Publikace

Publikace

Vybrané knihy (posledních 5 let)

Sokhna Adele Rosalie Ndiaye (2022). Beyond the Sankore University: Lessons from Pre-colonial Higher-Education in sub-Saharan Africa. Harmattan Sénégal.
Mlčoch L., Potůček M., Kameníček, J. (2022). Ekonomie, ekologie, veřejná politika, eudaimonia. Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizacePraha: Karolinum.
Brenišínová, M., Rywiková, D., Panušková, L.,Modráková, R., Křížová, M.,Králová, J.,Bueno, A.,Spalová, B.,  Tesárek, J.,  Charvátová, K., Ranochová. R. (2022). (Trans)missions: Monasteries as Sites of Cultural TransfersArchaeopress.
Potůček, M. (2022). Anatomie komunismu: Skutečný příběh jedné rodiny. Praha: Karolinum.
Jinek, J.,  Šrajer, J., Hiekischová Veselá, M., Kolářová , L., Kuchař, P., Mlčoch, L., Štica, P., Veselý, A. (2022). Práce. Soudobé trendy a výzvySO ČBK.
Ochrana, F. (2022). Paradigma, výzkumný program a přístupy ve vědeckém zkoumáníPraha: Karolinum.
Hrubeš, M. (2022). Evropská unie v českém veřejném diskursuPraha: Karolinum.
Köllner, & Testa, A. (Eds.) (2021). Politics of Religion: Authority, Creativity and Conflicts. Berlin: LIT.
Reifová, I., & Hájek, M. (Eds.). (2021). Mediated shame of class and poverty across Europe. Cham: Springer International Publishing.

Dragomirecká, E., Janečková, H., Jeřábek, H., Jarolímová, E., Remr., J., Mikanová, A., Dvořáková, A. (2020). Ti, kteří se starají: Podpora neformální péče o senioryPraha: Karolinum.  

Testa, A. (2020). Rituality and social (dis) order: the historical anthropology of popular carnival in Europe. Abingdon: Routledge.
Nekola, M., Hejzlarová, E. M., & Kohoutek, J. (2020). Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací. Praha: Karolinum.
Plaček, M., Ochrana, F., Půček, M., & Nemec, J. (2020) Fiscal decentralization reforms: the impact on the efficiency of local governments in Central and Eastern Europe. Cham: Springer. Public Administration, Governance and Globalization. 
Stejskal, J., Ochrana, F., & Mikušová Meričková, B. (2020) Rozhodování o věcech veřejných. Praha: Wolters Kluwer. 
Durnová, A. (2019). Understanding emotions in post-factual politics. Negotiating truth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hájek, M. et al. (2019) Kdo šetří, má za tři?: diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství
Ochrana, F. (2019)  Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu Praha: Karolinum.
Potůček, M. (2019) České důchody. Praha: Karolinum.
Hasmanová Marhánková, J., Štípková M. (2018): Prarodičovství v současné české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-265-4.
Caiani, M., & Císař, O. (Eds.). (2018) Radical Right Movement Parties in Europe. London: Routledge.
Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I., & Vráblíková, K. (2018) Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.
Numerato, D. (2018) Football Fans, Activism and Social Change. London: Routledge.
Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M. J., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Praha: Karolinum.
Ochrana, F., Půček, M. J., & Plaček, M. (2018). Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector. Praha: Karolinum.