Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.

Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: olga.angelovska@fsv.cuni.cz , olga.angelovska@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Místnost: č. C215, Jinonice, budova C

ORCID ID: 0000-0002-7621-3286

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • ANGELOVSKÁ, Olga. Changes in the Organisational-Legal Form of Hospitals. In: VRIES, Michiel S. de - NEMEC, Juraj - JUNJAN, Veronica. The Choice-Architecture behind Policy Designs : From Policy Design to Policy Practice in the European Integration Context. 1st ed vyd. Bratislava: NISPAcee, 2020, s. 259-266. ISBN 978-80-999390-1-2.
  • ABRAMUSZKINOVÁ PAVLÍKOVÁ, Eva - PRUDKÝ, Libor - ŠMÍDOVÁ, Michaela - ANGELOVSKÁ, Olga. Zkoumání hodnot prostřednictvím kvalitativních postupů. Inventura hodnot : výsledky sociologického výzkumu hodnot ve společnosti České republiky. 1. vyd vyd. Praha: Academia, 2009, s. 121-160. ISBN 978-80-200-1751-2.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Sociální politika, Evropská sociální politika, Social policy, Bakalářský seminář, Úvod do sociální politiky

Zdravotní politika (Role aktérů při nastolování agendy (např. (ne)povinné očkování), Gender jako faktor ovlivňující zdraví, Integrace zdravotních a sociálních služeb, Změny politiky optikou teorie tří proudů)
Sociální politika (Proměny sociálního státu, Welfare šovinsmus , Komparace reforem v EU, Reakce sociální politiky na nové formy rodin)

Zdravotní politika, Sociální politika, Multiple Streams Theory (Teorie tří proudů), Migrace