výzkumů

Deadline: 31. 5. 2018 Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

Konference se uskuteční 17. 10. 2018 v odpoledních a večerních hodinách v Praze.Autoři anotací budou o účasti na programu informováni do 14. 6. 2018.Program konference, včetně osobnosti zahraničního hosta, bude oficiálně zveřejněn k 1. 9. 2018.

V případě dotazů se obracejte na: koordinátorku konference Terezu Soldátovou tereza@fresh-eye.cz 778 164 506 

dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou andrea@fresh-eye.cz 737 804 449


Jana Vojanová

168. Gellnerovský seminář s Dr Stefanem Ecksem

   

Vystoupení hosta ISS, medicínského antropologa z Edinburgské univerzity s názvem Habitography (and not ethnography) se uskuteční ve středu 11. dubna v budově Fakulty sociálních věd Hollar, Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 v 17:00 hod. v místnosti H012.  

Anotaci vystoupení a stručnou biografii Stefana Eckse naleznete zde.


Přílohy:

168. Gellnerovský seminář

Zdeněk Uherek

Ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Na webových stránkách fakulty byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji. 

Více informací naleznete na - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji

 

 


Denisa Sobotková

Čtvrteční seminář/15.3 - The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of liv

  Vážení příznivci čtvrtečních seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 15. března výjimečně od 14.00 hodin vystoupí Julia Gruhlich se svým příspěvkem The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of living?  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

"La Sfida Populista'" - The Populist Challenge

 V těchto dnech vychází e-kniha 'La Sfida Populista' (The Populist Challenge)'.

jedním z autorů je doc. Paul Blokker, Ph.D. - garant anglického programu Sociology in European Context na Katedře sociologie .

Více informací lze najít na webových stránkách Milan: Fondazione Feltrinelli:

http://fondazionefeltrinelli.it/schede/la-sfida-populista/


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

 Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus  Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

 

 

 


Jana Vojanová

(New) Religious Representations and Practices in New Media - Dr. Alessandro Testa

 Katedra sociologie ISS FSV UK otevírá v letním semestru kurz  "(New) Religious Representations and Practices in New Media" vedený  Dr. Alessandrem Testou   https://univie.academia.edu/AlessandroTesta

Kurz proběhne  ve třech blokových přednáškách  13. dubna, 27. dubna a 11. května vždy  od 12,30 do 15:30 v místnosti J3015, adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, areál FSV UK.

Kurz je ohodnocený 6 ECTS a je  určený bakalářským (JSB080), magisterským (JSM040) i ERASMUS studentům. Přihlášení do kurzu probíhá prostřednictvím SISu.  


Jana Vojanová

Rozvrh Katedry sociologie - letní semestr 2017/2018

 V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS. Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

  Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus sociologických seminářů. Některé semináře budou ještě doplněny. Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

První seminář se bude konat již tento čtvrtek, 8. února od 16,30


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh

  V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS.  Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 

 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová
Novinky
Volné místo na ISS

Institut sociologických studií vypisuje výběrové řízení na pozici Vědecký pracovník. Vědecký pracovník se bude podílet na řešení evropského výzkumného projektu SIRIUS: Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (Horizon 2020). Výzkumná pozice nabízí ideální příležitost pro doktorandy a post-doktorandy, kteří se zajímají o otázky spojené s migrací, trhem práce a analýzu veřejných politik.

Více informací naleznete v příloze. 


Přílohy:

vyberove_rizeni

Denisa Sobotková

Angel Hoekstra: Application and Critique: Culture and National Identity in America and Czechia

The lecture will be held on Monday, April 23, 2018, at the Institute sociological studies, FSV, Praha 5, Jinonice, U Kříže 8, lecture room J 2019 at 5 pm.

Outline / Learning Goals: Critique the cultural origins of the development of a sense of national identity in two cultures: the USA and the Czech Republic. Discuss material culture (e.g., objects, products) and non-material culture (e.g., ideologies, symbols, values) as they help us to explore how national identities are similar, and differ. Explore positive, negative, and neutral forms of nationalism.   

About the lecturer:

Angel Hoekstra is a doctor of sociology, graduated at the University of Colorado Boulder, and up to 2016 was affiliated at the Faculty of Social Sciences, Blinn College, Bryan, Texas. She deals with the sociology of education and published several texts on the topic of active learning and using computers in education activities. She currently lives in the Czech Republic.


Zdeněk Uherek

125. sociologický večer - Barbora Spalová

 Vážení kolegové, vážené kolegyně, 

 srdečně Vás zveme na přednášku Báry Spalové (Institut sociologických studií FSV UK): Laici a klerici v české katolické církvi: Na cestě ke spiritualitě spolupráce?

