prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

Působiště:

  • Kolegium děkana
  • Vědecká rada
  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra veřejné a sociální politiky
  • Fakulta sociálních věd
  • Centrum pro sociální a ekonomické strategie

E-mail: veselya@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946 , +420 267 224 230

Místnost: č. 222, Celetná 20 , č. C213, Jinonice, budova C

ResearcherID: E-9788-2018

Scopus Author ID: 36892097600

ORCID ID: 0000-0002-6141-7104

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

• Témata z oblasti vzdělávací politiky (např. problém řízení ve vzdělávací politice; postoj veřejnosti a dalších aktérů ke vzdělávání; které vzdělávací systémy jsou úspěšné a proč; problematika učitelů, kvalita ve vzdělávání, slaďování vzdělávací poptávky a nabídky; uplatnění absolventů, trh práce a vzdělávání atd.);
• Témata z oblasti veřejné politiky, zejména se zaměřením na nástroje veřejné politiky (jaké nástroje jsou preferovány a proč; efektivita a účinnost jednotlivých nástrojů, nové nástroje veřejné politiky; behaviorální ekonomie atd.)
• Témata z oblasti veřejné správy a veřejných služeb (policy work ve veřejné správě, politické poradenství, politizace atd.)
• Témata z oblasti sociologie vzdělávání (např. nerovnosti ve vzdělávání v České republice; vzdělání a sociální stratifikace, dovednosti a kompetence lidí a jejich sociální podmíněnost, výsledky žáků v mezinárodních šetřeních atd.);
• Témata týkající se oblasti dětí a mládeže (např. problémy dnešních generací Y a Z; zájmové vzdělávání dětí a mládeže v České republice, mimoškolní vzdělávání; výchova dětí v dnešní společnosti);
• Témata týkající se teorie a praxe společnosti vědění, společnosti 4.0 či informační společnosti (např. co to je a jak se utváří společnost vědění, život v informační společnosti, průmysl a společnost 4.0 atd.);
• Témata týkající se metod a metodologie společenských věd (možnosti a limity nových sociálně-vědních metod, jak jsou big data atd.)
• Témata týkající se tvořivosti a kognitivních schopností (např. jaké sociální faktory ovlivňují tvořivost, vliv společnosti na rozvoj dovedností a kritického myšlení, vztah kognitivní vědy a veřejné politiky atd.)