Students of doctoral programme Sociology

First year students

DOLEŽALOVÁ Barbora

Od prostituce k sexuální Od práci: Kritická analýza mediálního diskurzu o sexuální práci

 

From Prostitution to Sex Work: A Critical Analysis of Media Discourse on Sex Work.

 

Doc. Radka Dudová, PhD.

DRŠTIČKOVÁ Hana

Spektra a hranice: formy průniků a dynamik mezi trans* a autistickými komunitami v České republice

 

Spectrums and Boundaries: Forms of Intersections and Dynamics between Trans* and Autistic Communities in the Czech Republic

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.  

MICHLOVÁ Magdalena

Dělat gender v akademii: Reprodukce genderu na českých vysokých školách z etnografické perspektivy

 

 Doing gender in academia: The reproduction of gender at Czech universities from ethnographic perspective

 

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.

RUTOVÁ Simona

Porod v prostoru: vliv prostoru na tělesný prožitek porodu

 

Birthing Space: The Influence of Space on the Corporeal Experience of Childbirth

 

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

TROJANOVÁ Tereza

Genderová nerovnost v české akademické sféře: Etnografie Univerzity Karlovy 

 

Gender inequality in Czech academia: Ethnography of Charles University

 

PhDr. Jaroslava Marhánková 

Hasmanová, Ph.D.

 

URBAN Adam

Vliv institucionálních tlaků na restrukturalizaci organizačního pole české kopané.

 

The Impact of Institutional Pressures on the Restructuring of the Organisational Field of Czech Football.

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Second year students

FRUNC Ondřej

Konstrukce maskulinity v kontextu práce a profese

 

The construction of masculinity in the context of work and profession

 

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. – supervisor

PhDr. Jaroslava Marhánková Hasmanová, Ph.D. - advisor

JOZOVÁ Magdalena

Hranice péče: co nám péče v teorii a praxi vybraných feministických institucí, iniciativ a neziskových organizací říká o současné české společnosti

Doc. Radka Dudová, Ph.D.

PICKOVÁ Tereza

The Dream of Metaverse: Communication, Identity,  and Bodies in Virtual and Augmented Reality

 

Sen o metaverzu: komunikace, identita a těla ve virtuální a rozšířené realitě

 

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

PROCHÁZKOVÁ Barbora

Organizační kultury českých akademických pracovišť ve vztahu k akademické excelenci a pracovnímu zdraví

 

Organizational culture of Czech academic workplaces in relation to academic excellence and occupational health

 

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

VOKŘÁLOVÁ Eliška

Sociální konstrukce jistot a nejistot v paliativní péči: zdravotnické profese, pacienti a jejich blízcí

 

The social construction of certainties and uncertainties in palliative care: health professions, patients and their relatives

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Sociology

   

VIANA DE OLIVEIRA Anna Clara

 

Role of gender and sexuality in construction of ethno-racial identifications among Ciganos (Romanies) in Northern Brazil

 

Role genderu a sexuality při vytváření etno-rasových identifikací mezi Romy v severní Brazílii. 

 

RNDr. Martin Fotta, Ph.D.

 

Third year students

BARTHELDI Petra Layla

 

Co může pěstování avokáda v Libanonu říct o neokoloniálních vlivech a formách globálních závislostí

 

What Can Avocado Production in Lebanon Say About Neocolonial Influences and Forms of Global Independency

 

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

BENEŠOVSKÁ Barbora

 

(Re)konstrukce těla, genderu a sexualita při zadávání metodik holistické sexuální výchovy na základních školách

 

The (Re)Construction of Gender, Body and Sexuality in Sex Education Programmes in Czech Schools

 

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

JANKŮ David

 

Faktory ovlivňující volbu výzkumných oblastí a témat ve vědě

 

Factors influencing the choice of research areas and topics in science

 

PhDr. Radim Hladík, Ph.D.

SOUKOPOVÁ Aneta

 

Občanská participace a reflexivní urbánní plánování

 

Citizen Participation and Reflexive Urban Planning

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

VOCÁSEK Tibor

 

Kognitivní kapitalismus po česku: kritická analýza socio-ekonomických proměn s nástupem informačních sítí v českém mediálním diskurzu

 

Great or Poor Transformation? A Critical Analysis of Czech Media Discourse on Cognitive Capitalism

 

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Sociology

ÜCOK Ecem Nazlı

 

Transnational Masculinities in the Making: Addressing Gender Identities of Irish and Turkish Skilled Migrant Men in Scandinavia

 

Migrace vysokokvalifikovaných žen v kontextu antigenderových hnutí v zemích východní Evropy

 

PhDr. Jaroslava Marhánková 

Fourth year students

COUFAL Linda

Mechanismy šíření extremismu v online komunitě: Případová studie misogynního fóra Incelů

 

Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum

 

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

NĚMCOVÁ Lucie

Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech

 

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

ORZSÁGHOVÁ Kristína

Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

PERGL David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSC.

