Studenti doktorského studia Sociologie

Studenti prvního ročníku

Ezrová Magdaléna

Potřeby žen v období raného mateřství

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Grznár Miroslav

Role médií v oblasti prevence sebevražd

PhDr  Ing. . Petr Soukup, Ph.D.

Kolomoiets Maksym

Ekonomická solidarita v České republice a Ukrajině

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Sedláčková Tereza

Mnohočetné zodpovědnosti v oblasti povinného očkování v ČR

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Stropnický Matěj

Současná levice v Česku (předběžný název)

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Škvrňák Michael

Mezistranická a vnitrostranická mobilita politických kandidátů

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Štěpánek Daniel

Otázky migrace v perspektivě fenomenologicko-sociologického pojetí intersubjektivity

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Tučková Anna

Profesionalizace paliativní péče v ČR

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Anisin Mária Nicoleta

"Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries'

Mgr. Markéta Sedláčková, Ph.D.

Bhardway Shreya

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Studenti druhého ročníku

Antoňová Tereza

Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Kotyk Lukáš

Nehierarchický model spravování projektů

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, PH.D – školitel

Doc. Jakub Grygar, PH.D. - konzultant

Orcígr Václav

Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová arginalizce

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Patáková Markéta

Konstrukce vědeckého faktu v právním systému

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Sedláček Jakub

The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Tremčinský Martin

Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

Záleská Eva

Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím

Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

De OLIVEIRA FILHO José Hildo

Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories

 

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Šenkova Olga

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

LIU JIe

Czech Film Festivals from Chinese Perspective

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Studenti třetího ročníku

Černá Lucie

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Hanzal Petr

Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Pekáček Ondřej

Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

Pilecká Jarmila

Smíšené metody sběru dat: srovnatelnost výsledků a druhy chyb

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Stehlík Martin 

Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Wirthová Dvořáková Jitka

Formování vzdělávacích nároků v současném pedagogickém diskurzu

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Šetinová Markéta

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

Doc. Hana Hamplová, Ph.D.

Šrám Kristián

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker – školitel

 doc. Hájek - konzultant

Teichmanová Klaudie Motivace a strategie vstupu do podnikání v průběhu rodičovské v závislosti na sociální pozici a kontextu  

Tesařová Šárka

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Válková Eva

"Sport pro rozvoj" v Brazílii: genderová perspektiva

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Studenti čtvrtého ročníku

Aslan Katarína

Imigranti proti imigrácii: Výzkum protiimigrantských postojov imigrantov voči vlastným krajanom rovnakej národnosti na príklade arabskej menšiny v ČR

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Daneš David Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ Prof. PhDr. Hynek jeřábek, CSc.

Háková Lucie

Zločin a trest v televizním zpravodajství

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Kawulok Josef

Některé aspekty politické elity v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.

Kozubík Jan

Traditional values agenda in Eastern Europe and Eurasia in the context of international norm polarization around LGBT rights

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Králová Eva

Mapování občanské participace v České republice se zaměřením na rozvoj sociálního života ve veřejném prostoru českých měst

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Moskvina Yulia

State, Squat, Society: Policy of Recognition

Dr. Paulus Blokker

Petrúšek Ivan

Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Strnadová Mirka Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Weissová Aneta "Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou Mgr. Ing. Jiří Remr, Ph.D.

Wladyniak Ludmila

Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Polland and the Sudetes in the Czech Republic

Doc. Martin Hájek, Ph.D. – školitel

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Studenti pátého ročníku

Blažejovská Markéta

Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Bureš Jiří

Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Honová (Beránková) Petra Alexandra

Kde jsou hranice politiky?  Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

Krištofič Peter

Rozšírenie konceptu Colemanovej kolísky o koncepciu metaemergencie a náčrt aplikačného rámca

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mgr. Marek Mathias, Ph.D. - konzultant  

Šťovíčková Jantulová Magdaléna

Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění

Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

 

Studenti šestého ročníku

Göttlichová Marcela

Vliv reklamy na hodnotovou orientaci (socializaci) současné mládeže

Doc. Milan Tuček, CSc.

Hanousková Kateřina

Strategie sladění soukromého a pracovního života otců

PhDr. Hana Maříková, Ph.D.
Kondrátová Lucie

Aktivismus založený na důkazech ve zdravotnictví: případová studie rodičovského hnutí v ČR

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Kučera Miloslav

Projevy radikalizace sociálních skupin v prostředí social network site Facebook

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mitrenga David

Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do tradiční veřejné sféry: Vliv kyberprostoru na proměnu politické komunikace, mobilizaci politických aktérů a akceleraci sociálních konfliktů

Doc. Ondřej Císař, CSc.

Prokop Daniel

Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.

Marková (Volejníčková) Romana

Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ

Studenti sedmého ročníku

Gorčíková Magdaléna

Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Hirschová Marta

Vliv počtu sourozenců na úspěšnost jedince: ověření  kauzálního mechanismu

 

Doc. Milan Tuček, CSc.

 

Matoušek Petr

Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Studenti osmého ročníku

Kateřina Cidlinská

Proč mladí lidé opouštějí českou vědu

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Pavel Kotlík

On the Relationship Between Metaphor and Technology: a Comparative Study on Nanotechnology

Mgr. Martin Hájek, PhD.

Svobodová Ludmila Proměny maskulinity a feminity v kreslených vtipech. Komparace předrevolučního a porevolučního období Doc. Milan Tuček, CSc.

Studenti devátého ročníku

Anna Oravcová

Česká hiphopová subkultura: konstrukce autenticity v českém rapu

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D.