Katedra sociologie

Katedra sociologie

Katedra sociologie patří ke klíčovým sociologickým pracovištím v České republice. Nabízí výuku jak na bakalářském a navazujícím magisterském stupni, tak i na doktorské úrovni. Na doktorském programu katedra spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. Kromě silného důrazu na sociální teorii a metodologii se jednotliví členové katedry soustředí na klíčové fenomény současného světa, jakými jsou veřejné mínění, občanská společnost, sociální hnutí, sociální stratifikace, sociální vyloučení, média, zdraví, informační technologie, spotřeba nebo sport. Důležitý prostor má na katedře výzkum a výuka v oblasti sociální antropologie, a to s důrazem na etnicitu, nacionalismus, migraci, městský prostor či náboženství. 

Kromě výuky členové katedry participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů. V tuto chvíli se členové katedry sociologie podílejí na dvou výzkumných projektech financovaných Evropskou komisí v rámci Horizon 2020 (SIRIUS a RECONNECT), na 14 projektech z podpory GAČR a na 1 projektu z podpory TAČR. Mezi nedávno ukončenými projekty byl i projekt Counter-Islamophobia Kit financovaný Generální ředitelstvím pro spravedlnost, nebo European Political Sociology s prestižním oceněním Jean Monnet Chair. Studenti doktorského studia v současnosti řeší přes deset projektů podpořených Grantovou agenturou UK.

Koncepce rozvoje Katedry sociologie pro období 2020 - 2023

Vedoucí katedry

doc. Jakub Grygar, Ph.D.

E-mail jakub.grygar@fsv.cuni.cz
Telefon +420 778 465 054
Kancelář  Pekařská 641/16, 413

Zástupce vedoucího katedry

doc. Martin Hájek, Ph.D.

E-mail:

 martin.hajek@fsv.cuni.cz

Telefon +420 296 824 642
Kancelář Pekařská 641/16, 408

Sekretariát katedry

Jana Vojanová 

E-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz
Telefon +420 778 465 054
Kancelář Pekařská 641/16, 414
Úřední hodiny

Po    9:30-16:30

Út     9:30-16:30   

Čt      9:30-16:30    

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

NOVINKY NA KATEDŘE

1) Od akademického roku 2020/2021 otevíráme nový bakalářský program v angličtině Social Sciences. Jedná se o zcela nový, interdisciplinární sociálně-vědní bakalářský program vyučovaný v angličtině. Výuka je zaměřena na zkoumání současných otázek a problémů společnosti, např. zvládání komplexity, organizace vládnutí, medializace sociálních vztahů, interakce společnosti, technologií a přírodního prostředí. Druhou osou oboru je výuka společenskovědní metodologie výzkumu, která je nezbytným předpokladem pro rozvíjení analytických schopností a pro efektivní hledání řešení složitých otázek. Ve srovnání s podobnými obory je relativně velká pozornost věnována přípravě bakalářské práce. Více informací zde.

2) V září 2019 posílili katedru dva odborní asistenti dr. Jaroslava Hasmanová Marhánková a dr. Tomáš Dvořák.

Dr. Jaroslava Hasmanová Marhánková se odborně zabývá otázkami stárnutí, tělesnosti a genderu, dále také tématy z oblasti sociologie medicíny. Je autorkou knih „Aktivita jako projekt. Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek“ (2013) a „Prarodičovství v současné české společnosti“ (2018). Vyučuje mimo jiné kurzy Sociální stratifikace a nerovnosti, Praktika z kvalitativního výzkumu a Bakalářský seminář. Dr. Tomáš Dvořák se věnuje politické sociologii a metodologii empirického výzkumu. Zaměřuje na výzkum přímé demokracie, proměnu politických hodnot, populismus a vývoj systému politických stran v České Republice a v zahraničí. Vyučuje mimo jiné Sociological theories of populism a Praktika z kvantitativního výzkumu.