Publikace

Publikace

Vybrané knihy (posledních 5 let)

Köllner, T., & Testa, A. (Eds.) (2021). Politics of Religion: Authority, Creativity and Conflicts. Berlin: LIT.
Reifová, I., & Hájek, M. (Eds.). (2021). Mediated shame of class and poverty across Europe. Cham: Springer International Publishing.
Testa, A. (2020). Rituality and social (dis) order: the historical anthropology of popular carnival in Europe. Abingdon: Routledge.
Nekola, M., Hejzlarová, E. M., & Kohoutek, J. (2020). Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací. Praha: Karolinum.
Plaček, M., Ochrana, F., Půček, M., & Nemec, J. (2020) Fiscal decentralization reforms: the impact on the efficiency of local governments in Central and Eastern Europe. Cham: Springer. Public Administration, Governance and Globalization. 
Stejskal, J., Ochrana, F., & Mikušová Meričková, B. (2020) Rozhodování o věcech veřejných. Praha: Wolters Kluwer. 
Durnová, A. (2019). Understanding emotions in post-factual politics. Negotiating truth. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Hájek, M. et al. (2019) Kdo šetří, má za tři?: diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství
Ochrana, F. (2019)  Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu Praha: Karolinum.
Potůček, M. (2019) České důchody. Praha: Karolinum.
Hasmanová Marhánková, J., Štípková M. (2018): Prarodičovství v současné české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-265-4.
Caiani, M., & Císař, O. (Eds.). (2018) Radical Right Movement Parties in Europe. London: Routledge.
Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I., & Vráblíková, K. (2018) Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.
Numerato, D. (2018) Football Fans, Activism and Social Change. London: Routledge.
Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M. J., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Praha: Karolinum.
Ochrana, F., Půček, M. J., & Plaček, M. (2018). Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector. Praha: Karolinum.