Studenti doktorského studia Veřejná a sociální politika

Studenti prvního ročníku

Ditrych Lenc Michaela           

Cooperation between non-governmental organizations and donor agencies in development cooperation Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Konrádová Kateřina Role neziskového sektoru ve vzdělávací politice ČR. Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v ČR. 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Lukavec Tomáš   Možnosti a limity použití regulačních nástrojů ve veřejné politice  prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Ndiaye Sokhna A. Rosalie  An Evaluation of Policy Impact and Strategic Governance Capacity: Access, Quality and Governance in Higher Education. The case of Senegal. prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

 

Studenti druhého ročníku

Abdelhafez Dina Using Monitoring and Evaluation as a managerial tool to achieve accountability and good governance practices within Non-Profit Organizations (NPOs) in Egypt

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Esien Eddy Bruno Third-country Young Immigrants’ Transition to Work and Activation Policy in Europe:  A comparative case of Finland, Czech Republic, and Austria. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Haddad Fawzi  Corruption syndromes within procedures and logistics underlying small business size
enterprises in Lebanon
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Kasal Alexandr  Způsoby uplatňování evidence v oblasti péče o duševní zdraví a jejich funkce. Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tudjarovska Gjorgjievka Emilija New understanding of corruption and EU legitimacy doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

 

Studenti třetího ročníku

Amoako Martha  

Towards a functional health system governance: The centrality of policies, institutions and actors configuration in Ghana’s public health sector

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Hošťálková Jitka Podoba regionálních veřejných politik na podporu rodin v České republice Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Kravcic Janečková Marcela Pacient až na prvním místě - Integrace péče a její výsledky u pacientů po získaném poškození mozku Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Pýchová Silvie Dopad systémové podpory kariérního rozvoje lidí na lokální úrovni na jejich spokojenost v životě a aktivity v místní komunitě prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

 

Studenti čtvrtého ročníku

Havelková Markéta 

Standardizace ve veřejné správě (původní Výzkum zákona o státní službě v ČR na pozadí snahy o depolitizaci a profesionalizaci ústředních orgánů státní správy) prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Stehlík Petr  Veřejné zakázky prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Štýbrová Martina Problematické aspekty využívání evropských fondů v České republice

doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc., prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Trlifajová Lucie Jak může fungovat sociální ochrana v kontextu rostoucí prekarizace na pracovním trhu? prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.Kotrusová

 

Studenti pátého ročníku

Aberra Rokia Aidahis The Roots of Gender Gap: Evidence from Developing Countries prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Langr Ivan Veřejné zadávání v prostředí systémové korupce prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

 

Studenti šestého ročníku

Jusić Mirna Towards better service provision in the transition countries of the Western Balkans: the role of institutions in explaining performance outcomes Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Vlčková Kamila Dětská chudoba. Ohrožený lidský kapitál? Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

Studenti sedmého ročníku

Klusáček Jan Proč vypadá veřejná politika ve vztahu k ohroženým rodinám v ČR tak, jak vypadá? prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Kopečný Ondřej Od životní úrovně ke kvalitě života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 2008 a jejich promítnutí do politických strategií západních států prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Studenti osmého ročníku

Angelovská Olga Privatizace českého zdravotnictví prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Duškov Ivan Vliv globalizace na formování národních veřejných politik prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Studenti devátého ročníku

Brázová Věra-Karin Prvky určující vývoj bezpečnostního systému ČR v kontextu CSDP: konvergence, divergence či inercie? prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Rybová Lucie Politika péče o duševní zdraví v ČR a ochrana práv pacientů v psychiatrických léčebnách prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Tušková (Kalvodová) Eva Formování a realizace politiky podpory a ochrany veřejného zdraví v ČR od roku 1989 prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.