doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

doc. PhDr. Dino Numerato, Ph.D.

Působiště:

  • Vědecká rada
  • Katedra sociologie

E-mail: dino.numerato@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 465 054 , +420 267 224 234

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C216, Jinonice, budova C

ResearcherID: K-1630-2017

Scopus Author ID: 24466875600

ORCID ID: 0000-0002-4821-6471

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Oborová sociologie, Sociology of Sport, Sociology of Health and Illness, Diploma Seminar (SCM)

Sociologie sportu
Sociologie zdraví, nemoci a medicíny
Občanská angažovanost a sociální změna
Sociologické analýzy pozdní modernity

Posledních 10 let
2022 - : Spoluřešitel projektu Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (MŠMT, NPO, EXCELES: LX22NPO5101)
2021 – : Národní koordinátor projektu: Addressing Vaccine Hesitancy in Europe (VAX-Trust), EC H2020-SC1-BHC-33-2020.
2018 – 2021: Národní koordinátor projektu: Skills and Integration of Migrants, Refugees and Asylum Applicants in European Labour Markets (SIRIUS), EC H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017. FSV UK.
2017 – 2019: Hlavní řešitel: „Občanská angažovanost a politika zdravotní péče.“ Grantová agentura České republiky [17-01116S]. FSV UK.
2017 - 2018: člen týmu Centrum pro výzkum kolektivní paměti, FSV UK
2016 - hlavní řešitel: Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu,” Institute of Sociological Studies (FSV UK), Specifický vysokoškolskývýzkum (SVV), MŠMT
2013 -2015: Marie Curie Experienced Research Fellow, principal research fellow, EC FP7 IEF Marie Curie Project, “Football Fandom, Reflexivity and Social Change” (FANSREF)
2010 – 2013 WP koordinátor and člen týmu, EC FP7 projekt “European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency” (EUROHOPE)

sociologie zdraví, nemoci a medicíny, sociologie sportu, sociální teorie, migrace