Přijímací řízení

TERMÍNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

1.11. 2022 - 28. 2. 2023

(bakalářské studium)

1.11. 2022 - 31. 3. 2023

(magisterské studium)

1. 1. 2023 - 30. 4. 2023

(doktorské studium a studium v AJ)

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

VÍCE O PODMÍNKÁCH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Souhrnné informace o podmínkách přijímacího řízení naleznete na webových stránkách Fakulty sociálních věd