Research Projects

OP JAK

Prestižní projekt Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe). Jde o výzkumný projekt, koordinovaný FF UK a financovaný z výzvy Špičkový výzkum v Operačním programu Jan Amos Komenský. Jeho cílem bude hledání mechanismů a procesů podporujících odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům. Projekt bude realizován od 1. 9. 2023 do 30. 6. 2028 a za FSV UK se na něm budou podílet pracovníci ISS, IPS a IMS.

SYRI