doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie
  • Garanti studijních programů
  • Oboroví garanti

E-mail: martin.hajek@fsv.cuni.cz

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 408, Pekařská 16

Konzultace

ResearchID: B-2107-2009

Scopus Author ID: 7102388065

ORCID ID: 0000-0001-9213-6404

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

  • HÁJEK, Martin. Pojem normality v tisku a běžném hovoru - vývoj, sémantika a sociologické aspekty. In: KABELE, Jiří - POTŮČEK, Martin - PRÁZOVÁ, Irena - VESELÝ, Arnošt. Rozvoj české společnosti v Evropské unii I. Sociologie, Prognostika a správa. 1. vyd vyd. Praha: MatfyzPress, 2004, s. 125-134. ISBN 80-86732-35-5.
  • KABELE, Jiří - HÁJEK, Martin - HOLEČEK, Tomáš. Lesk a bída hierarchií českého soudnictví. In: KABELE, Jiří - MLČOCH, Lubomír. Institucionalizace (ne)odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. 2, Proměna české společnosti. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 419-464. ISBN 80-246-0431-0.

JSM554 Diplomový seminář; JSM552 Klíčové otázky sociologické teorie; JSB014 Kvalitativní metodologie; JSM557 Tělo, identita a reprodukce: zacházení se sociálními identitami; JSM693 Text, Narrative & Discourse Analysis; JSB529 Úvod do empirického výzkumu pro sociology; Research Methods in Social Sciences; JSM568 Výzkumné kolokvium SAQ I; JSM569 Výzkumné kolokvium SAQ II; JSB056 Základy analýzy kvalitativních dat;

Bakalářské a diplomové práce vedu na jakékoliv téma, na kterém se se zájemcem dohodnu. Je ale třeba přijít s vlastním nápadem. Osobně se zajímám o tato témata: morálka, čistota a znečištění, umění, sociální normy, pravidla, zákony, pochvaly a tresty, tělo a tělesnost, gender, sociologická teorie, E. Durkheim, americký pragmatismus, E. Goffman, A. Schütz, H. Garfinkel, P. Bourdieu, J. Baudrillard, vědění, analýza diskurzu, textová a narativní analýza, kolektivní paměť, československý socialismus, moc a subverze, ne/spravedlnost, peníze, šetření a plýtvání, vnímání bolesti, manga a anime, nedoslýchavost. Témata disertačních prací: Kakofonie veřejného diskurzu – proč o určitých otázkách nelze vést věcnou debatu? YouTube tutoriály jako rodící se rezervoár lidového vědění a jeho subverzní potenciál. Kolektivní pamět jako interakční kompetence. Peněžní režimy – sociální vládnutí prostřednictvím peněz. Reálný socialismus jako modelová pozdně moderní společnost? Možnosti využití textové, diskurzní a narativní analýzy v sociologickém výzkumu Jak zvýšit reprodukovatelnost kvalitativního kódování nástroji textové analýzy?

Sociologie selhání: propojení sociálních infrastruktur a osobních zkušeností, 2022-2024, GAČR, hlavní řešitel. Posílení reprodukovatelnosti kvalitativní analýzy dat ve společenských vědách prostřednictvím softwarové opory, 2021-2023, TAČR, hlavní řešitel. Chudoba jako mediální spektákl: zostuzování sociálně slabých v televizních reality shows a na internetu, 2017-2019, GAČR, řešitel. Šetrnost a hospodárnost v časech krize: ekonomické chování v rodinném a veřejném diskurzu v dnešní české společnosti, 2015-2017, GA ČR, hlavní řešitel. Instituce v životních příbězích. Víceúrovňová srovnávací analýza biografických vyprávění tří skupin aktérů české společnosti 2. poloviny 20. století, 2010 – 2012, GA ČR, hlavní řešitel.

sociální normy, sociálněvědní analýza textů a diskurzů (kvantitativní i kvalitativní); computer assisted text analysis (CATA); státní socialismus.

Sociální normativita, morálka a sociální konstrukce normality v různých oblastech sociálního života. Metodologie sociologického výzkumu, zejména různé druhy analýz textů (diskurzní, narativní, CATA). Analýza diskurzů ekonomického jednání. Sociologie reálného socialismu.