Students of doctoral programme Public and Social Policy

First year students

Anam Choirul Analysis of impact of village funds as fiscal decentratlizations doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Askola Joni Santeri Rethinking redistribution systems in the context of competing reform schemes, and a case study on Finland in 2030 prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Brázová Věra-Karin Systems governing civil security and protection in Central Europe prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Gargulák Karel Řízení vzdělávacího systému v České republice v teorii akontability prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Hassan Haris The impact of corruption on social human rights of womena and children in Pakistan doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Kamilsoy Najmin Civil Society Professionalization doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Lipková Simona Evaluace dopadů vzdělávání sociálních pracovníků Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tomášková Vladimíra Dětská mozková obrna v systému zdravotní a sociální péče ČR prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Zápotocká Veronika Politicko-administrativní vztahy na ministerstvech ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

 

Second year students

Ditrych Lenc Michaela           

Cooperation between non-governmental organizations and donor agencies in development cooperation Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Konrádová Kateřina Role neziskového sektoru ve vzdělávací politice ČR. Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v ČR. 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Lukavec Tomáš   Možnosti a limity použití regulačních nástrojů ve veřejné politice  prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Ndiaye Sokhna A. Rosalie  An Evaluation of Policy Impact and Strategic Governance Capacity: Access, Quality and Governance in Higher Education. The case of Senegal. prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

 

Third year students

Abdelhafez Dina Using Monitoring and Evaluation as a managerial tool to achieve accountability and good governance practices within Non-Profit Organizations (NPOs) in Egypt

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Esien Eddy Bruno Third-country Young Immigrants’ Transition to Work and Activation Policy in Europe:  A comparative case of Finland, Czech Republic, and Austria. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Kasal Alexandr  Způsoby uplatňování evidence v oblasti péče o duševní zdraví a jejich funkce. Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tudjarovska Gjorgjievka Emilija New understanding of corruption and EU legitimacy doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 

Fourth year students

Amoako Martha  

Towards a functional health system governance: The centrality of policies, institutions and actors configuration in Ghana’s public health sector

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Čampulková Jitka Podoba regionálních veřejných politik na podporu rodin v České republice Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Kravcic Janečková Marcela Pacient až na prvním místě - Integrace péče a její výsledky u pacientů po získaném poškození mozku Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Pýchová Silvie Dopad systémové podpory kariérního rozvoje lidí na lokální úrovni na jejich spokojenost v životě a aktivity v místní komunitě prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Fifth year students

Musílková Markéta 

Standardizace ve veřejné správě (původní Výzkum zákona o státní službě v ČR na pozadí snahy o depolitizaci a profesionalizaci ústředních orgánů státní správy) prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Štýbrová Martina Problematické aspekty využívání evropských fondů v České republice

doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Trlifajová Lucie Jak může fungovat sociální ochrana v kontextu rostoucí prekarizace na pracovním trhu? prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.Kotrusová

 

Sixth year students

Aberra Rokia Aidahis The Roots of Gender Gap: Evidence from Developing Countries prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Langr Ivan Veřejné zadávání v prostředí systémové korupce prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Seventh year students

Jusić Mirna A Common Legacy, Divergent Paths: Understanding the Transformation of Post-Yugoslav Welfare States Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Vlčková Kamila Dětská chudoba. Ohrožený lidský kapitál? Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Eight year students

Kopečný Ondřej Od životní úrovně ke kvalitě života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 2008 a jejich promítnutí do politických strategií západních států prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Nineth year students

Angelovská Olga

(Ne)úspěch změny organizačně právního uspořádání českých nemocnic

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Duškov Ivan Vliv globalizace na formování národních veřejných politik prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Rybová Lucie Politika péče o duševní zdraví v ČR a ochrana práv pacientů v psychiatrických léčebnách prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.