Students of doctoral programme Sociology

First year students

Andresová Nela Trans rodiny v České republice PhDr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Cuker Ivan

Analýza přijímání osobní odpovědnosti teenagerů za stav a vývoj životního prostředí

doc. Martin  Hájek, Ph.D.
Kudrnáčová Michaela Chronotyp v kontextu kvality života prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Stehlíková Barbora

Elktroodpad mezi morálkou a etikou: odpadové praxe v České republice

Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
Tesárek Jan Věk genetického kódu: Metoda CRISPR-Cas9 a imaginace technologické budoucnosti Mgr. Filip Vostál, Ph.D.

Bagherianziarat Atefeh

Which factors are more effective in mental health: materialistic  or idealistic factors? 

prof. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.
Taylor  Leslie

The New Nomads: Media, Mobilty, and Western Migration.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Samuel Rajendran Preeti

Analysing factors that challenge impactful enrollment to Eastern European universities from within
international Baccalaureate curriculum schools in the Global South.

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Second year students

Ezrová Magdaléna

Women’s needs in early motherhood

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Kolomoiets Maksym

Common sense of economical solidarity in post-communist countries

                                       

doc. Martin Hájek, Ph.D.

Sedláčková Tereza

Multiple responsibilities in the context of compulsory vaccination system in the Czech Republic

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Stropnický Matěj

The Contemporary Czech Left.

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Škvrňák Michael

Inter-party and Intra-Party Mobility of Political Candidates.

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Štěpánek Daniel

Migration Peculiarities from the Perspective of the Approach of Phenomenological

Sociology to Intersubjectivity                                                                                                                            

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Tučková Anna

Professionalisation of Palliative Care in Czech Republic

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Anisin Mária Nicoleta

Trust, economic recession and immigration crisis - a multilevel analysis of European countries

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Bhardway Shreya

Exploring Refugee Experiences of Trauma and Adjustment Through Participatory Action

Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

Third year students

Antońová Tereza

(interruption of one's studies)

Non-response analysis and non-respondents identification Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.

Filinová (Záleská) Eva

Changes in financial situation and consumer behavior in relation to retirement transition doc. Ing. Jiří Večerník, CSc.

Kotyk Lukáš

Non-hierarchical model of project governance

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D – školitel

Doc. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Orcígr Václav

Spaces of gentrification: neoliberal doxa and new marginalization

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Patáková Markéta

The Construction of Scientific Fact in Law

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Sedláček Jakub

The Celebrity of New Media: How Social Networks Transformed Celebrity Culture

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Tremčinský Martin

Technologies of Exchange: Comparison of currency design and its political impact

doc. Jakub Grygar, Ph.D.

De OLIVEIRA FILHO José Hildo

Brazilian football players in Central Europe: “rotating” life-stories

 

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Šenkova Olga

„Women’s Bodily Citizenship and Assisted Reproductive Technologies in Postcommunist Context: Case of Russia“

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

LIU JIe

(interruption of one's studies)

Czech Film Festivals from Chinese Perspective

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Fourth year students

Černá Lucie

Proč se voliči rozhodují pro populistické politické strany? Komparativní analýza aktérských zdůvodnění rozhodování ve volbách

Doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Hanzal Petr

Praktiky diskurzivního zjednávání autority práva v rozsudcích Ústavního soudu

Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

Mazáková (Šetinová) Markéta

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism Doc. Hana Hamplová, Ph.D.

Pekáček Ondřej

Media and the European Refugee Crisis: Comparing news coverage and journalistic routines in mainstream and alternative media outlets in the Czech Republic

PhDr. Václav Štětka, Ph.D.

Stehlík Martin

(interruption of one's studies)

Librarianship in the Digital Age: Studying Images of the Profession's Future PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Šrám Kristián

Engaging the Neoliberal: Actors´ Perspective on Project Capitalism

Doc. Blokker – školitel

 doc. Hájek - konzultant

Teichmanová Klaudie

(interruption of one's studies)

Vstup do podnikání v průběhu čerpání rodičovského příspěvku: analýza motivace a dopadů  PhDr. Alena Křížková, Ph.D.

Tesařová Šárka

Krajina a její proměny od severu k jihu

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. – školitel

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. - konzultant

Soares Moura (Válková) Eva

Sport for Development in Brazil: Gendered Perspective

 

PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Wirthová Jitka

Forming of Educational Claims in Contemporary Educational Discourse PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Fifth year students

Alexová (Weissová) Aneta

(interruptoin of one's studies)

Už nepatřím mezi normální": self-stigma u lidí s psychózou
  Mgr. Ing. Jiří Remr Ph.D.