Jedná se o přednášku a diskuzi k nedávno vydané knize, která čtenáře zavádí do sedmi velice různorodých terénů v rámci české katolické církve: do jedné východočeské vesnické farnosti, do jiné ve větším městě, do farnosti spravované komunitou Chemin neuf a jiné spravované salesiány, do farnosti, kde působili dva spolukněží, dále do společenství, které vzniklo v rámci tajné církve, a do okruhu věřících kolem Kněžského bratrstva sv. Pia X. Výzkumníci z řad sociálních antropologů zde zkoumali, jak se v těchto společenstvích definují laici a klerici a jak se konceptualizují, ale i prakticky uskutečňují jejich vztahy. S pomocí instrumentáře členské kategorizační analýzy zkoumají praktické i teoretické vyjednávání a rozmělňování hranic mezi těmito skupinami. Jaké služby může kdo zastávat, jaké zodpovědnosti nést, jak se slaví liturgie, jak se rozhoduje a plánuje? Jak se „žije církev“ a o jakou církev věřící usilují, o jaké sní? Terénní výzkum je doplněn o rozhovory s laiky i kleriky, kteří reflektují vývoj laicko – klerických vztahů z pozice spirituálů kněží, pastoralistů či lidí angažovaných v podporování zodpovědnosti a vzdělávání laiků

Přednáška proběhně v rámci cyklu Sociologických večerů ve středu 25. 4. 2018 od 18:30 do 20:00 v budově Hollar, místnost číslo 112.

Podrobné informace o setkání najdete také v příloze a zde: http://sociologickevecery.fsv.cuni.cz

Těšíme se na viděnou,

Veronika Frantová


Jana Vojanová

Dr. Ema Hrešanová - konzultační hodiny

 Tento týden se z důvodu služební cesty ruší konzultační hodiny dr. Emy Hrešanové.


Jana Vojanová

18. ročník Mezinárodní vědecké konference „Social and economic development & regional policy"

Vážené kolegyně, vážení kolegové, fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje spolu s Katedrou geografie Přirodovědecké fakulty a  Ústavem hospodářské a environmentální politiky (IEEP) 18. ročník Mezinárodní vědecké konference „Social and economic development & regional policy“, s podnázvem „Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes", která se uskuteční ve dnech 27-28.06 2018 v prostorách UJEP. Konferenci současně vnímáme jako příležitost diskutovat a realizovat nové (třeba mezioborové) nápady a projekty.

Sborník příspěvků z této konference bude zaslán společnosti Thomson Reuters. Nejlepší příspěvky z konference budou publikovány v časopise GeoScape Journal (viz https://www.degruyter.com/view/j/geosc). 

Veškeré informace o konferenci naleznete na adrese http://seder.ujep.cz/ 

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. katedra sociální práce Fakulta sociálně ekonomická Univerzita J. E. Purkyně jitka.lastovkova@ujep.cz


Jana Vojanová

"Exploring Data in Europe - with a Focus on European Attitudes and Values" - pozvánka na workshop

   Český sociálněvědní datový archiv zve na workshop, který se bude věnovat dostupnosti a výzkumnému potenciálu sociálněvědních dat v Evropě. Dopolední částHow to Find and Access data in Europe se bude věnovat datovým zdrojům prosociální vědy obecně, tomu jak je najít, zhodnotit a využít. Odpoledne proběhnou prezentace expertů na témata nacionalismu, politických postojů a migrace, věnované konkrétním datovým zdrojům, významným v rámci vyjmenovaných oblastí.

Seminář je zaměřen především na studenty, začínající výzkumné pracovníky a doktorandy, ale je otevřen pro každého, kdo má zájem o téma přístupu k datům.Více informací o akci a link k registraci naleznete na adrese: http://archiv.soc.cas.cz/en/Workshop_Exploring_data

Čas: úterý 29. května, 10:00-15:45

Místo: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1


Jana Vojanová

Výběrové řízení na studium v zahraničí - LS 2018/2019

studyabroad_2018.jpgChtěli byste při svém studiu vycestovat za hranice Evropy? Nyní k tomu máte jedinečnou příležitost! Oddělení zahraničních styků FSV UK právě vyhlásilo výběrové řízení na studijní pobyty v rámci mezifakultních a meziuniverzitních dohod na LS 2018/2019. V rámci těchto smluv můžete studovat například na australské ANU či Macquarie University, na City University of Hong Kong, zélandské University of Otago, kanadské  Concordia University a na mnoha dalších... aktuální nabídku najdete na stránkách FSV UK. Přihlášky je nutné odevzdat na OZS do 25. dubna 2018, proto si s Vaším výběrem pospěšte. Více informací najdete na stránkách FSV UK.

