Koncepce rozvoje ISS

Návrh koncepce rozvoje Institutu sociologických studií (2017-2021)

Návrh koncepce rozvoje Institutu sociologických studií (2013-2016)

Návrh koncepce rozvoje Institutu sociologických studií (2009-2012)