Uchazeči

Proč studovat na ISS

V našem radikálně proměnlivém – sociologie používá pojem tekutém – světě je třeba být připraven zaujímat různé profesní pozice. A to podle příležitostí, které se otevírají často tam, kde je nikdo nečeká. Přesně tuto schopnost kultivuje studium tří spřízněných oborů – sociologie, sociální antropologie a veřejné a sociální politiky – na Institutu sociologických studií FSV UK.

Nedokážeme vám zajistit žádné konkrétní pracovní místo. Dokážeme ale rozhodujícím způsobem přispět k tomu, že nějaké zajímavé místo budete schopni sami získat. Jsme proto skvělou volbou ve světě, v němž jsou nuceni k běhu nejen ti, kteří jsou skutečně „born to run“, ale i všichni ostatní.

Studium na Institutu sociologických studií FSV UK z vás udělá někoho jiného, než kým jste byli před ním. Budete mít nejen schopnost zorientovat se, stanovit a sledovat své cíle, ale také dostát požadavkům stále se měnící společnosti.

Svět, do něhož vstupujete, nejenže nijak nepřipomíná svět včerejška vašich rodičů, nepřipomíná ani svět vašich starších sourozenců. V jejich případě se sice měnily parametry trhu práce, ten se však nacházel v postupně se stabilizující společnosti.

My dnes stojíme na prahu světa, v němž se mění vlastnosti celé společnosti. Je proto obtížné přesně si plánovat svou kariérní dráhu. Někteří sociologové dokonce tvrdí, že dnešní trh práce žádné stabilní kariérní dráhy ani nezná. Ať se nám to líbí nebo ne, v takovém světě není rozumné vše vsadit na jednu kartu a upnout se na jediný projekt profesní budoucnosti.

Během studia na našem institutu dokážeme pomoci všem dobře se v tomto světě zorientovat. S námi se v profesním životě prosadíte. Naši absolventi se uplatňují v tak rozdílných oborech, jakými jsou soukromé společnosti zabývající se výzkumem trhu, média, veřejná správa nebo neziskový sektor.

STUDIJNÍ OBORY