FSV UK

 • Blahopřejeme Martinovi Tremčinskému

  Student doktorského studijního programu Sociologie - Martin Tremčinský převzal Cenu platformy CEFRES za nejlepší článek v oboru společenských a humanitních věd!

  čtěte dále
 • ISS se zapojí do projektu Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik

  Výzkumný tým ISS pod vedením doc. Dina Numerata je součástí excelentního projektu SYRI.

  čtěte dále
 • Blahopřejeme autorům oceněných publikací

  Mezi 10 nejlépe hodnocenými monografiemi na Univerzitě Karlově je publikace autorů ISS.

  Další informace
 • Blahopřejeme nejlepším vyučujícím

  Nejlepší vyučující ZS 2021/2022 ocenění Zlatým kurzem.

  Další informace
 • Blahopřejeme úspěšným řešitelům

  Doktorandi a doktorandky ISS získali pro své výzkumné projekty podporu Grantové agentury Univerzity Karlovy.

  Podrobněji

Život na Institutu více informací

 • Semináře a diskuzní setkání

  Studium na ISS FSV UK zdaleka nespočívá jen v pravidelné docházce na přednášky a semináře!

  Přidej se k nám na pravidelná diskusní setkání.

 • Studium v zahraničí

  Využijte možnost vyzokoušet si studium v zahraničí v rámci bohaté mezinárodní mobility! Nejznámější program ERASMUS+ je určen pro studenty všech studijních programů a oborů. Vyjet můžete i na partnerské univerzity ISS a OZS. 

 • Studentské aktivity

  Na Institutu sociologických studií působí studentský spolek Miroslava, který díky pořádání formálních i neformálních akcí pomáhá studentům v integraci do vysokoškolského života a usnadňuje komunikaci mezi studenty a instutem.