Students of doctoral programme Public and Social Policy

First year students

Bryndová Lucie Health policy: preconditions and enablers of a successful policy change prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Trager Johanna Katharina The development of Czech cross-border commuting to the bordering region of Bavaria (GER) from an EU-per-spective on regional labor markets

doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.

Second year students

Jakub Černý Řízení vzdělávací politiky v ČR: Střední článek v systému českého regionálního vzdělávání prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Goetsch Miki Kathleen Multiple Identity Theory Applications in Social Policymaking Processes

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Korečková Jana Studijní úspěšnost a možnosti jejího pozitivního ovlivnění s pomocí teorie kapitálů a teorie nástrojů veřejné politiky

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Kovács Radek  Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém zdravotní politiky v ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Tůmová Kateřina  Postavení žen problémově užívajících alkohol v procesu tvorby veřejné politiky v kontextu teorie sociální konstrukce cílových populací

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Third year students

Anam Choirul Analysis of impact of village funds as fiscal decentratlizations doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Askola Joni Santeri Rethinking redistribution systems in the context of competing reform schemes, and a case study on Finland in 2030 prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Brázová Věra-Karin Systems governing civil security and protection in Central Europe prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Hassan Haris The impact of corruption on social human rights of womena and children in Pakistan doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Kamilsoy Najmin Civil Society Professionalization doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Lipková Simona Evaluace dopadů vzdělávání sociálních pracovníků Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tomášková Vladimíra Dětská mozková obrna v systému zdravotní a sociální péče ČR prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Zápotocká Veronika Politicko-administrativní vztahy na ministerstvech ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Fourth year students

Ditrych Lenc Michaela           

Cooperation between non-governmental organizations and donor agencies in development cooperation Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Konrádová Kateřina Role neziskového sektoru ve vzdělávací politice ČR. Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v ČR. 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Lukavec Tomáš   Možnosti a limity použití regulačních nástrojů ve veřejné politice  prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Ndiaye Sokhna A. Rosalie  An Evaluation of Policy Impact and Strategic Governance Capacity: Access, Quality and Governance in Higher Education. The case of Senegal. prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Fifth year students

 Kasal Alexandr Způsoby uplatňování evidence v oblasti péče o duševní zdraví a jejich funkce Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Sixth year students

Amoako Martha Towards a functional health system governance: The centrality of policies, institutions and actors configuration in Ghana’s public health sector prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Pýchová Silvie

Dopad systémové podpory kariérního rozvoje lidí na lokální úrovni na jejich spokojenost v životě a aktivity v místní komunitě prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Seventh year students

Musílková Markéta Standardizace ve veřejné správě (původní Výzkum zákona o státní službě v ČR na pozadí snahy o depolitizaci a profesionalizaci ústředních orgánů státní správy) prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Štěpánková Štýbrová Martina  Problematické aspekty využívání evropských fondů v České republice doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA., Ph.D.
Trlifajová Lucie Jak může fungovat sociální ochrana v kontextu rostoucí prekarizace na pracovním trhu? prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.Kotrusová

Nineth year students

Jusić Mirna A Common Legacy, Divergent Paths: Understanding the Transformation of Post-Yugoslav Welfare States Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Kopečný Ondřej Od životní úrovně ke kvalitě života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 2008 a jejich promítnutí do politických strategií západních států prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.