doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

doc. Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky
  • Institut sociologických studií

E-mail: eliska.vejchodska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Místnost: č. 411, Pekařská 16

ResearchID: AAL-7491-2020

Scopus Author ID: 55673416400

ORCID ID: 0000-0002-2270-3589

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • VEJCHODSKÁ, Eliška - BOSÁK, Vojtěch - SLACH, Ondřej - RUMPEL, Petr. Czechia. In: HALLEUX, Jean-Marie - HENDRICKS, Andreas - NORDAHL, Berit - MALIENE, Vida. Public Value Capture of Increasing Property Values across Europe. 1 vyd. Zurich: VDF, 2023, s. 75-82. ISBN 978-3-7281-4146-0.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ekonomie a politika životního prostředí, Ekonomie veřejného sektoru, Public economics, Diplomový seminář

Environmentální politika Politika ochrany půdy Pozemková politika

TAČR TL04000094: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady (2020-2022) – členka řešitelského týmu TAČR TL02000456: Ekonomické nástroje v územnı́m plánovánı́ (2019-2021) - řešitelka COST Action: Public Value Capture of Increasing Property Values (CA17125) – členka management committee OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435 - Smart City - Smart Region - Smart Community (2018-2022) – členka řešitelského týmu TAČR TL01000462 Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (2018-2021) – členka řešitelského týmu FIN. MECHANISMUS EHP/NORSKO: EHP-CZ02-OV-1-036-2015 UrbanAdapt (2015-2016) – členka řešitelského týmu IGS VŠE: 04/07 Hodnocení modelů politik rozvoje území (2012-2014) – řešitelka GAČR: Rozvoj metod ex-post analýz kauzálních vztahů mezi ekonomicko-politickými změnami a kvalitou životního prostředí (2006-2008) - členka řešitelského týmu

Environmentální politika, politika ochrany půdy, pozemková politika, ekonomie měst, správa měst