Aktuality

 • Podzimní kolo programu POINT

  Pro podzimní kolo 2023 programu POINT je možné podávat žádosti o podporu v termínu 1. - 30. listopadu 2023. Přihlášky do programu POINT se podávají prostřednictvím online aplikace systému interních soutěží UK. Žádat je možné v rámci dvou kategorií: krátkodobé studentské mobility a organizace letních škol fakultami.

 • Praktické stáže Erasmus+

  Přihlašování na praktické stáže Erasmus+ nově probíhá kvartálně. Aktuální termín pro podávání přihlášek je 15. listopadu 2023. Toto výběrové řízení je určeno pro mobility začínající v období leden až březen 2024. 

 • Erasmus Day na FSV

  Oddělení zahraničních styků FSV pořádá 12. října v Jinonicích Erasmus Day. Součástí akce je přednáška o možnostech studijních a výzkumných pobytů v zahraniční. V průběhu dne se můžete setkat i se studenty, kteří již na zahraničním výjezdu byli. Čas konání akce je 9:00 - 16:00 hod.

 • Vyhlášení soutěže Grantové agentury UK

  ​​​​​​​Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2024. Projekty na 1-3 roky si mohou do 30. října 2023 podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

 • Podzimní kolo Fondu mobility UK

  Oddělení zahraničních styků vyhlásilo podzimní kolo podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility Univerzity Karlovy. V podzimním kole se žádá o podporu na mobility, které proběhnou v termínu leden - červen 2024. Přihlášky prostřednictvím rektorátní aplikace lze podávat 17. října 2023.

 • Online kurzy 4EU+ pro zimní semestr 2023/2024

  Aliance 4EU+ nabízí opět online kurzy našich zahraničních partnerských univerzit. Pro zimní semestr 2023/2024 si můžete vybírat z nabídky University of Milan, University of Warsaw a Heidelberg University.