Studenti doktorského studia Veřejná a sociální politika

Studenti prvního ročníku

Jakub Černý Řízení vzdělávací politiky v ČR: Střední článek v systému českého regionálního vzdělávání prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Goetsch Miki Kathleen Multiple Identity Theory Applications in Social Policymaking Processes

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Korečková Jana Studijní úspěšnost a možnosti jejího pozitivního ovlivnění s pomocí teorie kapitálů a teorie nástrojů veřejné politiky

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Kovács Radek  Diabetes mellitus II. typu jako aktuální problém zdravotní politiky v ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Krucký Petr Využití inovativních postupů při tvorbě/designu veřejných politik, respektive tvorbě služeb a produktů veřejného sektoru v Česku. Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tůmová Kateřina  Postavení žen problémově užívajících alkohol v procesu tvorby veřejné politiky v kontextu teorie sociální konstrukce cílových populací

PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.

Studenti druhého ročníku

Anam Choirul Analysis of impact of village funds as fiscal decentratlizations doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Askola Joni Santeri Rethinking redistribution systems in the context of competing reform schemes, and a case study on Finland in 2030 prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Brázová Věra-Karin Systems governing civil security and protection in Central Europe prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Gargulák Karel Řízení vzdělávacího systému v České republice v teorii akontability prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Hassan Haris The impact of corruption on social human rights of womena and children in Pakistan doc. Ing. Bc. Michal Plaček, M.Sc., Ph.D.
Kamilsoy Najmin Civil Society Professionalization doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Lipková Simona Evaluace dopadů vzdělávání sociálních pracovníků Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tomášková Vladimíra Dětská mozková obrna v systému zdravotní a sociální péče ČR prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Zápotocká Veronika Politicko-administrativní vztahy na ministerstvech ČR prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

Studenti třetího ročníku

Ditrych Lenc Michaela           

Cooperation between non-governmental organizations and donor agencies in development cooperation Ing. Vladimír Kváča, Ph.D.
Konrádová Kateřina Role neziskového sektoru ve vzdělávací politice ČR. Vzdělávání a profesní rozvoj učitelů v ČR. 

prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Lukavec Tomáš   Možnosti a limity použití regulačních nástrojů ve veřejné politice  prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Ndiaye Sokhna A. Rosalie  An Evaluation of Policy Impact and Strategic Governance Capacity: Access, Quality and Governance in Higher Education. The case of Senegal. prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Studenti čtvrtého ročníku

Abdelhafez Dina Using Monitoring and Evaluation as a managerial tool to achieve accountability and good governance practices within Non-Profit Organizations (NPOs) in Egypt

doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Esien Eddy Bruno Third-country Young Immigrants’ Transition to Work and Activation Policy in Europe:  A comparative case of Finland, Czech Republic, and Austria. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Kasal Alexandr  Způsoby uplatňování evidence v oblasti péče o duševní zdraví a jejich funkce. Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Tudjarovska Gjorgjievka Emilija New understanding of corruption and EU legitimacy doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.

Studenti pátého ročníku

Amoako Martha  

Towards a functional health system governance: The centrality of policies, institutions and actors configuration in Ghana’s public health sector

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.

Čampulková Jitka Podoba regionálních veřejných politik na podporu rodin v České republice Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Pýchová Silvie Dopad systémové podpory kariérního rozvoje lidí na lokální úrovni na jejich spokojenost v životě a aktivity v místní komunitě prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Studenti šestého ročníku

Musílková Markéta 

Standardizace ve veřejné správě (původní Výzkum zákona o státní službě v ČR na pozadí snahy o depolitizaci a profesionalizaci ústředních orgánů státní správy) prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.
Trlifajová Lucie Jak může fungovat sociální ochrana v kontextu rostoucí prekarizace na pracovním trhu? prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.Kotrusová

Studenti sedmého ročníku

 

Aberra Rokia Aidahis The Roots of Gender Gap: Evidence from Developing Countries prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD.

Studenti osmého ročníku

Jusić Mirna A Common Legacy, Divergent Paths: Understanding the Transformation of Post-Yugoslav Welfare States Mgr. Martin Nekola, Ph.D.
Vlčková Kamila Dětská chudoba. Ohrožený lidský kapitál? Mgr. Martin Nekola, Ph.D.

 

Studenti devátého ročníku

Angelovská Olga

(Ne)úspěch změny organizačně právního uspořádání českých nemocnic

prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Kopečný Ondřej Od životní úrovně ke kvalitě života: posuny v posuzování a měření rozvoje společnosti po krizi z roku 2008 a jejich promítnutí do politických strategií západních států prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.
Rybová Lucie Politika péče o duševní zdraví v ČR a ochrana práv pacientů v psychiatrických léčebnách prof. PhDr. Martin Potůček, M.Sc., CSc.