Přijímací řízení

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1. 11. 2020 - 31. 3. 2021 

pro bakalářské a magisterské programy a obory

1. 1. 2021 - 30. 4. 2021

pro cizojazyčné programy a obory a doktorské studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Bakalářské obory

Sociologie a sociální politika

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). 

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Sociologie se specializací Sociální antropologie

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). 

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Sociologie se specializací Studia současných společností

O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP).

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Magisterské obory

Sociologie

První kolo – písemná část:
1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů
2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů
3. interpretace odborného textu NEBO statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

Příklady zadání písemné zkoušky: varianta interpretace odborného textu, varianta interpretace statistické tabulky.

Druhé kolo – ústní část:
1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů
2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Veřejná a sociální politika 

První kolo – písemná část:
1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů
2. test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů.
Doporučenou literaturu k přijímacímu řízení naleznete zde. Ukázkový test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky naleznete zde.

Druhé kolo – ústní část:
1. motivace ke studiu na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů
2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

VÍCE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Souhrnné informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na webových stránkách Fakulty sociálních věd