Přijímací řízení

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1.11. 2021 - 28. 2. 2022

(bakalářské a magisterské studium)

1. 1. 2022 - 30. 4. 2022

(doktorské studium a studium v AJ)

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

VÍCE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Souhrnné informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na webových stránkách Fakulty sociálních věd