Students of doctoral programme Sociology

First year students

FRUNC Ondřej

Konstrukce maskulinity v kontextu práce a profese

The construction of masculinity in the context of work and profession

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. – školitelka

PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová, Ph.D. - konzultantka

JOZOVÁ Magdalena

Hranice péče: co nám péče v teorii a praxi vybraných feministických institucí, iniciativ a neziskových organizací říká o současné české společnosti

Doc. Radka Dudová, Ph.D.

PICKOVÁ Tereza

The Dream of Metaverse: Communication, Identity,  and Bodies in Virtual and Augmented Reality

Sen o metaverzu: komunikace, identita a těla ve virtuální a rozšířené realitě

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

PROCHÁZKOVÁ Barbora

Organizační kultury českých akademických pracovišť ve vztahu k akademické excelenci a pracovnímu zdraví

Organizational culture of Czech academic workplaces in relation to academic excellence and occupational health

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

VOKŘÁLOVÁ Eliška

Sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči: zdravotnické profese, pacienti a jejich blízcí

The social construction of certainties and uncertainties in palliative care: health professions, patients and their relatives

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

VIANA DE OLIVEIRA Anna Clara

 

Role of gender and sexuality in construction of ethno-racial identifications among Ciganos (Romanies) in Northern Brazil

Role genderu a sexuality při vytváření etno-rasových identifikací mezi Romy v severní Brazílii. 

RNDr. Martin Fotta, Ph.D.

Second year students

 

ANTOŇOVÁ Tereza

přerušila

Analýza výpadků návratnosti se zaměřením na identifikaci respondentů

Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

BARTHELDI Petra Layla

 

Co může pěstování avokáda v Libanonu říct o neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

BENEŠOVSKÁ Barbora

 

(Re)konstrukce těla, genderu a sexualita při zadávání metodik holistické sexuální výchovy na základních školách

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

JANKŮ David

 

Faktory ovlivňující volbu výzkumných oblastí a témat ve vědě

PhDr. Radim Hladík, Ph.D.

SOUKOPOVÁ Aneta

 

Občanská participace a reflexivní urbánní plánování

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

VOCÁSEK Tibor

 

Kognitivní kapitalismus po česku: kritická analýza socio-ekonomických proměn s nástupem informačních sítí v českém mediálním diskurzu

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Sociology

ÜCOK Ecem Nazlı

 

Transnational Masculinities in the Making: Addressing Gender Identities of Irish and Turkish Skilled Migrant Men in Scandinavia

PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová

 

LIU JIe

přerušil

Czech Film Festivals from Chinese Perspective

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

   

Third year students

 

ANISIN Mária Nicoleta

přerušila

 

"Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries'

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

COUFALOVÁ Linda

Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

NĚMCOVÁ Lucie

Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

ORZSÁGHOVÁ Kristína

Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

PERGL David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSC.

SENFT Lukáš

Soužití lidí a hub v kontextu ekologických a klimatických změn

Doc. PhDr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

 

STEHLÍK Martin

přerušil

Knihovnictví v digitálním věku: zkoumání představ o budoucnosti profese

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

SVOBODOVÁ Tereza

Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

 

TEICHMAN Klaudia

přerušila

Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů

PhDr. Alena Křížková. Ph.D.

CHAKKAMPULLY Aysha Farhana

Embodiment in Islam. The everyday menstrual experiences of Hyderabadi Muslim Women in India.

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

 

SINGH Mansheetal

Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

KOVTIAK  Elisabeth

The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times.

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

KUEN Laura Joy, M.A.

Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF

Mgr. Luděk Brož, M.Phil., Ph.D

 

Fourth year students

ANDRESOVÁ Nela

Trans rodiny v České republice.

PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

CUKER Ivan

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

 

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

FILINOVÁ Záleská Eva

přerušila

Proměny finanční situace a spotřebního chování spojené se stárnutím

Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

KUDRNÁČOVÁ Michaela

Chronotyp v kontextu kvality života

 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

STEHLÍKOVÁ Barbora

Elktroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

 

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

 

TESAŘOVÁ Šárka

přerušila

 

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

ALEXOVÁ Weissová Aneta

přerušila

"Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou

Mgr. Ing. Jiří Remr, Ph.D., MBA

TAYLOR  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration.

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

BAGHERIANZIARAT Atefeh

Výjezd na stáž

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors?

 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

SAMUEL Rajendran Preeti

 

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within
international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

 

ŠENKOVA Olga

přerušila

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

Fifth year students

Aslan Katarína Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Divíšek Sedláčková Tereza "Injekce a obrázek za statečnost: očkování v ordinacích". Doc. Dino Numerato, Ph.D.
Kolomoiets Maksym Common sense of economical solidarity in post-communist countries Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Stropnický Matěj

The Contemporary Czech Left

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Škvrňák Michael

Inter-party and Intra-Party Mobility of Political Candidates

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
Tučková Anna Professionalisation of Palliative Care in Czech Republic Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Bhardway Shreya

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Seventh year students

Hanzal Petr Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.
Mazáková (Šetinová) Markéta

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Pekáček Ondřej Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. - školitel

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. - konzultant

Šrám Kristián Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker, Ph.D. – školitel

Doc. Hájek, Ph.D. - konzultant

(Švihálková (Hanousková) Kateřina

(interruption of one's studies)

Strategies of paternal work-life balance observation PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

 

Eight year students

Petrúšek Ivan Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Nineth year students

Göttlichová Marcela The impact of advertising on value orientation (socializing) of the present youth Doc. Milan Tuček, CSc.
Šťovíčková Jantulová Magdaléna Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

CDS 2021/2022