doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.

doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: milan.tucek@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 233

Místnost: č. C217, Jinonice, budova C

Scopus Author ID: 14623600500

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • TUČEK, Milan. Veřejnost o elitách a elity o sobě. Elity v české postsocialistické transformaci (1989-2007). 1. vyd vyd. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011, s. 1-15. ISBN 978-80-86729-69-5.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících