Studenti doktorského studia Veřejná a sociální politika

Studenti prvního ročníku

Adjei Stephen Politics and agenda setting in transport PPP policies among the Visegrad group PhDr. Petr Witz, Ph.D.
Simon Filip Politika životního prostředí České republiky a Zelená dohoda pro Evropu PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
Špeciánová Šárka Policy design náhradní rodinné péče v České republice - v nejlepším zájmu dítěte? PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Studenti druhého ročníku

 

Bryndová Lucie Health policy: preconditions and enablers of a successful policy change prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Trager Johanna Katharina The development of Czech cross-border commuting to the bordering region of Bavaria (GER) from an EU-per-spective on regional labor markets

doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.

Studenti třetího ročníku

Jakub Černý Řízení vzdělávací politiky v ČR: Střední článek v systému českého regionálního vzdělávání prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Goetsch Miki Kathleen Multiple Identity Theory Applications in Social Policymaking Processes

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Korečková Jana Studijní úspěšnost a možnosti jejího pozitivního ovlivnění s pomocí teorie kapitálů a teorie nástrojů veřejné politiky

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Kovács Radek  Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém zdravotní politiky v ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Tůmová Kateřina  Postavení žen problémově užívajících alkohol v procesu tvorby veřejné politiky v kontextu teorie sociální konstrukce cílových populací

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Studenti čtvrtého ročníku

Askola Joni Santeri Rethinking redistribution systems in the context of competing reform schemes, and a case study on Finland in 2030 prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Brázová Věra-Karin Systems governing civil security and protection in Central Europe prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Hassan Haris The impact of corruption on social human rights of womena and children in Pakistan doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Kamilsoy Najmin Civil Society Professionalization doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Lipková Simona Evaluace dopadů vzdělávání sociálních pracovníků Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tomášková Vladimíra Dětská mozková obrna v systému zdravotní a sociální péče ČR prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Zápotocká Veronika Politicko-administrativní vztahy na ministerstvech ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Studenti pátého ročníku

Ditrych Lenc Michaela           

Cooperation between non-governmental organizations and donor agencies in development cooperation Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Lukavec Tomáš   Možnosti a limity použití regulačních nástrojů ve veřejné politice  prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Studenti sedmého ročníku

Amoako Martha Towards a functional health system governance: The centrality of policies, institutions and actors configuration in Ghana’s public health sector prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Studenti osmého ročníku

Rokia Aidahis Aberra The Roots of the Gender Gap: Evidence from Developing Countries prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Klusáček Jan Proč vypadá veřejná politika ve vztahu k ohroženým rodinám v ČR tak, jak vypadá? prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Štěpánková Štýbrová Martina  Problematické aspekty využívání evropských fondů v České republice doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA., Ph.D.