Termíny závěrečných státních zkoušek - červen 2024

2024

Termíny závěrečných státních zkoušek - červen 2024

Studijní program

Obhajoba závěrečné práce a

závěrečné státní zkoušky

BP_SOCSA, BP_SOCSS -  bakaláři

17.6. - 19.6. 2024

 

 

 

Studijní program

Obhajoba závěrečné práce Písemná část  Ústní část SZZk

BP_SOSP - bakaláři

17.6. - 19.6. 2024   17.6. - 19.6. 2024

Státní zkouška z analýzy dat - bakaláři

  5. 6. 2024 od 9,00  

Sociologie (SOC) - magistři

  24.6. - 26.6. 2024  17.6. od 8,50  24.6. - 26. 6. 2024

Study programme

Written part of the exam Oral part of the exam 

 Defence of Bachelor's  /Diploma thesis

Social Sciences - (SOSCI) - BA

13.6. 2024 20.6.2024 20.6.2024

Society, Communication and Media (SCM) - MA

17.6. 2024

18.6. 2024 

27.6. 2024 27.6. 2024

Sociology of Contemporary Societies (SCS) - MA

17.6.2024 24.6. - 26. 6. 2024 24.6. - 26. 6. 2024

Sociology in European Context (SEC) - MA

17.6. 2024 24.6. - 26.6. 2024 24.6. - 26.6. 2024

 

 

Sociologie (PhD) -  doktorandi

    23.5. 2024 
  • Termíny obhajob a státních zkoušek budeme postupně doplňovat a upřesňovat. 
  • Finální verze prací se odevzdávají pouze elektronicky do SISu, tištěné práce nejsou potřeba. Termín pro odevzdání je do 30.4.2024