Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: barbora.spalova@fsv.cuni.cz , b.spalova@gmail.com

Telefon: +420 267 224 236

Místnost: č. B223, Jinonice, budova B

ResearcherID: K-5288-2015

Scopus Author ID: 26668023100

ORCID ID: 0000-0002-6930-709X

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Antropologický seminář Antropologie náboženství Bakalářský seminář I - diskuse projektů Bakalářský seminář II - prezentace částí prací Inovativní prezentace vědeckého poznání I Inovativní prezentace vědeckého poznání II Kvalitativní metodologie Kvalitativní výzkum: pokročilé a experimentální metody Praktika z kvalitativního výzkumu Výzkumné kolokvium SAQ I Výzkumné kolokvium SAQ II

V rámci antropologie náboženství: cokoliv z antropologie křesťanství, resp. abrahámovských náboženství, vztahy náboženství a společnosti, žitá religiozita, náboženství a tělesnost, proměny religiozity a spirituality, zejm. v západních světech
Dále cokoliv ze studií sociální paměti, vztahu prostoru a společnosti.

2004-2006 grant VNJH na podporu kurzu Antropologie hranic
2006 grant Barrande na podporu výměn českých a francouzských badatelů na poli sociální paměti
2012 – 2014 hlavní řešitelka postdoktorského grantu GA ČR „Prostor a sociální pamět' v českém pohraničí po roce 1990: Postsocialistický management
hmatatelných a nehmatatelných stop německé minulosti“ (GAČR P404/12/P927)
2016-2017 Morální ekonomie českých a rakouských klášterů. Spolu s Isabelle Jonveaux, podpořeno Aktion Česká republika – Rakousko.
2019-2021 Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku: Podpora participace. (TAČR Éta TL02000132, hlavní řešitelka, spolupráce s MU Brno a Biskupstvím plzeňským)
2019-2021 Proměny církevních morálních ekonomií v ČR a SR v kontextu restitucí a odluky státu a církve (GAČR 19-08512S, hlavní řešitelka, spolupráce se Sociologickým ústavem Akademie vied SR)

Antropologie náboženství, zejména křesťanství