Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: mouralova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Vedené práce

Místnost: č. C612, Jinonice, budova C

ResearchID: E-9759-2018

Scopus Author ID: 56150130900

ORCID ID: 0000-0001-9618-8914

Rok vydání

Monografie

  • NEKOLA, Martin - GEISSLER, Hana - MOURALOVÁ, Magdalena - DRHOVÁ, Zuzana - DURNOVÁ, Anna - JELÍNKOVÁ, Marie - MORÁVEK, Jan - OCHRANA, František - VESELÝ, Arnošt - VÍTEK, Leoš. Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011. 305 s. ISBN 978-80-246-1865-4.
  • NEKOLA, Martin - HEJZLAROVÁ, Eva - KOHOUTEK, Jan - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - JELÍNKOVÁ, Marie - JEŘÁBKOVÁ, Anna - KOTRUSOVÁ, Miriam - NOVOTNÝ, Vilém - PROCHÁZKA, Michal - SMOLÍK, Petr - VLČKOVÁ, Kamila - WOLFOVÁ, Veronika - MOURALOVÁ, Magdalena. Česká veřejná politika optikou teorie sociální konstrukce cílových populací. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2020. 431 s. ISBN 978-80-246-4557-5.

Kapitoly v monografiích

  • MOURALOVÁ, Magdalena. Ředitelé. In: VESELÝ, Arnošt - KOHOUTEK, Jan - ŠPAČKOVÁ, Zuzana. Vzdělávací politika. 1. vyd vyd. Brno: Masarykova Univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2015, s. 164-179.
  • PRUDKÝ, Libor - MOURALOVÁ, Magdaléna - VÁVRA, Martin. Koncepty empirických šetření : nejvýznamnější přístupy. Inventura hodnot : výsledky sociologického výzkumu hodnot ve společnosti České republiky. 1. vyd vyd. Praha: Academia, 2009, s. 73-98. ISBN 978-80-200-1751-2.
  • VESELÝ, Arnošt - MOURALOVÁ, Magdaléna. Vzdělávání. Česká republika - trendy, ohrožení, příležitosti. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 220-257. ISBN 978-80-246-1655-1.
  • RUDOLFOVÁ, Jitka - MOURALOVÁ, Magdalena - PAVLOVSKÁ, Veronika. Rodiče jako veřejněpolitičtí aktéři. In: VESELÝ, Arnošt - KOHOUTEK, Jan - ŠPAČKOVÁ, Zuzana. Vzdělávací politika. 1. vyd vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2015, s. 180-194.
  • GEISSLER, Hana - MOURALOVÁ, Magdalena. Komparativní přístupy při zkoumání veřejných politik. In: NEKOLA, Martin - GEISSLER, Hana - MOURALOVÁ, Magdalena. Současné metodologické otázky veřejné politiky. 1. vyd vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 170-193. ISBN 978-80-246-1865-4.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Úvod do vzdělávací politiky, Úvod do akademické práce, Semináře k psaní bakalářských prací pro veřejněpolitická a sociálněpolitická témata

Proč vypadá vzdělávací politika tak, jak vypadá?
Aktéři vzdělávací politiky a vztahy mezi nimi
Jak se ne/mluví o vzdělávání
Neveřejné organizace v českém vzdělávacím systému
Vzdělávací politiky na lokální a regionální úrovni

vzdělávání a vzdělávací politika; aktéři ve veřejné politice