Studenti doktorského studia Sociologie

Studenti prvního ročníku

Bartheldi Layla Co může pěstování avokáda v Libanonu říct o neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí Doc. Jakub Grygar, Ph.D.
Benešovská Barbora 

(Re)konstrukce genderu, těla a sexuality v programech sexuální výchovy na českých školách

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Janků David

Faktory ovlivňující volbu výzkumných oblastí a témat ve vědě

PhDr. Radim Hladík, Ph.D
Kunc Michal

Sociální determinanty a dopady exekvovanosti v České republice

Mgr. Karel Čada, Ph.D
Soukopová Aneta Občanská participace a reflexivní urbánní plánování Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Üçok Ecem Nazlı  

Transnational Masculinities in the Making: Addressing Gender Identities of Irish and Turkish Skilled Migrant Men in Scandinavia

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vocásek Tibor Dobrá, či špatná transformace? Kritická analýza českého mediálního diskurzu kognitivního kapitalismu PhDr. Jan Balon, Ph.D.

 

Studenti druhého ročníku

Antoňová Tereza

(přerušené studium)

Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů    Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Coufalová Linda         Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Chakkampully Aysha Farhana Sustainable Menstruation; Disaster Management, Policy Making and Ecofeminism, Kerala Experience Before and After  the Floods

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

Kovtiak  Elisabeth

The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times.

Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Kuen Laura Joy Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D

LIU JIe

(přerušené studium

Czech Film Festivals from Chinese Perspective PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Němcová Lucie

Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech.

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Orzsághová Kristína Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu. Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Pergl David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Singh Mansheetal Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel Doc. Jakub Grygar, Ph.D.
Svobodová Tereza

Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace.

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

 

Studenti třetího ročníku

Andresová Nela Trans rodiny v České republice PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Anisin Mária Nicoleta

(přerušené studium)

"Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries'                    

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D

Bagherianziarat Atefeh

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors? 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Cuker Ivan

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

Doc. Martin  Hájek, Ph.D.
Kudrnáčová Michaela Chronotyp v kontextu kvality života Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

Samuel Rajendran Preeti

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within
international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Stehlík Martin 

(přerušené studium)

Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese

PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Stehlíková Barbora

Elktroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
Taylor  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Teichman Klaudie

(přerušené studium)

Motivace a strategie vstupu do podnikání v průběhu rodičovské v závislosti na sociální pozici a kontextu PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Tesárek Jan

Věk genetického kódu: Metoda CRISPR-Cas9 a imaginace technologické budoucnosti

 Filip Vostal, Ph.D.

Studenti čtvrtého ročníku

Alexová (Weissová) Aneta

(přerušené studium)                              

Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou Mgr. Ing. Jiří Remr, Ph.D.
  Aslan Katarína    

 

Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR.  Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Bhardway Shreya                   

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc

Ezrová Magdaléna

Potřeby žen v období raného mateřství

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Filinová (Záleská) Eva

(přerušené studium)

Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc

Kolomoiets Maksym

 

Ekonomická solidarita v České republice a Ukrajině

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Divíšek Sedláčková

Tereza

Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Šenkova Olga

(přerušené studium)

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Stropnický Matěj

Současná levice v Česku (předběžný název)

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Škvrňák Michael

Mezistranická a vnitrostranická mobilita politických kandidátů

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D

Tesařová Šárka

(přerušené studium)

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Tučková Anna

Profesionalizace paliativní péče v ČR

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D

Studenti pátého ročníku

Kotyk Lukáš

 

Nehierarchický model spravování projektů

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – školitel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Orcígr Václav

Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová arginalizce

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Sedláček Jakub

The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Tremčinský Martin

 

Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

Studenti šestého ročníku

Hanzal Petr

Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Honová (Beránková) Petra Alexandra

Kde jsou hranice politiky?  Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Prof. PhDr. Ing.Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

Klásková (Blažejovská) Markéta

Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Mazáková (Šetinová) Markéta

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Prof. PhDr. Hana Hamplová, Ph.D.

Pekáček Ondřej

Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. - školitel

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. - konzultant

Šrám Kristián

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker, Ph.D. – školitel

Doc. Hájek , Ph.D. - konzultant

Studenti sedmého ročníku

Háková Lucie Zločin a trest v televizním zpravodajství Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Moskvina Yulia

(výjezd na stáž)

State, Squat, Society: Policy of Recognition Doc. Paulus Blokker, Ph.D.
Petrúšek Ivan Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Švihálková (Hanousková) Kateřina

(přerušené studium)

Strategie sladění soukromého a pracovního života otců PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

Studenti osmého ročníku

Bureš Jiří Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Mitrenga David

Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do tradiční veřejné sféry: Vliv kyberprostoru na

proměnu politické komunikace, mobilizaci politických aktérů a akceleraci sociálních konfliktů

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Prokop Daniel

Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.
Šťovíčková Jantulová Magdaléna Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

 

Studenti devátého ročníku

Göttlichová Marcela 

Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže

Doc. Milan Tuček, CSc.
Matoušek Petr

Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.