Institute Members

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: dino.numerato@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 465 054 , +420 296 824 643

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 408, Pekařská 16

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Oborová sociologie, Úvod do sociologického myšlení, Sociology of Sport, Digital Sociology

Sociologie sportu Sociologie profesí Sociologie zdraví a nemoci Občanská angažovanost a sociální změna Sociologické analýzy pozdní modernity

posledních 5 let 2018 – 2020: Národní koordinátor projektu: Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS), EC H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017. FSV UK. 2017 – 2019: Hlavní řešitel: „Občanská angažovanost a politika zdravotní péče.“ Grantová agentura České republiky [17-01116S]. FSV UK. 2017 - 2018: člen týmu Centrum pro výzkum kolektivní paměti, FSV UK 2016 - hlavní řešitel: Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu,” Institute of Sociological Studies (FSV UK), Specifický vysokoškolskývýzkum (SVV), MŠMT 2013 -2015: Marie Curie Experienced Research Fellow, principal research fellow, EC FP7 IEF Marie Curie Project, “Football Fandom, Reflexivity and Social Change” (FANSREF) 2010 – 2013 WP koordinátor and člen týmu, EC FP7 projekt “European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency” (EUROHOPE)

sociologie sportu, sociologie zdraví a nemoci, sociální teorie, migrace