ISS se zapojí do projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

SyRi

ISS se zapojí do projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

Univerzita Karlova se od začátku června zapojila do nově vznikajícího  projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (zkráceně SYRI). Do výzkumného konsorcia tří institucí, které vede Masarykova univerzita, je zapojená také Akademie věd ČR. Jednu z hlavních rolí na Univerzitě Karlově má Fakulta sociálních věd a na výzkumu se bude významně podílet i Institut sociologických studií. Spoluřešitelem projektu za Univerzitu Karlovu je Dino Numerato. Do projektu budou za ISS zapojeni Petr Soukup, Jaroslava Hasmanová Marhánková nebo Simon Smith. Do výzkumu se zapojí také doktorandi Jakub Sedláček a Michael Škvrňák.

Tým z ISS se zapojí do výzkumných aktivit spjatých s analýzou komunikačních procesů v kontextu rizik a nejistot a s analýzou socioekonomických nerovností. Jedná se o dvě z devíti oblastí, na které se interdisciplinární výzkum v rámci SYRI zaměřuje. Kromě komunikace a socioekonomických nerovností se bude výzkum SYRI věnovat tématům jako je polarizace a populismus, právo a vládnutí, efektivita zdravotního systému, fiskální politika, společenská odolnost, vzdělávání nebo sociální dopady pandemie a trh práce.

Projekt potrvá do konce roku 2025 a bude zaměřen jak na základní, tak aplikovaný výzkum. Dino Numerato k projektu poznamenal: „Přestože společenskovědní expertíza zůstávala v průběhu pandemie spíše stranou, její důležitost rostla a daný trend bude velmi pravděpodobně pokračovat. Vznikající institut, který umožní spolupráci napříč pracovišti a disciplínami, je zjevným potvrzením tohoto trendu. Krizové situace staví společnosti před řadu výzev a jedním z cílů SYRI bude například analýza dopadů krizí na různé socio-ekonomické skupiny nebo analýza komunikačních procesů, které jsou s průběhem a zvládáním krizí spojeny.“