Katedra sociologie

Katedra sociologie

Katedra sociologie patří ke klíčovým sociologickým pracovištím v České republice. Nabízí výuku jak na bakalářském a navazujícím magisterském stupni, tak i na doktorské úrovni. Na doktorském programu katedra spolupracuje se Sociologickým ústavem AV ČR. Kromě silného důrazu na sociální teorii a metodologii se jednotliví členové katedry soustředí na klíčové fenomény současného světa, jakými jsou veřejné mínění, občanská společnost, sociální hnutí, sociální stratifikace, sociální vyloučení, média, zdraví, informační technologie, spotřeba nebo sport. Důležitý prostor má na katedře výzkum a výuka v oblasti sociální antropologie, a to s důrazem na etnicitu, nacionalismus, migraci, městský prostor či náboženství. 

Kromě výuky členové katedry participují či participovali na řadě českých i mezinárodních projektů. V tuto chvíli se členové katedry sociologie podílejí na dvou výzkumných projektech financovaných Evropskou komisí v rámci Horizon 2020 (SIRIUS a RECONNECT), na 14 projektech z podpory GAČR a na 1 projektu z podpory TAČR. Mezi nedávno ukončenými projekty byl i projekt Counter-Islamophobia Kit financovaný Generální ředitelstvím pro spravedlnost, nebo European Political Sociology s prestižním oceněním Jean Monnet Chair. Studenti doktorského studia v současnosti řeší přes deset projektů podpořených Grantovou agenturou UK.

Vedoucí katedry

PhDr. Dino Numerato, PhD.

E-mail dino.numerato@fsv.cuni.cz
Telefon +420 251 080 240
Kancelář 3071

Sekretariát katedry

Jana Vojanová 

E-mail jana.vojanova@fsv.cuni.cz
Telefon +420 251 080 241
Kancelář 3064
Úřední hodiny

Po    9:30-16:30

Út     9:30-16:30   

Čt      9:30-16:30    

Akademičtí pracovníci

Vědečtí pracovníci

NOVINKY NA katedře

1) Od akademického roku 2018/2019 otevíráme nové bakalářské a magisterské studijní programy.
Kromě možnosti kombinovat sociologii se sociální politikou a sociální antropologií (nově jako
samostatné specializace bakalářského studijního programu Sociologie) se mohou uchazeči o
bakalářské studium sociologie těšit na nový program Sociologie se specializací Studia současných
společností
. Novinkou bude i anglický studijní program Society, Communication and Media,
připravovaný s Institutem komunikačních studií a žurnalistiky.
2) Od března na katedře působí Alessandro Testa, který řeší projekt “The Re-Enchantment of Central-Eastern Europe,” jenž je financovaný ze zdrojů OP VVV MŠMT. Jeho projekt je ukotven v tradici kritické a historické antropologie náboženských vyznání a praktik ve střední a východní Evropě po roce 1989 a je postaven na použití historiografických a etnografických metod.