SENFT Lukáš

Soužití lidí a hub v kontextu ekologických a klimatických změn

 

Doc. PhDr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

SVOBODOVÁ Tereza

Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace

 

Destandardization of work in the context of gig economy – emancipation or precarization

 

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

TESAŘOVÁ Šárka

Privilegovaná decentralizační migrace: cílové lokality, motivace a preference   

 

Privileged decentralizing migration: Target localities, motivations and preferences

 

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr, Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Sociology

CHAKKAMPULLY Aysha Farhana

Sustainable Menstruation; Disaster Management, Policy Making and Ecofeminism, Kerala Experience Before and After  the Floods

 

Ztělesnění v islámu. Každodenní menstruační zkušenosti hyderabadských muslimských žen

 

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

 

SINGH Mansheetal

Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel

 

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.

KOVTIAK  Elisabeth

The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times.

 

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

KUEN Laura Joy, M.A.

Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF

 

Mnohodruhové mobility: management divočáků a myslivecká praxe v době afrického moru prasat na vnější hranici EU – případ ukrajinského Užanského národního parku

 

Fifth year students

NDRESOVÁ Nela

Trans rodiny v České republice

 

Trans Families in the Czech Republic

 

PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

CUKER Ivan

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

 

The Analysis of How Teenagers Accept the Environmental Responsibility

 

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

PROKEŠ (KUDRNÁČOVÁ) Michaela

Chronotyp v kontextu kvality života

 

Sleep in the Context of Quality of LIfe

 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

STEHLÍKOVÁ Barbora

Elektroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

 

E-waste between morality and ethics: waste practices in the Czech Republic

 

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Sociology

BAGHERIANZIARAT Atefeh

 

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors?

 

Které faktory jsou v duševním zdraví efektivnější: materialistické nebo idealistické faktory?

 

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

SAMUEL Rajendran Preeti

 

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

 

Vzpomínky, zkušenosti a sítě studentů z globálního Jihu na českých univerzitách: Postkoloniální perspektiva na mezinárodní migraci za vysokoškolským vzděláním.

 

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Sixth year students

ASLAN (Petrtýlová) Katarína

Imigranti proti imigrácii: Výzkum protiimigrantských postojov imigrantov voči vlastným krajanom rovnakej národnosti na príklade arabskej menšiny v ČR

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

DIVÍŠEK Tereza

 

 

Injekce a obrázek za statečnost: očkování v ordinacích

 

Injection and Sticker for Bravery: a Study of Vaccination in Paediatric Clinics

 

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D. – supervisor

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. - advisor

KOLOMOIETS Maksym

Sdílený smysl pro ekonomickou solidaritu v post-komunistických státech

 

Common sense of economical solidarity in post-communist countries

 

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Seventh year students

 

KOTYK Lukáš

 

Nehierarchický model spravování projektů

 

Non-hierarchical model of project governance

 

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – supervisor

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - advisor

ORCÍGR Václav

Prostory gentrifikace: neoliberální dogma a nová marginalizace

 

A Hegemonic City: Ideology and dominance in development and planning of post-socialist Prague

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Eighth year students

MAZÁKOVÁ Šetinová Markéta

 

Seznamování přes internet: Dopad online seznamek na hledání partnera

 

Online Dating: Impact of Online Dating Sites on Mate Selection

Prof. Dana Hamplová, Ph.D.

 

PEKÁČEK Ondřej

 

Média a evropská uprchlická krize: srovnání mediálního pokrytí a novinářských rutin v mainstreamových a alternativních médiích v České republice

 

Framing the „European Refugee Crisis“ Comparative Content Analysis of Internet Media in the V4 Countries, 2015 – 2016

 

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. – supervisor

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. - advisor

 

ŠRÁM Kristián

 

Analýza projektového kapitalismu v ČR: aktérská perspektiva

 

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

 

Doc. Blokker – supervisor

 Doc. Hájek – advisor