 


Terezie Hanzlíková

Manos Savvakis: Politics and Places of Isolation: The leprosarium of Spinalonga (1903-1957)

Lecture of Dr Manos Savvakis, a sociologist from the School of Social Sciences, University of the Aegean will be held on Monday, April 16, 2018, at ISS FSV, Praha 5, Jinonice, U Kříže 8, lecture room J 2019 at 5 pm.

Abstract:

Politics and places of isolation: The leprosarium of Spinalonga (1903-1957) as social institution and as lived experience

The presentation attempts to conceptualize how certain politics regarding health and illness promote and eventually establish “islands” of social isolation and cultural exclusion. At the same time, these politics strive to impose – not without evoking resistance or counter-reaction – places of marginalization and devaluation regarding both the ethical and aesthetic qualities of those who lived as inmates on Spinalonga.

The presentation forms as well a self-reflection on the epistemological premises, methodological perspective and overall research process that gave rise to certain analytical options and interpretative directions, during the different stages of the overall effort. Besides, the purpose is to put forward Spinalonga’s case as a specific example of reflecting upon scientific knowledge beginning from the micro level, that of everyday life.

Another relevant aim is to connect leprosy, metaphorically and literally speaking - and related issues of social exclusion and isolation – to recent trends occurring in contemporary European societies.


Zdeněk Uherek

Čtvrteční seminář/19.4. od 15.00/ Johana Chylíková a Kateřina Hejnová

  Vážení přííznivci sociologickcých seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 19. dubna zcela netradičně od 15.00 hodin přednesou Johana Chylíková a  Kateřina Hejnová svůj příspěvek Empirické ověření typologie pracovnic a pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) zabývajících se kolizním opatrovnictvím dětí v situaci rozvodu či rozchodu rodičů. Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Dále v příloze zasíláme aktuální seznam přednášek na zbytek tohoto semestru a  rády bychom vás upozornily na nově zařazenou přednášku v pondělí 4. června - Nancy Jurik přednese příspěvek na téma "Making the Case for Public Support of Women  Business Owners: The Push for Gender Neutrality"  


Jana Vojanová

FoRS - Stáž pro studenty/ky VŠ (zahraniční rozvojová spolupráce)

České fórum pro rozvojovou spolupráci *nabízí stáž pro vysokoškolské studenty/ky zabývající se problematikou rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a/nebo globálního rozvojového vzdělávání. Jedná se o stáž v rozsahu *2 dnů v týdnu na 6 měsíců*, jejíž náplní je informační/administrativní činnost a také analytická činnost (příprava podkladů, zpracování dat). Detailní informace najdete na tomto odkaze: https://gallery.mailchimp.com/81af9ecc3ab78c93cb6b0f8e4/files/ba9ec171-b6f8-4b9c-9c14-d00a574615e6/FoRS_nabidka_stazi_pro_studenty_2018.pdf Přihlašování otevřeno do 19. 4. 2018.


Olga Angelovská

Fresh Eye: "Na viděnou II" - konference o výzkumu a spolupráci na poli studia obrazu

  Platforma pro studium vizuální kultury Fresh Eye vyhlašuje druhý ročník konference Na viděnou, jenž navazuje na úspěšné mezioborové setkání uskutečněné v říjnu 2017 (nahlédněte do fotogalerie z konference a sledujte příspěvky ve video archivu).

Program si klade za cíl přivést dohromady odborníky a badatele z oblastispolečenských věd, výtvarného umění a vizuální umělecké praxe ke vzájemnémuseznámení se s aktuálně rozvíjenými mezioborovými výzkumnými projekty,které se týkají studia obrazu a fenoménů historické i současné vizuální kultury.

Hledáme:interdisciplinární výzkumné projekty k prezentaci v rozsahu 20 minuta/ v kategorii profesionálního výzkumu (instituce, jednotlivci i výzkumné týmy)b/ v kategorii doktorských a magisterských výzkumů

Deadline: 31. 5. 2018 Kontaktní adresa: tereza@fresh-eye.cz

Konference se uskuteční 17. 10. 2018 v odpoledních a večerních hodinách v Praze.Autoři anotací budou o účasti na programu informováni do 14. 6. 2018.Program konference, včetně osobnosti zahraničního hosta, bude oficiálně zveřejněn k 1. 9. 2018.

