Studenti doktorského studia Sociologie

Studenti prvního ročníku

FRUNC Ondřej

Konstrukce maskulinity v kontextu práce a profese

The construction of masculinity in the context of work and profession

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. – školitelka

PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová, Ph.D. - konzultantka

JOZOVÁ Magdalena

Hranice péče: co nám péče v teorii a praxi vybraných feministických institucí, iniciativ a neziskových organizací říká o současné české společnosti

Doc. Radka Dudová, Ph.D.

PICKOVÁ Tereza

The Dream of Metaverse: Communication, Identity,  and Bodies in Virtual and Augmented Reality

Sen o metaverzu: komunikace, identita a těla ve virtuální a rozšířené realitě

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

PROCHÁZKOVÁ Barbora

Organizační kultury českých akademických pracovišť ve vztahu k akademické excelenci a pracovnímu zdraví

Organizational culture of Czech academic workplaces in relation to academic excellence and occupational health

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

VOKŘÁLOVÁ Eliška

Sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči: zdravotnické profese, pacienti a jejich blízcí

The social construction of certainties and uncertainties in palliative care: health professions, patients and their relatives

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

VIANA DE OLIVEIRA Anna Clara

 

Role of gender and sexuality in construction of ethno-racial identifications among Ciganos (Romanies) in Northern Brazil

Role genderu a sexuality při vytváření etno-rasových identifikací mezi Romy v severní Brazílii. 

RNDr. Martin Fotta, Ph.D.

Studenti druhého ročníku

 

ANTOŇOVÁ Tereza

přerušila

Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

BARTHELDI Petra Layla

 

Co může pěstování avokáda v Libanonu říct o neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

BENEŠOVSKÁ Barbora

(Re)konstrukce těla, genderu a sexualita při zadávání metodik holistické sexuální výchovy na základních školách

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

JANKŮ David

Faktory ovlivňující volbu výzkumných oblastí a témat ve vědě

PhDr. Radim Hladík, Ph.D.

SOUKOPOVÁ Aneta

Občanská participace a reflexivní urbánní plánování

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

VOCÁSEK Tibor

 

Kognitivní kapitalismus po česku: kritická analýza socio-ekonomických proměn s nástupem informačních sítí v českém mediálním diskurzu

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

ÜCOK Ecem Nazlı

 

Transnational Masculinities in the Making: Addressing Gender Identities of Irish and Turkish Skilled Migrant Men in Scandinavia

PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová

LIU JIe

přerušil

Czech Film Festivals from Chinese Perspective

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Studenti třetího ročníku

ANISIN Mária Nicoleta

přerušila

"Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries'

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

COUFALOVÁ Linda

Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

NĚMCOVÁ Lucie

Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

ORSZÁGHOVÁ Kristína

Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

PERGL David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSC.

SENFT Lukáš

Soužití lidí a hub v kontextu ekologických a klimatických změn

Doc. Tereza Stöckelová, Ph.D.

STEHLÍK Martin

přerušil

Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

SVOBODOVÁ Tereza

Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

TEICHMAN Klaudia

přerušila

Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů

PhDr. Alena Křížková. Ph.D.

CHAKKAMPULLY Aysha Farhana

Embodiment in Islam. The everyday menstrual experiences of Hyderabadi Muslim Women in India.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

SINGH Mansheetal

Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

KOVTIAK  Elisabeth

The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times.

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

KUEN Laura Joy, M.A.

Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF

Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D

 

Studenti čtvrtého ročníku

ANDRESOVÁ Nela

Trans rodiny v České republice.

PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

CUKER Ivan

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

FILINOVÁ Záleská Eva

přerušila

Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím

Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

KUDRNÁČOVÁ Michaela

Chronotyp v kontextu kvality života

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

STEHLÍKOVÁ Barbora

Elktroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

TESAŘOVÁ Šárka

přerušila

 

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

ALEXOVÁ Weissová Aneta

přerušila

"Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou

Mgr. Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA

TAYLOR  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

BAGHERIANZIARAT Atefeh

Výjezd na stáž

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors?

 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

SAMUEL Rajendran Preeti

 

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within
international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

ŠENKOVA Olga

přerušila

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Studenti pátého ročníku

ASLAN (Petrtýlová) Katarína

Imigranti proti imigrácii: Výzkum protiimigrantských postojov imigrantov voči vlastným krajanom rovnakej národnosti na príklade arabskej menšiny v ČR

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

 

DIVÍŠEK Tereza

 

 

Injekce a obrázek za statečnost: očkování v ordinacích

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. – školitel

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. - konzultantka

KOLOMOIETS Maksym

Sdílený smysl pro ekonomickou solidaritu v post-komunistických státech

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

STROPNICKÝ Matěj

Současná česká levice

Prof. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

ŠKVRŇÁK Michael

Mezistranická a vnitrostranická mobilita kandidátů

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

TUČKOVÁ Anna

Profesionalizace paliativní péče v ČR

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

BHARDWAJ Shreya

Capturing The “Outsider’s” Perspective and Exploring Adolescent Challenges Through Participatory Action Research

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studenti šestého ročníku

HONOVÁ (Beránková) Petra Alexandra

přerušila

 

Kde jsou hranice politiky?  Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Prof. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

KLÁSKOVÁ (Blažejovská) Markéta

přerušila

Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci

Prof. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

KOTYK Lukáš

 

Nehierarchický model spravování projektů

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D – školitel

Doc. Jakub Grygar, PH.D. - konzultant

ORCÍGR Václav

Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová marginalizace

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

SEDLÁČEK Jakub

 

The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Studenti sedmého ročníku

HANZAL Petr

 

Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

MAZÁKOVÁ Šetinová Markéta

 

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Prof. Dana Hamplová, Ph.D.

PEKÁČEK Ondřej

 

Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 - 2016

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. –školitel

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. - konzultant

ŠRÁM Kristián

 

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker – školitel

 Doc. Hájek - konzultant

ŠVIHÁLKOVÁ (Hanousková) Kateřina

přerušila

 

Strategie sladění soukromého a pracovního života otců

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

Studenti osmého ročníku

PETRÚŠEK Ivan

 

Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní

Doc. PhD. Lukáš Linek, Ph.D.

 

Studenti devátého ročníku

GOTTLICHOVÁ Marcela

Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže

Doc. Milan Tuček, CSc.

ŠŤOVÍČKOVÁ Jantulová

Magdaléna

 

Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění

Doc. Ing. Karel Muller, CSc.