Aslan Katarína

Imigranti proti imigraci: Výzkum protiimigrantských postojů imigrantů vůči vlastním krajanům stejné národnosti na příkladu arabské menšiny v ČR Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

Daneš David

(interruption of one's studies)

Úspěšné stárnutí v ČR a Evropě: Panelová analýza dat projektu SHARE 50+ Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Háková Lucie

Crime and Punishment in Television News

Doc. Martin Hájek, Ph.D.

Kawulok Josef

Some aspects of the political elite in the Czech Republic

Doc. Milan Tuček, CSc.

Kozubík Jan

Traditional values agenda in Eastern Europe and Eurasia in the context of international norm polarization around LGBT rights

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Morávková (Králová) Eva

(interruption of one's studies)

Mapping the life trajectories of young civic engagement in the Czech Republic

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Moskvina Yulia

State, Squat, Society: Policy of Recognition

Dr. Paulus Blokker

Petrúšek Ivan

Vývoj podpory přerozdělování příjmů a jejich determinantů v Evropě v období před ekonomickou krizí a po ní

doc. PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

Strnadová Mirka

(interruption of one's studies)

Zdraví a životní styl dětí ze základních škol a víceletých gymnázií v České republice PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Wladyniak Ludmila

Memory on borderland. A comparative study of collective memory in the former East Prussia region in Polland and the Sudetes in the Czech Republic

Doc. Martin Hájek, Ph.D. – školitel

Mgr. Jakub Grygar, Ph.D. - konzultant

Sixth year students

Bureš Jiří

Luhmann and Latour: Two Approaches to the Study of Society 

PhDr. Jan Balon, Ph.D.

Honová (Beránková) Petra Alexandra

Where are Boundaries of Politics?: Symbolic Boundaries between Politicians and Political Activists

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. - konzultant

Krištofič Peter

(interruption of one's studies)

Extension of Coleman´s Cradle Concept dealing with meta-emergence and the application framework outline

Prof: PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Mgr. Marek Mathias, Ph.D. - konzultant

Klásková (Blažejovská) Markéta Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci Doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.

Šťovíčková Jantulová Magdaléna

Uplatňování odborného vědění v kontextu profesionalizace OOS: analýza procesů vyjednávání a potvrzování platnosti vědění

Doc. Ing. Karel Muller, CSc.

 

Seventh year students

Göttlichová Marcela

The impact of advertising on value orientation (socializing) of the present youth

Doc. Milan Tuček, CSc.

Hanousková Kateřina Strategies of paternal work-life balance observation PhDr. Hana Maříková, Ph.D.

Kondrátová Lucie

interruption of one's studies)

Evidence-based activism and healthcare: a case study of carer movement in the Czech Republic

PhDr. Dino Numerato, Ph.

Kučera Miloslav

Manifestations of radicalization of social groups in the social networking site Facebook

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Marková Volejníčková Romana The construction of motherhood and femininity from the point of view of three generations

Doc. Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

SOÚ

Mitrenga David

Transposition of Social Conflicts from Cyberspace to Traditional Public Sphere: How New Technology and Cyberspace influence a political communication and mobilization of political actors

Doc. Ondřej Císař, CSc.

Prokop Daniel

Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice

Doc. Milan Tuček, CSc.

Eight year students

Gorčíková Magdaléna

The effects of the early home reading socialization on children's academic achievement

Prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Hirschová Marta

The effect of sibship size on the success: verification of the causal mechanism

 

Doc. Milan Tuček, CSc.

 

Matoušek Petr

Analysis of Process of Street Prostitution Regulation

Doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.

Nineth year students

Kateřina Cidlinská

Proč mladí lidé opouštějí českou vědu

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.

Pavel Kotlík

On the Relationship Between Metaphor and Technology: a Comparative Study on Nanotechnology

Mgr. Martin Hájek, PhD.

Tenth year students

Anna Oravcová

Czech Hip Hop Subculture: Construction of Authenticity in Czech Rap Music

PhDr. Marta Kolářová, Ph.D. 

Svatoň Gillárová Kateřina

Formování skupiny teenagerů v kontextu síťové společnosti PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.