Center of the Doctoral Studies (CDS)

Center of the Doctoral Studies (CDS)

The Center for Doctoral Studies at the Institute of Sociological Studies was established in October 2012. Its purpose is to support selected Ph.D. students in their direction towards the future academic career. It is institutionalized in the form of a regular (annual) selection procedure open to all internal Ph.D. students in the ISS (Sociology and Public and Social Policy) and subsequent financial support of selected students. You can find more detailed information about the doctoral center here.

Aktuální členové CDS (2018/2019)

Mgr. Jiří Bureš
Mgr. Eva Válková
Mgr. Alexandr Kasal
Mirna Jusic, M.A.

 

Vyhláška o Centru doktorského studia na Institutu sociologických studií

Důležité informace

  • Smyslem zřízení Centra doktorského studia (CDS) na ISS je podpora vybraných doktorandů v jejich směřování k budoucí akademické dráze. Institucionalizace CDS má formu sdružení doktorských studentů vybraných na základě pravidelného (ročního) výběrového řízení otevřeného všem interním doktorandům daného oboru a následné finanční podpoře vybraných studentů.
  • Podpora je na dobu 12 měsíců. Výše finanční podpory je určena na základě výsledků řízení výběrovou komisí a potvrzena ředitelem Institutu sociologických studií. Minimální výše podpory je 60 a maximální 120 tisíc Kč ročně na jednoho studenta. Vyplácena je formou účelového stipendia za vynikající vědeckou činnost.
  • Kritéria výběru: a) kvalita projektu vědecké práce na období podpory včetně harmonogramu a konkrétně stanovených výsledků a přesvědčivost dalších předložených dokumentů (40%), b) dosažené výsledky v uchazečem vybrané vědecké práci (předložené s rozšířeným abstraktem; 30%), c) průběh dosavadního studia (15%), 2 d) soulad plánu vědecké práce s disertační prací uchazeče a tématy/projekty řešenými na katedře (15%).
  • Roční působení v CDS se uzavírá závěrečnou zprávou, která se podává k 15. 9. daného roku a v níž doktorský student popíše průběh svého působení a dosažené výsledky.