Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: zuzana.kotherova@fsv.cuni.cz , zuzana.kotherova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Vedené práce

Místnost: č. 412, Pekařská 16

Scopus Author ID: 56766273000

ORCID ID: 0000-0002-1214-9879

CV

Rok vydání

Monografie

  • ŠÁMALOVÁ, Kateřina - VOJTÍŠEK, Petr - ARESTA, Veronika - MÁCHOVÁ, Lenka - DOHNALOVÁ, Eva - HULMÁKOVÁ, Jana - PRŮŠOVÁ, Lenka - SCHREILOVÁ, Kristýna - VITÁSKOVÁ, Lucie - DOBIÁŠOVÁ, Karolína - KOLDINSKÁ, Kristina - KORYCH, Martin - URBAN, David - KOTHEROVÁ, Zuzana - LANG, Roman - RÁKOSNÍK, Jakub - TOMŠEJ, Jakub - ZAJACOVÁ, Melanie. Sociální správa: organizace a řízení sociálních systémů. 1. vyd vyd. Praha: Grada, 2021. 448 s. ISBN 978-80-271-2195-3.

Kapitoly v monografiích

  • KOTHEROVÁ, Zuzana - DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Správa ochrany individuálního zdraví. In: ŠÁMALOVÁ, Kateřina - VOJTÍŠEK, Petr. Sociální správa : organizace a řízení sociálních systémů. 1. vyd vyd. Praha: Grada, 2021, s. 165-183. ISBN 978-80-271-2195-3.
  • KOTHEROVÁ, Zuzana - PEROTTINO, Michel. Covid-19 du meilleur au pire : la gestion de crise à la tchèque. In: TORBICKA, Kinga. L’Europe centrale face à la pandémie de Covid-19. 1er éd vyd. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022, s. 151-163. ISBN 978-83-235-5754-8.
  • PAVLÍK, Marek - KOTHEROVÁ, Zuzana. Czech Healthcare: Its Past, Present and Future Challenges. In: OKMA, Kieke - TENBENSEL, Tim. Health Reforms Across the World : The Experience of Twelve Small and Medium-sized Nations with Changing Their Healthcare Systems. 1st ed vyd. New York: World Scientific, 2020, s. 187-203. ISBN 978-981-12-0891-1.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ekonomie veřejného sektoru; Zdravotní politika; Veřejná ekonomie

Obecně: Zdravotní politika, Reformy zdravotních systémů, Financování zdravotní péče, Role aktérů ve zdravotnictví Konkrétněji např.: Anti-vaccination movements a její dopady na zdravotní systém Reforma psychiatrické péče v mezinárodním srovnání Postavení praktických lékařů ve zdravotních systémech

Zdravotní systémy, zdravotní politika, reformy zdravotnictví, zájmové skupiny, financování zdravotní péče