doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: eliska.vejchodska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Místnost: č. C613, Jinonice, budova C

ResearchID: AAL-7491-2020

Scopus Author ID: 55673416400

ORCID ID: 0000-0002-2270-3589

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • VEJCHODSKÁ, Eliška - BOSÁK, Vojtěch - SLACH, Ondřej - RUMPEL, Petr. Czechia. In: HALLEUX, Jean-Marie - HENDRICKS, Andreas - NORDAHL, Berit - MALIENE, Vida. Public Value Capture of Increasing Property Values across Europe. 1 vyd. Zurich: VDF, 2023, s. 75-82. ISBN 978-3-7281-4146-0.
  • BRŮHOVÁ FOLTÝNOVÁ, Hana - VEJCHODSKÁ, Eliška - JORDOVÁ, Jaromíra - RYBOVÁ, Kristýna. Stakeholders’ perceptions of urban mobility in a Central European country: a Q methodology approach. In: HICKMAN, Robin - HANNIGAN, Christine. Discourse Analysis in Transport and Urban Development: Interpretation, Diversity and Controversy. 1 vyd. Cheltenham: Edward Elgar, 2023, s. 52-66. ISBN 978-1-80220-719-4.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ekonomie a politika životního prostředí, Ekonomie veřejného sektoru, Public economics, Diplomový seminář

Environmentální politika
Politika ochrany půdy
Pozemková politika

TAČR TL04000094: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady (2020-2022) – členka řešitelského týmu
TAČR TL02000456: Ekonomické nástroje v územnı́m plánovánı́ (2019-2021) - řešitelka
COST Action: Public Value Capture of Increasing Property Values (CA17125) – členka management committee
OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435 - Smart City - Smart Region - Smart Community (2018-2022) – členka řešitelského týmu
TAČR TL01000462 Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (2018-2021) – členka řešitelského týmu
FIN. MECHANISMUS EHP/NORSKO: EHP-CZ02-OV-1-036-2015 UrbanAdapt (2015-2016) – členka řešitelského týmu
IGS VŠE: 04/07 Hodnocení modelů politik rozvoje území (2012-2014) – řešitelka
GAČR: Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008) - členka řešitelského týmu

Environmentální politika, politika ochrany půdy, pozemková politika, ekonomie měst, správa měst