Centrum pro sociální a ekonomické strategie

CENTRUM PRO SOCIÁLNÍ A EKONOMICKÉ STRATEGIE (CESES)

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK (CESES)  se začlenilo jako středisko pod Institut sociologických studií 7. 4. 2022. 

Svou účastí na výuce propojuje CESES výzkum a výuku. Rozvíjí především teoretické a metodologické základy oboru veřejná a sociální politika a celostní prognózování, teorii a metodologii evaluace veřejných politik, strategické řízení ve veřejné správě a ve veřejných službách, vzdělávací politiky, sociální politiky (především důchodové zabezpečení, politiky zaměstnanosti a sociálních služeb). Výsledky svých sociologických šetření poskytuje pro potřeby praxe. 

Středisko CESES - KONTAKTY

Telefon:  +420 224 090 514

Adresa: Voršilská 144/1, 11000 Praha 1

 

LIDÉ