Publikace

Publikace

Vybrané knihy (poslední 3 roky)

Caiani, M., & Císař, O. (Eds.). (2018) Radical Right Movement Parties in Europe. London: Routledge.
Linek, L., Císař, O., Petrúšek, I., & Vráblíková, K. (2018) Občanství a politická participace v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství.
Numerato, D. (2018) Football Fans, Activism and Social Change. London: Routledge.
Ochrana, F., Plaček, M., Půček, M. J., & Šimčík, A. (2018). Management a hospodaření muzeí. Praha: Karolinum.
Ochrana, F., Půček, M. J., & Plaček, M. (2018). Detecting and reducing corruption risk and fraud in the public sector. Praha: Karolinum.
Hendl, J. & Remr, J. (2017) Metody výzkumu a evaluace. Praha: Portál.
Jeřábek, H. (2017) Paul Lazarsfeld and the Origins of Communications Research. London: Routledge.
Krase, J., & Uherek, Z. (Eds.). (2017) Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders, and Migration. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Potůček, M., Rudolfová, V. (2017) Public Policy: a comprehensive introduction. Praha: Karolinum.
Smith, S. (2017) Discussing the news: the uneasy alliance of participatory journalists and the critical public. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Skovajsa, M. &  Balon, J. (2017) Sociology in the Czech Republic: Between East and West. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Šmídová Matoušová O., Tollarová B., Čada K. a kol. (2017) Po stopách moci v nemoci. O morálce, moci a komunikaci v českém zdravotnictví. Praha: Sociologické nakladatelství.
Frič, P. (2016) Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství.
Veselý, A., Nekola, M., & Hejzlarová, E. M. (Eds.). (2016) Policy Analysis in the Czech Republic. Bristol: Policy Press.