Katedra sociologie

Katedra sociologie

Katedra sociologie patří ke klíčovým sociologickým pracovištím v České republice. Nabízí výuku jak na bakalářském a navazujícím magisterském stupni, tak i na doktorské úrovni. Na doktorském programu katedra spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. Kromě silného důrazu na sociální teorii a metodologii se jednotliví členové katedry soustředí na klíčové fenomény současného světa, jakými jsou veřejné mínění, občanská společnost, sociální hnutí, sociální stratifikace, sociální vyloučení, média, zdraví, informační technologie, spotřeba nebo sport. Důležitý prostor má na katedře výzkum a výuka v oblasti sociální antropologie, a to s důrazem na etnicitu, nacionalismus, migraci, městský prostor či náboženství. 

Kromě výuky členové katedry participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů. V tuto chvíli se členové katedry sociologie podílejí na dvou výzkumných projektech financovaných Evropskou komisí v rámci Horizon 2020 (SIRIUS a RECONNECT), na 14 projektech z podpory GAČR a na 1 projektu z podpory TAČR. Mezi nedávno ukončenými projekty byl i projekt Counter-Islamophobia Kit financovaný Generální ředitelstvím pro spravedlnost, nebo European Political Sociology s prestižním oceněním Jean Monnet Chair. Studenti doktorského studia v současnosti řeší přes deset projektů podpořených Grantovou agenturou UK.

Koncepce rozvoje Katedry sociologie pro období 2020 - 2023

Vedoucí katedry

doc. Jakub Grygar, Ph.D.

E-mail jakub.grygar@fsv.cuni.cz
Telefon +420 778 465 054
Kancelář  U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice, B223

Zástupce vedoucího katedry

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

E-mail:

 jaroslava.marhankova@fsv.cuni.cz

Telefon

+420 267 224 238

+420 778 465 054

Kancelář U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice, B220

Sekretariát katedry

Jana Vojanová 

E-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz
Telefon +420 778 465 054
Kancelář U Kříže 661/8, Praha 5 – Jinonice, B232
Úřední hodiny

Po    9:30-15:30

Út     9:30-15:30   

Čt      9:30-15:30    

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci