Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky

Katedra veřejné a sociální politiky vznikla v roce 1994 a zajišťuje realizaci studijního oboru Veřejná a sociální politika v navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v české i anglické (Public and Social Policy) verzi. Na katedře mohou studenti složit také rigorózní zkoušku v tomto oboru. Zároveň se katedra podílí na realizaci bakalářského programu Sociologie a sociální politika ve spolupráci s Katedrou sociologie a bakalářského programu Politologie a veřejná politika s Katedrou politologie Institutu politologických studií. Kromě výuky členové katedry v rámci výzkumné činnosti participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů (např. GAČR, OPPA, grant UC Berkeley).

Profilujícími předměty oboru veřejná a sociální politi­ka jsou veřejná politika, sociální politika, veřejná ekonomika a veřejné finance, veřejná správa a správní právo, metody analýzy a tvorby politik. Výzkumná činnost členů katedry se zaměřuje na design, formulaci a implementaci veřejných politik, vztahy politiky (politics) a veřejných politik, (policy), teorie veřejné politiky, rozhodování ve veřejném sektoru.

Vedoucí katedry

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

E-mail      vnovotny@fsv.cuni.cz

Telefon    +420 778 464 946

Kancelář   411

Sekretariát katedry

Bc. Aneta Csikósová, DiS. 

E-mail            aneta.csikosova@fsv.cuni.cz

Telefon          +420 778 464 946

Kancelář        Pekařská 641/16, 155 00 Praha 5 - Jinonice, místnost 412

Konzultační   Po   10:00 - 14:00 

hodiny            Út   10:00 - 14:00   

                       St   10:00 - 14:00

                       Čt               -

                       Pá   10:00 - 14:00

Členové katedry VSP

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI

   

Ing. Mgr. Olga Angelovská, Ph.D.

     

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

 

Mgr. Mirna Jusić, M.A.

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

 

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

 

Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

 

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

 

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

PhDr. Petr Witz, Ph.D.

 

 

     
EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI    
Mgr. Barbora Buřičová   bytová politika
Mgr. Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.   životní prostředí a udržitelný rozvoj
Mgr. Martin Gurín   sociální stát
Ph.Dr. Michaela Hiekischová, Ph.D.   trh práce, politika zaměstnanosti
Mgr. Milan Hrubeš, DiS.   komparativní výzkum
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.   trh práce, politika zaměstnanosti
Mgr. Petr Krucký   projektové řízení
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.   public management
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D   veřejný sektor, veřejná správa
Mgr. Martina Lustyková   bytová politika
Emilija Tudjarovska Gjorgijevska, Ph.D   EU politics and desicion making, integrartion democratization
Mgr. Irena Úradníková   sociální práce, neziskové organizace
Dr. Mgr. Aleš Vlk   vzdělávací politika, tvorba strategií, politika výzkumu a vývoje

ZAHRANIČNÍ HOSTÉ

Dr. Michael Jones (přednáška a workshop na téma Narrative Policy Framework - jaro 2022)

Matúš Sloboda, Ph.D. (přednáška "The use of behavioural insight in public administration: Lesson learned from (quasi) experiments" - jaro 2022)

Prof. Nikolaos Zahariadis (přednášky and workshop na téma Multiple streams theory - podzim 2021)

Prof. Chris Weible (přednáška na téma Advocacy Coalition - jaro 2020)

Wendell Goddard (přednáška a výuka na téma Current Issues in Public Policy - jaro 2019)