Institute Members

Mgr. Jiří Remr, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie
  • Kolegium děkana

E-mail: jiri.remr@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 303

Místnost: č. 3068, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících