Studenti doktorského studia Sociologie

Studenti prvního ročníku

Coufalová Linda                                                           

Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum                                                                                             Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Němcová Lucie

Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech.

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Orzsághová Kristína

Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu.

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Pergl David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Senft Lukáš

Soužití lidí a hub v kontextu ekologických a klimatických změn

Doc. PhDr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Svobodová Tereza

Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace.

PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Chakkampully Aysha Farhana Sustainable Menstruation; Disaster Management, Policy Making and Ecofeminism, Kerala Experience Before and After  the Floods

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

Singh Mansheetal Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel Doc. Jakub Grygar, Ph.D.
Kovtiak  Elisabeth

The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times.

Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Kuen Laura Joy

Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF

Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D

 

Studenti druhého ročníku

Andresová Nela Trans rodiny v České republice PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Cuker Ivan

(výjezd na stáž)

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

Doc. Martin  Hájek, Ph.D.
Kudrnáčová Michaela Chronotyp v kontextu kvality života Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Stehlíková Barbora

Elktroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
Tesárek Jan Věk genetického kódu: Metoda CRISPR-Cas9 a imaginace technologické budoucnosti Mgr. Filip Vostal, Ph.D.

Bagherianziarat Atefeh

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors? 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Taylor  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Samuel Rajendran Preeti

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within
international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studenti třetího ročníku

Ezrová Magdaléna

Potřeby žen v období raného mateřství

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Kolomoiets Maksym

 

Ekonomická solidarita v České republice a Ukrajině

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Sedláčková Tereza

Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Stropnický Matěj

Současná levice v Česku (předběžný název)

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Škvrňák Michael

Mezistranická a vnitrostranická mobilita politických kandidátů

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Tučková Anna

Profesionalizace paliativní péče v ČR

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Anisin Mária Nicoleta

(přerušené studium)

"Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries'                    

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Bhardway Shreya                   

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studenti čtvrtého ročníku

Antoňová Tereza

(přerušené studium)

Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů                                                                                                        

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Filinová (Záleská) Eva

(přerušené studium)

Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Kotyk Lukáš

 

Nehierarchický model spravování projektů

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – školitel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Orcígr Václav

Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová arginalizce

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Sedláček Jakub

The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Tremčinský Martin

(výjezd na stáž)

Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

De OLIVEIRA FILHO José Hildo

 

Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Šenkova Olga

(přerušené studium)

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

LIU JIe

(přerušené studium)

Czech Film Festivals from Chinese Perspective

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Studenti pátého ročníku

Černá Lucie                                                    

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských

zdůvodnění rozhodování ve volbách

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Hanzal Petr

Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Mazáková (Šetinová) Markéta Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera Doc. PhDr. Hana Hamplová, Ph.D.

Pekáček Ondřej

Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

Stehlík Martin 

(přerušené studium)

Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Šrám Kristián

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker – školitel

Doc. Hájek - konzultant

Teichmanová Klaudie

(přerušené studium)

Motivace a strategie vstupu do podnikání v průběhu rodičovské v závislosti na sociální pozici a kontextu  

Tesařová Šárka

(přerušené studium)

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Wirthová  Jitka

(úspěšně ukončené studium)

Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Studenti šestého ročníku

Alexová (Weissová) Aneta

(přerušené studium)                              

Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou Mgr. Ing. Jiří Remr, Ph.D.

Aslan Katarína

Imigranti proti imigrácii: Výzkum protiimigrantských postojov imigrantov voči vlastným krajanom rovnakej národnosti na príklade arabskej menšiny v ČR

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Daneš David

(přerušené studium)

Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Háková Lucie

Zločin a trest v televizním zpravodajství

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Moskvina Yulia

State, Squat, Society: Policy of Recognition

Dr. Paulus Blokker

Petrúšek Ivan

Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Studenti sedmého ročníku

Bureš Jiří

Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Honová (Beránková) Petra Alexandra

Kde jsou hranice politiky?  Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

Klásková (Blažejovská) Markéta Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D

Krištofič Peter

(přerušené studium)

Rozšírenie konceptu Colemanovej kolísky o koncepciu metaemergencie a náčrt aplikačného rámca

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mgr. Marek Mathias, Ph.D. - konzultant  

Šťovíčková Jantulová Magdaléna

Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění

Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

Studenti osmého ročníku

Göttlichová Marcela           

Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže

Doc. Milan Tuček, CSc.

Hanousková Kateřina

(přerušené studium)

Strategie sladění soukromého a pracovního života otců

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

Kondrátová Lucie

(přerušené studium)

Aktivismus založený na důkazech ve zdravotnictví: případová studie rodičovského hnutí v ČR                

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Marková (Volejníčková)

Romana

(úspěšně ukončené studium)

Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

 

Mitrenga David

Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do tradiční veřejné sféry: Vliv kyberprostoru na

proměnu politické komunikace, mobilizaci politických aktérů a akceleraci sociálních konfliktů

Doc. PhDr. Ing.Ondřej Císař, CSc.

Prokop Daniel

Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.

Studenti devátého ročníku

Matoušek Petr

Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.