Statistická analýza sociálněvědních dat v R

r

Statistická analýza sociálněvědních dat v R

Milé studentky, milí studenti, kolegyně, kolegové,

na Katedře sociologie (místnost B232) je nově k zakoupení kniha Statistická analýza sociálně vědních dat v R autorů Petra Soukupa, Petra Mareše a Ladislava Rabušice.

Učebnice představuje možnosti statistické analýzy dat, která pocházejí zejména z dotazníkových šetření.

Pro výpočty je užíváno prostředí R (freeware), zejména skrze tzv. R Commander.

Kromě úvodu do práce s R a R commanderem obsahuje kniha základní postupy pro popis a úpravu dat a poté základní analytické postupy sociálněvědní statistiky. 

Kniha vychází z úspěšné učebnice (stejného autorského kolektivu) věnované statistické analýze sociálněvědních dat v prostředí SPSS.