Zajímavé publikace

Zajímavé publikace

Připravované:

Pokročilá analýza dat v SPSS a AMOS. Soukup, Petr. Masarykova univerzita. 2020

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím) R. Soukup, Petr; Rabušic, Ladislav; Mareš, Petr. Masarykova univerzita. 2020 

Metodologie výzkumu politiky, Beneš Vít; Drulák Petr (eds.). SLON. 2019. (materiály ke kapitolám P. Soukupa zde)

Vydané:

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím) SPSS. Rabušic, Ladislav; Soukup, Petr; Mareš, Petr. Masarykova univerzita. 2019 (2. vydání)

Analýza sociálněvědních data (nejen) v SPSS. Mareš, Petr; Rabušic, Ladislav; Soukup, Petr. MUNIPRESS. 2014 (1. vydání)

Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Švaříček, Roman; Šeďová, Klára a kol. Portál. 2014

Přehled statistických metod.Hendl Jan. Portál. 2012

Kvalitativní výzkum. Hendl Jan. Portál. 2012

Psychometrika. Tomáš Urbánek, Denisa Denglerová, Jan Širůček. Portál. 2011

Statistika v aplikacích. Hendl Jan a kol. Portál. 2014

Testování v psychologii: Teorie odpovědi na položku a počítačové adaptivní testování. Martin Jelínek, Petr Květon, Dalibor Vobořil. Grada. 2011

Jak zkoumat politiku. Drulák Petr a kol. Portál. 2008

Úspěšný návrh výzkumu. Punch, Keith. Portál. 2008 

Základy kvantitativního šetření. Punch, Keith. Portál. 2008