Prioritní témata

Prioritní témata výzkumných projektů pro přijímací pohovor

Výzkumné projekty musí být zpracovány na některé z prioritních témat zveřejněných pro daný akademický rok.

Témata pro pro uchazeče na akademický rok 2022/2023

Mgr. Eva Hejzlarová, Ph.D.

  Příjemci dávek a transferů sociální politiky jako podstatný agent policy designu a jeho modifikace

PhDr. Marie Jelínková, Ph.D.

  Diversita ve veřejné správě

  Lokální integrace migrantů 

Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.

Vysokoškolská politika v ČR a Evropě

Veřejně-politické nástroje a jejich aplikace ve veřejné správě v ČR.

PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.

Proces tvorby veřejných politik v současných výzvách (Multiple Streams Framework and other policy process frameworks (NPF, ACF, etc.))

Klimatická změna v perspektivě procesu tvorby veřejných politik

prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.

   GPP (Green Public Procurement) jako nástroj veřejné politiky v oblasti environmentálně šetrného zadávání veřejných zakázek

   Faktory utváření  tzv. šetrné veřejné správy v oblasti   „zeleného“ zadávání veřejných zakázek  

doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.

   Korupce ve veřejných zakázkách

   Green public procurement 

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.

   Stát, trh a občanský sektor jako instituce a aktéři.

        Téma bude rozpracováno v aplikaci na analýzu a případně i tvorbu konkrétní veřejné či sociální politiky s uplatněním teoretického a metodologického instrumentária oboru.

    Vládnutí v éře globalizace

       Téma bude rozpracováno v aplikaci na měnící se postavení národních států a dalších aktérů s uplatněním teoretického a metodologického instrumentária oboru.

prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

   Aktuální problémy v řízení vzdělávací politiky v ČR (střední článek podpory)

   Postoje k nástrojům veřejné politiky  

PhDr. Petr Witz, Ph.D.

   Public-Private Partnerships a koncese ve veřejném prostoru a infrastruktuře

   Řízení velkých veřejných projektů v oblasti infrastruktury

   Legitimizace a legitimita veřejných politik a projektů

 

Jiná než uvedená témata jsou přijímána pouze výjimečně a předpokládají předběžnou konzultaci a souhlas budoucího školitele.