Institute Members

doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: milan.tucek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 240

Místnost: č. 3070, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících