Institute Members

Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra veřejné a sociální politiky

E-mail: zuzana.kotherova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 464 946

Vedené práce

Místnost: č. 412, Pekařská 16

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Ekonomie veřejného sektoru; Zdravotní politika; Veřejná ekonomie

Obecně: Zdravotní politika, Reformy zdravotních systémů, Financování zdravotní péče, Role aktérů ve zdravotnictví Konkrétněji např.: Anti-vaccination movements a její dopady na zdravotní systém Reforma psychiatrické péče v mezinárodním srovnání Postavení praktických lékařů ve zdravotních systémech

Zdravotní systémy, zdravotní politika, reformy zdravotnictví, zájmové skupiny, financování zdravotní péče