Blahopřejeme úspěšným řešitelům GAUK

Blahopřejeme úspěšným řešitelům GAUK

Student Radek Kovács a studentky Layla Bartheldi, Nela Andresová, Tereza Svobodová, Kristína Országhová, Aysha Farhana Chakkampully jsou úspěšnými řešiteli 19. kola grantové soutěže GAUK.