Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

Působiště:

  • Rozšířené kolegium děkana
  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: eva.hejzlarova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Osobní webová stránka

Místnost: č. C612, Jinonice, budova C

ResearchID: E-9731-2018

Scopus Author ID: 56374033700

ORCID ID: 0000-0002-9730-4283

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • HEJZLAROVÁ, Eva. Policy analysis styles and methods. In: VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva. Policy Analysis in the Czech Republic. 1st ed vyd. Bristol: Policy Press, 2016, s. 53-68. ISBN 978-1-4473-1814-9.
  • VESELÝ, Arnošt - HEJZLAROVÁ, Eva - ZELINKOVÁ, Anna. Czech public policy programmes and policy analysis education. In: VESELÝ, Arnošt - NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva. Policy Analysis in the Czech Republic. 1st ed vyd. Bristol: Policy Press, 2016, s. 303-321. ISBN 978-1-4473-1814-9.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

JSB514 Kvalitativní výzkum; JSM714 Důležité knihy oboru veřejná a sociální politika: historie sociálních politik

bakalářské a diplomové práce zabývající se interpretativní policy analysis, lokální sociální politikou, politikami genderové rovnosti

GAČR 18-10042S "Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů" (2017-2020; hlavní řešitelka Anna Pospěch Durnová, Ph.D.)
GAČR 16-14292S "Komparativní výzkum cílových populací v České republice: záleží na obsahu veřejných politik? (2016-2018; hlavní řešitel Martin Nekola, Ph.D.)

Interpretativní policy analysis; lokální sociální politika; politiky genderové rovnosti

interpretativní policy analysis; lokální sociální politika; politiky genderové rovnosti