doc. Alessandro Testa, Ph.D.

doc. Alessandro Testa, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra sociologie

E-mail: alessandro.testa@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 238

Osobní webová stránka

Místnost: č. B220, Jinonice, budova B

ORCID ID: 0000-0003-4060-651X

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících