Students of doctoral programme Sociology

Second year students

Antoňová Tereza

(interruption of one's studies)

Non-response analysis and non-respondents identification Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Coufalová Linda

(departure for the internship)

Extremism Spreading Mechanismus in Online Community: A Case Study on Incels Misogynist Forum Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Chakkampully Aysha Farhana Sustainable Menstruation; Disaster Management, Policy Making and Ecofeminism, Kerala Experience Before and After the Floods

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D. - školitelka

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.  - konzultant

Kovtiak Elisabeth The Role of Visual Arts in the Formation of the Collective Memory about Soviet Times Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Kuen Laura Joy Multispecies Mobilities: Wild Boar Management and Hunting Practices in the Ukrainian Uzhansky National Park at the EU External Border in Times of ASF Mgr. Luděk Brož, Ph.D.

Liu Jie

(interruption of one's studies)

Czech Film Festivals from Chinese Perspective PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Němcová Lucie Současné krize a jejich tematizace ve veřejných diskurzech Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Országhová Kristína Sladká veda a rod v povrazoch: rodové identity v periférnych komunitách amatérskeho boxu Doc. PhDr. Dino Numerato,Ph.D.
Pergl David

Národní vyprávění: Příklady narativního konstruování běloruské identity

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Senft Lukáš Soužití lidí a hub v kontextu ekologických a klimatických změn Doc. PhDr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Singh Mansheetal Issues of Identity, Immigration and Integration in a Multicultural Society: Exploring the Bene Menasseh in Israel Doc. Jakub Grygar, Ph.D.
Svobodová Tereza Destandardizace práce v rámci zakázkové ekonomiky – emancipace nebo prekarizace PhDr. Jan Balon, Ph.D.
     

Third year students

 

Andresová Nela

Trans Families in the Czech Republic

Kateřina Kolářová, Ph.D

Anisin Mária Nicoleta

(interruption of one's

studies)

Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D
Bagherianziarat Atefeh

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors?

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Cuker Ivan

The Analysis of How Teenagers Accept the Environmental Responsibility

Doc. Martin  Hájek, Ph.D.
Kudrnáčová Michaela

Chronotype in the context of quality of life

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Samuel Rajendran Preeti

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Stehlík Martin

(interruption of one's studies)

 
Librarianship in the Digital Age: Studying Images of the Profession's Future PhDr. Jan Balon, Ph.D
Stehlíková Barbora

E-waste between morality and ethics: waste practices in the Czech Republic

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D
Taylor  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Teichma Klaudie

(interruption of one's studies)

Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů PhDr. Alena Křížková, Ph.D.
Tesárek Jan

Věk genetického kódu: Metoda CRISPR-Cas9 a imaginace technologické budoucnosti

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc

 

Fourth year students

Alexová (Weissová)

Aneta

(interruptoin of one's studies)

Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou Mgr. Ing. Jiří Remr Ph.D.
Aslan Katarína Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Bhardway Shreya

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Ezrová Magdaléna

Women’s needs in early motherhood

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D

Filinová (Záleská) Eva

(interruption of one's studies)

Changes in financial situation and consumer behavior in relation to retirement transition Doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.
Kolomoiets Maksym Common sense of economical solidarity in post-communist countries Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Divíšek Sedláčková Tereza "Injekce a obrázek za statečnost: očkování v ordinacích". Doc. Dino Numerato, Ph.D.

Šenkova Olga

(interruption of one's studies)

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“ Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D
Stropnický Matěj

The Contemporary Czech Left

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Škvrňák Michael

Inter-party and Intra-Party Mobility of Political Candidates

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Tesařová Šárka

(interruption of one's

studies)

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Tučková Anna Professionalisation of Palliative Care in Czech Republic Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

 

Fifth year students

 

De Oliveira Filho José Hildo

Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories

Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Kotyk Lukáš Non-hierarchical model of project governance

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – školitel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Orcígr Václav

Spaces of gentrification: neoliberal doxa and new marginalization

PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Sedláček Jakub The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D
Tremčinský Martin Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - školitel

Filip Vostal, Ph.D. - konzultant 

 

Sixth year students

Hanzal Petr Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Honová (Beránková) Petra Alexandra

(interruption of one's studies)

Where are Boundaries of Politics?: Symbolic Boundaries between Politicians and Political Activists

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

Klásková (Blažejovská) Markéta

(interruption of one's studies)

Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Mazáková (Šetinová) Markéta

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Pekáček Ondřej Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. - školitel

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. - konzultant

Šrám Kristián Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker, Ph.D. – školitel

Doc. Hájek, Ph.D. - konzultant

Seventh year students

Háková Lucie

Crime and Punishment in Television News

Doc. Martin Hájek, Ph.D.
Moskvina Yulia

State, Squat, Society: Policy of Recognition

Doc. Paulus Blokker, Ph.D.
Petrúšek Ivan Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.
(Švihálková (Hanousková) Kateřina

(interruption of one's studies)

Strategies of paternal work-life balance observation PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

 

Eight year students

Bureš Jiří The Sociology of Scientometrics: A Study in the Sociology of Quantification PhDr. Jan Balon, Ph.D.
Mitrenga David Transposition of Social Conflicts from Cyberspace to Traditional Public Sphere: How New Technology and Cyberspace influence a political communication and mobilization of political actors Prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Prokop Daniel

Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.
Šťovíčková Jantulová Magdaléna Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

 

Nineth year students

Göttlichová Marcela The impact of advertising on value orientation (socializing) of the present youth Doc. Milan Tuček, CSc.
Matoušek Petr Analysis of Process of Street Prostitution Regulation Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

 

First year students

Bartheldi Layla 

What Can Avocado Production in Lebanon Say About Neocolonial Influences and Forms of Global Independency

Doc. Jakub Grygar, Ph.D.
Benešovská Barbora

The (Re)Construction of Gender, Body and Sexuality in Sex Education Programmes in Czech Schools

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Janků David

Factors influencing the choice of research areas and topics in science

PhDr. Radim Hladík, Ph.D.
Kunc Michal Social Determinants and Impact of Seizures of Wage and Property (Exekuce) in the Czech Republic Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Soukopová Aneta Citizen Participation and Reflexive Urban Planning Doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.
Ücok Ecem Nazlı

Transnational Masculinities in the Making: Addressing Gender Identities of Irish and Turkish Skilled Migrant Men in Scandinavia

PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.
Vocásek Tibor

Great or Poor Transformation? A Critical Analysis of Czech Media Discourse on Cognitive Capitalism

PhDr. Jan Balon, Ph.D.