Přijímací řízení

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Jak podat přihlášku Požadavky k přijímacím zkouškám z jazyků
Elektronická přihláška Ukázky přijímacích testů
Průběh přijímacího řízení Obecné podmínky přijímacího řízení

Bakalářské obory:

Sociologie a sociální politika
O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud uchazeč vykoná rovněž test z anglického jazyka (NZS Scio) resp. doloží jeho znalost na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce platným certifikátem (např. Cambridge ESOL FCE, ETS TOEFL (87), SJZ - základní, TELC English B2), výsledek z testu OSP se o navýší o počet bodů získaných v testu z AJ. Absolvování testu z anglického jazyka nebo doložení znalosti certifikátem tedy není podmínkou přijetí, ale zvyšuje šanci na přijetí. Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Sociologie se specializací Sociální antropologie
O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud uchazeč vykoná rovněž test z anglického jazyka (NZS Scio) resp. doloží jeho znalost na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce platným certifikátem (např. Cambridge ESOL FCE, ETS TOEFL (87), SJZ - základní, TELC English B2), výsledek z testu OSP se o navýší o počet bodů získaných v testu z AJ. Absolvování testu z anglického jazyka nebo doložení znalosti certifikátem tedy není podmínkou přijetí, ale zvyšuje šanci na přijetí. Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Sociologie se specializací Studia současných společností
O výběru uchazečů rozhodují výsledky Národních srovnávacích zkoušek (Scio) a to konkrétně výsledek testu obecných studijních předpokladů (OSP). Pokud uchazeč vykoná rovněž test z anglického jazyka (NZS Scio) resp. doloží jeho znalost na úrovni B2 podle Evropského referenčního jazykového rámce platným certifikátem (např. Cambridge ESOL FCE, ETS TOEFL (87), SJZ - základní, TELC English B2), výsledek z testu OSP se o navýší o počet bodů získaných v testu z AJ. Absolvování testu z anglického jazyka nebo doložení znalosti certifikátem tedy není podmínkou přijetí, ale zvyšuje šanci na přijetí. Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Magisterské obory:

Sociologie

První kolo – písemná část:
1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů
2. sociologický komentář k zadanému problému – max. 40 bodů
3. interpretace odborného textu NEBO statistické tabulky (uchazeč si volí jednu z variant) – max. 30 bodů

Příklady zadání písemné zkoušky: varianta interpretace odborného textu, varianta interpretace statistické tabulky.

Druhé kolo – ústní část:
1. prezentace a diskuze bakalářské práce uchazeče (případně projektu, pokud bak. práce není v době zkoušky hotová) – max. 40 bodů
2. motivace ke studiu vycházející z uchazečem předloženého seznamu přečtené odborné literatury - max. 20 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Veřejná a sociální politika (denní studium)

První kolo – písemná část:
1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů
2. test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů.
Doporučenou literaturu k přijímacímu řízení naleznete zde. Ukázkový test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky naleznete zde.

Druhé kolo – ústní část:
1. motivace ke studiu na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů
2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.

Veřejná a sociální politika (kombinované studium)

První kolo – písemná část:
1. test z anglického jazyka – max. 30 bodů
2. test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky – max. 70 bodů.
Doporučenou literaturu k přijímacímu řízení naleznete zde. Ukázkový test z obecných znalostí veřejné a sociální politiky naleznete zde.

Druhé kolo – ústní část:
1. motivace ke studiu na základě předloženého seznamu přečtené odborné literatury – max. 20 bodů
2. doplňující otázka z předem stanovených témat – max. 40 bodů

Podrobné informace a přihláška v univerzitním informačním systému.