V případě dotazů se obracejte na: koordinátorku konference Terezu Soldátovou tereza@fresh-eye.cz 778 164 506 

dramaturgyni platformy Fresh Eye Andreu Průchovou andrea@fresh-eye.cz 737 804 449


Jana Vojanová

168. Gellnerovský seminář s Dr Stefanem Ecksem

   

Vystoupení hosta ISS, medicínského antropologa z Edinburgské univerzity s názvem Habitography (and not ethnography) se uskuteční ve středu 11. dubna v budově Fakulty sociálních věd Hollar, Praha 1, Smetanovo nábřeží 6 v 17:00 hod. v místnosti H012.  

Anotaci vystoupení a stručnou biografii Stefana Eckse naleznete zde.


Přílohy:

168. Gellnerovský seminář

Zdeněk Uherek

Ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji

Na webových stránkách fakulty byla zveřejněna informace o možnosti ubytování pro mladé vědce na Hlávkově koleji. 

Více informací naleznete na - https://www.fsv.cuni.cz/aktuality/ubytovani-pro-mlade-vedce-na-hlavkove-koleji

 

 


Denisa Sobotková

Čtvrteční seminář/15.3 - The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of liv

  Vážení příznivci čtvrtečních seminářů,

rády bychom vás pozvaly na další přednášku z jarního cyklu sociologických seminářů. Ve čtvrtek 15. března výjimečně od 14.00 hodin vystoupí Julia Gruhlich se svým příspěvkem The voluntary career withdraw – Transformation of the capitalist way of living?  Seminář bude probíhat v zasedací místnosti 207, Sociologický ústav, Jilská 1, Praha 1.

Více informací naleznete v příloze a dále na stránkách Sociologického ústavu a na našem Facebooku.

Srdečně zdraví a na setkání se těší

Petra Šalamounová, Míša Kudrnáčová a Majka Pospíšilová


Jana Vojanová

"La Sfida Populista'" - The Populist Challenge

 V těchto dnech vychází e-kniha 'La Sfida Populista' (The Populist Challenge)'.

jedním z autorů je doc. Paul Blokker, Ph.D. - garant anglického programu Sociology in European Context na Katedře sociologie .

Více informací lze najít na webových stránkách Milan: Fondazione Feltrinelli:

http://fondazionefeltrinelli.it/schede/la-sfida-populista/


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

 Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus  Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

 

 

 


Jana Vojanová

(New) Religious Representations and Practices in New Media - Dr. Alessandro Testa

 Katedra sociologie ISS FSV UK otevírá v letním semestru kurz  "(New) Religious Representations and Practices in New Media" vedený  Dr. Alessandrem Testou   https://univie.academia.edu/AlessandroTesta

Kurz proběhne  ve třech blokových přednáškách  13. dubna, 27. dubna a 11. května vždy  od 12,30 do 15:30 v místnosti J3015, adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha 5 - Jinonice, areál FSV UK.

Kurz je ohodnocený 6 ECTS a je  určený bakalářským (JSB080), magisterským (JSM040) i ERASMUS studentům. Přihlášení do kurzu probíhá prostřednictvím SISu.  


Jana Vojanová

Rozvrh Katedry sociologie - letní semestr 2017/2018

 V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS. Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 


Jana Vojanová

Čtvrteční sociologické semináře - jarní program 2018

  Vážení příznivci čtvrtečních sociologických seminářů, 

v příloze najdte pozvánku na  jarní cyklus sociologických seminářů. Některé semináře budou ještě doplněny. Aktuality můžete sledovat i na webu Sociologického ústavu.

 

První seminář se bude konat již tento čtvrtek, 8. února od 16,30


Jana Vojanová

Katedra sociologie - rozvrh

  V příloze najdete rozvrh Katedry sociologie  pro letní semestr 2018 a konzultační hodiny KS.  Přihlašování do kurzů začíná podle harmonogramu FSV UK v pondělí, 5. února od 10:00, ukončeno bude 23. února ve 14,00.

 

 

 


Jana Vojanová

Narrating crisis

Mezi granty, které se aktuálně řeší na Institutu sociologických studií, je i projekt "Narativizace krize a instituce ve stranické politice (politics) a veřejných politikách (policy)". 

Hlavním řešitelem projektu je dr. Simon Smith. Novinky, jež se týkají projektu, můžete sledovat na nedávno spuštěných webových stránkách: https://www.narratingcrisis.com/ 


Jana Vojanová